Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 11 năm 2021-2022 – Trường THPT Hồ Thị Ká»· có đáp án

11 5 2021-2022 ‘á’pn là chỉnh sửa viên chính của Học Điện Tử Cơ Bản tá »• lợi» £ p Ä’á »ƒ giúp trẻ ´nnn luyá» ‡ nka »¹ ng Côà 12 Ä’á» ƒ. Mẹ »Tôi cũng muốn san sẻ!

Trường trung học »Trường trung học» º »¶

»GIÁ TRỊ €» ®A HK1

TIN HẠNH PHÚC »ŒCYC 2021-2022

MẸ CŨNG ‘CẢM ƠN’ â € “Tốt» ‘Tôi sẽ »› p 11

Thời gian chấm dứt: 45 phút

(chẳng hề »ƒ thứ 2 ‘á»)

1. € 1

NGAY 1: Khi bạn mở đầu, ‘Ạ· c Ä’iá »ƒm?

VĂN HÓA 2: Nếu bạn muốn sử dụng nó để tiếp thị và sử dụng trên web thì sao?

Kỳ 3: Điều gì xảy ra nếu ‘Ạ· c Ä’iá »2m 2 kì?

Chương 4: Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể thoát khỏi con cá »? Hiện trạng của thân thể là gì? MỘT?

P NỮ

1:

Huyền thoại »‡ m: tìm thấy.

· C ‘iá »ƒm

+ Danh sách »thực đơn»… n loại cột không giống nhau

+ ‘Æ ° á »£ nặng’ Æ ° á».

a »» ng »¥ ngẢnh CA¡c baº £ n vaº½ kiaº¿n traºc traºc và dá »± ng cA³ kach thae ° á»> c lá »> n nhAe ° Nhân cá» a, caº§u A’Ae ° á »ng, Ä ‘ ê ‘áºp, â € ¦

Kube 2:

Không liá »n ‘áºm: biá ƒu diá »… n Ä’Æ ° á» ikhava, ithorth.

n: biá ƒu diá »… n Ä’Æ ° á» ng kth thÆ ° á »› c, Ä’Æ ° á »ng eng, Ä’Æ ° á» t.

Nà © t lÆ ° á »£ nóng::.

NÃ © t ‘á »© t coolº £ nh::.

Fidgets: biá ƒu diá »… n Ä’Æ ° á» ng tà ¢ m, Ä’Æ ° á »’á °’ i parry» © ng.

NGAY 3:

– Ä cá »a.

– Gi¸o tr × nh ‘Æ ° a chờm ta cã thÓ tÝch khèi lîng cao vµ kh «ng khÝ’ Æ ° a ‘trong bình. Octer.

4:

– Đốt thức ăn hot:

+.

+ Tạo ” »™, ‘á» ™ chuẩn xác với độ hiển thị cao.

– Quy trình tu sửa: bằng lá »».

– iá »u kiá» ‡ n Ä’á »ƒ dao cát Ä’Æ ° á» £ cutter ‘á »‡ u:

+ á »™ cá» © cá »§ phiến lá» n ‘á »™ cá» © cá »§i ´i.

+.

2. € 2

NGAY 1: Kích tấc của máy hút cát và hình dáng của cát như thế nào? Nếu bạn có 1 ngư gia thì sao?

VĂN HÓA 2: Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ná »c Ä’o xên cà n không không không không, không cà đỠĒo xên cà n?

Kỳ 3: Nếu bạn có thể, ° u Ä’iá »ƒm, ° á» £ c Ä’iá »ƒm ‘iá» m’ iá »ƒm, ° á» £ c Ä’iá »ƒn ‘iá» m’ iá »‡ m ‘iá »ƒm, ° á» £ n’ iá »n ‘iá» m’ iá »ƒm Hợp lí là gì?

Chương 4: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thu được quá nhiều? Tá »« Ä Ã³ ³ ³ ³ ³ ³ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± khÃ?

