AFK Arena – Tổng hợp toàn bộ Giftcode mới nhất năm 2021 và cách nhập Giftcode

Tổng hợp các Giftcode mới của AFK Arena trong năm 2021 mà game thủ cần cập nhật và nhận ngay trước khi code hết hạn.

Tổng hợp các Giftcode AFK Arena năm 2021

 • ck4kjutz6k.
 • PrinceOfPersia – 500 Diamonds + 500k Gold + 500 Hero’s Essence – Added on April 30, 2021.
 • aaz27uvgfi – 3000 Diamonds + 10 Summon Scrolls + 10 Faction Scrolls + 10 Stargazing Cards – Added on April 06, 2021.
 • uf4shqjngq – 30 Summon Scrolls – Added on May 1.
 • Ch3atc0de – 100 Diamonds + 100k Gold – Added on April.
 • d14m0nd5 – 100 Diamonds + 100k Gold – Added on April.
 • 311j4hw00d – 100 Diamonds + 100k Gold – Added on April.
 • xmasl00t – 100 Diamonds + 100k Gold – Added on April.
 • Badlijey666 – 100 Diamonds + 100k Gold – Added on April.
 • 101nc107h – 100 Diamonds + 100k Gold – Added on April.
 • AFK888 – 300 Diamonds – Added on April 15.
 • misevj66yi – 500 Diamonds + 5 Summon Scrolls + 1 Rare Hero – Added in 2019.
 • Số thứ tự Code Phần thưởng
  1
  ayqcttC36x
  • 200 kim cương
  • 200k vàng
  2
  aaz27uvgfi
  • 3k kim cương
  • 10 cuộn xanh
  • 10 mảnh tướng hệ
  • 10 cuộn tướng hệ
  3
  311j4hw00d
  • 100k vàng
  • 100 kim cương
  4
  Ch3atc0de
  • 100k vàng
  • 100 kim cương
  5
  xmasl00t
  • 100k vàng
  • 100 kim cương
  6
  d14m0nd5
  • 100k vàng
  • 100 kim cương
  7
  badlijey666
  • 100k vàng
  • 100 kim cương
  8
  101nc107h
  • 100k vàng
  • 100 kim cương
  9
  uf4shqjngq
  • 30 cuộn thường
  10
  afk888
  • 300 kim cương
  11
  misevj66yi
  • 60 mảnh tướng xanh
  • 500 kim cương
  • 5 cuộn thường

Các Giftcode phụ khác:

3GPASHA3CH

Ngày bắt đầu: August 5, 2020
Ngày hết hạn: August 8, 2020
Reward: 300 Diamonds, 20 Elite Soulstones

3BAEE6V3V7
AFK Arena - Tổng hợp toàn bộ Giftcode mới nhất năm 2021 và cách nhập Giftcode 2

Ngày bắt đầu: July 30, 2020
Ngày hết hạn: August 6, 2020
Reward: 3000 Diamonds

AFK Arena - Tổng hợp toàn bộ Giftcode mới nhất năm 2021 và cách nhập Giftcode 3

Ngày bắt đầu: July 10, 2020
Ngày hết hạn: Unknown
Reward: 1000 Diamonds, 1500k Gold, 5 Common Hero Scrolls

LIUYAN888

AFK Arena - Tổng hợp toàn bộ Giftcode mới nhất năm 2021 và cách nhập Giftcode 4

Ngày bắt đầu: June 21, 2020
Reward: 888 Diamonds

LIUYAN118

AFK Arena - Tổng hợp toàn bộ Giftcode mới nhất năm 2021 và cách nhập Giftcode 5

Ngày bắt đầu: June 21, 2020
Reward: 50k Gold, 3x Faction Scrolls

LIUYAN233

AFK Arena - Tổng hợp toàn bộ Giftcode mới nhất năm 2021 và cách nhập Giftcode 6

Ngày bắt đầu: June 21, 2020
Reward: 50k Gold, 3x Common Hero Scrolls

UF4SHQJNGQ
AFK Arena - Tổng hợp toàn bộ Giftcode mới nhất năm 2021 và cách nhập Giftcode 7

Ngày bắt đầu: May 1, 2020
Reward: 30 Common Hero Scrolls

AFK888
AFK Arena - Tổng hợp toàn bộ Giftcode mới nhất năm 2021 và cách nhập Giftcode 8

