Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 20

hoatieu.vn xin gửi đến thầy cô bài viết Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 20 theo quy định Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT về chương trình bồi dưỡng thường xuyên thầy cô giáo măng non để thầy cô cùng tham khảo. Bài thu hoạch có chủ đề tổ chức quan sát và bình chọn sự tăng trưởng của trẻ con thế hệ măng non.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 20: Tổ chức quan sát và bình chọn sự tăng trưởng của trẻ con thế hệ măng non

I. Tổ chức quan sát và bình chọn sự tăng trưởng của trẻ con thế hệ măng non

1. Bình chọn sự tăng trưởng của trẻ là gì?

– Là công đoạn tích lũy thông tin về trẻ 1 cách có hệ thống và có phân tách, đối chiếu với chỉ tiêu chương trình GDMN nhằm theo dõi sự tăng trưởng của trẻ và điều chỉnh kế hoạch công đoạn giáo dục trẻ.

2. Mục tiêu bình chọn:

Bình chọn là 1 phần chẳng thể thiếu trong công đoạn giáo dục. Bình chọn sự tăng trưởng của trẻ trong chương trình GDMN nhằm xác định chừng độ tăng trưởng của trẻ so với chỉ tiêu của từng độ tuổi để có giải pháp phù hợp giúp trẻ văn minh.

3. Ý nghĩa của việc bình chọn sự tăng trưởng của trẻ

Bình chọn sự tăng trưởng của trẻ qua các hoạt động, qua các quá trình cho ta biết những bộc lộ về tâm sinh lý của trẻ hàng ngày, sự tăng trưởng toàn diện của trẻ qua từng quá trình, bản lĩnh chuẩn bị và chiều hướng tăng trưởng của trẻ ở những quá trình tiếp theo từ đấy có thể dùng cho nhiều mục tiêu không giống nhau.

+ Bình chọn thường xuyên giúp thầy cô giáo có thêm thông tin về sự văn minh của trẻ trong 1 thời kì dài.

+ Xác định những gian khổ những nguyên cớ chi tiết trong sự tăng trưởng của trẻ làm cơ sở để thầy cô giáo đưa ra quyết định giáo dục ảnh hưởng thích hợp đối với trẻ.

+ Giúp thầy cô giáo biết được hiệu quả của các hoạt động, chừng độ kết quả đạt được theo dự định, làm minh bạch những vấn đề nhất mực yêu cầu có kế hoạch bổ sung.

+ Bình chọn là cơ sở xác định nhu cầu giáo dục tư nhân đứa trẻ căn cứ xây dựng kế hoạch tiếp theo.

+ Làm cơ sở bàn bạc đưa ra quyết định phối hợp kế hoạch giáo dục với tía má trẻ, với thầy cô giáo/ nhóm lớp hoặc cơ sở giáo dục khác sẽ tiếp thu trẻ tiếp theo.

+ Làm cơ sở yêu cầu với các đơn vị quản lý điều hành giáo dục trong việc tăng lên chất lượng giáo dục trẻ của nhóm/ lớp/ trường/ địa phương.

4. Nội dung bình chọn:

Bình chọn sự tăng trưởng của trẻ gồm các nội dung:

– Bình chọn sự tăng trưởng thể chất

– Bình chọn sự tăng trưởng nhận thức

– Bình chọn sự tăng trưởng tiếng nói

– Bình chọn sự tăng trưởng tình cảm và kĩ năng xã hội.

– Bình chọn sự tăng trưởng thẩm mỹ.

II. Phương pháp bình chọn:

Các bí quyết sau đây thường được sử dụng để theo dõi và bình chọn sự tăng trưởng của trẻ trong trường măng non: quan sát thiên nhiên; chuyện trò với trẻ; phân tách thành phầm hoạt động của trẻ; sử dụng cảnh huống; bàn bạc với phụ huynh; rà soát trực tiếp. Tuy nhiên quan sát thiên nhiên là bí quyết sử dụng nhiều nhất trong chủ đạo trong trường măng non.

1. Quan sát thiên nhiên:

Là sự tri giác trực tiếp, ko ảnh hưởng hay can thiệp vào hoạt động thiên nhiên của trẻ. Các thông tin quan sát về bộc lộ tâm lý, các hành vi của trẻ được đánh dấu 1 cách có hệ thống, có kế hoạch. Chi tiết:

– Quan sát và lắng tai tư nhân trẻ nói và làm (công đoạn hoạt động): Tư tưởng, cách diễn tả tư tưởng, cách khám phá, cách trẻ làm và sử dụng những gì đã biết.

– Quan sát và lắng tai cách giao tiếp, cáh xử sự, thái độ, tình cảm của trẻ với các bạn trong nhóm bạn, nhóm chơi trong hoạt động hàng ngày: có cộng tác và làm việc nhóm ko, có lắng tai người khác ko, tham dự hay tiêu cực trong hoạt động nhóm, lúc chơi trong nhóm bạn thường đặt mình ở địa điểm nào: là nhóm trưởng, là thành viên hăng hái hay phục tòng, dựa dẫm ; trẻ biểu đạt sự thỉnh cầu hay ước vọng của mình như thế nào; trẻ có biết san sớt cùng bạn khi mà chơi hay ko, có thường gây ra hay biết cách khắc phục những xung đột ko; trẻ có biết khắc phục những cảnh huống khác xảy ra trong công đoạn chơi hay ko…

2. Trò chuyện với trẻ:

– Trò chuyện là cách tiếp cận trực tiếp với trẻ phê chuẩn giao tiếp bằng lời nói. Trong chuyện trò thầy cô giáo có thể đưa ra câu hỏi, gợi mở kéo dài cuộc chuyện trò, để có thể tích lũy các thông tin theo mục tiêu đã định.

