Bộ 3 đề thi giữa HK1 môn Toán 5 có đáp án năm 2021-2022 Trường TH An Khánh

Ukuze kusizwe abafundi bebanga loku-1 babe nezinto zokufunda ukuze balungiselele ukuhlolwa okuzayo kwaphakathi nonyaka, i-Học Điện Tử Cơ Bản ibethula ezintweni ezilandelayo: Iqoqo lemibuzo emi-3 yokuhlolwa kwaphakathi nonyaka yebanga loku-1 ku-Math 5 enezimpendulo zango-2021-2022 Isikole samabanga aphezulu i-An Khanh ngemibuzo nezimpendulo ezithile. Ngethemba ukuthi idokhumenti izokusiza.

ISIKOLE th AN KHANH

Umbuzo wesivivinyo wamaphakathi nethemu 1

IZIBALO 5

UNYAKA WESIKOLO: 2021 – 2022

ISIHLOKO 1

I.MULTIPLE-choice

Umbuzo 1: Isibalo esikhulu kunazo zonke 39,402; 39,204; 40,392; 40,293 ithi:

A. 40,392

B. 39,204

C. 40,293

D. 39,402

Ivesi 2: Inombolo efanele yokugcwalisa ichashazi : 30g = …kg ithi:

A. 30 000

B. 0.03

C.0.3

D. 3

Umbuzo 3: Bhala inombolo efanele echashazini: 627m2 = …ha

A. 627

B. 0.0627

C. 6.027

D. 6.27

Umbuzo 4: Iqembu labantu abangu-5 liqeda umgwaqo ezinsukwini ezingu-20. Uma ithimba linabantu abangu-10, kuzothatha izinsuku ezingaki ukwakha lowo mgwaqo?

A. izinsuku ezi-5

B. 2 izinsuku

C. izinsuku ezingu-10

D. izinsuku eziyi-15

II. Indaba

Umbuzo 1: Inkambu engunxande inobude obungama-50m nobubanzi obulingana no-3/5 wobude bayo. Bala umjikelezo nendawo yaleyo nkambu?

Ivesi 2: Bala ngendlela enengqondo: (12 + 77 + 34 + 23 + 88 + 45 + 55 + 66) x (45200 – 1808 x 25)

Umbuzo 3: I-perimeter yenkundla engunxande ingama-240 m. Ububanzi bungamamitha angama-20 ngaphansi kobude. Okuhlela indawo.

Umbuzo 4: Ngimncane ngeminyaka engama-24 kumama wami. Kulo nyaka, iminyaka yendodana ingu-2/5 weminyaka kamama. Ineminyaka emingaki ingane kulo nyaka, uneminyaka emingaki umama?

IMPENDULO YALE INOMBOLO 1

I.MULTIPLE-choice

Umusho

kuqala

2

3

4

Phendula

A

SUSA

SUSA

KUDALA

II. Indaba

Umbuzo 1:

Ububanzi baleyo nkambu buyi:

50 x 3/5 = 30(m) (0.5 amaphuzu)

I-perimeter yaleyo nkambu ithi:

(50 + 30) x 2 = 160(m) ( amaphoyinti angu-0.5)

Indawo yaleyo nsimu ithi:

50 x 30 = 1500( m2) (0.75 amaphuzu)

Impendulo: 1500 m2 (0.25 amaphuzu)

Ivesi 2: (1 iphuzu) Bala ngendlela enengqondo

(12 + 77 + 34 + 23 + 88 + 45 + 55 + 66) x (45200 – 1808 x 25)

= (12 + 77 + 34 + 23 + 88 + 45 + 55 + 66) x (45200– 45200)

= (12 + 77 + 34 + 23 + 88 + 45 + 55 + 66) x 0

= 0

Umbuzo 3: Inkinga :

Uhhafu womjikelezo wenkambu engunxande uthi: (0.5 Việt Nam Đồng)

240: 2 = 120 (m)

Ububanzi benkambu engunxande yilokhu: (0.5 Việt Nam Đồng)

(120 – 20): 2 = 50 (m)

