135 Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh – ĐH Y Dược Tây Nguyên

Với mong muốn giúp các em làm bài rà soát cuối kì đạt kết quả tốt nhất, Học Điện Tử Cơ Bản.Net đã sưu tầm và chọn lựa các em. 135 câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh – Đại học Y Dược Tây Nguyên. Hi vọng bài viết này sẽ phân phối cho các bạn những thông tin hữu dụng trong giai đoạn trau dồi kiến ​​thức trước lúc bước vào các kỳ thi của mình.

135 CÂU HỎI NHANH CHÓNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Đại học Y Dược Tây Nguyên

Câu hỏi 1. Nguyễn Ái Quốc đã gửi bản “Yêu sách của dân chúng Việt Nam” tới Hội nghị Versailles vào tháng ngày 5 nào?

A. Ngày 18 tháng 6 5 1917

B. Ngày 18 tháng 6 5 1918

C. Ngày 18 tháng 6 5 1919

D. 18/6/1920

Bầy đàn 2. Nguyễn Ái Quốc đọc cuốn “Bản luận bàn trước hết về vấn đề dân tộc và thực dân địa” của Lê-nin vào khi nào?

A. Tháng 7 5 1917

B. Tháng 7 5 1918

C. 7/1920

D. Tháng 7 5 1922

Bầy đàn 3. Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Tua, coi xét Quốc tế thứ 3, tham dự thành lập Đảng Cộng sản Pháp vào thời kì nào?

A. Tháng 12 5 1918

B. Tháng 12 5 1919

C. 12/1920

Bầy đàn 4. Tờ báo Le Paria do Nguyễn Ái Quốc đồng sáng lập và cuốn sách trước hết được xuất bản vào 5 nào?

A. 30/12/1920

B. Ngày 1 tháng 4 5 1921

C. Ngày 1 tháng 4 5 1922

D. Ngày 1 tháng 4 5 1923

Bầy đàn 5. “Những bài viết của Lê-nin làm tôi xúc động, tôi vui sướng, tỉnh ngộ và tin cậy. Tôi mừng rơi nước mắt. Ngồi 1 mình trong phòng, tôi nói mập như đang nói trước đám đông: Hỡi đồng bào, khổ và đau khổ? Đây là những gì chúng ta cần, đây là tuyến đường tự do của chúng ta. “Nguyễn Ái Quốc đã nói câu đấy ở đâu?

A. Always Don, Anh

B. Quảng Châu, Trung Quốc

C. Paris, Pháp

D. Mátxcơva, Liên Xô

Bầy đàn 6. Yuyên Ái Quốc đã viết bài “Lê-nin và các bộ lạc thực dân địa” trên báo nào?

A. Pravda

B. Le Paria

C. Nhà nhân bản

D. Thanh niên

Bầy đàn 7. Nguyễn Ái Quốc viết bài “Lê-nin và các bộ lạc thực dân địa” vào thời kì nào?

A. Trung Quốc

B. Việt Nam

C. Pháp

D. Liên Xô

Bầy đàn số 8. Ngay sau lúc tới Quảng Châu, 5 1924, Nguyễn Ái Quốc đã gửi thư đến Mátxcơva, gửi cho người nào?

A. Quốc tế Cộng sản

B. Tổng thư ký Quốc tế Dân cày

C. Ban chỉnh sửa báo chí Rabotnhitxa

D. Tất cả những điều trên

Bầy đàn 9. Hồ Chí Minh chuyển Tâm ứng cứu với cách mệnh thanh niên Việt Nam vào 5 nào?

A. 5 1923

B. 5 1924

C. 5 1925

D. 1927

Bầy đàn mười. Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên vào 5 nào?

A. Tháng 6 5 1924

B. Tháng 6 5 1925

C. Tháng 6 5 1927

D. Tháng 6 5 1929

Bầy đàn 11. Tác phẩm “Bản án cơ chế thực dân Pháp” được xuất bản lần trước hết ở Việt Nam bằng tiếng nói nào?