– Khi chuyện trò với trẻ thầy cô giáo cần xác định mục tiêu, nội dung thích hợp. Chuẩn bị công cụ đồ dùng, đồ chơi,…. cần phải có để phục vụ sự gần cận không xa lạ. Gợi ý để trẻ dùng động tác, cử chỉ biểu đạt, nếu trẻ chưa nói bằng lời. Dùng lời nói ngắn gọn, dễ ợt; quan tâm chuyện trò với trẻ, cổ vũ khuyến khích trẻ hướng vào chuyện trò. Khi đưa ra câu hỏi cần cho trẻ thời kì nghĩ suy giải đáp, có thể gợi ý. Trò chuyện lúc trẻ thư thái, vui vẻ, tình nguyện…

3. Phân tích thành phầm hoạt động của trẻ:

– Dự vào thành phầm hoạt động của trẻ (thành phầm vẽ, nặn, xé dán, xếp hình…) để phê chuẩn, phân tách, bình chọn tư tưởng, chừng độ khôn khéo, sự thông minh, bản lĩnh thẩm mỹ của trẻ, sự văn minh của trẻ. Thông qua thành phầm của trẻ có thể bình chọn được chừng độ tri thức, kĩ năng, tình trạng xúc cảm, thái độ của trẻ.

– Việc bình chọn sự tăng trưởng của trẻ phê chuẩn thành phầm nhưng mà trẻ cần xem xét: ko chỉ căn cứ vào kết quả thành phầm đấy nhưng mà căn cứ vào công đoạn trẻ tiến hành để phục vụ thành phầm (sự để mắt, tinh thần tiến hành thành phầm tới cùng, thời kì tiến hành, bí quyết sử dụng công cụ, nguyên liệu hình thành thành phầm, chừng độ trình bày sự khôn khéo…

– Giáo viên cần đánh dấu những nhận xét của mình vào từng thành phầm của trẻ và lưu lại thành giấy má riêng của từng trẻ. Do thành phầm của trẻ tích lũy theo thừi gian nên thầy cô giáo có thể dựa vào thành phầm đấy bình chọn sự tăng trưởng của trẻ.

4. Sử dụng cảnh huống:

– Là bí quyết phê chuẩn cảnh huống thực tiễn hoặc cảnh huống giả thiết để bình chọn tri thức, thái độ, hành vi xã hội, kĩ năng khắc phục vấn đề… của trẻ (Tỉ dụ: Thái độ nhất trí, ko nhất trí đối với hành vi tốt/ ko tốt: đỡ bạn lúc bạn bị ngã, xả rác lộn xộn. Kĩ năng khắc phục vấn đề: có gọi người phệ lúc gặp bất chắc ko? biết chạy ra khỉ đám cháy? biết nối gậy để khều quả bóng dưới gầm gường? biết khước từ lúc người lạ rủ đi ko…

– Khi sử dụng các cảnh huống giả thiết để tích lũy thông tin cần phải có về trẻ, thầy cô giáo cần để mắt:

+ Tình hống phải thích hợp với mục tiêu bình chọn

+ Tổ chức cảnh huống khôn khéo để trẻ hăng hái tham dự và biểu thị 1 cách thiên nhiên.

+ Những kết quả theo dõi được về trẻ trong công đoạn chơi cần được biên chép lại.

5. Trao đổi với phụ huynh:

– Nhằm khẳng định thêm những đánh giá, bình chọn của thầy cô giáo về trẻ cùng lúc có giải pháp tăng mạnh sự phối hợp với gia đình trong , giáo dục trẻ.

– Giáo viên có thể bàn bạc với phụ huynh hàng ngày, bàn bạc với các cuộc họp phụ huynh, qua những buổi thăm gia đình trẻ để tích lũy thêm thông tin về trẻ (VD: Trẻ ít nói, thiếu hòa đồng có phải do chậm tăng trưởng tiếng nói, hay chưa thích nghi với môi trường lớp học, do mắc bệnh tự kỷ hoặc do sự dị đồng trầm trọng với gia đình…)

6. Sử dụng bài tập (Kiểm tra trực tiếp)

– Là cách sử dụng bài tập, giao nhiệm vụ cho trẻ tự giair quyết, tiến hành để xác định xem trẻ đã biết gì, làm được những việc gì

– Bài tập có thể tiến hành với 1 nhóm trẻ, hoặc với từng trẻ.

– Cho trẻ tiến hành bài tập lúc trẻ vui vẻ, sảng khoái.

– Tránh các can thiệp gây tác động lúc trẻ tiến hành bài tập.

– 1 bài tập có thể liên kết đo 1 số chỉ số/ lĩnh vực.

– Kết quả thật hiện của trẻ được ghi vào phiếu bình chọn của từng trẻ.

Xem xét: Khi tiến hành sự theo dõi, bình chọn trẻ thầy cô giáo cần tiến hành phối hợp các bí quyết với nhau 1 cách cởi mở để có kết quả đáng tin tưởng.

Việc tuyển lựa các bí quyết đánh gía là tùy thuộc vào sựu quyết định của thầy cô giáo sao cho cân đối nhất với cảnh ngộ, điều kiện thực tế.

III. Các vẻ ngoài bình chọn sự tăng trưởng của trẻ:

Hoạt động bình chọn sự tăng trưởng của trẻ trong nhà trường:

– Chủ yếu do thầy cô giáo thực hiện trong công đoạn , giáo dục trẻ.