Ngày bắt đầu: April 13, 2020
Reward: 300 Diamonds

MISEVJ66YI
AFK Arena - Tổng hợp toàn bộ Giftcode mới nhất năm 2021 và cách nhập Giftcode 9

Ngày bắt đầu: September 25, 2019

Ngày hết hạn: Chưa biết
Rewards: 500 Diamonds, 5 Common Hero Scrolls, 60 Rare Hero Soulstones

Dành cho tài khoản dưới 50 ngày hoạt động và có thể vẫn hoạt động nếu chuyển qua tiếng Trung Quốc

Những Giftcode của AFK Arena đã quá hạn nhưng bạn vẫn có thể thử nhập để thử vận may.

Code Source
26dnuiw8s4 Discord.
25pg5gnpcf Discord.
u3gpi6heu6 Unknown.
vm894xsucf Unknown.
vxvtzgtz6f Unknown.
vdgf3ak6fc Unknown.
mrpumpkin2 One Year Anniversary.
uffqqmgtxd Unknown.
tt9wazfsbp Unknown.
ufxsqraif5 Unknown.
u9rfs27rd9 Facebook.
te9gig7y58 Unknown.
afk888 One Year Anniversary.
happybday0409 One Year Anniversary.
Don00001 Gift from Lead Developer.
tvb5zkyt47 Unknown.
s7yps9phsj Unknown.
s4vyzvanha Unknown.
rvgv3b8g4i Unknown.
yuanxiao Lantern Festival 2020 – Facebook Event.
7xinggaozhao Lunar New Year 2020 – Facebook Event.
66dashun Lunar New Year 2020 – Facebook Event.
5fulinmen Lunar New Year 2020 – Facebook Event.
4jipingan Lunar New Year 2020 – Facebook Event.
3yangkaitai Lunar New Year 2020 – Facebook Event.
2longtengfei Lunar New Year 2020 – Facebook Event.
1fanfengshun Lunar New Year 2020 – Facebook Event.
afknewyear2020 New Years Event 2020.
thanksgiving2019 Thanksgiving Event 2019.
pqgeimc6da Unknown Source.
m6h4wepz7u Gwyneth Event – Facebook.
jenrmb3n3a YouTuber Promotion (July-August 2019).
j8wspdd8rk YouTuber Promotion (July 2019).
dadisafk2019 Father’s Day Event 2019.
2019mothersday Mothers Day Event 2019.
afklaunch Global Launch Event.
bunnyfufuu YouTuber Promotion.
happynewyear2019 New Years Event 2019.
g8jv646a3y Facebook Event.
christmas2018 Christmas Event 2018.

Thông tin thêm về AFK Arena - Tổng hợp toàn bộ Giftcode mới nhất năm 2021 và cách nhập Giftcode

Tổng hợp các Giftcode mới của AFK Arena trong năm 2021 mà game thủ cần cập nhật và nhận ngay trước khi code hết hạn.

Tổng hợp các Giftcode AFK Arena năm 2021

ck4kjutz6k.
PrinceOfPersia – 500 Diamonds + 500k Gold + 500 Hero’s Essence – Added on April 30, 2021.
aaz27uvgfi – 3000 Diamonds + 10 Summon Scrolls + 10 Faction Scrolls + 10 Stargazing Cards – Added on April 06, 2021.
uf4shqjngq – 30 Summon Scrolls – Added on May 1.
Ch3atc0de – 100 Diamonds + 100k Gold – Added on April.
d14m0nd5 – 100 Diamonds + 100k Gold – Added on April.
311j4hw00d – 100 Diamonds + 100k Gold – Added on April.
xmasl00t – 100 Diamonds + 100k Gold – Added on April.
Badlijey666 – 100 Diamonds + 100k Gold – Added on April.
101nc107h – 100 Diamonds + 100k Gold – Added on April.
AFK888 – 300 Diamonds – Added on April 15.
misevj66yi – 500 Diamonds + 5 Summon Scrolls + 1 Rare Hero – Added in 2019.