A. tiếng Nga

B. tiếng việt

C. tiếng anh

D. tiếng Pháp

Bầy đàn trong số mười 2. Then chốt của chủ nghĩa tư bản là “1 lỗ thông 1 ống nối với giai cấp người lao động ở chính quốc và giai cấp vô sản khác ở thực dân địa. Nếu 1 người muốn giết mổ con bướm đêm đấy, anh ta nên cắt cả 2 động vật có vú vòi cùng 1 khi. Chỉ cần cố gắng 1 thì kẻ còn lại tiếp diễn hút máu giai cấp vô sản, súc sinh tiếp diễn sống, vòi cô lập lại mọc lên “từ tác phẩm của Người đấy là người nào?” Ái Quốc là người nào?

A. Con rồng nguyên thủy

B. Bản án cơ chế thực dân Pháp

C. Đường cách mệnh

D. Lê-nin và dân chúng phương Đông

Bầy đàn 13. Nguyễn Ái Quốc tham dự “Hội Liên hiệp dân chúng bị áp bức” vào 5 nào?

A. 5 1921

B. 5 1922

C. 5 1925

D. 1927

Bầy đàn 14. Tại Quảng Châu, Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã mở mấy lớp đào tạo, tập huấn cán bộ cho Cách mệnh Việt Nam, ở độ tuổi nào?

A. 1923-1924

B. 1924-1926

C. 1925-1927

D. 1927-1929

Bầy đàn 15. Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc về các lớp đào tạo cán bộ được biên soạn và xuất bản chuyên dụng cho cho hoạt động của Ban Tuyên huấn của Hội Liên hiệp dân chúng bị áp bức?

A. Bản án thực dân địa của Pháp

B. Con rồng cháu tiên

C. Lê-nin và phương Đông

D. Đường cách mệnh

Bầy đàn 16. Nguyễn Ái Quốc đã trích dẫn luận điểm lừng danh của V.I.Lênin: “Không có lý luận cách mệnh thì ko có phong trào cách mệnh … chỉ theo ý kiến của lý luận đội tiên cá tính mạng thì Đảng cách mệnh mới có thể tiến hành được trách nhiệm chỉnh sửa đội đi đầu” câu đấy là được ghi ở đầu trang của cuốn sách nào?

A. Bản án thực dân địa của Pháp

B. Nhật ký trong tù Việt Nam

C. Đường cách mệnh

D. Lê-nin và các bộ lạc thực dân địa

Bầy đàn 17. “Người lao động và dân cày là cội rễ của sự chỉnh sửa, khi mà sinh viên, tiểu thương, tiểu chủ,… là những người bạn đi cùng thường xuyên của người lao động và dân cày”. Ai là người viết câu đối?

A. Bản án thực dân địa của Pháp

B. Dân cày Trung Quốc

C. Lê-nin và phương Đông

D. Đường cách mệnh

Bầy đàn 18. “Trước hết phải có 1 Đảng Cách mệnh để kết đoàn và tổ chức dân chúng trong nội bộ, và kết hợp với những người bị áp bức và tư bản ở khắp mọi nơi.” Câu nói đấy của Nguyễn Ái Quốc được viết trong tác phẩm nào?

A. Con đường để chỉnh sửa

B. Thay đổi cách bạn làm việc

C. Đây là “công lý” của các thực dân địa Pháp ở Đông Dương

Bầy đàn 19. “Hai trăm thanh niên ở Nam Kỳ biểu tình trước đồn cảnh sát đòi thả 2 người bạn bị bắt của họ… họ đã thắng. Nó được trông thấy lần trước hết ở Đông Dương. Nó là biểu trưng của thời đại ”. Câu nói đấy của Nguyễn Ái Quốc đã viết báo cáo hay tác dụng gì?