Ubude benkambu engunxande buyi: (0.25 Việt Nam Đồng)

50 + 20 = 70 (m)

Indawo yensimu engunxande yile:

70 x 50 = 3500 (m2) (0.5 Việt Nam Đồng)

Impendulo: 3500 m2 (0.25 amaphuzu)

Umbuzo 4: Inkinga

Umehluko wengxenye elinganayo:

5 – 2 = 3(ingxenye) (0.25 Việt Nam Đồng)

Kulo nyaka iminyaka yengane yile:

24 : 3 x 2 = 16 (iminyaka) (0.25 Việt Nam Đồng)

Iminyaka kamama kulo nyaka:

16 + 24 = 40 (iminyaka) (0.25 Việt Nam Đồng)

Impendulo: Iminyaka yengane: iminyaka engu-16 (amaphuzu angu-0.25)

Iminyaka kamama: iminyaka engama-40

ISIHLOKO 2

I – TEST INGXENYE: (4 amaphuzu)

Kokelezela uhlamvu ngaphambi kwempendulo efanele:

Umbuzo 1: Amayunithi angamashumi amabili nane, ingxenye yeshumi, amaphesenti ayisishiyagalombili abhalwe kanje:

A. 24.18

B. 24,108

C. 24,018

D. 24.0108

Ivesi 2: Ingxenye ethi (frac{65}{100}) ebhalwe njengedesimali ithi:

A. 0.065

B. 0.65

C. 6.05

D. 6.5

Umbuzo 3: Ingxenye ephelele yenombolo 1942.54 ithi:

A. 54

B. 194254

C. 1942

D. 1924.54

Umbuzo 4: Idijithi engu-5 enombolweni yedesimali ethi 1942.54 inenani:

A. 5 izingxenye ngesigidi

B. Amaphesenti angu-5

C. 5 okweshumi

D. Izingxenye ezi-5 ngenkulungwane

Umbuzo 5: 7cm2 9mm2 = …………centimet2 Inombolo efanele ongayibhala echashazini ithi:

A. 79

B. 7.09

C. 709

D. 7900

Umbuzo 6: Inombolo exutshiwe (3frac{5}{100}) ebhalwe njengedesimali ithi:

A. 0.35

B. 3.50

C. 3.35

D. 3.05

Ivesi 7: Unxande ungamamitha angama-30 ubude namamitha ayi-15 ububanzi. I-perimeter yalowo unxande ithi:

A. 80 m

B. 70 m

C. 60 m

D. 90 m

II – ISICELO NEINGXOXO: (6 amaphuzu)

Ivesi 8: Faka < ; > ; = ; ifanele amachashazi:

a) (frac{15}{17}) … 1

b) (frac{3}{10}) …. (frac{2}{5})

c) 3.125 … 2,075

d) 56.9 … 56

Ivesi 9: Ukubala okusheshayo:

(frac{5}{12}izikhathi frac{3}{7}+frac{5}{12}izikhathi frac{4}{7})

Umusho 10: Bhala amadesimali alandelayo ngokulandelana ukusuka kwencane kakhulu kuye kwenkulu:

34,075; 34,175; 34.257; 37,303; 37,329; 37,314

Umbuzo 11: Bephendula umnyakazo omusha wasemaphandleni, isigodi 5 sahlela ukutshala izihlahla. Yazi ukuthi njalo ezinsukwini ezi-4, isigodi sesi-5 singatshala izihlahla ze-nacre eziyi-1500. Zingaki izihlahla ze-nacre ezitshalwe isigodi ngezinsuku eziyi-12?

