Bộ 5 đề ôn tập hè môn Lịch sử 9 có đáp án năm 2021 Trường THCS Long Sơn

Học Điện Tử Cơ Bản xin giới thiệu Bộ 5 đề ôn tập Lịch sử 9 hè 5 2021 trường THCS Long Sơn. Tài liệu được biên soạn nhằm giới thiệu cho các em học trò các bài thi trắc nghiệm và ôn tập kiến ​​thức chương trình môn Lịch sử. Tôi kì vọng đây sẽ là 1 hướng dẫn có ích cho kế hoạch học tập của bạn.

CON TRAI CỦA CON TRAI CAO CẤP NHẤT.

XEM LẠI CHỦ ĐỀ NĂM 2021

LỊCH SỬ 9

Thời gian là 45 phút

CHỦ ĐỀ 1

Câu hỏi 1: Chính sách đối ngoại chính yếu của Mĩ sau Chiến tranh toàn cầu thứ 2 là gì? Quan hệ cơ chế đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam.

Câu 2: Nguyên nhân dẫn tới sự tăng trưởng như vũ bão của nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh toàn cầu thứ 2?

Câu hỏi 3: Kế hoạch khai thác thực dân địa của Pháp ở Đông Dương và Việt Nam: nguyên cớ, chỉ tiêu, nội dung, đặc điểm?

TRẢ LỜI ĐẾN SỐ 1 NÀY

Câu hỏi 1:

* Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ:

– Sau Chiến tranh toàn cầu thứ 2, Mĩ sử dụng “chiến lược thế giới” chống canh tân nhằm xoá sổ các nhà nước xã hội chủ nghĩa, đánh đuổi các phong trào giải phóng dân tộc và xác lập cường quốc trên toàn cầu.

– Làm “sự hỗ trợ” để chiêu dụ và kiểm soát các nước, thành lập các khối quân sự, chạy đua vũ khí, gây ra nhiều trận đánh tranh thảm khốc …

– Sau lúc Liên Xô sụp đổ, Mĩ đã vận dụng 1 số cơ chế và giải pháp nhằm xây dựng nhà nước 1 dân tộc.

* Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam:

– Can thiệp tại Việt Nam.

– Chống chiến tranh xâm lăng miền Nam Việt Nam.

Câu 2: Lý do:

– Mục tiêu: Điều kiện thế giới hăng hái, hưởng thụ thành tích của sự chỉnh sửa khoa học và công nghệ, 2 trận đánh tranh Hàn Quốc và Việt Nam …

– Chủ đề: Nền văn hóa giáo dục lâu đời của Nhật Bản, hướng đến chỉ tiêu tân tiến di sản toàn cầu nhưng mà vẫn duy trì bản sắc dân tộc.

1 hệ thống tổ chức và điều hành tác dụng cho các doanh nghiệp Nhật Bản.

Vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc xây dựng chiến lược tăng trưởng, là tận dụng đúng thời cơ để đưa nền kinh tế phát triển vững bền.

Câu hỏi 3: * Lý do:

– Pháp thua trận, chịu nhiều gieo neo …

* Mục tiêu:

– Bóc lột và kiếm lời ở thực dân địa.

* Nội dung:

– Nông nghiệp: đầu cơ to vào tăng trưởng cao su và cà phê.

– Công nghiệp: tăng trưởng công nghiệp khai thác, chế biến hoặc dịch vụ.

– Thương mại: giữ vững thị phần Việt Nam và Đông Dương.

– Giao thông VT: xây dựng đường giao thông giúp khai thác.

– Nguồn vốn: Ngân hàng Đông Dương có mặt trên thị trường nhằm điều tiết các thành phần kinh tế.

* Triệu chứng:

– Tăng đầu cơ và đầu cơ công nghệ vào năng suất, giảm công nghiệp nặng, buộc kinh tế thực dân địa phải dựa vào chính quốc.