A. Bản án thực dân địa của Pháp

B. Đường cách mệnh

C. Báo cáo tình hình Đông Dương tháng 11 và 12 – 1924

D. Thư gửi Đoàn Chủ tịch Quốc tế Dân cày

Bầy đàn 20 Nguyễn Ái Quốc đã dịch và làm nên bài hát Quốc tế bằng thể lục bát vào 5 nào?

A. 5 1921

B. 5 1925

C. 5 1929

D. 5 1945

Bầy đàn 21. Cuốn sách “Con đường cách mệnh” gồm những bài giảng về các khóa đào tạo chính trị của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản ở đâu?

A. Pháp

B. Liên Xô

C. Việt Nam

D. Trung Quốc

Bầy đàn 22. Nguyễn Ái Quốc khuyến khích xuất bản tờ báo “Chiến sĩ cách mệnh” nhằm quảng bá ánh sáng quân đội Việt Nam vào thời kì nào?

A. Tháng 2 5 1923

B. Tháng 2 5 1927

C. Tháng 2 5 1935

D. Tháng 2 5 1947

Bầy đàn 23. Nguyễn Ái Quốc được giới thiệu với Trương Văn Linh, 1 sinh viên Việt Nam tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng Phố, người làm việc trong sở cảnh sát bang Tưởng Giới Thạch, lúc ông công bố cho họ biết lúc nào họ sẽ “bắt”?

A. Tháng 5 5 1925

B.5 / 1926

C. Tháng 5 5 1927

D. Tháng 5 5 1928

Bầy đàn 24. ” Chỉ có học trò mới được nghe diễn biến của phong trào cách mệnh miền Tây. Chỉ họ mới có thể nhìn ra, chỉ ra, so sánh và hiểu được vấn đề. Vì thế, họ là những người trước hết tham chiến ”. Ái Quốc viết văn để làm gì?

A. Bản án thực dân địa của Pháp

B. Đường cách mệnh

C. Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc

D. Lê-nin và phương Đông

Bầy đàn 25. Nguyễn Ái Quốc đã viết thư cho 1 cán bộ Quốc tế Cộng sản với bài viết này: “Các bạn hãy tưởng tượng thái độ và chủ nghĩa duy vật của tôi là như thế nào: biết rằng còn rất nhiều việc phải làm Không ăn gì, ko có tiền, sống ngày nào hay ngày đấy nhưng ko được lao động … “Cuốn sách của Nguyễn Ái Quốc được viết vào 5 nào?

A. Tháng 4 5 1925

B. Tháng 4 5 1928

C.Tháng 4 5 1930

Tháng 4 5 1937

Bầy đàn 26. Nguyễn Ái Quốc hiện ra ở Đông Ban Trung ương Xiêm vào thời kì nào?

A. Tháng 7 5 1925

B.7 / 1926

C. Tháng 7 5 1927

D. Tháng 7 5 1928

Bầy đàn 27. Nguyễn Ái Quốc tới Trung Quốc để sẵn sàng cho Hội nghị cấp cao kết đoàn các đảng cộng sản Việt Nam lúc nào?

A. Tháng 12 5 1927

B. Tháng 12 5 1928

C. Tháng 12 5 1929

D. Tháng 12 5 1930

Bầy đàn 28. Ngày 1/5/1930, Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở đâu?

A. Trung Quốc

B. Xiêm

C.Xing ga po

D.S Xô Viết

Bầy đàn 29. Khi bị bắt, Hồ Chí Minh tên ID là gì?

A. Ly Thuy

B. Tống Văn Sơ

C.Hồ Quang

Bầy đàn 30. Nguyễn Ái Quốc bị bắt ở Hồng Kông lúc nào?