IZIMPENDULO ZAMANOMBOLO 2

INGXENYE I. IZIVIVINYO (4 amaphuzu)

Kusukela emushweni 1 kuya ku-6, impendulo ngayinye efanele inikeza amaphuzu angu-0.5; Umusho wesi-7 ulungile iphuzu eli-1:

Umusho

kuqala

2

3

4

5

6

7

Kokelezela okulungile

A

SUSA

KUDALA

KUDALA

SUSA

KULULA

KULULA

Khomba

0.5 dong

0.5 dong

0.5 dong

0.5 dong

0.5 dong

0.5 dong

1.0 dong

INGXENYE II. – ISICELO NEINGXOXO: (6 amaphuzu)

Umusho 8: (2 amaphuzu)

c) 3.125 > 2,075 (ngoba 3 > 2)

d) 56.9 > 56 (Ngoba 56 = 56.0)

Ivesi 9: Ukubala okusheshayo: (1 iphuzu)

(frac{5}{{12}} izikhathi frac{3}{7} + frac{5}{{12}} izikhathi frac{4}{7} = frac{5}{12} {12}} izikhathi kwesokunxele( {frac{3}{7} + frac{4}{7}} kwesokudla) = frac{5}{{12}} izikhathi 1 = frac{5 {{yeshumi nambili}})

Umusho ishumi: Bhala izinombolo zamadesimali ezilandelayo ngokulandelana kwazo ukusuka kwencane kuye kwenkulu kunazo zonke, esizitholayo: (iphuzu elingu-1)

34,075; 34,175; 34.257; 37,303; 37,314; 37,329

Umusho 11: (2 amaphuzu)

Indlela 1: Izinsuku eziyi-12 ziphindwe ka-4 njenge:

12 : 4 = 3 (izikhathi)

Inombolo yezihlahla ze-nacre esigodini sesi-5 ezingatshalwa ngezinsuku eziyi-12 yilezi:

1500 x 3 = 4500 (isihlahla)

Impendulo: 4500 izihlahla ze-nacre.

Indlela yesi-2: Ngokwesilinganiso, inani lezihlahla ezingatshalwa yisigodi sesi-5 ngosuku:

1500 : 4 = 375(isihlahla)

Inombolo yezihlahla ze-nacre esigodini sesi-5 ezingatshalwa ngezinsuku eziyi-12 yilezi:

375 x 12 = 4500 (isihlahla)

Impendulo: 4500 izihlahla ze-nacre.

IZINOMBOLO ZESIHLOKO 3

Kokelezela igama phambi kwempendulo engcono kakhulu.

Umbuzo 1.(iphuzu eli-1) a) Iyiphi kwalezi zingxenyana eziyingxenye yedesimali?

A. 100/75

B. 25/100

C. 15/20

D. 10/55

b) Inombolo exutshiwe (5frac{7}{100}) ebhalwe njengedesimali ithi:

A. 5.7

B. 5.007

C. 5.07

D. 5.70

Ivesi 2. (1 iphuzu) a) Idesimali yamayunithi angamashumi ayisithupha nesishiyagalombili, amaphesenti amathathu abhalwe kanje:

A. 68, 3

B. 6.83

C. 68, 03

D. 608.03

b) Inani ledijithi 5 kwezingama-87,052 ngu:

A. 5/10

B. 5/100

C. 5/1000

D. 5 amayunithi

Umusho wesi-3.(iphoyinti eli-1) a) Izinombolo ezincane kunazo zonke : 57,843 ; 56,834 ; 57,354 ; 56,345

A. 57.843

B. 56.834

C. 57,354

D. 56,345

b) Inombolo engokwemvelo x eyaziwayo : 15.89 < x < 16.02 ithi :

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17

Ivesi 4. (iphuzu eli-1) Iqembu elijwayelekile lokugawula amahlathi lingatshala izihlahla zikaphayini eziyi-1500 njalo ezinsukwini eziyi-10. Zingaki izihlahla zikaphayini iqembu elizitshale ngezinsuku ezi-5?

A. 3000 izihlahla

B. 750 izitshalo

C. 300 izitshalo

D. 7500 izihlahla

Umbuzo 5. (1 iphuzu): Bhala inombolo efanele echashazini.

a) 4.35m2 = ………….dm2

b) 8 amathani 35kg = ………….tons

c) 5 km 50m = …………..km

d) ha =………………….m2

Ivesi 6. (1 iphuzu): Gcwalisa uphawu > ; < ; = ilungele okungenalutho .