CHỦ ĐỀ 2

Phần I: Câu hỏi:

Chọn câu giải đáp đúng nhất trong số các câu hỏi sau:

Câu hỏi 1: Tổ chức ASEAN có mặt trên thị trường vào tháng ngày 5 nào?

A. Ngày 8 – 8 – 1967

B. Ngày 8 – 8 – 1976

C. Ngày 15 – 8 – 1967

D. Ngày 8 – 8 – 1969

Câu 2: Có bao lăm nước tham dự ASEAN tại Bangkok (Thái Lan):

A. Ba tổ quốc

B. 4 tổ quốc

C. 5 tổ quốc

D. 6 tổ quốc

Câu hỏi 3: Việt Nam gia nhập ASEAN vào 5 nào và thành viên gia nhập tổ chức vào 5 nào:

Anh đấy có thể tham dự

Thành viên thứ 2:

A. 07 – 1995

B. 09 – 1997

C. 04 – 1999

D. 05 – 1999

A. thành viên thứ 7

B. thành viên thứ 8

C. Thành viên 9

D. Thành viên 10

Phần II. Câu chuyện

Câu hỏi 1: Tại sao sau lúc chiến tranh toàn cầu thứ 2 chấm dứt Mĩ biến thành nước tư bản giàu nhất toàn cầu?

Câu 2: Nêu những nét đáng kể về cơ chế đối nội và đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh toàn cầu thứ 2?

— (Nội dung đầy đủ, đáp án cụ thể đề thi các em xem trên mạng hoặc download để tải về) —

CHỦ ĐỀ 3

I.MULTIPLE-lựa chọn(3 điểm)

1. Đảng cộng sản Việt Nam có mặt trên thị trường 5 nào? ở đâu?

A. Ngày 3/2/1930 tại Hồng Kông, Trung Quốc.

C. 3/2/1930 Hóc Môn Sài Gòn.

B. 2/3/1930 tại Pắc Pó Cao Bằng.

D. Ngày 25/12/1927 Quảng Châu Trung Quốc.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương lúc nào?

A. Tháng 2-1930.

B. Tháng 2-1951.

C. Tháng 10-1930.

D. Tháng 1-1935.

3. Tổng Bí thơ trước hết của Đảng Cộng sản Đông Dương là người nào?

A. Nguyễn Thị Minh Khai.

C. Nguyễn Ái Quốc.

B. Trần Phú.

D. Trường Chinh.

4. Tháng 4-1930, người lao động đình công ở đâu?

A-nhà máy cáp. Nam Định.