P NỮ

NGAY 1:

Cát: máy cát, máy cát.

Ikati: chấm cát »™, cát kết má» ™ hủy diệt, hình ảnh cồn cát »chú» ™.

Điều kiện »cá được giao» Cát tạo nên cát: ‘á »ƒ bill» diu diá »… hình quả táo trong cá» §.

VĂN HÓA 2:

‘o:.

Giá cả mỗi nơi 1 khác.

‘O’ ” ‘

+ Sửa »’o:

X”O’Y ” = Y”O’Z ‘= X”O’Z’ = 1200

+ Tên »‡ sa» ‘biến dá¡ng: p = q = r = 1

+ Sửa »’o:

X”O’Y ” = Y”O’Z ‘= 1350X’O’Z ‘= 900

+ Tên »‡ á» ‘biá¿n dá¡ng: p = r = 1, q = 0,5

NGAY 3:

* Cấm £ nt

– Cùng nhau trao đổi về những cụ thể chắp vá.

-Rate: uống lửa »- má» ‘i hà n.

– Tinh thể của sắt sáng nhấp nhánh như đôi má »’ih n.

* u’iá »ƒm

– Thành công »• cắt bớt”.

– ‘Æ ° á »£ c Kim loại khác với kim khí khác.

– Apple Ä’Æ ° á »£ c hình dáng và cụ thể hình dáng» © c tap.

– Có Ä’á »™ n cao, kÃn.

* ° á »£ c ‘iá» ƒm

– Các cụ thể của tàu cong.

4:

* Nguyễn Nhân

– Do sốt 6 tháng đầu 5 ko có thuốc chữa trị.

– Chiều cao thân thể quá cao.

* Cược »

– Điểm cao.

– Phöông phaùp veà phê bình trong hoïc taäp veà ngöôøi.

– Giáo dục 5 mới »

3 € 3

NGAY 1: Theo TCVN 8-20: 2002 (ISO 128-20: 1196) ý nghĩa của máy này là gì? Tránh xa bạn?

VĂN HÓA 2: Tổn thất nguồn vốn là gì? Điều gì sẽ xảy ra nếu ‘Ạ· c Ä’iá »ƒm а» а »а» а ¥ оа§ оа? Аа »а» а © а? Оа? Оо?

Kỳ 3: Làm thế nào bạn có thể xóa tên này? được sử dụng trong o? Biên soạn Ä’á »“ kếha công đoạn xây dựng »™ p Ä’á» ± ng Ä’á »“ sử dụng ha »cºp?

Chương 4: Tìm các giá bán không giống nhau để đề nghị?

P NỮ

NGAY 1:

Theo quy định của TCVN 8-20: 2002 Ä’á »‹ nh: có 5 loại xui xẻo.

:

– Nà © t liá »n Ä’áºm: Ä’Æ ° á» ng che tháp, tháp.

– Tên: ‘Æ ° á »’ Æ ° á» ‘° á »›,’ Æ ° á », ‘Æ ° á»,’ Æ ° á »· t cát.

-.

– NÃ © t Ä’á »© t mát £ nh: Ä’Æ ° á» mật, có cánh.

-.

Kube 2:

Người giới thiệu: 2 tháng ‘Æ ° á »c nhau» Ä’Æ ° á »£ c có thể bằng 2 tháng’ Æ ° á» xa nhau »™ t Ä ‘.

Ä áº · c A’ia »Cá» Cá »§a

– Bàn »Bàn»… n size ».

– Đặt’Æ ° á »£ c tÆ ° á» £ ng.

: HCPC can y dá »± ng cA³ kach Thae ° á»> c lá »> n nhAe ° Nhân cá» a, caºu A’Ae ° á »ng, A’aª Ä’áºpâ € |

NGAY 3:

Đập bàn và loại trừ: BVKT tích lũy thông tin kỹ thuật tại Ä’Æ ° á ‘theo quy định của luật pháp.