38.2 ……. 38.19

45.08 …… 45,080

62,123 ……. 62.13

90.9……89, 9

Ivesi 7. (1 iphuzu).Bala

( qala{l}
a)1frac{1}{4} + frac{3}{8}
b)1 – 1frac{1}{5}:1frac{1}{2}
ukuphela{uhlu})

Ivesi 8. (2 amaphuzu) Xazulula le nkinga elandelayo:

Igumbi elingunxande linobubanzi obungu-6m nobude obungu-9m. Abantu bagandaya phansi kulelo gumbi ngamathayili ayizikwele angu-3dm. Zingaki izitini ezidingekayo ukumboza igumbi? (indawo ye-grout circuit ayinalutho)

Ivesi 9.(iphuzu eli-1) Njengamanje umama umdala ngeminyaka engu-30 kunendodana yakhe, Ukwazi ukuthi ngemva kweminyaka emi-3, umama uyobe emdala ngokuphindwe ka-3 kunendodana yakhe. Bala iminyaka yamanje yomuntu ngamunye.

IMPENDULO YETHEMU NO. 3

Impendulo ngayinye efanele: iphuzu eli-1. Amaphuzu angu-0.5 empendulo ngayinye efanele

umbuzo 1

Ivesi 2

Umusho wesi-3

Ivesi 4

B ; b- OMDALA

C ; b- SUSA

a-D ; b- OMDALA

SUSA

Umbuzo 5. : Bhala kahle umqondo ngamunye amaphuzu angu-0.25

Ivesi 6: Gcwalisa kahle umbono ngamunye amaphuzu angu-0.25.

Ivesi 7. Amaphuzu angu-0.5 ngombono ngamunye olungile

Ivesi 8

Indawo ephansi yegumbi: 6 x 15 = 90 (m.2)

Indawo yesitini esi-1: 3x 3= 9 (dm2)

Shintshanisa 90 m2 = 9000 dm2

Ukumboza phansi kwegumbi, inani lezitini elidingekayo yileli:

9000 : 9 = 1000 (amaphilisi)

Impendulo: amaphilisi ayi-1000

Ivesi 9.

Ukubonisana, Dweba imidwebo, thola umehluko wezingxenye ezilinganayo: amaphuzu angu-0.25.

Thola iminyaka yamanje kamama nengane, 0.5 amaphuzu.

Impendulo: 0.25 amaphuzu

Nakhu okuqukethwe okugcwele Iqoqo lemibuzo emi-3 yokuhlolwa kwaphakathi nonyaka yebanga loku-1 ku-Math 5 enezimpendulo zango-2021-2022 Isikole samabanga aphezulu i-An Khanh. Ukuze ubone izinkomba eziwusizo, ungakhetha ukubuka ku-inthanethi noma ungene ngemvume ku-hoc247.net ukuze udawunilode amadokhumenti kukhompuyutha yakho.

Siyethemba ukuthi lo mbhalo uzosiza abafundi ukuthi babuyekeze kahle futhi bathole impumelelo ephezulu ezifundweni.

Labo abanentshisekelo bangabheka amadokhumenti akusigaba esifanayo:

  • Isethi yemibuzo yokuhlolwa kwaphakathi nonyaka yebanga loku-1 ku-Math 3 enezimpendulo ze-2021-2022 Chuong Duong High School
  • Isethi yemibuzo yokuhlolwa kwaphakathi nonyaka yebanga loku-1 ku-Math 5 enezimpendulo zango-2021-2022 i-Luong The Vinh High School

Sikufisela inhlanhla ngezifundo zakho!

.


Thông tin thêm về Bộ 3 đề thi giữa HK1 môn Toán 5 có đáp án năm 2021-2022 Trường TH An Khánh

Nhằm giúp các em học trò lớp 1 có tài liệu ôn tập đoàn luyện sẵn sàng cho kì thi giữa HK1 sắp đến, Học Điện Tử Cơ Bản giới thiệu tới các em tài liệu Bộ 3 đề thi giữa HK1 môn Toán 5 có đáp án 5 2021-2022 Trường TH An Khánh với phần đề bài và đáp án chi tiết. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em.