C. Nhà máy xi măng Hải Phòng.

B. Nhà máy diêm Bến Thủy.

D. Nông trường cao su Dầu Tiếng.

5. Hiệp ước Phòng thủ Dương Đông được ký kết với những nước nào, vào thời kì nào?

A. Nhật – Pháp (9/3/1945)

C. Pháp-Đức (23 tháng 7 5 1941)

B. Pháp-Nhật (23-7-1941)

D. Pháp-Việt (14/8/1945)

6. Nguyên nhân đích thực dẫn tới nạn đói ở nước ta cuối 5 1944 là.

A. Thiên tai, dịch bệnh đầu 5 1944.

B. Nhật cấm dân chúng ta trồng lúa.

C. Đức mở màn phân phối gạo.

D. Pháp buộc dân chúng phải bán phần to lương thực với giá rẻ hơn.

7. Sự kiện nào sau đây dẫn tới cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn?

A. Nhật Bản tham gia Trân Châu Cảng (ngày 7 tháng 2 5 1941)

C. Nhật xâm lăng Lạng Sơn (22-9-1940)

B. Nhật bạo động Pháp (9-3-1943)

D. Đức xâm lăng Liên Xô (22/6/1941)

8. Ngày 6/1/1946 xảy ra những sự kiện trọng đại nào?

A. Đối lập dân tộc.

C. Tất cả mọi người đều bỏ thăm bầu Quốc hội trước hết.

B. Ban bố Hiến pháp.

D. Nhật đầu hàng Đồng minh.

9. Tại sao ngày 6/3/1946 chúng ta lại ký bản Giao ước thứ nhất?

A. Hòa hoãn với Tưởng 1 thời kì để mau chóng đánh đuổi quân Pháp về nước.

B. Hòa hoãn tạm bợ với Pháp để đuổi 20 vạn quân Tưởng ra khỏi nhà.

C. Làm hòa với Pháp 1 thời kì để đuổi quân Nhật về nước càng sớm càng tốt.

D. Sử dụng thời kì 1 cách khôn ngoan để sẵn sàng cho cuộc xâm lăng của quân đội Pháp.

10. Nội dung bản Tạm ước 14-9-1946?

A. Việt Nam dành cho Pháp những quyền nhất mực về kinh tế và văn hóa.

B. Việt Nam tiến hành các hiệp nghị.

C. Pháp nên trao cho tôi 1 số quyền nhất mực.

D. Không có điều nào ở trên.

11. Nội dung căn bản của đường lối kháng Pháp là gì?

A. Lời mời phản đối của tổ quốc.

C. Tuyên ngôn Chiến trận Việt Minh.

B. 1 mệnh lệnh chống lại tất cả mọi người.

D. Nhiệm vụ kháng chiến nhất mực chiến thắng.

12. Vì sao chúng ta phải hành động chống lại sức Pháp?

A. Tăng quân Pháp.

B. Pháp gửi nghị quyết đề xuất chính phủ ta giải thể lực lượng phòng ngự.

C. Pháp gửi thời hạn để giành quyền kiểm soát Hà Nội.

D. Pháp thành lập chính phủ Nam Kỳ tự quản.

II. Câu chuyện

Câu hỏi 1: Nêu nguyên cớ chiến thắng và ý nghĩa lịch sử của Cách mệnh tháng 8 5 1945.

Câu 2: Vì sao nói ngay sau lúc thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là “nghìn cân treo sợi tóc”?

— (Nội dung đầy đủ, đáp án cụ thể đề thi các em xem trên mạng hoặc download để tải về) —

CHỦ ĐỀ 4

Câu hỏi 1. Hãy nêu những thành tích chính yếu của cuộc cách mệnh khoa học và công nghệ từ 5 1949 tới bây giờ?

Câu 2. Em hiểu như thế nào về câu nói của các nhà triết học Ca-ri-bê: “Người Việt Nam, dân chúng Cu-ba, anh chuẩn bị hiến máu của mình”

Câu 3. Vì sao những 5 1950 tới 1970 được cho là thời đoạn tăng trưởng kinh tế “thần kỳ” của Nhật Bản?

— (Nội dung đầy đủ, đáp án cụ thể đề thi các em xem trên mạng hoặc download để tải về) —

CHỦ ĐỀ 5

I.MULTIPLE-option: Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu giải đáp đúng?

Câu hỏi 1: Hiệp ước Warsaw được thành lập lúc nào?

1. 1954

b. 5 1955

C. 5 1956

d. 1957

Câu 2: ASEAN được thành lập vào tháng ngày 5 nào?

1. 7/8/1966

b. 8/8/1966

C. 7 tháng 8 5 1967

d. 8 tháng 8 5 1967

Câu hỏi 3: Tháng 7 5 1967, tổ chức nào được thành lập?

1. Số đông Thép và Hợp kim Châu Âu

b. Số đông kinh tế Châu Âu

C. số đông châu Âu

d. Liên minh Châu Âu

Câu hỏi 4: Thế giới lần trước hết đưa con người vào ko gian?

1. Liên Xô

b. Nước pháp

C. tại Mỹ

d. Nhật Bản

Câu hỏi 5: Cộng hòa dân chúng Trung Hoa được thành lập vào 5?