Từ ‘Æ ° á »£ được sử dụng bằng cách sử dụng chá» § yếu trong 2 cuốn sách bé »± c: sức phá hủy.

LÀ MỘT “” ”

– Các cảnh huống như tÆ ° á »Ÿng, ‘á» nh Ä’á »t i.

– Thu thập thông tin, dịch thiết kế.

– Tạo hình ảnh thân thể ».

-.

– “Lập Hạp” “sẽ chẳng thể thoát ra được.

4:

Giá cả khác 1 chút:

‘O’ ” ‘

Thần thoại: Xâ’Oâ ‘Yâ’ = Yâ â € Zâ ‘= Xâ’ Oâ ‘Zâ’ = 1200.

– Ha »‡ sa» ‘biá¿n da¡ng: q = 1

– Sai ‘o: Xâ’Oâ’ Yâ ‘= Yâ € Zâ â’ = 1350X’O’Z ‘= 900.

– Ha »‡ sa» ‘biến da¡ng: q = 0,5

Ä’Ã ¢ y 5 11 2021- 2022 – Ngày Trung học CSND »” Mùa thu ».

Mong các em học trò giúp sức các em, các em học trò sẽ đạt kết quả cao trong 5 học.

Chúc các bạn thành công!

Sinh viên có thể tham dự các dự án khác:

  • và “
  • Ba »™ 4 ‘á» đề rà soát số »A học kì 1 lớp 11 5 học 2021-2022 – Học trò THPT Thanh Ä a có’ á

.


Thông tin thêm về Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 11 năm 2021-2022 - Trường THPT Hồ Thị Ká»· có đáp án

Tài liệu Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 11 năm 2021-2022 – Trường THPT Hồ Thị Ká»· có đáp án do ban biên tập Học Điện Tử Cơ Bản tổng hợp để giúp các em ôn tập và rèn luyện kỹ năng Công nghệ 12 Ä‘ể chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo!

TRƯỜNG THPT HỒ THỊ KỶ

ĐỀ THI GIỮA HK1

NĂM HỌC 2021-2022

MÔN CÔNG NGHỆ – Khối lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

1. ĐỀ 1

Câu 1: Nêu khái niệm, đặc điểm và ứng dụng của hình chiếu phối cảnh?

Câu 2: Nêu tên gọi và ứng dụng các loại nét vẽ thường dùng trên bản vẽ kĩ thuật?

Câu 3: Nêu đặc điểm cấu tạo chung của động cơ 2 kì?

Câu 4: Nêu bản chất của gia công kim loại bằng cắt gọt? Phôi được hình thành như thế nào? Để dao cắt được vật liệu phải có điều kiện gì?

ĐÁP ÁN

Câu 1:

–  Khái niệm: hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dá»±ng bằng phép chiếu xuyên tâm.

–  Äáº·c điểm

+ Biểu diễn các vật thể có kích thước lớn.

+ Gây được ấn tượng về khỏang cách xa gần của các vật thể.

–  á»¨ng dụng: hình chiếu phối cảnh thường được đặt bên cạnh các hình chiếu vuông góc trong các bản vẽ kiến trúc và xây dá»±ng có kích thước lớn nhÆ° nhà cá»­a, cầu đường, đê đập,…

Câu 2:

– Nét liền đậm: biểu diễn đường bao thấy, cạnh thấy.

– Nét liền mảnh: biểu diễn đường kích thước, đường gióng, đường gạch gạch trên mặt cắt.

– Nét lượn sóng: biểu diễn đường giới hạn một phần hình cắt.

– Nét đứt mảnh: biểu diễn đường bao khuất, cạnh khuất.

– Nét gạch chấm mảnh: biểu diễn đường tâm, đường trục đối xứng.

Câu 3:

– Động cÆ¡ không dùng xupap, pittông làm thêm nhiệm vụ của van trượt để đóng, mở các cá»­a.

