Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH12

hoatieu.vn xin gửi đến thầy cô bài viết bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH12 để thầy cô cùng tham khảo. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH12 là mẫu bài thu hoạch về việc đồ mưu hoạch dạy và học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học. Mời thầy cô cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

  • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH26
  • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH25
  • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH24

1. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH12 số 1

BÀI THU HOẠCH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN (NỘI DUNG 3)

5 học …………….

Module TH 12: Lập mưu hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học

NỘI DUNG THU HOẠCH

PHẦN I

NHẬN THỨC CỦA CÁ NHÂN SAU KHI HỌC MODULE TH12

I. Tiêu chí nghiên cứu

Khi nghiên cứu và học tập module 12, bản thân tôi đề ra các chỉ tiêu đạt được như sau:

– Hiểu rõ chương trình tiểu học và ý kiến dạy học tích hợp trình bày trong chươn trình các môn học. Nhận biết rõ các nội dung được tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học.

– Tuyển lựa cách thức, kĩ thuật dạy học thích hợp với việc dạy học tích hợp.

– Lập được kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục.

II. Nội dung nghiên cứu- học tập

1. Vẻ ngoài nghiên cứu

– Tư nhân tự nghiên cứu các văn bản chỉ dẫn của Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT và Bộ GĐ&ĐT.

– Thực hiện tự nghiên cứu qua tài liệu, mạng Internet và liên kết với việc luận bàn phê duyệt các buổi sinh hoạt chuyên môn cấp trường, các buổi hội thảo.

2. Các văn bản đã nghiên cứu

– Module 12: Lập mưu hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học

Thực hiện Thông tư số 32/2011/TT- BGDĐT ngày 08 tháng 8 5 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên thầy cô giáo tiểu học;

3. Những nội dung đã tiếp nhận được sau lúc nghiên cứu tài liệu liên kết với nghiên cứu các văn bản chỉ huy của Ngành GD&ĐT trong 5 học …………….

3.1. Mày mò chương trình tiểu học và ý kiến dạy học tích hợp; các nội dung được tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học

*Chương trình tiểu học và ý kiến dạy học tích hợp

Tiêu chí tích hợp chương trình nhằm:

– Giảm só lượng môn học.

– Phát triển năng lực cho học trò.

– Tăng nhanh thực hành phần mềm khắc phục các vấn đề gần gũivới cuộc sống hằng ngày.

Chi tiết, tích hợp lĩnh vực khoa học thiên nhiên và khoa học xã hội ở tiểu học sẽ:

– Cung cấp cho học trò những thuật ngữ và định nghĩa khoa học căn bản nhằm giúp các em hiểu bản thân và toàn cầu bao quanh.

– Cung cấp cho học trò thời cơ để tăng trưởng kỹ năng, lề thói tư duy và thái độ nhu yếu để khám quá khoa học.

– Chuẩn bị cho học trò hiểu biết về số đông, xã hội , có kỹ năng tham dự các hoạt động xã hội để các em có thể hòa nhập, sống có lợi cho xã hội.

– Giúp học trò bình chọn được khoa học tác động tới con người và môi trường như thế nào.

* Các bề ngoài tích hợp chương trình:

– Có nhiều bề ngoài tích hợp chưng trình không giống nhau. Tích hợp nội dung là bề ngoài nối kết nội dung trong nộibộ môn học và giữa các môn học với nhau. Có thể chia làm 3 bề ngoài (hoặc 3 chừng độ) như sau:

– Liên kết lồng ghép (fusion)

Đây là mức trước hết của tích hợp; theo đấy, những nội dung nào đấy sẽ được liên kết vào chương trình môn học độc lập đã có sẵn.

+ Nội dung tích hợp được trình bày qua việc gắn nội dung môn học với đời sống thực tế, lồng ghép nội dung về dân số, môi trường… trong những nội dung thích hợp; hướng vào sự tạo nên và tăng trưởng năng lực hành động, năng lực khắc phục vấn đề. Học trò tìm tòi, xạy dựng tri thức mới từ tri thức đã biết và vốn thực tế cuộc sống.

+ Vận dụng 1 số giải pháp nhằm trình bày ý kiến tích hợp trong tài liệu giáo khoa, tài liệu thầy cô giáo và các chỉ dẫn chỉ huy tiến hành như: nội dung sách giáo khoa giúp học trò xây dựng tri thức từ những kinh nghiệm của tư nhân và gắn với đời sống (khiến cho học tập có ý nghĩa) , tạo nên và tăng trưởng năng lực làm việc độc lập, làm việc theo nhóm năng lực khắc phục cảnh huống trong thực tiễn…

Việc phù hợp trong nội bộ môn học có ưu thế là môn học ko bị phá vỡ,giảm được 1 số nội dung trùng lặp, ko thiết thực. Tuy nhiên với phương án này hiệu quả phù hợp sẽ ko cao, vì đặc biệt bộ môn vẫn chiếm thế mạnh, việc tạo nên và tăng trưởng năng lực khắc phục cảnh huống phức tạp bị giảm thiểu và ko giảm số môn học.

– Đa môn:

Các môn học là riêng rẽ, mà có những chủ đề/vấn đề được tích hợp vào các môn.

Vấn đề được tích hợp trong nhiều môn mà theo đặc điểm từng môn Tích hợp nội dung của nhiều môn học không giống nhau trong 1 chủ đề. Xây dựng các chủ đề tự chọn buộc phải ở lớp 8,9 đối với môn lịch sử và địa lí dưới dạng những dự án. Các chủ đề này đề xuất học trò áp dụng tri thức kỹ năng của các bộ môn riêng rẽ. Cách này có ưu thế là môn học truyền thống ko bị chỉnh sửa nhiều, giảm được nhiều hơn các nội dung trùng lập ko thiết thực, cùng lúc lại ko gây đảo lộn trong nhà trường, việc học có ý nghĩa hơn do học trò tham dự các dự án, học trò được áp dụng tri thức, kỹ năng của các bộ môn nhiều hơn. Tuy nhiên dạy học thao dự án, học trò chưa có kinh nghiệm làm dự án. Nên cần bồi dưỡng nhiều hơn và vấn đề dánh giá sẽ phức tạp hơn.

