Bất đẳng thức và cực trị hàm nhiều biến – Lê Văn Đoàn

Tài liệu gồm 21 trang do thầy giáo Lê Văn Đoàn biên soạn, lựa chọn các chuyên đề về bất đẳng thức và công thức làm bài.

Bài 1. Sử dụng hiếm có thất thường.

1. Bất đẳng thức Cauchy (AM – GM).
2. Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz (Bunhiaxcopki).
3. Bất đẳng thức vectơ.
4. Các chỉnh sửa thông thường khác về đẳng thức.
5. Các bài rà soát căn bản khác và các bài bất đẳng thức bé.
Bài 2. bất đồng đẳng và cực trị của tính cởi mở kép.

A. Bài toán 2 biến có số dư.
II. Vấn đề cởi mở kép có 1 loại.
III. Vấn đề có 2 biến cần được rà soát trước, và sau đấy đặt sang 1 bên sau.
bài 3. bất đồng đẳng và làm việc quá sức của 3 biến số.

I. Ba biến đối xứng.
1. Đặt chốt trực tiếp.
2. Phân tích trước, đặt ẩn sau.
II. Ba biến trong đấy cả 2 có số dư.
III. Phương pháp đồ thị.
1. Bài toán ví thử rằng tổng các biến luôn là P = f (a) + f (b) + f (c).
2. Bài toán ví thử rằng tổng bình phương biến thiên chỉnh sửa bởi P = f (a) + f (b) + f (c).
3. Bài toán cho rằng tích của các biến là vĩnh viễn hoặc P có dạng P = f (a) .f (b) .f (c).
IV. Sau đấy, 1 phép thử biệt lập của f (a) hoặc uf (b) hoặc uf (c), được xử lý.
V. Xét hàm số từng biến và xét hàm số biểu lộ 3 biến số.

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về Bất đẳng thức và cực trị hàm nhiều biến – Lê Văn Đoàn

Tài liệu gồm 21 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Văn Đoàn, tuyển chọn các bài toán bất đẳng thức và cực trị hàm nhiều biến.
Bài 1. CÁC BẤT ĐẲNG THỨC THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG.
1. Bất đẳng thức Cauchy (AM – GM).
2. Bất đẳng thức Cauchy – Schwarz (Bunhiaxcôpki).
3. Bất đẳng thức véctơ.
4. 1 số chuyển đổi hằng đẳng thức thường gặp.
5. 1 số bình chọn căn bản và bất đẳng thức phụ.
Bài 2. BẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM HAI BIẾN SỐ.
I. Bài toán 2 biến có tính đối xứng.
II. Bài toán 2 biến có tính sang trọng.
III. Bài toán có 2 biến nhưng cần bình chọn trước, rồi đặt ẩn phụ sau.
Bài 3. BẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM BA BIẾN SỐ.
I. Ba biến đối xứng.
1. Đặt ẩn phụ trực tiếp.
2. Bình chọn trước, rồi đặt ẩn phụ sau.
II. Ba biến nhưng có 2 biến đối xứng.
III. Phương pháp đồ thị.
1. Bài toán có giả định tổng các biến là hằng số với P = f(a) + f(b) + f(c).
2. Bài toán có giả định tổng bình phương các biến bằng hằng số với P = f(a) + f(b) + f(c).
3. Bài toán có giả định tích các biến là hằng số hoặc P có dạng P = f(a).f(b).f(c).
IV. Bình chọn dồn về 1 biến f(a) hoặc f(b) hoặc f(c), rồi xét hàm.
V. Xét hàm tuần tự từng biến và xét hàm đại diện cho 3 biến.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bất #đẳng #thức #và #cực #trị #hàm #nhiều #biến #Lê #Văn #Đoàn


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Bất #đẳng #thức #và #cực #trị #hàm #nhiều #biến #Lê #Văn #Đoàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button