Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Toán 10 năm học 2021-2022

tổng cộng 10 5 2021-2022 Ä’á »ƒ bạn tham lam. Tôi kì vọng các bạn có thể giành được nhiều tiền trong trường trung học.

10

1. Kinh nghiệm »

1.1. ”

– ‘á »’ ‘ÒÔÒ ” à ” ” ” ‘á”á’ £ ‘£’ £ ‘£’ £ ‘£’ £ ‘£’ £ ‘£ Lại ‘£’ £ ‘£’ £ ‘. Mẹ »™ mát» ‘á »ko» ti »ƒ vá» «a Ēúng, vá» «sai.

+ © a bián, má »‡ nh Ä’á» ‘Ạ£ o, má »‡ nh Ä’á» tÆ ° ng Ä’Æ ° Æ¡ng.

-).

– Đã đăng ký Bản quyền.

– BỘ LỌC CHÁY

+ Băng »£ sáp» ‘ten »± thiên nhiên

+ Tapha »£ wax» ‘Nguyen

+

+ Tấm thảm »£ wax» ‘stupe »± c

+ Má »tát» ‘tát »cá tát» tát.

– Sá »’gánº§n Ēúng, sai sa»’ Tuy »‡ t Ä’á» ‘i

– Nhà nước pháp quyền

+ Nếu chuẩn bị trên 5 5, bạn có thể sang tay đổi tiền tài người khác.

+ Nếu theo thứ tự mở lá, ko được thay chữ quá 5 lần thì mới hết được. ».

– Làm thế nào để giám sát »’cá» §’ ‘gán’ ú ‘cá »© cho o Ä’á» ™ đúng cách

1.2. Không có “c

– Vectơ cùng phương, cùng phương.

– Hai vectơ ± vành mỗi

– Véc tơ tÆ¡- kông

– Hàng loạt »• xấp xỉ» cá »§ Hai vectơ

– 1 ‘á »™. 1 ‘á »™

– Số lượng béo »a Ä’á» ™ cá »§ Mười 2» • ng, hiá »‡ u, riêng» §

– Cá ‘á »™» Cá’ á »™» §a ‘á »™ cá» §a’ oạn tháng và tá »a Ä’á» ™ c

2. KHÔNG HỦY

LỜI NHẮC 1: Xác định số ‘á »Ä’Ãº’ ‘tiếp theo’ á ::

a) 2007 la »’nguyen tau»’

b) Điều chỉnh hệ thống2 – 3x + 2 = 0 và ′ có tức là »‡ m

c) â € n â € œN, n2 – n chia hết cho 2

d) â € x â R, x2 – 2x + 2> 0.

NHẮC LẠI 2: In’á »:” Nếu có 1 tam giác buộc phải, thì có 2 ‘Æ ° á »semi-aba ± -nenye nenye nenye” ​​”” “” “” “” “” “” “” ” “” “”

a) Trò chuyện »

b)

C) ”

d) £ o Ēúng hoặc sai.

BÀI TẬP 3: Cung cấp oxy, đi thôi, làm đi, đi cộng với nó, tiến lên. sau Ä’Ã ¢ y, cho Ēúng tỉnh, sai cá »§a chung:

P: “M ± m trên góc Oxy”.

Câu hỏi: “Ä iá» ƒm M cách Ä’á »Ox với 2 cạnh là Oy”

NHẮC LẠI 4: Cho phép A = n ∠N, n â ‰ ¤ 3

B = x (x – 1) (x – 2) (x – 3) (x – 4) = 0;

C = n ∈ Z, -1 â ‰ ¥ n â ‰ ¥ 2.

Danh sách »A, B, C.

Xác định các trị giá so sánh và các phép so sánh sau:

a) (A â € ª B) â € ª C; A â € ª (B ∪ C)

b) (A ∠© B) ∠© C; A ∠© (B ∠© C)

c) A ∪ (B ∠© C); (A ∪ B) ∠© (A ∪ C)

d) A â © (B ∪ C); (A ∠© B) ∪ (A ∠© C)

Xóa 5: giá £ 3,258. Tìm lỗi »’Tuya» ‡ t Ä’á »’ i lúc quay» ‘nà y Ēến hn trm.

NHẮC LẠI 6: Ake hà m sa »’y = question + b

a) Giảm’á »‹ a, b 3¿tẠ± ng Ä’á »” th milimet sá ” ‘º¯ss’ á »™ ‘á» ™ tng 1.

b) Tìm’á »” th “‹ hà m sa »’tìm Ä’Æ ° á» £ c kunkalan)

c) Tam giác Ä’Æ ° á »£ cta» i Ä’á »” ‘á m sa »’ trong a) và mười 2 quan» a Ä’á »™.