– Liên môn:

Chương trình tạo ra các chủ đề vấn đề chung các định nghĩa hoặc các kỹ năng liên môn được chú trọng giữa các môn nhưng mà chẳng phải là từng môn biệt lập.

Xây dựng môn học mới bằng cách kết hợp 1 số môn học với nhau thành môn học mới mà vẫn có những phần mang tên riêng của từng môn học.

Tỉ dụ: Nội dung tri thức địa lí thiên nhiên của môn Địa lí có thể sẽ đượcxây dựng với các môn học như sinh vật học, hóa học, vật lý; nội dung tri thức đại lí, kinh tế xã hội có thể liên kết với tri thức môn lịch sử hoặc 1 môn nào đấy có quan hệ gần gụi theo ý kiến tích hợp.

Với phương án này mỗi môn học có chung chỉ tiêu, nội dung, cách thức dạy học và bình chọn, cấu trúc bài trong SGK. Nội dung chủ chốt được phân thành các phần chủ chốt mang tên phân môn. Mỗi phần có những chủ đề nhất mực. Tỉ dụ: Phần 1: Địa lí, Phần 2: Lịch sử. 1 thầy cô giáo có thể dạy cả 2 nội dung, hoặc mỗi thầy cô giáo dạy 1 phần theo chuyên môn được tập huấn.

Điểm cộng của cách thức này là loại trừ nhiều hơn các vấn đề trùng lặp ko thiết thực; tạo nên và tăng trưởng năng lực khắc phục vấn đềtương đối phức tạp tốt hơn; tạo nên và tăng trưởng được những tri thức và kỹ năng xuyên môn; giảm được số đầu sách; áp dụng các tri thức liên môn thường xuyên hơn.

Nhược điểm của cách thức này là ở chỗ: xây dựng môn học mới là 1 điều gian khổ, vì các chủ đề cho từng phân môn phải được chọn lọc và cần được cấu trúc lại; gây đảo lộn trong chỉ huy và quản lí giáo dục; cần bồi dưỡng thầy cô giáo cẩn thận hơn về nội dung và cách thức dạy học; bên cạnh đó cách thức này còn có thể gặp trắc trở về mặt tâm lí chuyên môn và tâm lí xã hội.

3.2. Tuyển lựa phương pháp-kĩ thuật dạy học thích hợp với việc dạy học tích hợp

3.2.1. Định hướng về cách thức dạy học theo định hướng tích hợp

Cần có 1 chiến lược dạy học trong đấy liên kết các cách thức, các công đoạn và bề ngoài hoạt động nhằm tăng trưởng năng lực nhận thức, bồi dưỡng năng lực tự học 1 cách hăng hái, chủ động, sang tạo cho học trò. Giờ học phải tạo bối cảnh của đời sống thực thích hợp với học trò càng nhiều càng tốt. Trong tài liệu chỉ dẫn đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống trong 1 số môn học ở tiểu học đã nêu rất rõ các bước lên lớp giúp học trò phát huy trải nghiệm, có nhiều thời cơ trình bày tính hăng hái sang tạo trong việc tiếp thu tri thức mới và được đẩy mạnh thực hành, áp dụng các tri thức, kỹ năng đã học thực tế vào đời sống.

Trong tiến hành dạy học tích hợp, cần chú trọng dạy học qua cảnh huống, học bằng các hoạt động, học qua các trải nghiệm, học theo dự án…1 số cách thức khắc phục vấn đề, hương pháp kiến tạo, hương pháp dự án, cách thức sử dụng thiết bị và công cụ dạy học, phần mềm công nghệ thông tin và truyền thông…cần được tiến hành trong tất cả các môn học 1 cách linh động và hiệu quả.

Các cách thức dạy học phát huy tính hăng hái của học trò cần được áp dụng linh động, giúp cho học trò được khám phá, dò xét, tìm tòi, bình chọn, tích lũy và xử lí thông tin, khắc phục vấn đề, được làm việc độc lập liên kết với làm việc cộng tác…

Để tiến hành dạy học tích hợp 1 cách hiểu quả, theo ý kiến của các nhà sư phạm thì cách thức dạy học phù thống nhất đối với việc dạy học khái quát và dạy học tích hợp nói riêng là dạy học dựa trên sự khám phá, tìm tòi (thí nghiệm, bàn bạc, rà soát khám phá, đi thực tiễn, nghiên cứu dự án,…). Áp dụng cách thức dạy học này sẽ tăng trưởng ở học trò năng lực khắc phục vấn đề, năng lực sang tạo…cùng lúc rèn kỹ năng cộng tác, kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng công đoạn khoa học (quan sát, phân loại, đo đạt, dự báo, đưa ra khắc phục, đưa ra kết luận…). Cùng lúc cần đẩy mạnh các hoạt động thực tiễn và các giờ học trong phòng thí nghiệm.