TRƯỜNG TH AN KHÁNH

ĐỀ THI GIỮA HK1

MÔN: TOÁN 5

NĂM HỌC : 2021 – 2022

 

ĐỀ SỐ 1

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Số to nhất trong các số 39,402; 39,204; 40,392; 40,293 là:

A. 40,392    

B. 39,204

C. 40,293    

D. 39,402

Câu 2: Số phù hợp để điền vào chỗ chấm : 30g = …kg là:

A. 30 000    

B. 0,03

C.0,3    

D. 3

Câu 3: Viết số phù hợp vào chỗ chấm : 627m2 = …ha

A. 627    

B. 0,0627

C. 6,027    

 D. 6,27

Câu 4: 1 tổ gồm 5 người đắp xong 1 đoạn đường trong 20 ngày . Hỏi nếu tổ ấy có 10 người thì đắp xong đoạn đường ấy trong bao lăm ngày ?

A. 5 ngày    

B. 2 ngày

C. 10 ngày    

D. 15 ngày

II. Tự luận

Câu 1:  1 thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 50m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính chu vi và diện tích thửa ruộng ấy?

Câu 2:  Tính theo cách có lí: (12 + 77 + 34 + 23 + 88 + 45 + 55 + 66) x (45200 – 1808 x 25)

Câu 3:  Chu vi của 1 thửa ruộng hình chữ nhật là 240 m. Chiều rộng kém chiều dài 20 m. Tính diện tích thửa ruộng ấy.

Câu 4: Con kém mẹ 24 tuổi. 5 nay tuổi con bằng 2/5 tuổi mẹ. Hỏi 5 nay con bao lăm tuổi, mẹ bao lăm tuổi ?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. Trắc nghiệm

Câu

1

2

3

4

Đáp án

A

B

B

C

II. Tự luận

Câu 1: 

Chiều rộng thửa ruộng ấy là:

50 x 3/5 = 30(m) ( 0,5 điểm)

Chu vi thửa ruộng ấy là :

(50 + 30 ) x 2 = 160(m) ( 0,5 điểm)

Diện tích thửa ruộng ấy là :

50 x 30 = 1500( m2) ( 0,75 điểm)

Đáp số: 1500 m2 ( 0,25 điểm)

Câu 2: (1 điểm) Tính theo cách có lí

(12 + 77 + 34 + 23 + 88 + 45 + 55 + 66) x (45200 – 1808 x 25)

= (12 + 77 + 34 + 23 + 88 + 45 + 55 + 66) x (45200– 45200)

= (12 + 77 + 34 + 23 + 88 + 45 + 55 + 66) x 0

= 0

Câu 3: Bài toán :

Nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là: (0,5 đ)

240: 2 = 120 (m)

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là: ( 0,5 đ)

(120 – 20) : 2 = 50 (m)

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là: (0,25 đ)

50 + 20 = 70 (m)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là:

70 x 50 = 3500 (m2) (0,5 đ)

Đáp số: 3500 m2 (0,25 điểm)

Câu 4: Bài toán

Hiệu số phần bằng nhau :

5 – 2 = 3(phần) (0,25đ)

5 nay con có số tuổi là:

24 : 3 x 2 = 16 ( tuổi) (0,25 đ)

5 nay mẹ có số tuổi là:

16 + 24 = 40 ( tuổi) (0,25đ)

Đáp số: Tuổi con: 16 tuổi (0,25 điểm)

Tuổi mẹ: 40 tuổi

ĐỀ SỐ 2

I – PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu giải đáp đúng:

Câu 1: Hai mươi 4 đơn vị, 1 phần mười, 8 % được viết là:

A. 24,18

B. 24,108

C. 24,018

D. 24,0108

Câu 2: Phân số (frac{65}{100}) viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,065

B. 0,65

C. 6,05

D. 6,5

Câu 3: Phần nguyên của số 1942,54 là:

A. 54   

B. 194254

C. 1942

D. 1924,54

Câu 4: Chữ số 5 trong số thập phân 1942,54 có trị giá là:

A. 5 phần triệu

B. 5 %      

C. 5 phần mười       

D. 5 phần ngàn

Câu 5: 7cm2 9mm2 = …………..cm2 số phù hợp viết vào chỗ chấm là:

A. 79

B. 7,09

C. 709

D. 7900

Câu 6: Hỗn số (3frac{5}{100}) được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,35

B. 3,50

C. 3,35

D. 3,05

Câu 7: 1 hình chữ nhật có chiều dài 30m, chiều rộng 15m. Chu vi của hình chữ nhật ấy là:

A. 80 m

B. 70 m

C. 60 m

D. 90 m

II – PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 8: Điền dấu  < ; > ; = ; phù hợp vào chỗ chấm:

a) (frac{15}{17}) … 1

b) (frac{3}{10}) …. (frac{2}{5})

c) 3,125 … 2,075

d) 56,9 … 56

Câu 9: Tính nhanh:

(frac{5}{12}times frac{3}{7}+frac{5}{12}times frac{4}{7})

Câu 10: Viết các số thập phân sau theo quy trình từ nhỏ tới to:

34,075;  34,175;  34,257;  37,303;  37,329; 37,314

Câu 11: Hưởng ứng phong trào nông thôn mới, thôn 5 đã tổ chức trồng cây. Biết trung bình cứ 4 ngày thôn 5 trồng được 1500 cây xà cừ. Hỏi trong 12 ngày thôn ấy trồng được bao lăm cây xà cừ ?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

 Từ câu 1 tới câu 6, đúng mỗi câu đúng cho 0,5 điểm; câu 7 đúng được 1 điểm:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

 

Khoanh đúng

A

B

C

C

B

D

D

 

Điểm

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

1,0 đ

 

PHẦN II. – PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 8: (2 điểm)

c) 3,125 > 2,075  (vì 3 > 2)

d) 56,9 > 56 (Vì 56 = 56,0)

Câu 9: Tính nhanh: (1 điểm)

(frac{5}{{12}} times frac{3}{7} + frac{5}{{12}} times frac{4}{7} = frac{5}{{12}} times left( {frac{3}{7} + frac{4}{7}} right) = frac{5}{{12}} times 1 = frac{5}{{12}})

Câu 10: Viết các số thập phân sau theo quy trình từ nhỏ tới to, ta được: (1 điểm)

                          34,075;  34,175;  34,257;  37,303;  37,314; 37,329

Câu 11: (2 điểm)

Cách 1:           12 ngày gấp 4 ngày số lần là:                          

                                               12 : 4 = 3 (lần)                                     

             Số cây xà cừ thôn 5 trồng được trong 12 ngày là:       

                                               1500 x 3 = 4500 (cây)                            

                                          Đáp số: 4500 cây xà cừ.               

Cách 2: Trung bình 1 ngày thôn 5 trồng được số cây là:              

                                            1500 : 4 = 375(cây)                           

                  Số cây xà cừ thôn 5 trồng được trong 12 ngày là:       

                                                    375 x 12 = 4500 (cây)                           

                                                            Đáp số: 4500 cây xà cừ.               

ĐỀ SỐ 3

Khoanh vào chữ đặt trước câu giải đáp đúng nhất.

Câu 1.(1 điểm) a) Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?

A. 100/75

 B. 25/100

C. 15/20

D. 10/55

b) Hỗn số  (5frac{7}{100}) viết dưới dạng  số thập phân là:

A.  5,7

B.  5,007

C.  5,07

D.  5,70

Câu 2. (1 điểm) a) Số thập phân gồm 6 mươi 8 đơn vị, 3 % được viết là :

A. 68, 3

B.  6,83

C. 68, 03

D. 608,03

b)  Giá trị của chữ số 5 trong số  87,052 là:

A. 5/10

B. 5/100

C. 5/1000

D. 5 đơn vị

Câu 3.(1điểm) a)   Số nhỏ nhất trong các số : 57,843 ;  56,834 ;  57,354 ;  56,345

A. 57,843 

B. 56,834 

C. 57,354 

D. 56,345

b)  Số thiên nhiên x biết : 15,89 < x < 16,02 là :

A. 14 

B. 15 

C. 16 

D. 17

Câu 4. (1điểm) 1 đội trồng rừng trung bình cứ 10 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi trong 5 ngày đội ấy trồng được bao lăm cây thông ?

