06 điểm mới nổi bật của Nghị định 47/2016/NĐ-CP về lương cơ sở 2016

06 điểm mới nổi bật của Nghị định 47/2016/NĐ-CP về lương cơ sở 2016

06 điểm mới nổi bật của Nghị định 47/2016/NĐ-CP về lương cơ sở 2016: Lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng, mức lương cơ sở làm căn cứ để tính mức sinh hoạt phí, bổ sung quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ và công viên chức, sửa đổi quy định kinh phí thực hiện tăng lương, hướng dẫn đối với người có hệ số lương từ 2.34 trở xuống, chấm dứt hiệu lực thi hành của Nghị định 66/2013/NĐ-CP và Nghị định 17/2015/NĐ-CP.

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ

Cán bộ công chức, viên chức được tăng lương từ tháng 1/5/2016

Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

06 điểm mới nổi bật về lương cơ sở 2016

Từ ngày 15/7/2016, Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo đó, có nhiều điểm mới đáng chú ý sau:

1. Lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng

Mức lương này được tính hưởng kể từ ngày 01/5/2016.

2. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ để tính mức sinh hoạt phí

Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 3 của Nghị định 47 đã bổ sung quy định “mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật” so với Nghị định 66/2013/NĐ-CP.

3. Mở rộng phạm vi điều chỉnh

Ngoài phạm vi điều chỉnh của Nghị định 66/2013/NĐ-CP thì Nghị định 47 còn bổ sung quy định “mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt”.

4. Sửa đổi quy định kinh phí thực hiện tăng lương

Điều 4 của Nghị định 47 đã sửa đổi quy định về kinh phí thực hiện tăng lương cơ sở so với Điều 4 của Nghị định 66/2013 (việc sửa đổi này nhằm phù hợp với thực tiễn và quy định pháp luật hiện hành).

5. Hướng dẫn đối với người có hệ số lương từ 2.34 trở xuống

Hướng dẫn rõ đối với những người có hệ số lương từ 2.34 trở xuống đã được hưởng tiền lương tăng thêm tại Nghị định 17/2015/NĐ-CP như sau:

  • Nếu tổng tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh và phụ cấp lương (nếu có) tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng thấp hơn tổng tiền lương, tiền lương tăng thêm tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng thì được hưởng chênh lệch cho bằng tổng tiền lương hưởng tháng 4/2016.
  • Mức chênh lệch này không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các loại phụ cấp lương.

6. Chấm dứt hiệu lực thi hành của Nghị định 66/2013/NĐ-CP và Nghị định 17/2015/NĐ-CP

Ngoài những điểm mới nổi bật nêu trên thì Nghị định 47 còn chỉnh sửa một số câu từ tại Điều 2 – Đối tượng áp dụng và Điều 6 – Trách nhiệm và hướng dẫn thi hành cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.


Thông tin thêm về 06 điểm mới nổi bật của Nghị định 47/2016/NĐ-CP về lương cơ sở 2016

06 điểm mới nổi bật của Nghị định 47/2016/NĐ-CP về lương cơ sở 2016
06 điểm mới nổi bật của Nghị định 47/2016/NĐ-CP về lương cơ sở 2016: Lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng, mức lương cơ sở làm căn cứ để tính mức sinh hoạt phí, bổ sung quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ và công viên chức, sửa đổi quy định kinh phí thực hiện tăng lương, hướng dẫn đối với người có hệ số lương từ 2.34 trở xuống, chấm dứt hiệu lực thi hành của Nghị định 66/2013/NĐ-CP và Nghị định 17/2015/NĐ-CP.

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ
Cán bộ công chức, viên chức được tăng lương từ tháng 1/5/2016
Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

06 điểm mới nổi bật về lương cơ sở 2016
Từ ngày 15/7/2016, Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo đó, có nhiều điểm mới đáng chú ý sau:

1. Lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng
Mức lương này được tính hưởng kể từ ngày 01/5/2016.
2. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ để tính mức sinh hoạt phí
Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 3 của Nghị định 47 đã bổ sung quy định “mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật” so với Nghị định 66/2013/NĐ-CP.
3. Mở rộng phạm vi điều chỉnh
Ngoài phạm vi điều chỉnh của Nghị định 66/2013/NĐ-CP thì Nghị định 47 còn bổ sung quy định “mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt”.
4. Sửa đổi quy định kinh phí thực hiện tăng lương
Điều 4 của Nghị định 47 đã sửa đổi quy định về kinh phí thực hiện tăng lương cơ sở so với Điều 4 của Nghị định 66/2013 (việc sửa đổi này nhằm phù hợp với thực tiễn và quy định pháp luật hiện hành).
5. Hướng dẫn đối với người có hệ số lương từ 2.34 trở xuống
Hướng dẫn rõ đối với những người có hệ số lương từ 2.34 trở xuống đã được hưởng tiền lương tăng thêm tại Nghị định 17/2015/NĐ-CP như sau:

Nếu tổng tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh và phụ cấp lương (nếu có) tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng thấp hơn tổng tiền lương, tiền lương tăng thêm tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng thì được hưởng chênh lệch cho bằng tổng tiền lương hưởng tháng 4/2016.
Mức chênh lệch này không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các loại phụ cấp lương.

6. Chấm dứt hiệu lực thi hành của Nghị định 66/2013/NĐ-CP và Nghị định 17/2015/NĐ-CP
Ngoài những điểm mới nổi bật nêu trên thì Nghị định 47 còn chỉnh sửa một số câu từ tại Điều 2 – Đối tượng áp dụng và Điều 6 – Trách nhiệm và hướng dẫn thi hành cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#điểm #mới #nổi #bật #của #Nghị #định #472016NĐCP #về #lương #cơ #sở


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #điểm #mới #nổi #bật #của #Nghị #định #472016NĐCP #về #lương #cơ #sở

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button