NHẮC LẠI 7: Cho tam giác ABC.

1. Tìm Ä’iá »ƒ Tôi có thể tuân theo cách này: ( overrightarrow {IA} +2. Overrightarrow {IB} = overrightarrow {CB} )

b. Tìm Ä’iá »ƒm M để: ( overrightarrow {MA} + overrightarrow {MB} +2. Overrightarrow {MC} = overrightarrow {0} )

C. Tìm 8 bộ »£ p Ä’iá» ƒm K rằng: ( left | 3 overrightarrow {KA} +2 overrightarrow {KB} -2 overrightarrow {KC} right | = left | overrightarrow {{ KB} – mũi tên phải {KC} phải | )

NHẮC LẠI 8: Cho hình vuông ABCD có tâm O cạnh a. C tới D. Tỉnh »’á» ™ dà i-vectors ( overrightarrow {MD}, overrightarrow {MP} )

HÆ ° á »› ng daº «n giá £ i

LỜI NHẮC 1:

a) 2007 la »’nguyen tau»’

‘á »ko chuẩn xác, và 2007 chẳng hề là 1, 2007 là ° á» ›c 3; 9.

b) Điều chỉnh hệ thống2 – 3x + 2 = 0 và ´ có tức là »‡ m

Biểu thức Ä’á »ko đúng và số nói lên 2 nghĩa» ‡ mx = 1; x = 2

c) â € n â € œN, n2 – n chia hết cho 2

n2 – n = n (n – 1) Ä’Ã ¢ y để chia cá »§a 2 chữ cái» ‘để chia cho 2.

â ‘Mẹ »‡ nh ĒỠĒúng.

d) â € x â R, x2 – 2x + 2> 0.

x2 – 2x + 2 = (x – 1)2 + 1> 0 â € x ∈ R.

â ‘Mẹ »‡ nh ĒỠĒúng.

NHẮC LẠI 2: “Nếu 1 tam giác thăng bằng thì 2 Ä’Æ ° á” phải là 1 tam giác hợp lý với nhau “.

P: â € œ Tam giác ABC là tam giác

Hỏi: “Tam giác ABC có 2 cộng bằng nhau.”

Khi ‘ó má »‡ nh Ä’á»’ à £ đưa ra biểu thức “P â ‡ ‘Q”

Ta nói: nếu P Ēúng Q cũng có thể là Ēúng, thì “P ‡ ‘Q” có tức là’ ‡ ” úng.

b) “1 tam giác có 2 trung tuyến là hình bán nguyệt mỗi trung tuyến là Ä’iá» u kiá »‡ n ‘á» ƒ tam giác Ēó cà ¢ n “.

c) “Tam giác phải là Ä’iá» u kiá »‡ n Ä’á» § Ä’á »tam giác Ēó có 2 trung tuyến hình bán nguyệtº nenye mỗi”.

d) Số ‘á »Ä’áº £ o:” Nếu 2 điểm của tam giác bằng nhau thì tam giác ấy là Ēó cà ¢ n “.

Mẹ »‡ nh ĒỠĒẠ£ o Ēúng.

BÀI TẬP 3:

P â ‘Q: “Nếu’ iá» ƒm ± m trên cá »góc Oxy thì có thể là» a »Ox với 2 cạnh là Oy”: Ēúng.

Q â p: “Ä iá» m M cách Ä’á »Ox 2 chiều, Oy thm trong góc Oxy”: Ä ‘ng.

P â ”Q:” Ä ± m trên góc Oxy và “m M cách Ä’á» Ox với 2 cạnh Oy “: Ēúng.

Hay: P â Q: “Ä iá» u kiá »‡ n cn và ‘á» § Ä’á »ƒ Ä’iá» ƒm m nº ± m phía trên cá »§ còn đó Oxy bằng M cá ch Ä ‘á »Ox với 2 cạnh là Oy”: Ēúng.

………

— (Ä £ i vá »máy) —

Trong ‘à ¢ y lche »™ nói từ uu tổng cộng 10 5 2021-2022. Ƒ á »ƒ xem nhiá» u tà i lμ »‡ u giá» ‡ u giá »¥ ¥ ¥ nAƒng cA¡c cA¡c kiá» nAƒng nAƒng xem online há · c trang hoc247. ‘a »ƒ.