Phương pháp dạy học dự án khá thích hợp với việc dạy học tích hợp. Việc học tập của học trò sẽ có hậu quả hơn do được mày mò và áp dụng nội dung tích hợp của các môn học hoặc các nội dung tích hợp vào 1 môn học, làm cho tri thức trở thành thiết thực và có ý nghĩa hơn đối với học trò vì có sự gắn kết giữa tri thức lí thuyết với đời sống thực tế. Học trò được hoạt động chủ động, độc lập, sang tạo phê duyệt các bước tiến hành dự án như: đồ mưu hoạch (chọn chủ đề nghiên cứu, đồ mưu hoạch tiến hành dự án), tiến hành dự án (tích lũy thông tin, xử lí thông tin), tổng hợp kết quả (tích lũy, xử lí số liệu, viết báo cáo, thể hiện kết quả và bình chọn dự án…)

Việc xây dựng và dạy học chủ đề để tích hợp theo cách thức dạy học dự án có ưu thế sau:

– Nội dung tích hợp có tính thiết thực và có ý nghĩa đối với học trò.

– Các chuyên gia môn học giúp thầy cô giáo xây dựng các chủ đề tích hợp ở mỗi lớp sao cho mỗi lớp có khoảng 2 dự án trong 1 5 học.

– Giáo viên có thể dạy được, học trò có thể học được nếu được đào tạo và quy định về thời lượng.

– Không phải xây môn học mới nên ít gây đảo lộn.

– Học trò được tăng trưởng năng lực liên môn, năng lực khắc phục vấn đề, năng lực hoạt động chủ động, sang tạo…nên học tập hứng thú hơn.

Cùng lúc với việc chọn lọc cách thức dạy học thích hợp trong dạy học tích hợp, phải tiến hành các cách thức và kĩ thuật bình chọn nhiều chủng loại: trắc nghiệm khách quan, tự luận, bài rà soát viết, bảng quan sát, báo cáo, sự xong xuôi các bài rà soát, các cuộc phỏng vấn, giấy tờ…Đề nghị bình chọn học trò 1 cách toàn diện: các tri thức khoa học căn bản, bản lĩnh khám phá và vận dụng khoa học để khắc phục các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, sự hứng thú trong khoa học, sự nhận diện các trị giá khoa học, sự tham dự hăng hái trong học tập môn khoa học, sự cộng tác, thái độ khắc phục vấn đề 1 cách hiệu quả và sang tạo…

3.2.2. Điều kiện để tiến đến dạy học tích hợp các môn học trong nhà trường

– Để tiến đến dạy học tích hợp các môn học trong nhà trường, đầu tiên cần tập huấn, bồi dưỡng hàng ngũ chuyên gia về tích hợp môn học để tiến dần đến việc tiến hành tích hợp môn học theo hướng chung của nhiều nước.

– Thiết kế lại nội dung SGK các môn học theo hướng tích hợp. Có hàng ngũ tác giả chương trình và SGK giỏi về chuyên môn, có kinh nghiệm sư phạm, kinh nghiệm biên soạn chương trình, viết SGK mới. Cần đầu cơ cho cả khâu xây dựng chương trình và biên soạn SGK để tạo sự đồng bộ, tránh hiện trạng chương trình thì mới mà cách soạn SGK thì vẫn cũ.

– Bồi dưỡng và tăng lên năng lực cho đội gũ thầy cô giáo để có thể giải quyết được đề xuất dạy học tích hợp. Tăng lên hàng ngũ chất lượng giáo viên-nhân tố hang đầu quyết định thành công của sự nghiệp giáo dục-thông qua việc tăng lên chất lượng tuyển chọn đầu vào các trường sư phạm, chất lượng tập huấn sinh viên, canh tân chương trình, đổi mới cách thức dạy học, chú trọng đào tạo và tập huấn lại hàng ngũ thầy cô giáo đứng lớp, đặc thù về cách thức dạy học tích hợp, cộng với cơ chế khuyến mại và suy tôn đối với hàng ngũ này.

– Thiết kế lại chương trình tập huấn giao viên trong các trường sư phạm từ chỉ tiêu tới nội dung, cách thức để sẵn sàng cho năng lực hàng ngũ thầy cô giáo lúc tiến hành chương trình tích hợp.

– Đổi mới bí quyết tổ chức quản lí trong nhà trường, cách rà soát và bình chọn kết quả học tập theo hướng tích hợp.

– Tăng nhanh hạ tầng, thiết bị dạy học theo hướng tích hợp môn học. Đổi mới trang thiết bị và thiết kế phòng học để thích hợp với việc tổ chức lớp học theo ý thức mới.

– Thay đổi cách thi cử, rà soát, bình chọn thích hợp với chương trình, SGK cũng như cách thức dạy học mới.

2. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH12 số 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

BÀI THU HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
Module TH12: Lập mưu hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học

5 học: …………..

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………..

Đơn vị: ……………………………………………………………………………………………………

I. Chương trình tiểu học và ý kiến DH tích hợp

a. Tiêu chí tích hợp

Tiêu chí tích hợp chương trình nhằm giảm số lượng môn học; tăng trưởng năng lực cho HS; đẩy mạnh thực hành phần mềm, khắc phục các vấn đề gần gụi cuộc sống. Chi tiết tích hợp lĩnh vực khoa học thiên nhiên và khoa học xã hội sẽ cung ứng cho HS những thuật ngữ, định nghĩa khoa học căn bản để các em hiểu thêm về bản thân và thê giới bao quanh; tạo cho HS tăng trưởng KN, lề thói, tư duy…khám phá khoa học; sẵn sàng cho HS hiểu biết về số đông xã hội, các em có thể hòa đồng trong cuộc sống. Kế bên đấy giúp HS bình chọn được khoa học tác động tới môi trường và con người như thế nào.

b. Các bề ngoài tích hợp

Có nhiều bề ngoài tích hợp chương trình không giống nhau. Tích hợp nội dung là bề ngoài nối kết nội dung trong nội bộ môn học và giữa các môn học với nhau. Có thể chia làm 3 bề ngoài:

– 1 là liên kết lồng ghép: Đây là mức trước hết của tích hợp; theo đấy những nội dung nào đấy sẽ được liên kết vào chương trình môn học độc lập đã có sẵn.