A. Tháng 6 5 1930

B. Tháng 6 5 1931

C. Tháng 6 5 1932

D. Tháng 6 5 1933

{- Xem toàn thể nội dung của Xem online hoặc Tải xuống–}

Trên đây là phần trích dẫn 135 câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh – Trường Đại học Y Dược Tây Nguyên, để có đầy đủ nội dung đề thi và đáp án cụ thể, các em vào trang hoc247.net chọn Xem Online hoặc Tải về Online của bạn. Chúc các độc giả và luyện tập vui vẻ!

.


Thông tin thêm về 135 Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - ĐH Y Dược Tây Nguyên

Với mong muốn giúp các bạn sinh viên đạt kết quả cao trong kì thi hết học phần, Học Điện Tử Cơ Bản.Net đã sưu tầm và chọn lựa gửi tới các bạn 135 Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh – ĐH Y Dược Tây Nguyên. Hy vọng với tài liệu này sẽ phân phối những tri thức có lợi cho các bạn trong giai đoạn ôn tập tăng lên tri thức trước lúc bước vào kì thi của mình.
135 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TÂY NGUYÊN

Câu 1. Nguyễn Ái Quốc gửi bản “Yêu sách của dân chúng Việt Nam” đến Hội nghị Véc Xây vào tháng ngày 5 nào?

A. 18/6/1917

B. 18/6/1918

C. 18/6/1919

D. 18/6/1920

Câu 2. Nguyễn Ái Quốc đọc “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thực dân địa” của Lênin vào khi nào?

A. 7/1917

B. 7/1918

C. 7/1920

D. 7/1922

Câu 3.  Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội Tua, tán đồng Quốc tế 3, tham dự thành lập Đảng cộng sản Pháp lúc nào?

A. 12/1918

B. 12/1919

C. 12/1920

Câu 4. Báo Le Paria do Nguyễn Ái Quốc đồng sáng lập, ra số trước hết khi nào ?

A. 30/12/1920

B. 1/4/1921

C. 1/4/1922

D. 1/4/1923

Câu 5. “Luận cương của Lênin làm tôi rất cảm động, phấn chấn, minh bạch, tin cậy biết bao. Tôi vui tươi tới phát khóc lên. Ngồi 1 mình trong buồng nhưng tôi nói mập lên như nói trước dân chúng số đông: hỡi đồng bào bị đọa đầy đau buồn ? Đây là cái thiết yếu cho chúng ta, đây là tuyến đường giải phóng của chúng ta”. Nguyến Ái Quốc nói câu đấy lúc đang ở đâu ?

A. Luôn Đôn, Anh

B. Quảng Châu, Trung Quốc

C. Paris, Pháp

D. Maxcơva, Liên Xô

Câu 6. Nguyễn Ái Quốc viết bài “Lênin và các dân tộc thực dân địa’’ đăng trên báo nào?

A. Pravda

B. Le Paria

C. Nhân đạo

D. Thanh niên

Câu 7. Nguyễn Ái Quốc viết bài “Lênin và các dân tộc thực dân địa’’ lúc đang ở đâu ?

A. Trung Quốc

B. Việt Nam

C. Pháp

D. Liên Xô

Câu 8. Ngay sau lúc đến Quảng Châu, 5 1924, Nguyễn Ái Quốc đã gửi thư về Maxcơva, cho những đâu ?

A. Quốc tế cộng sản

B. Tổng thư ký Quốc tế dân cày

C. Ban chỉnh sửa báo chí Rabotnhitxa

D. Tất cả các nơi trên

Câu 9. Hồ Chí Minh đã cải tổ Tâm Tâm xã thành Việt Nam cách mệnh thanh niên vào 5 nào?

A. 1923

B. 1924

C. 1925

D. 1927

Câu 10. Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam cách mệnh thanh niên vào thời kì nào ?

A. 6/1924

B. 6/1925

C. 6/1927

D. 6/1929

Câu 11. Tác phẩm “Bản án cơ chế thực dân Pháp’’ được xuất bản lần trước hết ở Việt Nam bằng tiếng nào ?