A. 3000 cây

B. 750 cây

C. 300 cây

D. 7500 cây

Câu 5. (1 điểm): Viết số phù hợp vào chỗ chấm.

a)   4,35m2 = …………….dm2

b)  8 tấn 35kg = ………….tấn

c) 5 km 50m = …………..km

d)  ha  =…..…………m2                               

Câu 6. (1 điểm): Điền  dấu  > ; < ; = phù hợp vào chỗ trống .

38,2 ……. 38,19

45,08  …… 45,080

62,123 ……. 62,13

90,9……89, 9

Câu 7. (1 điểm).Tính

(begin{array}{l}
a)1frac{1}{4} + frac{3}{8}
b)1 – 1frac{1}{5}:1frac{1}{2}
end{array})                           

Câu 8. (2 điểm) Gicửa ải bài toán sau :

1 căn phòng hình chữ nhật có chiều rộng 6m, chiều dài 9 m. Người ta lát nền căn phòng ấy bằng loại gạch vuông cạnh 3dm. Hỏi  để lát kín căn phòng ấy cần bao lăm viên gạch ?   (diện tích phần mạch vữa ko đáng kể)

Câu 9.(1 điểm) Hiện nay mẹ hơn con 30 tuổi, Biết rằng sau 3 5 nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi hiện tại của mỗi người.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

Mỗi câu giải đáp đúng: 1 điểm.  mỗi ý đúng 0,5 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

B ; b- C

C ; b- B

a- D ; b- C

B

Câu 5. : Viết  đúng  mỗi ý 0,25 điểm

Câu 6: Điền  đúng  mỗi ý  0,25 điểm.

Câu 7.  Mỗi ý đúng 0,5 điểm

Câu 8

Diện tích nền căn phòng là : 6 x 15 = 90 ( m2)       

Diện tích của 1 viên gạch : 3x 3= 9 ( dm2)        

Đổi 90 m2 = 9000 dm2                           

Để lát kín nền căn phòng cần số viên gạch là :

9000 : 9 = 1000 ( viên)                          

Đáp số : 1000 viên  

 Câu 9.

Lí luận, Vẽ lược đồ , tìm được hiệu sô phần bằng nhau :  0,25 điểm.

Tìm tuổi mẹ, tuổi con hiện tại 0,5 điểm.

 Đáp số : 0,25 điểm

Trên đây là toàn thể nội dung Bộ 3 đề thi giữa HK1 môn Toán 5 có đáp án 5 2021-2022 Trường TH An Khánh. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo có lợi khác các em chọn công dụng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Các em ân cần có thể tham khảo tư liệu cùng phân mục:

Bộ đề thi giữa HK1 môn Toán 3 có đáp án 5 2021-2022 Trường TH Chương Dương
Bộ đề thi giữa HK1 môn Toán 5 có đáp án 5 2021-2022 Trường TH Lương Thế Vinh

Chúc các em học tập tốt!

Bộ đề thi giữa HK1 môn Toán 4 có đáp án 5 2021-2022 Trường TH Phan Văn Trị

483

Bộ đề thi giữa HK1 môn Toán 4 có đáp án 5 2021-2022 Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm

394

Bộ 3 đề thi giữa HK1 môn Toán 2 CD có đáp án 5 2021-2022 Trường TH Mỹ Lộc

200

Bộ đề thi giữa HK1 môn Toán 2 CTST có đáp án 5 2021-2022 Trường TH Hoà Bình

208

Bộ đề thi giữa HK1 môn Toán 1 có đáp án 5 2021-2022 Trường TH Nguyễn Thái Bình

190

Bộ đề thi giữa HK1 môn Toán 1 có đáp án 5 2021-2022 Trường TH Tân Kim

258

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bộ #đề #thi #giữa #HK1 #môn #Toán #có #đáp #án #5 #Trường #Khánh


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Bộ #đề #thi #giữa #HK1 #môn #Toán #có #đáp #án #5 #Trường #Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button