– Hai là bề ngoài tích hợp đa môn: Các môn học là riêng lẽ mà có những chủ đề, vấn đề được tích hợp vào các môn. Theo đặc điểm từng môn để tích hợp các môn học không giống nhau trong 1 chủ đề. Cách này có ưu thế là môn học truyền thống ko có gì chỉnh sửa, giảm được các nội dung trùng lặp, HS áp dụng KT-KN của các môn nhiều hơn. Tuy nhiên cách này GV chưa có kinh nghiệm dạy học theo dự án.

– Ba là tích hợp liên môn: Xây dựng môn học mới bằng cách kết hợp 1 số môn học với nhau thành 1 môn học mới mà cũng có những phần mang tên riêng của từng môn học. Điểm cộng là loại trừ được nội dung trùng lặp; tạo nên được tri thức kỹ năng xuyên mộc, giảm được số đầu sách, áp dụng tri thức liên môn thường xuyên. Nhược điểm là ở chổ xây dựng môn học mới là gian khổ; gây đảo lộn trong quản lí chỉ huy; phải bồi dưỡng GV về nội dung pp, gặp trắc trở về mặt tâm lí chuyên môn.

3. Nội dung tích hợp trong các môn học và hoạt động giáo dục

Nội dung tích hợp được trình bày trong các môn học và các hoạt động như sau:

* Môn tiếng Việt:

Nội dung được xây dựng theo ý kiến tích hợp. Tích hợp theo chiều ngang và chiều dọc.

Tích hợp theo chiều ngang là tích hợp theo nguyên lý đồng quy giữa các phân môn với nhau, giữa tri thức TV với các mảng tri thức văn chương, tự nhiên, con người, xã hội; giữa các KT-KN-TĐ; giữa các kỹ năng đọc, viết, nghe, nói. Hướng tích hợp này được tiến hành phê duyệt hệ thống chủ điểm học tập. Theo ý kiến tích hợp như trên thì các phân môn (kể chuyện, tập đọc…) được tập trung lại quanh 1 chủ điểm, các nhiệm vụ cung ứng tri thức và đoàn luyện kỹ năng được gắn bó chặt chẽ với nhau.

Tích hợp theo chiều dọc là tích hợp ở 1 đơn vị KT và KN theo nguyên lý đồng tâm. Kiến thức lớp trên bao gồm tri thức lớp dưới mà được mở mang hơn. Đây là biện pháp nâng dần tri thức góp phần tạo nên phẩm giá mới của tư cách.

* Môn địa lí và lịch sử

Ở các lớp 1 tới 3 nhiều tri thức địa lí, lịch sử được lòng ghép trong chủ đề của môn TNXH. Lên lớp 4,5 2 môn ĐL-LS tách riêng mà lúc dạy học lại có những nội dung có liên can khăng khít giữa 2 phần. Vì thế chúng ta cần chỉnh sửa quy trình nội dung và liên hệ những tri thức gần nhau; cùng lúc liên hệ bài học với những nét đặc biệt điển hình của lịch sử địa lí địa phương.

Trong những 5 vừa qua có nhiều tri thức mới đã được tích hợp vào môn địa lí như: Giáo dục bảo vệ môi trường; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục dân số…; các nội dung giáo dục bảo vệ khoáng sản và biển đảo, đối phó với chuyển đổi khí hậu cũng được tích hợp vào các môn học trong đấy có môn ĐL&LS.

* Môn MT, ÂN, Thủ công

Được liên kết lại thành môn Nghệ thuật nhằm giảm số đầu môn học ở tiểu học, cùng lúc để tích hợp các nội dung mang tính nghệ thuật.

II. Phương pháp chọn lọc địa chỉ tích hợp; xác định chừng độ tích hợp trong các bài học của từng môn học.

a. Phương pháp

PPDH tích hợp là lồng ghép nội dung tích hợp vào các bài dạy, tùy theo từng môn học nhưng mà lồng ghép tích hợp ở các chừng độ như liên hệ, lồng ghép bộ phận, toàn phần,…từ đấy giáo dục và rèn kỹ năng sống, trị giá sống cho học trò.

* Phương pháp.

– Phương pháp trực giác; cách thức dò xét; cách thức bàn bạc; cách thức vào vai.

* Việc tăng trưởng và tiến hành chương trình sau 2000 theo định hướng dạy học hăng hái đã làm chỉnh sửa quan niệm và cách biên soạn, cách sử dụng sách giáo khoa: chuyển từ quan niệm là “pháp lệnh”, là 1 tài liệu chứa đựng tri thức có sẵn để thầy cô giáo truyền đạt cho học trò” sang là “công cụ chính thức để định hướng cho thầy cô giáo tổ chức hoạt động học tập nhằm giúp học trò tự học, tự phát hiện, tự chiếm lĩnh kiến thức mới, biết áp dụng chúng theo năng lực của từng tư nhân. Sự chỉnh sửa quan niệm về sách giáo khoa yêu cầu các nhà biên soạn sách giáo khoa phải chỉnh sửa cấu trúc nội dung theo hướng tích hợp nhằm:

  • Gicửa ải quyết sự mất hợp lý giữa khối lượng, chừng độ nội dung từng quá trình học tập
  • Tăng nhanh sự phân phối nhau giữa các nội dung trong từng môn học và giữa các môn học, xoá bỏ những trùng lặp, tăng bản lĩnh thực hành, áp dụng.
  • Gia tăng các hoạt động thực hành.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục tập huấn trong phần biểu mẫu nhé.


