Biên bản kiểm tra vườn ươm cây trồng

Biên bản rà soát vườn ươm trồng cây

Mẫu biên bản rà soát hiện trường được sử dụng để đánh giá, bình chọn chất lượng vườn ươm. Giấy tờ rà soát vườn ươm trồng cây giúp bạn xác định được cách thể hiện và nội dung cần có trong báo cáo rà soát bình chọn bảo đảm đúng thứ tự. Chúng tôi mời bạn liên hệ với chúng tôi!

Mẫu giấy tờ nhận dạng

Báo cáo thí điểm mẫu

Phiếu giao hàng mẫu

Nội dung của giấy tờ rà soát tủ ấm

ỦY BAN NHÂN DÂN KHU VỰC ………………………

Ban QLDA-Phát triển Công trình và Lâm nghiệp ……………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ KỲ THI QUỐC GIA NĂM ………………….

Bữa nay ngày …… tháng …… 5 201 ………………………………………………………….

Đại diện ban điều hành dự án khu vực.

Ông nội: ………………………………………………………………………………………………………

Ông nội: ………………………………………………………………………………………………………

Ông nội ……………………………………………………………………………………………………

II / Đại diện TA:

Ông: ……………………… .. Điều phối viên khu vực

Ông: ………………………. Điều phối viên

Ông: ……………………… .. Tham vấn xã hội

III / Đại diện Ban tăng trưởng tập thể:

Ông nội: ………………………………………………………………………………………………………

Ông nội: ………………………………………………………………………………………………………

IV / Đại diện Nhóm nhà:

Mr.:…………………….Lord :: ..

Mr.:…………………….Lord :: ..

Mr.:…………………….Lord :: ..

Ông: ………………………. Ông: ……………………… ..

Mr.:…………………….Lord :: ..

Mr.:…………………….Lord :: ..

Mr.:…………………….Lord :: ..

Kiểm tra, bình chọn chất lượng cây con tại cơ sở giữ trẻ ……………………. …………………… .t …………………….

vùng ……………………. ………… .. ……. ……. tỉnh / thành thị ………….…. iphumela .. kết quả như sau:

Các loại cây

Tháng tuổi

Chiều rộng của cổ rễ

Chiều dài trung bình

Hãy cẩn thận

Bình luận:

1. Trường măng non ……………………………………………………………………………….

2. Sự tạo thành hỗn hợp nồi ……………………….

3. Quy cách và chất liệu của vỏ bầu

……………………………………………………………………………………………………….

4. Nguồn gốc của hạt giống.

………………………………………………………………………………………………………

5. Chốt và đóng phiếu

………………………………………………………………………………………………………

6. Chăm sóc

………………………………………………………………………………………………………

7. Hiệp đồng ươm tạo, vận hành

………………………………………………………………………………………………………

8. Nhật ký mẫu giáo

………………………………………………………………………………………………………

Đại diện tham vấn

Đại diện cho đội chủ nhà

Ban QLDA khu vực

Chủ sở hữu của crèche

.


Thông tin thêm về Biên bản kiểm tra vườn ươm cây trồng

Biên bản rà soát vườn ươm dùng cho trồng rừng
Mẫu biên bản rà soát vườn ươm cây trồng đựơc dùng để rà soát bình chọn chất lượng ươm cây giống trồng rừng. Biên bản rà soát vườn ươm dùng cho trồng rừng giúp các bạn biết được cách thể hiện, nội dung cần có trong 1 biên bản rà soát, bình chọn điều kiện bảo đảm đúng thứ tự. Mời các bạn cùng tham khảo!
Mẫu biên bản nhận dạng
Mẫu biên bản thẩm định
Mẫu biên bản giao nhận
Nội dung biên bản rà soát vườn ươm

UBND HUYỆN ………………
BQL-DA P.T L.N ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA VƯỜN ƯƠM PHỤC VỤ TRỒNG RỪNG NĂM ………
Bữa nay ngày … tháng … 5 201, tại ……………………………………………………………………….
I/ Đại diện BQL dự án huyện.
Ông:……………………………………………………………………………………………
Ông:……………………………………………………………………………………………
Ông……………………………………………………………………………………………
II/ Đại diện TA:
Ông:……………………………………………….. Tư Vấn huyện
Ông:……………………………………………..… Tư Vấn Xã
Ông: …………………………………………..……Tư Vấn Xã
III/ Đại diện Ban tăng trưởng xã:
Ông:……………………………………………………………………………………………
Ông:……………………………………………………………………………………………
IV/ Đại diện NHóm Hộ:
Ông:…………………………………….Thôn:……………………..
Ông:…………………………………….Thôn:……………………..
Ông:…………………………………….Thôn:……………………..
Ông:…………………………………….Thôn:……………………..
Ông:…………………………………….Thôn:……………………..
Ông:…………………………………….Thôn:……………………..
Ông:…………………………………….Thôn:……………………..
Kiểm tra bình chọn chất lượng cây giống tại vườn ươm của ông/bà………..……….…….tại……
huyện…………………….………..……..…….tỉnh/thành……….……..…..….kết quả như sau:

Loài cây

Tháng tuổi

Đường kính cổ rễ

Chiều cao bình quân

Ghi chú

Nhận xét bình chọn:
1. Vị trí mặt bằng vườn ươm ……………………………………………………………………….
2. Thành phần hỗn hợp ruột bầu …………………………………………………………………
3. Quy cách và chất liệu vỏ bầu
………………………………………………………………………………………………………….
4. Xuất xứ hạt giống.
…………………………………………………………………………………………………………
5. Kỹ thuật đóng và xếp bầu
…………………………………………………………………………………………………………
6. Chăm sóc
…………………………………………………………………………………………………………
7. Hiệp đồng gieo ươm, hiệu suất
…………………………………………………………………………………………………………
8. Nhật ký vườn ươm
…………………………………………………………………………………………………………

Đại diện tham vấn

Đại diện nhóm hộ

BQLDAhuyện

Chủ vườn ươm

TagsThủ tục hành chính

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Biên #bản #kiểm #tra #vườn #ươm #cây #trồng


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Biên #bản #kiểm #tra #vườn #ươm #cây #trồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button