1. 22/7/1945

b. 1 tháng 10 5 1949

C. 7 tháng 10 5 1949

d. 1 tháng 10 5 1959

Câu hỏi 6: Việt Nam là thành viên ASEAN bắt đầu từ nào?

1. 1975

b. 1985

C. 1995

d. 1997

II. Tự luận (7 điểm)

Câu hỏi 1: Điều gì đã dẫn tới sự tăng trưởng kinh tế như vũ bão của Nhật Bản trong những 5 70 của thế kỉ XX?

Câu 2: Sau Thế chiến thứ nhất, số đông người Việt Nam như thế nào?

— (Nội dung đầy đủ, đáp án cụ thể đề thi các em xem trên mạng hoặc download để tải về) —

Trên đây là nội dung trích dẫn Bộ 5 câu hỏi ôn tập hè môn Lịch sử 9 có đáp án 5 2021 trường THCS Long Sơn. Để xem đầy đủ nội dung các em vui lòng đăng nhập hoc247.net để tải tài liệu về máy.

Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích cho các em học trò ôn tập và tăng lên thành tựu học tập của mình.

Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn!

.


Thông tin thêm về Bộ 5 đề ôn tập hè môn Lịch sử 9 có đáp án năm 2021 Trường THCS Long Sơn

Học Điện Tử Cơ Bản xin giới thiệu tới các em Bộ 5 đề ôn tập hè môn Lịch sử 9 5 2021 Trường THCS Long Sơn. Tài liệu được biên soạn nhằm giới thiệu tới các em học trò các bài tập trắc nghiệm, ôn tập lại tri thức chương trình môn Lịch Sử. Hi vọng đây sẽ là 1 tài liệu tham khảo có ích trong công đoạn học tập của các em.

TRƯỜNG THCS LONG SƠN

ĐỀ ÔN TẬP HÈ NĂM 2021

MÔN LỊCH SỬ 9

Thời gian 45 phút

 

ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Chính sách đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh toàn cầu thứ 2 có gì nổi trội? Liên hệ cơ chế đối ngoại của Mĩ đối với Việt Nam.

Câu 2: Nguyên nhân dẫn tới sự tăng trưởng diệu kì của kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh toàn cầu thứ 2?

Câu 3: Chương trình khai thác thực dân địa của thực dân Pháp ở Đông Dương và Việt Nam: nguyên cớ, mục tiêu, nội dung và đặc điểm?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

Câu 1: 

* Chính sách đối ngoại của Mĩ: 

– Sau chiến tranh toàn cầu thứ 2 Mĩ tiến hành “ chiến lược thế giới” phản cách mệnh nhằm chống phá các nước XHCN, đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc và thiết lập sự cai trị của mình trên toàn cầu.

– Tiến hành “trợ giúp” để lôi kéo, khống chế các nước, lập các khối quân sự, chạy đua vũ trang, gây nhiều trận đánh tranh xâm lăng…

– Sau lúc Liên Xô sụp đổ Mỹ ráo riết thực hiện nhiều cơ chế, giải pháp để xây dựng toàn cầu 1 cực…

* Chính sách đối ngoại của Mĩ đối với Việt Nam: 

– Can thiệp vào Việt Nam.

– Tiến hành chiến tranh xâm lăng Miền Nam Việt Nam.

Câu 2: Nguyên nhân:

– Khách quan: Điều kiện quốc tế thuận tiện, hưởng thành tích của cuộc cách mệnh KHKT, 2 trận đánh tranh ở Triều Tiên và Việt Nam… 

– Chủ quan: Truyền thống văn hoá GD lâu đời của người Nhật, chuẩn bị tiếp nhận những trị giá tân tiến của toàn cầu nhưng mà vẫn giữ được bản sắc dân tộc.

Hệ thống tổ chức quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp doanh nghiệp Nhật Bản.

Vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc đề ra các chiến lược tăng trưởng, nắm bắt đúng cơ hội đưa nền kinh tế liên tiếp phát triển.

 Câu 3: * Nguyên nhân: 

– Pháp thất bại trong chiến tranh, gặp nhiều gieo neo…

* Mục tiêu:

– Để bóc lột và kiếm lợi nhuận từ thực dân địa.

* Nội dung:

– Nông nghiệp: đầu cơ vốn cho việc tăng trưởng các đồn điền cao su và cafe.

– Công nghiệp: tăng cường khai thác mỏ, công nghiệp chế biến hoặc dịch vụ.

– Thương nghiệp: nắm chặt thị phần Việt Nam và Đông Dương.

– Giao thông VT: xây dựng các con đường để dùng cho khai thác.

– Nguồn vốn: thành lập nhà băng Đông Dương để lãnh đạo các đơn vị quản lý kinh tế.

* Đặc điểm: 

– Đẩy mạnh đầu cơ vốn và kĩ thuật vào mở mang sản xuất, giảm thiểu nền công nghiệp nặng, buộc kinh tế thực dân địa phải lệ thuộc vào chính quốc.

ĐỀ SỐ 2

Phần I: Trắc nghiệm: 

Chọn ý giải đáp đúng nhất  cho các câu hỏi sau:

Câu 1: Tổ chức ASEAN có mặt trên thị trường vào tháng ngày 5 nào:

A. 08 – 8 – 1967                                              

B. 08 – 8 – 1976

C. 15 – 8 – 1967                                              

D. 08 – 8 – 1969

Câu 2: Có bao lăm nước tham dự tổ chức ASEAN tại Băng Cốc ( Thái Lan ):

A. Ba nước                                                    

B.  4 nước

C. 5  nước                                    

D. 6 nước

Câu 3: Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN vào tháng 5 nào và là thành viên thứ mấy tham dự tổ chức này:

Tháng 5 tham dự

Thành viên thứ :

A.  07 – 1995

B.  09 – 1997

C.  04 – 1999

D.  05 – 1999

A.  Thành viên thứ 7

B.  Thành viên thứ 8

C.  Thành viên thứ 9

  D.  Thành viên thứ 10

Phần II. Tự luận 

Câu 1: Tại sao nước Mĩ  biến thành nước tư bản giàu mạnh nhất toàn cầu sau lúc chiến tranh toàn cầu thứ 2 chấm dứt ?

Câu 2: Trình bày những nét nổi trội trong cơ chế đối nội và đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh toàn cầu thứ 2 ?

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể phần đáp án của đề thi vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đang nhập để tải về di động)—

ĐỀ SỐ 3

I. Trắc nghiệm(3điểm)

1. Đảng cộng sản Việt Nam có mặt trên thị trường vào thời kì nào? ở đâu?

A. 3/2/1930 ở Hương Cảng Trung Quốc.        

C. 3/2/1930 Hóc Môn Sài Gòn.

B. 2/3/1930 ở Pắc Pó Cao Bằng.                       

D. 25/12/1927 Quảng Châu Trung Quốc.

2. Đảng cộng sản Việt Nam đổi tên thành ĐCS Đông Dương vào thời kì nào?

A. 2/1930.                      

B. 2/1951.                     

C. 10/1930.                   

D. 1/1935.

3.Tổng Bí thơ trước hết của Đảng Công Sản Đông Dương là người nào ?

A. Nguyễn Thị Minh Khai.                               

C. Nguyễn ái Quốc.

B. Trần Phú.                                                      

D. Trường Chinh.

4. Trong tháng 4/1930 người lao động những nơi nào đã đình công?

A. Nhà máy sợi Nam Định.                               

C. Nhà máy xi măng Hải Phòng.

B. Nhà máy diêm của Bến Thuỷ.                      

D. Đồn điền cao su Dầu Tiếng.

5. Hiệp ước phòng ngự chung Đ.Dương được kí giữa những nước nào?vào thời kì nào?

A. Nhật- Pháp (9/3/1945)                                  

C. Pháp- Đức (23/7/1941)

B. Pháp- Nhật (23/7/1941)                                 

D. Pháp- Việt (14/8/1945)

6. Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới nạn đói khủng hoảng ở nước ta vào cuối 5 1944 là.