– Do cán bộ điều hành giáo dục (Bộ, Sở, Phòng giáo dục và tập huấn, Ban giám hiệu nhà trường) thực hiện với các mục tiêu không giống nhau mà cùng hướng đến 1 mục tiêu chung là làm thế nào để tăng lên chất lượng giáo dục trẻ

* Đối với Nhà trẻ:

1. Bình chọn hàng ngày:

1.1 Mục tiêu bình chọn:

– Bình chọn những diễn biến tâm sinh lý của trẻ hàng ngày trong hoạt động, nhằm phát hiện những bộc lộ hăng hái hoặc thụ động để kịp thời điều chỉnh kế hoạch hoạt động – giáo dục trẻ.

1.2 Nội dung bình chọn:

– Hiện trạng sức khỏe

– Thái độ, tình trạng xúc cảm và hành vi của trẻ

– Kiến thức và kĩ năng.

1.3 Phương pháp bình chọn:

Sử dụng 1 hay liên kết nhiều bí quyết sau đây để bình chọn sự tăng trưởng của trẻ:

– Quan sát

– Trò chuyện, giao tiếp với trẻ.

– Phân tích thành phầm hoạt động của trẻ;

– Trao đổi với phụ huynh.

Hàng ngày thầy cô giáo theo dõi trong các hoạt động, đánh dấu văn minh rõ rệt và những điều cần xem xét vào sổ kế hoạch giáo dục hoặc nhật ký của lớp để điều chỉnh kế hoạch và giải pháp giáo dục.

2. Bình chọn theo quá trình:

2.1 Mục tiêu bình chọn

Xác định chừng độ đạt được của trẻ ở các lính vực tăng trưởng theo từng quá trình trên cơ sở đấy điều chỉnh kế hoạch giáo dục cho quá trình tiếp theo.

2.2 Nội dung bình chọn:

Bình chọn chừng độ tăng trưởng của trẻ theo quá trình về thể chất, nhận thức, tiếng nói , tình cảm, kĩ năng xã hội và thẩm mỹ.

2.3 Phương pháp bình chọn:

Sử dụng 1 hay liên kết nhiều bí quyết sau đây để bình chọn sự tăng trưởng của trẻ:

– Quan sát

– Trò chuyện, giao tiếp với trẻ.

– Bình chọn qua bài tập

– Phân tích thành phầm hoạt động của trẻ;

– Trao đổi với phụ huynh.

Bình chọn trẻ vườn trẻ vào cuối độ tuổi (6, 12, 18, 24 và 36 tháng tuổi) dựa vào các chỉ số tăng trưởng của trẻ.

* Đối với trẻ mẫu giáo:

1. Bình chọn trẻ hàng ngày:

1.1 Mục tiêu bình chọn:

Bình chọn tình trạng tâm sinh lý của trẻ hàng ngày trong các hoạt động ăn, ngủ, vui chơi, học tập… của trẻ nhằm phát hiện những bộc lộ hăng hái hay thụ động để kịp thời điều chỉnh việc tổ chức hoạt động – giáo dục trẻ, lực chọn các điều kiện, giải pháp giáo dục trẻ thích hợp.

1.2 Nội dung bình chọn:

– Hiện trạng sức khỏe của trẻ

– Trạng thái xúc cảm, thái độ và hành vi của trẻ

– Kiến thức và kĩ năng của trẻ

1.3 Phương pháp bình chọn:

Sử dụng 1 hay liên kết nhiều bí quyết sau đây để bình chọn sự tăng trưởng của trẻ:

– Quan sát

– Trò chuyện với trẻ.

– Bình chọn qua bài tập

– Phân tích thành phầm hoạt động của trẻ;

– Trao đổi với phụ huynh.

– Sử dụng cảnh huống.

– Phương pháp sử dụng có hiệu quả dễ tiến hành là bí quyết quan sát và bàn bạc với phụ huynh.

VD: Trẻ ăn có ngon ko, ngủ có yên giấc ko; trẻ thư thái hứng thú, hăng hái các hoạt động vui chơi, học tập ko; những sự kiện nào đặc thù xảy ra trong ngày đối với trẻ (trẻ bị ngã, trẻ loạn đả, trẻ ko nhận ra dơ vật nào dó lúc ngồi xa; trẻ nói thêm được những câu, từ ngữ mới, trẻ ko pát âm được những từ ngữ nào đấy, trẻ vẽ được bức tranh khá đặc thù, trẻ bộc lộ những xúc cảm quá thái….

2. Bình chọn sự tăng trưởng của trẻ sau chủ đề giáo dục/ quá trình:

2.1 Mục tiêu:

– Xác định (nắm được) chừng độ đạt được của trẻ ở các lĩnh vực tăng trưởng của trẻ cuối chủ đề và theo quá trình.

– Làm căn cứ để xây dựng hoặc điều chỉnh kế hoạch hoạt động giáo dục của chủ đề / gia đoạn tiếp theo.

2.2. Nội dung bình chọn:

– Bình chọn kết quả đạt được của trẻ so với chỉ tiêu của chủ đề các lĩnh vực tăng trưởng thể chất, nhận thức, tiếng nói , tình cảm, kĩ năng xã hội và thẩm mỹ hoặc theo đề xuất cần đạt về tri thức, kĩ năng, thái độ được xác định của chủ đề giáo dục.

– Bình chọn sự thích hợp của những nội dung, các hoạt động giáo dục của chủ đề với năng lực của trẻ, xác định nguyên cớ để bổ sung điều chỉnh kế hoạch hoạt động giáo dục của chủ đề tiếp theo.