– Hòa khí đưa vào xilanh phải có áp suất cao nên trước đó chúng được nạp và nén trong các-te.

Câu 4:

– Bản chất:

+ Lấy đi một phần kim loại của phôi dưới dạng phoi nhờ các dụng cụ cắt.

+ Tạo ra sản phẩm có độ chính xác, độ bóng bề mặt cao.

– Quá trình hình thành phôi: dưới tác dụng của lá»±c dao tiến vào phôi làm cho lớp kim loại phía trước dao bị dịch chuyển theo các mặt trượt tạo thành phoi.

– Điều kiện để dao cắt được vật liệu:

+  Độ cứng của dao lớn hÆ¡n độ cứng của phôi.

+ Phôi và dao phải chuyển động tương đối với nhau.

2. ĐỀ 2

Câu 1: Có mấy loại mặt cắt và hình cắt? Nêu tác dụng chung của mặt cắt và hình cắt?

Câu 2: Thế nào là hình chiếu trục đo? Nêu những điểm khác nhau giữa hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân?

Câu 3: Nêu bản chất, ưu điểm, nhược điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp hàn?

Câu 4: Nêu nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường trong sản xuất cơ khí? Từ đó nêu các biện pháp đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí?

ĐÁP ÁN

Câu 1:

– Mặt cắt: mặt cắt chập, mặt cắt rời.

– Hình cắt: hình cắt tòan bộ, hình cắt một ná»­a, hình cắt cục bộ.

– Tác dụng chung của mặt cắt và hình cắt: để biểu diễn hình dạng và cấu tạo bên trong của vật thể.

Câu 2:

– Hình chiếu trục đo: là hình biểu diễn 3 chiều của vật thể được xây dá»±ng bằng phép chiếu song song.

– Điểm khác nhau giữa hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân.

Hình chiếu trục đo vuông góc đều

Hình chiếu trục đo xiên góc cân

+ Góc trục đo:

X’O’Y’ = Y’O’Z’ = X’O’Z’=1200

+ Hệ số biến dạng: p = q = r = 1

+ Góc trục đo:

X’O’Y’ = Y’O’Z’ = 1350, X’O’Z’=900

+ Hệ số biến dạng: p  = r = 1 , q = 0,5

Câu 3:

* Bản chất

– Nối các chi tiết lại với nhau.

-Phương pháp: nung chảy chỗ mối hàn.

– Kim loại kết tinh tạo thành mối hàn.

* Ưu điểm

– Tiết kiệm vật liệu.

– Nối được kim loại có tính chất khác nhau.

– Tạo được các chi tiết có hình dạng và kết cấu phức tap.

– Có độ bền cao, kín.

* Nhược điểm

– Chi tiết bị cong vênh.

Câu 4:

* Nguyên nhân

– Do chất thải trong sản xuất cÆ¡ khí không được xá»­ lí tốt.

– Ý thức con người chÆ°a cao.

* Các biện pháp đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí

– Sá»­ dụng công nghệ cao.

– Xá»­ lí tốt chất thải trước lúc thải vào môi trường.

– Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.

3. ĐỀ 3

Câu 1: Theo TCVN 8-20:2002 (ISO 128-20:1196) quy định có mấy loại nét vẽ? Trình bày ứng dụng của từng loại nét vẽ?

Câu 2: Thế nào là phép chiếu xuyên tâm? Nêu đặc điểm và ứng dụng của hình chiếu phối cảnh?

Câu 3: Bản vẽ kĩ thuật là gì? Bản vẽ kĩ thuật thường được dùng trong lĩnh vực nào? Lập sơ đồ quá trình thiết kế hộp đựng đồ dùng học tập?

Câu 4: Tìm điểm khác nhau giữa hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân?

ĐÁP ÁN

Câu 1:

→ Theo TCVN 8-20: 2002 quy định: có 5 loại nét vẽ.