Mong các em học trò hỗ trợ các em, các em học trò sẽ đạt kết quả cao trong 5 học.

Ngoài ra, trẻ cùng tuổi thì huyết áp của mẹ cũng chỉnh sửa.

  • »Á» CAE ° Æ¡ng ° Æ¡ng giá »HK1 phệ A¡n 12 nAƒm há» c 2021-2022
  • 2021-2022

â € œTôi chắc rằng bạn rất vui!

.


Thông tin thêm về Đề cÆ°Æ¡ng ôn tập giữa HK1 môn Toán 10 năm học 2021-2022

Để giúp các em ôn tập lại kiến thức cÅ© Học Điện Tử Cơ Bản xin giới thiệu đến các em Äá» cÆ°Æ¡ng ôn tập giữa HK1 môn Toán 10 năm học 2021-2022 Ä‘ể các em tham khảo. Chúc các em học tập tốt và đạt kết quả cao trong học tập.
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HK1 MÔN TOÁN 10

1. Kiến thức cần nhớ

1.1. Đại số

– Mệnh đề là câu khẳng định có thể xác định được tính đúng hay sai của nó. Một mệnh đề không thể vừa đúng, vừa sai.

+ Mệnh đề kéo theo, phủ định của một mệnh đề, mệnh đề chứa biến, mệnh đề đảo, mệnh đề tương đương.

– Tập hợp, biểu đồ Ven, tập hợp con, 2 tập hợp bằng nhau.

– Các phép toán tập hợp: Phép giao, phép hiệu, phép hợp, phần bù.

– Lý thuyết về các tập hợp số:

+ Tập hợp số tự nhiên

+ Tập hợp số nguyên

+ Tập hợp số hữu tỉ

+ Tập hợp số thực

+ Một số tập hợp con của tập hợp số thực

– Số gần đúng, sai số tuyệt đối

– Quy tắc làm tròn số

+ Nếu chữ số sau hàng quy tròn nhỏ hơn 5 thì ta thay nó và các chữ số bên phải nó bởi chữ số 0.

+ Nếu chữ số sau hàng quy tròn lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cũng làm như trên, nhưng cộng thêm một đơn vị vào chữ số của hàng quy tròn.

– Cách viết số quy tròn của số gần đúng căn cứ vào độ chính xác cho trước

– Hàm số bậc nhất và bậc 2

1.2. Hình học

– Vec tÆ¡ cùng phÆ°Æ¡ng, vectÆ¡ cùng hướng.

– Hai vectÆ¡ bằng nhau

– Vec tÆ¡- không

– Tổng và hiệu của 2 vecto

– Hệ trục tọa độ

– Tọa độ của tổng, hiệu ,tích của một số với một vectÆ¡

– Tọa độ của trung điểm của đoạn thẳng và tọa độ trọng tâm của tam giác

2. Bài tập

Bài 1: Xác định tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) 2007 là số nguyên tố

b) PhÆ°Æ¡ng trình x2 – 3x + 2 =0 vô nghiệm

c) ∀n ∈ N,n2 – n chia hết cho 2

d) ∀x ∈ R,x2 – 2x + 2 > 0.

Bài 2: Cho mệnh đề: “Nếu tam giác cân thì nó có 2 đường trung tuyến bằng nhau”.

a) Chứng minh mệnh đề trên đúng

b) Phát biểu mệnh đề trên dùng thuật ngữ “điều kiện cần”

c) Phát biểu mệnh đề trên dùng thuật ngữ “điều kiện đủ”

d) Phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề trên và cho biết mệnh đề đảo đúng hay sai.

Bài 3: Cho Oxy, lập mệnh đề kéo theo và mệnh đề tÆ°Æ¡ng đương của 2 mệnh đề sau đây và cho biết tính đúng, sai của chúng:

P: “Điểm M nằm trên phân giác của góc Oxy”.

Q: “Điểm M cách đều 2 cạnh Ox, Oy”

Bài 4: Cho A=n ∈ N,n ≤ 3

B = x(x – 1)(x – 2)(x – 3)(x – 4)= 0;

C = n ∈ Z,-1 ≥ n ≥ 2.

Liệt kê các phần tử của A, B, C.