2.3 Phương pháp bình chọn:

Sử dụng 1 hay liên kết nhiều bí quyết sau đây để bình chọn sự tăng trưởng của trẻ:

– Quan sát

– Trò chuyện với trẻ.

– Bình chọn qua bài tập

– Phân tích thành phầm hoạt động của trẻ;

– Trao đổi với phụ huynh.

– Sử dụng cảnh huống.

Đối với vẻ ngoài đnáh giá sự tăng trưởng của trẻ sau lúc tiến hành 1 chủ đè giáo dục có thể sử dụng bí quyết phù hớp với thông tin cần tích lũy để phân tách bình chọn.

VD: Bình chọn sự tăng trưởng về chuyển di thô của trẻ như leo, trèo, chạy nhảy, bắt bóng… có thể đưa ra các bài tập để trẻ tiến hành.

Bình chọn bản lĩnh phối hợp nhóm, thái độ xử sự với bạn hữu, tính tự tin, tự lực… có thể sử dụng bí quyết quan sát trẻ phê chuẩn các hoạt động chơi, học tập… hoặc sử dụng các cảnh huống giả thiết.

Bình chọn khả nawg giao tiếp, sử dụng câu, vốn từ… của trẻ có thể sử dụng bí quyết chuyện trò trự tiếp với trẻ hoặc quan sát trẻ trong qua trình giao tiếp với bạn hữu.

3. Bình chọn sự tăng trưởng cuối độ tuổi của trẻ.

3.1 Mục tiêu:

– Nắm được sự tăng trưởng của trẻ sau công đoạn giáo dục, làm căn cứ yêu cầu xây dựng, điều chỉnh kế hoạch giáo dục 5, kế hoạch hoạt động chủ đề, các điều kiện giáo dục trẻ: về CSVC, thiết bị đồ chơi, về nhân công, thời kì, chế độ…. nhằm ảnh hưởng hăng hái đến chất lượng , giáo dục trẻ.

3.2 Nội dung bình chọn:

Bình chọn chừng độ tăng trưởng của trẻ ở các lĩnh vực: thể chất, nhận thức, tiếng nói, tình cảm và kĩ năng xã hội, tẩm mỹ ở cuối độ tuổi dựa vào các chỉ tiêu giáo dục trẻ tuyển lựa thích hợp với đề xuất thực tế của địa phương.

3.3 Phương pháp bình chọn:

Bình chọn sự tăng trưởng của trẻ cuối độ tuổi được thực hiện vào tháng rốt cục của 5 học.

Các bí quyết bình chọn sự tăng trưởng của trẻ cuối 5 tùy thuộc vào sự tuyển lựa và sử dụng của thầy cô giáo sao cho phù thống nhất với điều kiện và cảnh ngộ hiện nay. Giáo viên có thể sử dụng kết quả bình chọn trẻ hàng ngày và bình chọn trẻ sau chủ đề làm cơ sở đnáh giá sự tăng trưởng của trẻ cuối độ tuổi.

Kết quả bình chọn được ghi vào phiếu bình chọn sự tăng trưởng của trẻ và đưc[j lưu vào hồ sơ cá nhân và thông báo cho cha mẹ trẻ cũng như giáo viên phụ trách nơi trẻ sẽ nhập học tiếp theo để cùng phối hợp đề xuất các biện pháp giáo dục phù hợp. Kết quả này không dùng để xếp loại trẻ, không dùng để so sánh giữa các trẻ hoặc tuyển chọn trẻ vào lớp 1.

IV. Hồ sơ theo dõi đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non:

1. Đánh giá trẻ hàng ngày:

Kết quả đánh giá trẻ hàng ngày được ghi vào nhật ký của lớp hoặc sổ kế hoạch giáo dục bằng nhận định chung, những vấn đề nổi bật, đặc biệt thu nhập được quan sát đối với cá nhân hoặc đối với một nhóm trẻ (có thể là ưu điểm hoặc hạn chế). Căn cứ vào những gì quan sát hoặc ghi chép được, giáo viên có thể trao đổi với phụ huynh để cùng xem xét, xác định nguyên nhân để điều chỉnh kế hoạch và biện pháp giáo dục tác động kịp thời khắc phục những tồn tại, phát huy những biểu hiện tích cực của trẻ trong những ngày tiếp theo hoặc lưu ý để tiếp tục theo dõi.

2. Đánh giá sự phát triển của trẻ cuối chủ đề:

Tổng hợp theo Phiếu đánh giá cuối chủ đề.

* Phiếu đánh giá cuối chủ đề: Các mục tiêu năm học được đánh thứ tự liên tiếp (MT1, MT2,….MTn)

Đối với những mục tiêu có tổng số trẻ đạt được (+) dưới 70% thì giáo viên tiếp tục đưa mục tiêu chưa đạt để giúp trẻ rèn luyện mọi lúc mọi nơi trong quá trình giáo dục phối hợp với phụ huynh để giúp trẻ đạt được.

