05 đề ôn tập cuối chương khối đa diện và thể tích của chúng có đáp án và lời giải

Văn bản gồm 74 trang, do tác giả Phùng Hoàng Em biên soạn, là hợp tuyển 5 câu hỏi ôn tập cuối chương khối đa diện và các bài tập có đáp án và lời giải cụ thể.

Trích dẫn các văn bản từ 05 bài ôn tập các chủ đề ở cuối chương khối đa diện và các tập của chúng:
Câu 1. Thể tích của hình chóp có diện tích đáy 4 dm2, chiều cao 6 dm là bao lăm?
Câu 2. Khối lượng của miếng mồi có đáy B và chiều dài h là bao lăm?
Câu 3. Tính thể tích V của hình lập phương có cạnh bằng 2cm.
Câu 4. Tính thể tích của khối lăng trụ tam giác đều ABC.A0B0C0 nếu tất cả các cạnh của lăng trụ đều bằng a.
Câu 5. Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC.A0B0C0 nếu thể tích khối chóp C0.ABC bằng a3.
Câu 6. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật và AB = 2a; AD = 3a. Cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy (ABCD) và SA = a. Tính thể tích V của khối nón S.ABCD.
Câu 7. 1 tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi 1 vuông góc với nhau và OA = a, OB = b, OC = c. Tính dung tích tứ diện OABC.
Câu 8. Cho hình lập phương thể tích V1 ABCD.A0B0C0D0, V2 thể tích tứ diện A0ABD. Số liệu nào sau đây là đúng?
Câu 9. Thể tích của khối tứ diện đều cạnh a√3 bằng?
Câu 10. Diện tích toàn phần của hình lập phương 150. Thể tích của hình lập phương ấy là bao lăm?

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về 05 đề ôn tập cuối chương khối đa diện và thể tích của chúng có đáp án và lời giải

Tài liệu gồm 74 trang, được biên soạn bởi tác giả Phùng Hoàng Em, hợp tuyển 05 đề ôn tập cuối chương khối đa diện và thể tích của chúng có đáp án và lời giải cụ thể.
Trích dẫn tài liệu 05 đề ôn tập cuối chương khối đa diện và thể tích của chúng:
Câu 1. Thể tích của 1 khối chóp có diện tích đáy bằng 4 dm2 và chiều cao bằng 6 dm là?
Câu 2. Thể tích của 1 khối lăng trụ có diện tích đáy bằng B và chiều cao bằng h là?
Câu 3. Tính thể tích V của khối lập phương có cạnh bằng 2cm.
Câu 4. Tính thể tích khối lăng trụ tam giác đều ABC.A0B0C0 biết tất cả các cạnh của lăng trụ đều bằng a.
Câu 5. Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC.A0B0C0 biết thể tích của khối chóp C0.ABC bằng a3.
Câu 6. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = 2a; AD = 3a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy (ABCD) và SA = a. Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.
Câu 7. Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi 1 vuông góc với nhau và OA = a, OB = b, OC = c. Tính thể tích khối tứ diện OABC.
Câu 8. Gọi V1 là thể tích của khối lập phương ABCD.A0B0C0D0, V2 là thể tích khối tứ diện A0ABD. Hệ thức sào sau đây là đúng?
Câu 9. Thể tích khối tứ diện đều cạnh a√3 bằng?
Câu 10. Tổng diện tích các mặt của 1 hình lập phương bằng 150. Thể tích của khối lập phương ấy là?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#đề #ôn #tập #cuối #chương #khối #đa #diện #và #thể #tích #của #chúng #có #đáp #án #và #lời #giải


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #đề #ôn #tập #cuối #chương #khối #đa #diện #và #thể #tích #của #chúng #có #đáp #án #và #lời #giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button