A. Tiếng Nga

B. Tiếng Việt

C. Tiếng Anh

D. Tiếng Pháp

Câu 12. Thực chất của chủ nghĩa tư bản “là 1 con đỉa có 1 cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và 1 cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở thuộc địA. nếu muốn giết mổ con đỉa đấy , người ta phải cùng lúc cắt cả 2 vòi. Nếu người ta chỉ cắt 1 vòi thôi thì cái vòi còn lại kia vẫn tiếp diễn hút máu của giai cấp vô sản, con vật vẫn tiếp diễn sống và cái vòi bị cắt đứt lại sẽ mọc ra” câu nói đấy trong tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc ?

A. Con rồng tre

B. Bản án cơ chế thực dân Pháp

C. Đường cách mạng

D. Lênin và các dân tộc phương Đông

Câu 13. Nguyễn Ái Quốc tham dự tổ chức “Hội liên hợp các dân tộc bị áp bức” vào 5 nào ?

A. 1921

B. 1922

C. 1925

D. 1927

Câu 14. Tại Quảng Châu, Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã mở nhiều lớp đào tạo tập huấn cán bộ cho cách mệnh Việt Nam, đấy là vào những 5 nào ?

A. 1923-1924

B. 1924-1926

C. 1925-1927

D. 1927-1929

Câu 15. Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp đào tạo cán bộ được Bộ tuyên truyền của Hội liên hợp các dân tộc bị áp bức lại và xuất bản thành tác phẩm gì ?

A. Bản án cơ chế thực dân Pháp

B. Con rồng tre

C. Lênin và  phương Đông

D. Đường cách mạng

Câu 16. Nguyễn Ái Quốc đã trích dẫn luận điểm lừng danh của V. I. Lênin : “ko có lý luận cách mạng thì ko có cách mạng di chuyển … chỉ có theo lý luận cách mạng tiên phong, Đảng cách mạng mới làm nổi bổn phận cách mạng tiên phong” câu nói được ghi ở trang trước hết của cuốn sách nào ?

A. Bản án cơ chế thực dân Pháp

B. Nhật ký trong tù Việt Nam

C. Đường cách mạng

D. Lênin và các dân tộc thực dân địa

Câu 17.  “Công nông là gốc cách mạng, còn học sinh, nhà buôn bé, địa chủ bé, … là bầu bạn cách mạng của công nông”. Nguyễn Ái Quốc viết câu đấy trong tác phẩm nào?

A. Bản án cơ chế thực dân Pháp

B. Dân cày Trung Quốc

C. Lênin và phương Đông

D. Đường cách mạng

Câu 18. “ Trước hết phải có Đảng cách mạng để trong thì di chuyển  và tổ chức nhân dân, ngoài thì liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vo sản giai cấp mọi nơi”. Câu nói đấy được Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào?

A. Đường cách mạng

B. Sửa đổi đường lối làm việc

C. Đây “công lý” của thực dân Pháp ở Đông Dương

Câu 19. “Hai trăm thanh niên trong 1 tỉnh ở Nam Kỳ biểu tình trước đồn cảnh sát đòi thả 2 người bạn của họ bị bắt… họ đã chiến thắng. Lần trước hết việc đấy được thấy ở Đông Dương . Ấy là tín hiệu của thời đại” . Câu đấy được Nguyễn Ái Quốc viết trong báo cáo hay tác phẩm nào?

A. Bản án cơ chế thực dân Pháp

B. Đường cách mạng

C. Báo cáo về tình hình Đông Dương tháng 11 và tháng 12 5 1924

D. Thư gửi Đoàn Chủ tịch Quốc tế Dân cày

Câu 20. Nguyễn Ái Quốc đã dịch và tầm thường bài Quốc tế ca theo thể thơ lục bát vào 5 nào?

A. 5 1921

B. 5 1925

C. 5 1929

D. 5 1945

Câu 21. Cuốn “Đường cách mạng” các bài giảng cảu Nguyễn Ái Quốc tại các khoá đào tạo chính trị được xuất bản tại đâu?