3. Phiếu đánh giá sự phát triển của trẻ cuối độ tuổi:

Căn cứ vào mục tiêu giáo dục trẻ theo kế hoạch năm học, ngay từ đầu năm học, các giáo viên cùng cán bộ quản lý nhà trường, cán bộ quản lý ngành học có liên quan lựa chọn 30 – 40 mục tiêu để xây dựng thành phiếu đánh giá sự phát triển mẫu giáo. Các mục tiêu lựa chọn phải đảm bảo đầy đủ các lĩnh vực phát triển, đáp ứng những định hướng phát triển của trẻ ở từng địa phương./.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

  • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 10
  • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 9
  • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 8

Thông tin thêm về Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 20

hoatieu.vn xin gửi đến thầy cô bài viết Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 20 theo quy định Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT về chương trình bồi dưỡng thường xuyên thầy cô giáo măng non để thầy cô cùng tham khảo. Bài thu hoạch có chủ đề tổ chức quan sát và bình chọn sự tăng trưởng của trẻ con thế hệ măng non.
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 20: Tổ chức quan sát và bình chọn sự tăng trưởng của trẻ con thế hệ măng non
I. Tổ chức quan sát và bình chọn sự tăng trưởng của trẻ con thế hệ măng non
1. Bình chọn sự tăng trưởng của trẻ là gì?
– Là công đoạn tích lũy thông tin về trẻ 1 cách có hệ thống và có phân tách, đối chiếu với chỉ tiêu chương trình GDMN nhằm theo dõi sự tăng trưởng của trẻ và điều chỉnh kế hoạch công đoạn giáo dục trẻ.
2. Mục tiêu bình chọn:
Bình chọn là 1 phần chẳng thể thiếu trong công đoạn giáo dục. Bình chọn sự tăng trưởng của trẻ trong chương trình GDMN nhằm xác định chừng độ tăng trưởng của trẻ so với chỉ tiêu của từng độ tuổi để có giải pháp phù hợp giúp trẻ văn minh.
3. Ý nghĩa của việc bình chọn sự tăng trưởng của trẻ
Bình chọn sự tăng trưởng của trẻ qua các hoạt động, qua các quá trình cho ta biết những bộc lộ về tâm sinh lý của trẻ hàng ngày, sự tăng trưởng toàn diện của trẻ qua từng quá trình, bản lĩnh chuẩn bị và chiều hướng tăng trưởng của trẻ ở những quá trình tiếp theo từ đấy có thể dùng cho nhiều mục tiêu không giống nhau.
+ Bình chọn thường xuyên giúp thầy cô giáo có thêm thông tin về sự văn minh của trẻ trong 1 thời kì dài.
+ Xác định những gian khổ những nguyên cớ chi tiết trong sự tăng trưởng của trẻ làm cơ sở để thầy cô giáo đưa ra quyết định giáo dục ảnh hưởng thích hợp đối với trẻ.
+ Giúp thầy cô giáo biết được hiệu quả của các hoạt động, chừng độ kết quả đạt được theo dự định, làm minh bạch những vấn đề nhất mực yêu cầu có kế hoạch bổ sung.
+ Bình chọn là cơ sở xác định nhu cầu giáo dục tư nhân đứa trẻ căn cứ xây dựng kế hoạch tiếp theo.
+ Làm cơ sở bàn bạc đưa ra quyết định phối hợp kế hoạch giáo dục với tía má trẻ, với thầy cô giáo/ nhóm lớp hoặc cơ sở giáo dục khác sẽ tiếp thu trẻ tiếp theo.
+ Làm cơ sở yêu cầu với các đơn vị quản lý điều hành giáo dục trong việc tăng lên chất lượng giáo dục trẻ của nhóm/ lớp/ trường/ địa phương.
4. Nội dung bình chọn:
Bình chọn sự tăng trưởng của trẻ gồm các nội dung:
– Bình chọn sự tăng trưởng thể chất
– Bình chọn sự tăng trưởng nhận thức
– Bình chọn sự tăng trưởng tiếng nói
– Bình chọn sự tăng trưởng tình cảm và kĩ năng xã hội.
– Bình chọn sự tăng trưởng thẩm mỹ.
II. Phương pháp bình chọn:
Các bí quyết sau đây thường được sử dụng để theo dõi và bình chọn sự tăng trưởng của trẻ trong trường măng non: quan sát thiên nhiên; chuyện trò với trẻ; phân tách thành phầm hoạt động của trẻ; sử dụng cảnh huống; bàn bạc với phụ huynh; rà soát trực tiếp. Tuy nhiên quan sát thiên nhiên là bí quyết sử dụng nhiều nhất trong chủ đạo trong trường măng non.
1. Quan sát thiên nhiên:
Là sự tri giác trực tiếp, ko ảnh hưởng hay can thiệp vào hoạt động thiên nhiên của trẻ. Các thông tin quan sát về bộc lộ tâm lý, các hành vi của trẻ được đánh dấu 1 cách có hệ thống, có kế hoạch. Chi tiết:
– Quan sát và lắng tai tư nhân trẻ nói và làm (công đoạn hoạt động): Tư tưởng, cách diễn tả tư tưởng, cách khám phá, cách trẻ làm và sử dụng những gì đã biết.