Số thứ tự
Code
Phần thưởng

1

ayqcttC36x

200 kim cương
200k vàng

2

aaz27uvgfi

3k kim cương
10 cuộn xanh
10 mảnh tướng hệ
10 cuộn tướng hệ

3

311j4hw00d

100k vàng
100 kim cương

4

Ch3atc0de

100k vàng
100 kim cương

5

xmasl00t

100k vàng
100 kim cương

6

d14m0nd5

100k vàng
100 kim cương

7

badlijey666

100k vàng
100 kim cương

8

101nc107h

100k vàng
100 kim cương

9

uf4shqjngq

30 cuộn thường

10

afk888

300 kim cương

11

misevj66yi

60 mảnh tướng xanh
500 kim cương
5 cuộn thường

Các Giftcode phụ khác:
3GPASHA3CH

Ngày bắt đầu: August 5, 2020
Ngày hết hạn: August 8, 2020
Reward: 300 Diamonds, 20 Elite Soulstones
3BAEE6V3V7

Ngày bắt đầu: July 30, 2020
Ngày hết hạn: August 6, 2020
Reward: 3000 Diamonds

Ngày bắt đầu: July 10, 2020
Ngày hết hạn: Unknown
Reward: 1000 Diamonds, 1500k Gold, 5 Common Hero Scrolls
LIUYAN888

Ngày bắt đầu: June 21, 2020
Reward: 888 Diamonds
LIUYAN118

Ngày bắt đầu: June 21, 2020
Reward: 50k Gold, 3x Faction Scrolls
LIUYAN233

Ngày bắt đầu: June 21, 2020
Reward: 50k Gold, 3x Common Hero Scrolls
UF4SHQJNGQ

Ngày bắt đầu: May 1, 2020
Reward: 30 Common Hero Scrolls
AFK888

Ngày bắt đầu: April 13, 2020
Reward: 300 Diamonds
MISEVJ66YI

Ngày bắt đầu: September 25, 2019
Ngày hết hạn: Chưa biết
Rewards: 500 Diamonds, 5 Common Hero Scrolls, 60 Rare Hero Soulstones
Dành cho tài khoản dưới 50 ngày hoạt động và có thể vẫn hoạt động nếu chuyển qua tiếng Trung Quốc
Những Giftcode của AFK Arena đã quá hạn nhưng bạn vẫn có thể thử nhập để thử vận may.

Code
Source

26dnuiw8s4
Discord.

25pg5gnpcf
Discord.

u3gpi6heu6
Unknown.

vm894xsucf
Unknown.

vxvtzgtz6f
Unknown.

vdgf3ak6fc
Unknown.

mrpumpkin2
One Year Anniversary.

uffqqmgtxd
Unknown.

tt9wazfsbp
Unknown.

ufxsqraif5
Unknown.

u9rfs27rd9
Facebook.

te9gig7y58
Unknown.

afk888
One Year Anniversary.

happybday0409
One Year Anniversary.

Don00001
Gift from Lead Developer.

tvb5zkyt47
Unknown.

s7yps9phsj
Unknown.

s4vyzvanha
Unknown.

rvgv3b8g4i
Unknown.

yuanxiao
Lantern Festival 2020 – Facebook Event.

7xinggaozhao
Lunar New Year 2020 – Facebook Event.

66dashun
Lunar New Year 2020 – Facebook Event.

5fulinmen
Lunar New Year 2020 – Facebook Event.

4jipingan
Lunar New Year 2020 – Facebook Event.

3yangkaitai
Lunar New Year 2020 – Facebook Event.

2longtengfei
Lunar New Year 2020 – Facebook Event.

1fanfengshun
Lunar New Year 2020 – Facebook Event.

afknewyear2020
New Years Event 2020.

thanksgiving2019
Thanksgiving Event 2019.

pqgeimc6da
Unknown Source.

m6h4wepz7u
Gwyneth Event – Facebook.

jenrmb3n3a
YouTuber Promotion (July-August 2019).

j8wspdd8rk
YouTuber Promotion (July 2019).

dadisafk2019
Father’s Day Event 2019.

2019mothersday
Mothers Day Event 2019.

afklaunch
Global Launch Event.

bunnyfufuu
YouTuber Promotion.

happynewyear2019
New Years Event 2019.

g8jv646a3y
Facebook Event.

christmas2018
Christmas Event 2018.

Share

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#AFK #Arena #Tổng #hợp #toàn #bộ #Giftcode #mới #nhất #năm #và #cách #nhập #Giftcode


 • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
 • #AFK #Arena #Tổng #hợp #toàn #bộ #Giftcode #mới #nhất #năm #và #cách #nhập #Giftcode

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button