Thông tin thêm về Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH12

hoatieu.vn xin gửi đến thầy cô bài viết bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH12 để thầy cô cùng tham khảo. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH12 là mẫu bài thu hoạch về việc đồ mưu hoạch dạy và học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học. Mời thầy cô cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH26
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH25
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH24

1. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH12 số 1
BÀI THU HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN (NỘI DUNG 3)
5 học …………….
Module TH 12: Lập mưu hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học
NỘI DUNG THU HOẠCH
PHẦN I
NHẬN THỨC CỦA CÁ NHÂN SAU KHI HỌC MODULE TH12
I. Tiêu chí nghiên cứu
Khi nghiên cứu và học tập module 12, bản thân tôi đề ra các chỉ tiêu đạt được như sau:
– Hiểu rõ chương trình tiểu học và ý kiến dạy học tích hợp trình bày trong chươn trình các môn học. Nhận biết rõ các nội dung được tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học.
– Tuyển lựa cách thức, kĩ thuật dạy học thích hợp với việc dạy học tích hợp.
– Lập được kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục.
II. Nội dung nghiên cứu- học tập
1. Vẻ ngoài nghiên cứu
– Tư nhân tự nghiên cứu các văn bản chỉ dẫn của Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT và Bộ GĐ&ĐT.
– Thực hiện tự nghiên cứu qua tài liệu, mạng Internet và liên kết với việc luận bàn phê duyệt các buổi sinh hoạt chuyên môn cấp trường, các buổi hội thảo.
2. Các văn bản đã nghiên cứu
– Module 12: Lập mưu hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học
–Thực hiện Thông tư số 32/2011/TT- BGDĐT ngày 08 tháng 8 5 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên thầy cô giáo tiểu học;
3. Những nội dung đã tiếp nhận được sau lúc nghiên cứu tài liệu liên kết với nghiên cứu các văn bản chỉ huy của Ngành GD&ĐT trong 5 học …………….
3.1. Mày mò chương trình tiểu học và ý kiến dạy học tích hợp; các nội dung được tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học
*Chương trình tiểu học và ý kiến dạy học tích hợp
Tiêu chí tích hợp chương trình nhằm:
– Giảm só lượng môn học.
– Phát triển năng lực cho học trò.
– Tăng nhanh thực hành phần mềm khắc phục các vấn đề gần gũivới cuộc sống hằng ngày.
Chi tiết, tích hợp lĩnh vực khoa học thiên nhiên và khoa học xã hội ở tiểu học sẽ:
– Cung cấp cho học trò những thuật ngữ và định nghĩa khoa học căn bản nhằm giúp các em hiểu bản thân và toàn cầu bao quanh.
– Cung cấp cho học trò thời cơ để tăng trưởng kỹ năng, lề thói tư duy và thái độ nhu yếu để khám quá khoa học.
– Chuẩn bị cho học trò hiểu biết về số đông, xã hội , có kỹ năng tham dự các hoạt động xã hội để các em có thể hòa nhập, sống có lợi cho xã hội.
– Giúp học trò bình chọn được khoa học tác động tới con người và môi trường như thế nào.
* Các bề ngoài tích hợp chương trình:
– Có nhiều bề ngoài tích hợp chưng trình không giống nhau. Tích hợp nội dung là bề ngoài nối kết nội dung trong nộibộ môn học và giữa các môn học với nhau. Có thể chia làm 3 bề ngoài (hoặc 3 chừng độ) như sau:
– Liên kết lồng ghép (fusion)
Đây là mức trước hết của tích hợp; theo đấy, những nội dung nào đấy sẽ được liên kết vào chương trình môn học độc lập đã có sẵn.
+ Nội dung tích hợp được trình bày qua việc gắn nội dung môn học với đời sống thực tế, lồng ghép nội dung về dân số, môi trường… trong những nội dung thích hợp; hướng vào sự tạo nên và tăng trưởng năng lực hành động, năng lực khắc phục vấn đề. Học trò tìm tòi, xạy dựng tri thức mới từ tri thức đã biết và vốn thực tế cuộc sống.
+ Vận dụng 1 số giải pháp nhằm trình bày ý kiến tích hợp trong tài liệu giáo khoa, tài liệu thầy cô giáo và các chỉ dẫn chỉ huy tiến hành như: nội dung sách giáo khoa giúp học trò xây dựng tri thức từ những kinh nghiệm của tư nhân và gắn với đời sống (khiến cho học tập có ý nghĩa) , tạo nên và tăng trưởng năng lực làm việc độc lập, làm việc theo nhóm năng lực khắc phục cảnh huống trong thực tiễn…