– Quan sát và lắng tai cách giao tiếp, cáh xử sự, thái độ, tình cảm của trẻ với các bạn trong nhóm bạn, nhóm chơi trong hoạt động hàng ngày: có cộng tác và làm việc nhóm ko, có lắng tai người khác ko, tham dự hay tiêu cực trong hoạt động nhóm, lúc chơi trong nhóm bạn thường đặt mình ở địa điểm nào: là nhóm trưởng, là thành viên hăng hái hay phục tòng, dựa dẫm ; trẻ biểu đạt sự thỉnh cầu hay ước vọng của mình như thế nào; trẻ có biết san sớt cùng bạn khi mà chơi hay ko, có thường gây ra hay biết cách khắc phục những xung đột ko; trẻ có biết khắc phục những cảnh huống khác xảy ra trong công đoạn chơi hay ko…
2. Trò chuyện với trẻ:
– Trò chuyện là cách tiếp cận trực tiếp với trẻ phê chuẩn giao tiếp bằng lời nói. Trong chuyện trò thầy cô giáo có thể đưa ra câu hỏi, gợi mở kéo dài cuộc chuyện trò, để có thể tích lũy các thông tin theo mục tiêu đã định.
– Khi chuyện trò với trẻ thầy cô giáo cần xác định mục tiêu, nội dung thích hợp. Chuẩn bị công cụ đồ dùng, đồ chơi,…. cần phải có để phục vụ sự gần cận không xa lạ. Gợi ý để trẻ dùng động tác, cử chỉ biểu đạt, nếu trẻ chưa nói bằng lời. Dùng lời nói ngắn gọn, dễ ợt; quan tâm chuyện trò với trẻ, cổ vũ khuyến khích trẻ hướng vào chuyện trò. Khi đưa ra câu hỏi cần cho trẻ thời kì nghĩ suy giải đáp, có thể gợi ý. Trò chuyện lúc trẻ thư thái, vui vẻ, tình nguyện…
3. Phân tích thành phầm hoạt động của trẻ:
– Dự vào thành phầm hoạt động của trẻ (thành phầm vẽ, nặn, xé dán, xếp hình…) để phê chuẩn, phân tách, bình chọn tư tưởng, chừng độ khôn khéo, sự thông minh, bản lĩnh thẩm mỹ của trẻ, sự văn minh của trẻ. Thông qua thành phầm của trẻ có thể bình chọn được chừng độ tri thức, kĩ năng, tình trạng xúc cảm, thái độ của trẻ.
– Việc bình chọn sự tăng trưởng của trẻ phê chuẩn thành phầm nhưng mà trẻ cần xem xét: ko chỉ căn cứ vào kết quả thành phầm đấy nhưng mà căn cứ vào công đoạn trẻ tiến hành để phục vụ thành phầm (sự để mắt, tinh thần tiến hành thành phầm tới cùng, thời kì tiến hành, bí quyết sử dụng công cụ, nguyên liệu hình thành thành phầm, chừng độ trình bày sự khôn khéo…
– Giáo viên cần đánh dấu những nhận xét của mình vào từng thành phầm của trẻ và lưu lại thành giấy má riêng của từng trẻ. Do thành phầm của trẻ tích lũy theo thừi gian nên thầy cô giáo có thể dựa vào thành phầm đấy bình chọn sự tăng trưởng của trẻ.
4. Sử dụng cảnh huống:
– Là bí quyết phê chuẩn cảnh huống thực tiễn hoặc cảnh huống giả thiết để bình chọn tri thức, thái độ, hành vi xã hội, kĩ năng khắc phục vấn đề… của trẻ (Tỉ dụ: Thái độ nhất trí, ko nhất trí đối với hành vi tốt/ ko tốt: đỡ bạn lúc bạn bị ngã, xả rác lộn xộn. Kĩ năng khắc phục vấn đề: có gọi người phệ lúc gặp bất chắc ko? biết chạy ra khỉ đám cháy? biết nối gậy để khều quả bóng dưới gầm gường? biết khước từ lúc người lạ rủ đi ko…
– Khi sử dụng các cảnh huống giả thiết để tích lũy thông tin cần phải có về trẻ, thầy cô giáo cần để mắt:
+ Tình hống phải thích hợp với mục tiêu bình chọn
+ Tổ chức cảnh huống khôn khéo để trẻ hăng hái tham dự và biểu thị 1 cách thiên nhiên.
+ Những kết quả theo dõi được về trẻ trong công đoạn chơi cần được biên chép lại.
5. Trao đổi với phụ huynh:
– Nhằm khẳng định thêm những đánh giá, bình chọn của thầy cô giáo về trẻ cùng lúc có giải pháp tăng mạnh sự phối hợp với gia đình trong , giáo dục trẻ.
– Giáo viên có thể bàn bạc với phụ huynh hàng ngày, bàn bạc với các cuộc họp phụ huynh, qua những buổi thăm gia đình trẻ để tích lũy thêm thông tin về trẻ (VD: Trẻ ít nói, thiếu hòa đồng có phải do chậm tăng trưởng tiếng nói, hay chưa thích nghi với môi trường lớp học, do mắc bệnh tự kỷ hoặc do sự dị đồng trầm trọng với gia đình…)
6. Sử dụng bài tập (Kiểm tra trực tiếp)
– Là cách sử dụng bài tập, giao nhiệm vụ cho trẻ tự giair quyết, tiến hành để xác định xem trẻ đã biết gì, làm được những việc gì
– Bài tập có thể tiến hành với 1 nhóm trẻ, hoặc với từng trẻ.
– Cho trẻ tiến hành bài tập lúc trẻ vui vẻ, sảng khoái.
– Tránh các can thiệp gây tác động lúc trẻ tiến hành bài tập.
– 1 bài tập có thể liên kết đo 1 số chỉ số/ lĩnh vực.
– Kết quả thật hiện của trẻ được ghi vào phiếu bình chọn của từng trẻ.
Xem xét: Khi tiến hành sự theo dõi, bình chọn trẻ thầy cô giáo cần tiến hành phối hợp các bí quyết với nhau 1 cách cởi mở để có kết quả đáng tin tưởng.