Xác định các tập hợp sau và so sánh:

a) (A ∪ B) ∪ C;A ∪ (B ∪ C)

b) (A ∩ B) ∩ C;A ∩ (B ∩ C)

c) A ∪ (B ∩ C); (A ∪ B) ∩ (A ∪ C)

d) A ∩ (B ∪ C); (A ∩ B) ∪ (A ∩ C)

Bài 5: giả sá»­ biết số đúng là 3,258. Tìm sai số tuyệt đối lúc quy tròn số này đến hàng phần trăm.

Bài 6: Cho hàm số y = ax + b

a) Xác định a, b biết rằng đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -4 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1.

b) Vẽ đồ thị hàm số tìm được trong câu a)

c) Tính diện tích tam giác được tạo bởi đồ thị hàm số trong a) và các trục tọa độ.

Bài 7: Cho tam giác ABC.

a. Tìm điểm I sao cho: (overrightarrow{IA}+2.overrightarrow{IB}=overrightarrow{CB}) 

b. Tìm điểm M sao cho: (overrightarrow{MA}+overrightarrow{MB}+2.overrightarrow{MC}=overrightarrow{0}) 

c. Tìm tập hợp điểm K sao cho: (left| 3overrightarrow{KA}+2overrightarrow{KB}-2overrightarrow{KC} right|=left| overrightarrow{KB}-overrightarrow{KC} right|) 

Bài 8: Cho hình vuông ABCD có tâm O cạnh a. Gọi M là trung điểm của AB, P là điểm đối xứng của C qua D. Tính độ dài các vectÆ¡ (overrightarrow{MD},overrightarrow{MP}) 

Hướng dẫn giải

Bài 1:

a) 2007 là số nguyên tố

Mệnh đề sai, vì 2007 ngoài ước là 1, 2007 còn ước 3; 9.

b) PhÆ°Æ¡ng trình x2 – 3x + 2=0 vô nghiệm

Mệnh đề sai vì phương trình có 2 nghiệm x = 1; x = 2

c) ∀n ∈ N,n2 – n chia hết cho 2

n2 – n=n(n – 1) đây là tích của 2 số liên tiếp nên chia hết cho 2.

⇒ Mệnh đề đúng.

d) ∀x ∈ R,x2 – 2x + 2 > 0.

x2 – 2x + 2 =(x – 1)2 + 1 > 0 ∀x ∈ R.

⇒ Mệnh đề đúng.

Bài 2: “Nếu tam giác cân thì nó có 2 đường trung tuyến bằng nhau”.

P: “Tam giác ABC là tam giác cân”

Q: “Tam giác ABC có 2 trung tuyến bẳng nhau”

Khi đó mệnh đề đã cho có dạng “P ⇒ Q”

Ta thấy: nếu P đúng thì Q cÅ©ng đúng, nên “P ⇒ Q” là mệnh đề đúng.

b)”Tam giác có 2 trung tuyến bằng nhau là điều kiện cần để tam giác đó cân”.

c)”Tam giác cân là điều kiện đủ đề tam giác đó có 2 trung tuyến bằng nhau”.

d) Mệnh đề đảo: “Nếu tam giác có 2 trung tuyến bằng nhau thì tam giác đó cân”.

Mệnh đề đảo đúng.

Bài 3:

P ⇒ Q: “Nếu điểm M nằm trên phân giác của góc Oxy thì M cách đều 2 cạnh Ox, Oy”: đúng.

Q ⇒ P: “Điểm M cách đều 2 cạnh Ox, Oy thì M nằm trên phân giác của góc Oxy”: đúng.

P ⇔ Q: “Điểm M nằm trên phân giác của góc Oxy nếu và chỉ nếu (lúc và chỉ lúc) điểm M cách đều 2 cạnh Ox, Oy” : đúng.

Hay : P ⇔ Q : “Điều kiện cần và đủ để điểm M nằm trên phân giác của góc Oxy là M cách đều 2 cạnh Ox, Oy” : đúng.

………

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về máy)— 

Trên đây là một phần nội dung tài liệu Äá» cÆ°Æ¡ng ôn tập giữa HK1 môn Toán 10 năm học 2021-2022. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh Ã´n tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Toán 12 năm học 2021-2022
Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Toán 9 năm học 2021-2022

​Chúc các em học tập tốt !

Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Toán 9 năm học 2021-2022

768

Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Toán 12 năm học 2021-2022

2572

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Äá #cÆÆng #Ãn #táºp #giáa #HK1 #mÃn #ToÃn #nÄm #hác


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Äá #cÆÆng #Ãn #táºp #giáa #HK1 #mÃn #ToÃn #nÄm #hác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button