A. Pháp

B. Liên Xô

C. Việt Nam

D. Trung Quốc

Câu 22. Nguyễn Ái Quốc chủ trương ra tờ báo “Lính cách mạng” nhằm tuyên truyền tỉnh ngộ quân lính người Việt Nam vào thời kì nào?

A. Tháng 2/1923           

B. Tháng 2/1927          

C. Tháng 2/1935           

D. Tháng 2/1947

Câu 23. Nguyễn Ái Quốc được Trương Vân Lĩnh, 1 người Việt Nam tốt nghiệp trường quân sự Hoàng Phố đang làm việc ở sở công an của chính quyền Tưởng Giới Thạch tới báo tin “chúng sắp bắt anh đó” vào thời kì nào?

A. 5/1925

B.5/1926          

C. 5/1927

D. 5/1928

Câu 24. “ Chỉ có phân khúc sinh viên là có thể nghe thấy những phúc đáp của phong trào cách mệnh ở phương Tây. Chỉ có họ mới có thể trông thấy , suy ngẫm , so sánh và hiểu vấn đề. Vì thế, họ là những người trước hết tham dự tranh đấu”. Nguyễn Ái Quốc viết điều đấy trong tác phẩm nào?

A. Bản án cơ chế thực dân Pháp

B. Đường cách mạng

C. Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc

D. Lênin và phương Đông

Câu 25. Nguyễn Ái Quốc viết 1 bức thư gửi cho 1 cán bộ của Quốc tế Cộng sản có đoạn viết “đồng đội có thể tưởng tượng nơi tôi đang sống trong 1 hiện trạng ý thức và vật chất như thế nào ko: biết là có nhiều công tác nhưng mà chẳng thể làm gì được, ăn ko ngồi rồi, ko có tiền, sống ngày nào hay ngày đấy nhưng ko được phép hoạt động…” bức thư đấy Nguyễn Ái Quốc viết lúc nào?

A. 4/1925         

B. 4/1928

C.4/1930

D.4/1937

Câu 26. Nguyễn Ái Quốc hiện ra ở Bản Đông miền Trung nước Xiêm vào thời kì nào?

A. 7/1925

B.7/1926

C. 7/1927

D. 7/1928

Câu 27.  Nguyễn Ái Quốc tới Trung Quốc sẵn sàng cho Hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam vào thời kì nào?

A. 12/1927       

B. 12/1928

C.12/1929

D. 12/1930

Câu 28. Ngày 1/5/1930 Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở đâu?

A. Trung Quốc  

B. Xiêm

C.Xing ga po

D.Liên Xô

Câu 29. Khi bị bắt, Hồ Chí Minh mang thẻ căn cước có tên là gì?

A. Lý Thuỵ        

B. Tống Văn Sơ

C.Hồ Quang

Câu 30. Nguyễn Ái Quốc bị bắt ở Hồng Công khi nào?

A. 6/1930         

B. 6/1931

C.6/1932

D.6/1933

 

{– Xem đầy đủ nội dung tại Xem trực tuyến hoặc Tải về–}

Trên đây là trích dẫn 1 phần 135 Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh – ĐH Y Dược Tây Nguyên, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án cụ thể các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem trực tuyến hoặc Tải về dế yêu tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam – NXB Chính trị Quốc gia

3287

Đề cương ôn tập môn Triết học Mác Lênin – Phần kinh tế chính trị

3814

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Triết học – Phần Kinh tế chính trị

1783

Giáo trình Những nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

1878

Giáo trình Đường lối cách mệnh của đảng cộng sản Việt Nam

2558

Giáo trình Triết học – PGS.TS. Đoàn Quang Thọ

1349

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Câu #hỏi #trắc #nghiệm #môn #Tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #ĐH #Dược #Tây #Nguyên


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Câu #hỏi #trắc #nghiệm #môn #Tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #ĐH #Dược #Tây #Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button