Việc phù hợp trong nội bộ môn học có ưu thế là môn học ko bị phá vỡ,giảm được 1 số nội dung trùng lặp, ko thiết thực. Tuy nhiên với phương án này hiệu quả phù hợp sẽ ko cao, vì đặc biệt bộ môn vẫn chiếm thế mạnh, việc tạo nên và tăng trưởng năng lực khắc phục cảnh huống phức tạp bị giảm thiểu và ko giảm số môn học.
– Đa môn:
Các môn học là riêng rẽ, mà có những chủ đề/vấn đề được tích hợp vào các môn.
Vấn đề được tích hợp trong nhiều môn mà theo đặc điểm từng môn Tích hợp nội dung của nhiều môn học không giống nhau trong 1 chủ đề. Xây dựng các chủ đề tự chọn buộc phải ở lớp 8,9 đối với môn lịch sử và địa lí dưới dạng những dự án. Các chủ đề này đề xuất học trò áp dụng tri thức kỹ năng của các bộ môn riêng rẽ. Cách này có ưu thế là môn học truyền thống ko bị chỉnh sửa nhiều, giảm được nhiều hơn các nội dung trùng lập ko thiết thực, cùng lúc lại ko gây đảo lộn trong nhà trường, việc học có ý nghĩa hơn do học trò tham dự các dự án, học trò được áp dụng tri thức, kỹ năng của các bộ môn nhiều hơn. Tuy nhiên dạy học thao dự án, học trò chưa có kinh nghiệm làm dự án. Nên cần bồi dưỡng nhiều hơn và vấn đề dánh giá sẽ phức tạp hơn.
– Liên môn:
Chương trình tạo ra các chủ đề vấn đề chung các định nghĩa hoặc các kỹ năng liên môn được chú trọng giữa các môn nhưng mà chẳng phải là từng môn biệt lập.
Xây dựng môn học mới bằng cách kết hợp 1 số môn học với nhau thành môn học mới mà vẫn có những phần mang tên riêng của từng môn học.
Tỉ dụ: Nội dung tri thức địa lí thiên nhiên của môn Địa lí có thể sẽ đượcxây dựng với các môn học như sinh vật học, hóa học, vật lý; nội dung tri thức đại lí, kinh tế xã hội có thể liên kết với tri thức môn lịch sử hoặc 1 môn nào đấy có quan hệ gần gụi theo ý kiến tích hợp.
Với phương án này mỗi môn học có chung chỉ tiêu, nội dung, cách thức dạy học và bình chọn, cấu trúc bài trong SGK. Nội dung chủ chốt được phân thành các phần chủ chốt mang tên phân môn. Mỗi phần có những chủ đề nhất mực. Tỉ dụ: Phần 1: Địa lí, Phần 2: Lịch sử. 1 thầy cô giáo có thể dạy cả 2 nội dung, hoặc mỗi thầy cô giáo dạy 1 phần theo chuyên môn được tập huấn.
Điểm cộng của cách thức này là loại trừ nhiều hơn các vấn đề trùng lặp ko thiết thực; tạo nên và tăng trưởng năng lực khắc phục vấn đềtương đối phức tạp tốt hơn; tạo nên và tăng trưởng được những tri thức và kỹ năng xuyên môn; giảm được số đầu sách; áp dụng các tri thức liên môn thường xuyên hơn.
Nhược điểm của cách thức này là ở chỗ: xây dựng môn học mới là 1 điều gian khổ, vì các chủ đề cho từng phân môn phải được chọn lọc và cần được cấu trúc lại; gây đảo lộn trong chỉ huy và quản lí giáo dục; cần bồi dưỡng thầy cô giáo cẩn thận hơn về nội dung và cách thức dạy học; bên cạnh đó cách thức này còn có thể gặp trắc trở về mặt tâm lí chuyên môn và tâm lí xã hội.
3.2. Tuyển lựa phương pháp-kĩ thuật dạy học thích hợp với việc dạy học tích hợp
3.2.1. Định hướng về cách thức dạy học theo định hướng tích hợp
Cần có 1 chiến lược dạy học trong đấy liên kết các cách thức, các công đoạn và bề ngoài hoạt động nhằm tăng trưởng năng lực nhận thức, bồi dưỡng năng lực tự học 1 cách hăng hái, chủ động, sang tạo cho học trò. Giờ học phải tạo bối cảnh của đời sống thực thích hợp với học trò càng nhiều càng tốt. Trong tài liệu chỉ dẫn đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống trong 1 số môn học ở tiểu học đã nêu rất rõ các bước lên lớp giúp học trò phát huy trải nghiệm, có nhiều thời cơ trình bày tính hăng hái sang tạo trong việc tiếp thu tri thức mới và được đẩy mạnh thực hành, áp dụng các tri thức, kỹ năng đã học thực tế vào đời sống.
Trong tiến hành dạy học tích hợp, cần chú trọng dạy học qua cảnh huống, học bằng các hoạt động, học qua các trải nghiệm, học theo dự án…1 số cách thức khắc phục vấn đề, hương pháp kiến tạo, hương pháp dự án, cách thức sử dụng thiết bị và công cụ dạy học, phần mềm công nghệ thông tin và truyền thông…cần được tiến hành trong tất cả các môn học 1 cách linh động và hiệu quả.
Các cách thức dạy học phát huy tính hăng hái của học trò cần được áp dụng linh động, giúp cho học trò được khám phá, dò xét, tìm tòi, bình chọn, tích lũy và xử lí thông tin, khắc phục vấn đề, được làm việc độc lập liên kết với làm việc cộng tác…