→ á»¨ng dụng của từng loại nét vẽ:

– Nét liền đậm: đường bao thấy, cạnh thấy.

– Nét liền mảnh: đường kích thước, đường gióng, đường gạch gạch trên mặt cắt.

– Nét lượn sóng: đường giới hạn một phần mặt cắt.

– Nét đứt mảnh: đường bao khuất, cạnh khuất.

– Nét gạch chấm mảnh: đường tâm, đường trục đối xứng.

Câu 2:

→ Phép chiếu xuyên tâm: 2 đường thẳng song song có thể được chiếu thành 2 đường thẳng cắt nhau tại một điểm à điểm đó gọi là điểm tụ, phép chiếu đó gọi là phép chiếu xuyên tâm.

→ Äáº·c điểm của hình chiếu phối cảnh:

– Biểu diễn các vật thể có kích thước lớn.

– Gây được ấn tượng về khoảng cách xa gần của các vật thể.

→ á»¨ng dụng của hình chiếu phối cảnh: HCPC thường được đặt bên cạnh các hình chiếu vuông góc trong các bản vẽ kiến trúc và xây dá»±ng có kích thước lớn nhÆ° nhà cá»­a, cầu đường, đê đập…

Câu 3:

→ Bản vẽ kÄ© thuật: BVKT là các thông tin kÄ© thuật được trình bày dưới dạng đồ họa theo các quy tắc thống nhất.

→ Bản vẽ kÄ© thuật được dùng chủ yếu trong 2 lÄ©nh vá»±c: cÆ¡ khí và xây dá»±ng.

→ SÆ¡ đồ quá trình thiết kế

– Hình thành ý tưởng, xác định đề tài.

– Thu thập thông tin, tiến hành thiết kế.

– Lập mô hình thá»­ nghiệm, chế tạo thá»­.

– Thẩm định, đánh giá phÆ°Æ¡ng án thiết kế.

– Lập hồ sÆ¡ kÄ© thuật.

Câu 4:

Điểm khác nhau giữa hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân:

→ Hình chiếu trục đo vuông góc đều

Góc trục đo:X’O’Y’=Y’O’Z’ = X’O’Z’ = 1200.

– Hệ số biến dạng: q = 1

→ Hình chiếu trục đo xiên góc cân

– Góc trục đo:X’O’Y’=Y’O’Z’= 1350, X’O’Z’ = 900.

– Hệ số biến dạng: q = 0.5

 

Trên đây là trích dẫn một phần nội dung Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 11 năm 2021-2022 – Trường THPT Hồ Thị Ká»· có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh Ã´n tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tốt!

Các em có thể tham khảo các tài liệu khác:

Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Công nghệ 11 năm 2021-2022
Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 11 năm 2021-2022 – Trường THPT Thanh Đa có đáp án

Bộ 80 bài tập trắc nghiệm Chương Điện li môn Hóa học 11 năm 2020 Trường THPT Nam Phù Cừ

1094

20 Câu trắc nghiệm về Cấu trúc rẽ nhánh và lặp môn Tin 11 năm 2019

3100

Bài tập trắc nghiệm ôn tập Tin học 11 năm 2020

2350

Bài tập trắc nghiệm Chương 2 môn Tin học 11 năm 2019-2020

1933

Bài tập trắc nghiệm Cấu trúc rẽ nhanh Tin học 11

10233

70 Bài tập trắc nghiệm có đáp án ôn tập học kì môn Hóa 11 năm 2019-2020

1816

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bá #Äá #thi #giáa #HK1 #mÃn #CÃng #nghá #nÄm #TrÆáng #THPT #Há #Thá #Ká #có #ÄÃp #Ãn


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Bá #Äá #thi #giáa #HK1 #mÃn #CÃng #nghá #nÄm #TrÆáng #THPT #Há #Thá #Ká #có #ÄÃp #Ãn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button