Việc tuyển lựa các bí quyết đánh gía là tùy thuộc vào sựu quyết định của thầy cô giáo sao cho cân đối nhất với cảnh ngộ, điều kiện thực tế.
III. Các vẻ ngoài bình chọn sự tăng trưởng của trẻ:
Hoạt động bình chọn sự tăng trưởng của trẻ trong nhà trường:
– Chủ yếu do thầy cô giáo thực hiện trong công đoạn , giáo dục trẻ.
– Do cán bộ điều hành giáo dục (Bộ, Sở, Phòng giáo dục và tập huấn, Ban giám hiệu nhà trường) thực hiện với các mục tiêu không giống nhau mà cùng hướng đến 1 mục tiêu chung là làm thế nào để tăng lên chất lượng giáo dục trẻ
* Đối với Nhà trẻ:
1. Bình chọn hàng ngày:
1.1 Mục tiêu bình chọn:
– Bình chọn những diễn biến tâm sinh lý của trẻ hàng ngày trong hoạt động, nhằm phát hiện những bộc lộ hăng hái hoặc thụ động để kịp thời điều chỉnh kế hoạch hoạt động – giáo dục trẻ.
1.2 Nội dung bình chọn:
– Hiện trạng sức khỏe
– Thái độ, tình trạng xúc cảm và hành vi của trẻ
– Kiến thức và kĩ năng.
1.3 Phương pháp bình chọn:
Sử dụng 1 hay liên kết nhiều bí quyết sau đây để bình chọn sự tăng trưởng của trẻ:
– Quan sát
– Trò chuyện, giao tiếp với trẻ.
– Phân tích thành phầm hoạt động của trẻ;
– Trao đổi với phụ huynh.
Hàng ngày thầy cô giáo theo dõi trong các hoạt động, đánh dấu văn minh rõ rệt và những điều cần xem xét vào sổ kế hoạch giáo dục hoặc nhật ký của lớp để điều chỉnh kế hoạch và giải pháp giáo dục.
2. Bình chọn theo quá trình:
2.1 Mục tiêu bình chọn
Xác định chừng độ đạt được của trẻ ở các lính vực tăng trưởng theo từng quá trình trên cơ sở đấy điều chỉnh kế hoạch giáo dục cho quá trình tiếp theo.
2.2 Nội dung bình chọn:
Bình chọn chừng độ tăng trưởng của trẻ theo quá trình về thể chất, nhận thức, tiếng nói , tình cảm, kĩ năng xã hội và thẩm mỹ.
2.3 Phương pháp bình chọn:
Sử dụng 1 hay liên kết nhiều bí quyết sau đây để bình chọn sự tăng trưởng của trẻ:
– Quan sát
– Trò chuyện, giao tiếp với trẻ.
– Bình chọn qua bài tập
– Phân tích thành phầm hoạt động của trẻ;
– Trao đổi với phụ huynh.
Bình chọn trẻ vườn trẻ vào cuối độ tuổi (6, 12, 18, 24 và 36 tháng tuổi) dựa vào các chỉ số tăng trưởng của trẻ.
* Đối với trẻ mẫu giáo:
1. Bình chọn trẻ hàng ngày:
1.1 Mục tiêu bình chọn:
Bình chọn tình trạng tâm sinh lý của trẻ hàng ngày trong các hoạt động ăn, ngủ, vui chơi, học tập… của trẻ nhằm phát hiện những bộc lộ hăng hái hay thụ động để kịp thời điều chỉnh việc tổ chức hoạt động – giáo dục trẻ, lực chọn các điều kiện, giải pháp giáo dục trẻ thích hợp.
1.2 Nội dung bình chọn:
– Hiện trạng sức khỏe của trẻ
– Trạng thái xúc cảm, thái độ và hành vi của trẻ
– Kiến thức và kĩ năng của trẻ
1.3 Phương pháp bình chọn:
Sử dụng 1 hay liên kết nhiều bí quyết sau đây để bình chọn sự tăng trưởng của trẻ:
– Quan sát
– Trò chuyện với trẻ.
– Bình chọn qua bài tập
– Phân tích thành phầm hoạt động của trẻ;
– Trao đổi với phụ huynh.
– Sử dụng cảnh huống.
– Phương pháp sử dụng có hiệu quả dễ tiến hành là bí quyết quan sát và bàn bạc với phụ huynh.
VD: Trẻ ăn có ngon ko, ngủ có yên giấc ko; trẻ thư thái hứng thú, hăng hái các hoạt động vui chơi, học tập ko; những sự kiện nào đặc thù xảy ra trong ngày đối với trẻ (trẻ bị ngã, trẻ loạn đả, trẻ ko nhận ra dơ vật nào dó lúc ngồi xa; trẻ nói thêm được những câu, từ ngữ mới, trẻ ko pát âm được những từ ngữ nào đấy, trẻ vẽ được bức tranh khá đặc thù, trẻ bộc lộ những xúc cảm quá thái….
2. Bình chọn sự tăng trưởng của trẻ sau chủ đề giáo dục/ quá trình:
2.1 Mục tiêu:
– Xác định (nắm được) chừng độ đạt được của trẻ ở các lĩnh vực tăng trưởng của trẻ cuối chủ đề và theo quá trình.
– Làm căn cứ để xây dựng hoặc điều chỉnh kế hoạch hoạt động giáo dục của chủ đề / gia đoạn tiếp theo.
2.2. Nội dung bình chọn:
– Bình chọn kết quả đạt được của trẻ so với chỉ tiêu của chủ đề các lĩnh vực tăng trưởng thể chất, nhận thức, tiếng nói , tình cảm, kĩ năng xã hội và thẩm mỹ hoặc theo đề xuất cần đạt về tri thức, kĩ năng, thái độ được xác định của chủ đề giáo dục.
– Bình chọn sự thích hợp của những nội dung, các hoạt động giáo dục của chủ đề với năng lực của trẻ, xác định nguyên cớ để bổ sung điều chỉnh kế hoạch hoạt động giáo dục của chủ đề tiếp theo.
2.3 Phương pháp bình chọn:
Sử dụng 1 hay liên kết nhiều bí quyết sau đây để bình chọn sự tăng trưởng của trẻ:
– Quan sát
– Trò chuyện với trẻ.
– Bình chọn qua bài tập
– Phân tích thành phầm hoạt động của trẻ;
– Trao đổi với phụ huynh.
– Sử dụng cảnh huống.
Đối với vẻ ngoài đnáh giá sự tăng trưởng của trẻ sau lúc tiến hành 1 chủ đè giáo dục có thể sử dụng bí quyết phù hớp với thông tin cần tích lũy để phân tách bình chọn.
VD: Bình chọn sự tăng trưởng về chuyển di thô của trẻ như leo, trèo, chạy nhảy, bắt bóng… có thể đưa ra các bài tập để trẻ tiến hành.
Bình chọn bản lĩnh phối hợp nhóm, thái độ xử sự với bạn hữu, tính tự tin, tự lực… có thể sử dụng bí quyết quan sát trẻ phê chuẩn các hoạt động chơi, học tập… hoặc sử dụng các cảnh huống giả thiết.
Bình chọn khả nawg giao tiếp, sử dụng câu, vốn từ… của trẻ có thể sử dụng bí quyết chuyện trò trự tiếp với trẻ hoặc quan sát trẻ trong qua trình giao tiếp với bạn hữu.
3. Bình chọn sự tăng trưởng cuối độ tuổi của trẻ.
3.1 Mục tiêu:
– Nắm được sự tăng trưởng của trẻ sau công đoạn giáo dục, làm căn cứ yêu cầu xây dựng, điều chỉnh kế hoạch giáo dục 5, kế hoạch hoạt động chủ đề, các điều kiện giáo dục trẻ: về CSVC, thiết bị đồ chơi, về nhân công, thời kì, chế độ…. nhằm ảnh hưởng hăng hái đến chất lượng , giáo dục trẻ.
3.2 Nội dung bình chọn:
Bình chọn chừng độ tăng trưởng của trẻ ở các lĩnh vực: thể chất, nhận thức, tiếng nói, tình cảm và kĩ năng xã hội, tẩm mỹ ở cuối độ tuổi dựa vào các chỉ tiêu giáo dục trẻ tuyển lựa thích hợp với đề xuất thực tế của địa phương.
3.3 Phương pháp bình chọn:
Bình chọn sự tăng trưởng của trẻ cuối độ tuổi được thực hiện vào tháng rốt cục của 5 học.
Các bí quyết bình chọn sự tăng trưởng của trẻ cuối 5 tùy thuộc vào sự tuyển lựa và sử dụng của thầy cô giáo sao cho phù thống nhất với điều kiện và cảnh ngộ hiện nay. Giáo viên có thể sử dụng kết quả bình chọn trẻ hàng ngày và bình chọn trẻ sau chủ đề làm cơ sở đnáh giá sự tăng trưởng của trẻ cuối độ tuổi.
Kết quả bình chọn được ghi vào phiếu bình chọn sự tăng trưởng của trẻ và đưc[j lưu vào hồ sơ cá nhân và thông báo cho cha mẹ trẻ cũng như giáo viên phụ trách nơi trẻ sẽ nhập học tiếp theo để cùng phối hợp đề xuất các biện pháp giáo dục phù hợp. Kết quả này không dùng để xếp loại trẻ, không dùng để so sánh giữa các trẻ hoặc tuyển chọn trẻ vào lớp 1.
IV. Hồ sơ theo dõi đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non:
1. Đánh giá trẻ hàng ngày:
Kết quả đánh giá trẻ hàng ngày được ghi vào nhật ký của lớp hoặc sổ kế hoạch giáo dục bằng nhận định chung, những vấn đề nổi bật, đặc biệt thu nhập được quan sát đối với cá nhân hoặc đối với một nhóm trẻ (có thể là ưu điểm hoặc hạn chế). Căn cứ vào những gì quan sát hoặc ghi chép được, giáo viên có thể trao đổi với phụ huynh để cùng xem xét, xác định nguyên nhân để điều chỉnh kế hoạch và biện pháp giáo dục tác động kịp thời khắc phục những tồn tại, phát huy những biểu hiện tích cực của trẻ trong những ngày tiếp theo hoặc lưu ý để tiếp tục theo dõi.
2. Đánh giá sự phát triển của trẻ cuối chủ đề:
Tổng hợp theo Phiếu đánh giá cuối chủ đề.
* Phiếu đánh giá cuối chủ đề: Các mục tiêu năm học được đánh thứ tự liên tiếp (MT1, MT2,….MTn)
Đối với những mục tiêu có tổng số trẻ đạt được (+) dưới 70% thì giáo viên tiếp tục đưa mục tiêu chưa đạt để giúp trẻ rèn luyện mọi lúc mọi nơi trong quá trình giáo dục phối hợp với phụ huynh để giúp trẻ đạt được.
3. Phiếu đánh giá sự phát triển của trẻ cuối độ tuổi:
Căn cứ vào mục tiêu giáo dục trẻ theo kế hoạch năm học, ngay từ đầu năm học, các giáo viên cùng cán bộ quản lý nhà trường, cán bộ quản lý ngành học có liên quan lựa chọn 30 – 40 mục tiêu để xây dựng thành phiếu đánh giá sự phát triển mẫu giáo. Các mục tiêu lựa chọn phải đảm bảo đầy đủ các lĩnh vực phát triển, đáp ứng những định hướng phát triển của trẻ ở từng địa phương./.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 10
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 9
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 8

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bài #thu #hoạch #bồi #dưỡng #thường #xuyên #module #GVMN


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Bài #thu #hoạch #bồi #dưỡng #thường #xuyên #module #GVMN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button