Để tiến hành dạy học tích hợp 1 cách hiểu quả, theo ý kiến của các nhà sư phạm thì cách thức dạy học phù thống nhất đối với việc dạy học khái quát và dạy học tích hợp nói riêng là dạy học dựa trên sự khám phá, tìm tòi (thí nghiệm, bàn bạc, rà soát khám phá, đi thực tiễn, nghiên cứu dự án,…). Áp dụng cách thức dạy học này sẽ tăng trưởng ở học trò năng lực khắc phục vấn đề, năng lực sang tạo…cùng lúc rèn kỹ năng cộng tác, kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng công đoạn khoa học (quan sát, phân loại, đo đạt, dự báo, đưa ra khắc phục, đưa ra kết luận…). Cùng lúc cần đẩy mạnh các hoạt động thực tiễn và các giờ học trong phòng thí nghiệm.
Phương pháp dạy học dự án khá thích hợp với việc dạy học tích hợp. Việc học tập của học trò sẽ có hậu quả hơn do được mày mò và áp dụng nội dung tích hợp của các môn học hoặc các nội dung tích hợp vào 1 môn học, làm cho tri thức trở thành thiết thực và có ý nghĩa hơn đối với học trò vì có sự gắn kết giữa tri thức lí thuyết với đời sống thực tế. Học trò được hoạt động chủ động, độc lập, sang tạo phê duyệt các bước tiến hành dự án như: đồ mưu hoạch (chọn chủ đề nghiên cứu, đồ mưu hoạch tiến hành dự án), tiến hành dự án (tích lũy thông tin, xử lí thông tin), tổng hợp kết quả (tích lũy, xử lí số liệu, viết báo cáo, thể hiện kết quả và bình chọn dự án…)
Việc xây dựng và dạy học chủ đề để tích hợp theo cách thức dạy học dự án có ưu thế sau:
– Nội dung tích hợp có tính thiết thực và có ý nghĩa đối với học trò.
– Các chuyên gia môn học giúp thầy cô giáo xây dựng các chủ đề tích hợp ở mỗi lớp sao cho mỗi lớp có khoảng 2 dự án trong 1 5 học.
– Giáo viên có thể dạy được, học trò có thể học được nếu được đào tạo và quy định về thời lượng.
– Không phải xây môn học mới nên ít gây đảo lộn.
– Học trò được tăng trưởng năng lực liên môn, năng lực khắc phục vấn đề, năng lực hoạt động chủ động, sang tạo…nên học tập hứng thú hơn.
Cùng lúc với việc chọn lọc cách thức dạy học thích hợp trong dạy học tích hợp, phải tiến hành các cách thức và kĩ thuật bình chọn nhiều chủng loại: trắc nghiệm khách quan, tự luận, bài rà soát viết, bảng quan sát, báo cáo, sự xong xuôi các bài rà soát, các cuộc phỏng vấn, giấy tờ…Đề nghị bình chọn học trò 1 cách toàn diện: các tri thức khoa học căn bản, bản lĩnh khám phá và vận dụng khoa học để khắc phục các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, sự hứng thú trong khoa học, sự nhận diện các trị giá khoa học, sự tham dự hăng hái trong học tập môn khoa học, sự cộng tác, thái độ khắc phục vấn đề 1 cách hiệu quả và sang tạo…
3.2.2. Điều kiện để tiến đến dạy học tích hợp các môn học trong nhà trường
– Để tiến đến dạy học tích hợp các môn học trong nhà trường, đầu tiên cần tập huấn, bồi dưỡng hàng ngũ chuyên gia về tích hợp môn học để tiến dần đến việc tiến hành tích hợp môn học theo hướng chung của nhiều nước.
– Thiết kế lại nội dung SGK các môn học theo hướng tích hợp. Có hàng ngũ tác giả chương trình và SGK giỏi về chuyên môn, có kinh nghiệm sư phạm, kinh nghiệm biên soạn chương trình, viết SGK mới. Cần đầu cơ cho cả khâu xây dựng chương trình và biên soạn SGK để tạo sự đồng bộ, tránh hiện trạng chương trình thì mới mà cách soạn SGK thì vẫn cũ.
– Bồi dưỡng và tăng lên năng lực cho đội gũ thầy cô giáo để có thể giải quyết được đề xuất dạy học tích hợp. Tăng lên hàng ngũ chất lượng giáo viên-nhân tố hang đầu quyết định thành công của sự nghiệp giáo dục-thông qua việc tăng lên chất lượng tuyển chọn đầu vào các trường sư phạm, chất lượng tập huấn sinh viên, canh tân chương trình, đổi mới cách thức dạy học, chú trọng đào tạo và tập huấn lại hàng ngũ thầy cô giáo đứng lớp, đặc thù về cách thức dạy học tích hợp, cộng với cơ chế khuyến mại và suy tôn đối với hàng ngũ này.
– Thiết kế lại chương trình tập huấn giao viên trong các trường sư phạm từ chỉ tiêu tới nội dung, cách thức để sẵn sàng cho năng lực hàng ngũ thầy cô giáo lúc tiến hành chương trình tích hợp.
– Đổi mới bí quyết tổ chức quản lí trong nhà trường, cách rà soát và bình chọn kết quả học tập theo hướng tích hợp.
– Tăng nhanh hạ tầng, thiết bị dạy học theo hướng tích hợp môn học. Đổi mới trang thiết bị và thiết kế phòng học để thích hợp với việc tổ chức lớp học theo ý thức mới.
– Thay đổi cách thi cử, rà soát, bình chọn thích hợp với chương trình, SGK cũng như cách thức dạy học mới.
2. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH12 số 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————

BÀI THU HOẠCHBỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊNModule TH12: Lập mưu hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học
5 học: …………..
Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………..
Đơn vị: ……………………………………………………………………………………………………
I. Chương trình tiểu học và ý kiến DH tích hợp
a. Tiêu chí tích hợp
Tiêu chí tích hợp chương trình nhằm giảm số lượng môn học; tăng trưởng năng lực cho HS; đẩy mạnh thực hành phần mềm, khắc phục các vấn đề gần gụi cuộc sống. Chi tiết tích hợp lĩnh vực khoa học thiên nhiên và khoa học xã hội sẽ cung ứng cho HS những thuật ngữ, định nghĩa khoa học căn bản để các em hiểu thêm về bản thân và thê giới bao quanh; tạo cho HS tăng trưởng KN, lề thói, tư duy…khám phá khoa học; sẵn sàng cho HS hiểu biết về số đông xã hội, các em có thể hòa đồng trong cuộc sống. Kế bên đấy giúp HS bình chọn được khoa học tác động tới môi trường và con người như thế nào.
b. Các bề ngoài tích hợp
Có nhiều bề ngoài tích hợp chương trình không giống nhau. Tích hợp nội dung là bề ngoài nối kết nội dung trong nội bộ môn học và giữa các môn học với nhau. Có thể chia làm 3 bề ngoài:
– 1 là liên kết lồng ghép: Đây là mức trước hết của tích hợp; theo đấy những nội dung nào đấy sẽ được liên kết vào chương trình môn học độc lập đã có sẵn.
– Hai là bề ngoài tích hợp đa môn: Các môn học là riêng lẽ mà có những chủ đề, vấn đề được tích hợp vào các môn. Theo đặc điểm từng môn để tích hợp các môn học không giống nhau trong 1 chủ đề. Cách này có ưu thế là môn học truyền thống ko có gì chỉnh sửa, giảm được các nội dung trùng lặp, HS áp dụng KT-KN của các môn nhiều hơn. Tuy nhiên cách này GV chưa có kinh nghiệm dạy học theo dự án.
– Ba là tích hợp liên môn: Xây dựng môn học mới bằng cách kết hợp 1 số môn học với nhau thành 1 môn học mới mà cũng có những phần mang tên riêng của từng môn học. Điểm cộng là loại trừ được nội dung trùng lặp; tạo nên được tri thức kỹ năng xuyên mộc, giảm được số đầu sách, áp dụng tri thức liên môn thường xuyên. Nhược điểm là ở chổ xây dựng môn học mới là gian khổ; gây đảo lộn trong quản lí chỉ huy; phải bồi dưỡng GV về nội dung pp, gặp trắc trở về mặt tâm lí chuyên môn.
3. Nội dung tích hợp trong các môn học và hoạt động giáo dục
Nội dung tích hợp được trình bày trong các môn học và các hoạt động như sau:
* Môn tiếng Việt:
Nội dung được xây dựng theo ý kiến tích hợp. Tích hợp theo chiều ngang và chiều dọc.
Tích hợp theo chiều ngang là tích hợp theo nguyên lý đồng quy giữa các phân môn với nhau, giữa tri thức TV với các mảng tri thức văn chương, tự nhiên, con người, xã hội; giữa các KT-KN-TĐ; giữa các kỹ năng đọc, viết, nghe, nói. Hướng tích hợp này được tiến hành phê duyệt hệ thống chủ điểm học tập. Theo ý kiến tích hợp như trên thì các phân môn (kể chuyện, tập đọc…) được tập trung lại quanh 1 chủ điểm, các nhiệm vụ cung ứng tri thức và đoàn luyện kỹ năng được gắn bó chặt chẽ với nhau.
Tích hợp theo chiều dọc là tích hợp ở 1 đơn vị KT và KN theo nguyên lý đồng tâm. Kiến thức lớp trên bao gồm tri thức lớp dưới mà được mở mang hơn. Đây là biện pháp nâng dần tri thức góp phần tạo nên phẩm giá mới của tư cách.
* Môn địa lí và lịch sử
Ở các lớp 1 tới 3 nhiều tri thức địa lí, lịch sử được lòng ghép trong chủ đề của môn TNXH. Lên lớp 4,5 2 môn ĐL-LS tách riêng mà lúc dạy học lại có những nội dung có liên can khăng khít giữa 2 phần. Vì thế chúng ta cần chỉnh sửa quy trình nội dung và liên hệ những tri thức gần nhau; cùng lúc liên hệ bài học với những nét đặc biệt điển hình của lịch sử địa lí địa phương.
Trong những 5 vừa qua có nhiều tri thức mới đã được tích hợp vào môn địa lí như: Giáo dục bảo vệ môi trường; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục dân số…; các nội dung giáo dục bảo vệ khoáng sản và biển đảo, đối phó với chuyển đổi khí hậu cũng được tích hợp vào các môn học trong đấy có môn ĐL&LS.
* Môn MT, ÂN, Thủ công
Được liên kết lại thành môn Nghệ thuật nhằm giảm số đầu môn học ở tiểu học, cùng lúc để tích hợp các nội dung mang tính nghệ thuật.
II. Phương pháp chọn lọc địa chỉ tích hợp; xác định chừng độ tích hợp trong các bài học của từng môn học.
a. Phương pháp
PPDH tích hợp là lồng ghép nội dung tích hợp vào các bài dạy, tùy theo từng môn học nhưng mà lồng ghép tích hợp ở các chừng độ như liên hệ, lồng ghép bộ phận, toàn phần,…từ đấy giáo dục và rèn kỹ năng sống, trị giá sống cho học trò.
* Phương pháp.
– Phương pháp trực giác; cách thức dò xét; cách thức bàn bạc; cách thức vào vai.
* Việc tăng trưởng và tiến hành chương trình sau 2000 theo định hướng dạy học hăng hái đã làm chỉnh sửa quan niệm và cách biên soạn, cách sử dụng sách giáo khoa: chuyển từ quan niệm là “pháp lệnh”, là 1 tài liệu chứa đựng tri thức có sẵn để thầy cô giáo truyền đạt cho học trò” sang là “công cụ chính thức để định hướng cho thầy cô giáo tổ chức hoạt động học tập nhằm giúp học trò tự học, tự phát hiện, tự chiếm lĩnh kiến thức mới, biết áp dụng chúng theo năng lực của từng tư nhân. Sự chỉnh sửa quan niệm về sách giáo khoa yêu cầu các nhà biên soạn sách giáo khoa phải chỉnh sửa cấu trúc nội dung theo hướng tích hợp nhằm:

Gicửa ải quyết sự mất hợp lý giữa khối lượng, chừng độ nội dung từng quá trình học tập
Tăng nhanh sự phân phối nhau giữa các nội dung trong từng môn học và giữa các môn học, xoá bỏ những trùng lặp, tăng bản lĩnh thực hành, áp dụng.
Gia tăng các hoạt động thực hành.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục tập huấn trong phần biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bài #thu #hoạch #bồi #dưỡng #thường #xuyên #module #TH12


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Bài #thu #hoạch #bồi #dưỡng #thường #xuyên #module #TH12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button