A. Thiên tai và dịch bệnh đầu 5 1944.

B. Nhật cấm dân chúng ta trồng lúa.

C. Đức mở màn phải phân phối lúa gạo.

D. Pháp hãm hiếp nhân ta bán phần to lương thực với giá rẻ.

7. Sự kiện nào sau đây dẫn tới khởi nghĩa Bắc Sơn?

A. Nhật tấn công Trân Châu Cảng (7/2/1941)     

C. Nhật tấn công Lạng Sơn (22/9/1940)

B. Nhật bạo động Pháp (9/3/1943)                     

D. Đức tấn công Liên Xô (22/6/1941)

8. Ngày 6/1/1946 đã diễn ra sự kiện quan trọng gì?

A.Toàn quốc kháng chiến.                                  

C. Toàn  dân đi bầu Quốc hội trước hết.

B. Ban hành Hiến Pháp.                                      

D. Nhật đầu hàng đồng minh.

9. Vì sao ta kí Hiệp định sơ bộ 6/3/1946?

A. Tạm hoà với Tưởng để đuổi nhanh quân Pháp về nước.

B. Tạm hoà với Pháp để đuổi 20 vạn quân Tưởng về nước.

C. Tạm hoà với Pháp để đuổi nhanh quân Nhật về nước.

D. Tranh thủ thời kì sẵn sàng lực lượng để bước vào cuộc kháng chiến  chống Pháp sau này.

10. Nội dung của tạm ước 14/9/1946?

A. Việt Nam khoan nhượng thêm cho Pháp 1 số lợi quyền về kinh tế và văn hoá.

B. Việt Nam nhượng bộ.

C. Pháp phải nhượng bộ cho ta 1 số quyền.

D. Không phải các ý trên.

11. Nội dung căn bản của đường lối kháng chiến chống Pháp được trình bày trong những văn bản nào?

A. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến.   

C. Tuyên ngôn của chiến trận Việt Minh.

B. Chỉ thị Toàn dân kháng chiến.            

D. Tác phẩm kháng chiến nhất mực chiến thắng.

12. Vì sao ta phải chủ động cuộc kháng chiến chống Pháp?

A. Lực lượng Pháp càng ngày càng tăng.

B. Pháp gửi tối hậu thư buộc chính phủ ta phải giải thể lực lượng tự vệ.

C. Pháp gửi tối hậu thư đòi quyền kiểm soát Hà Nội.

D. Pháp đã thành lập chính phủ Nam Kì tự trị.

II. Tự luận 

Câu 1: Nêu nguyên cớ chiến thắng và ý nghĩa lịch sử của Cách Mạng tháng 8/1945.

Câu 2: Tại sao nói ngay lúc thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ở vào tình   thế “ Ngàn cân treo sợi tóc ?”

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể phần đáp án của đề thi vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đang nhập để tải về di động)—

ĐỀ SỐ 4

Câu 1. Hãy thể hiện những thành tích căn bản của cách mệnh khoa học kỹ thuật từ 5 1949 tới bây giờ ?

Câu 2. Em hiểu thế nào về câu nói của lãng tụ Phi – đen caxtơ -rô ” vì Việt Man nhân dan Cu Ba sãn sàng hiến cả máu của mình ”

Câu 3. Tại sao nói những 5 1950 tới 1970 là quá trình tăng trưởng ” Thần kì ” của nền kinh tế Nhật Bản

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể phần đáp án của đề thi vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đang nhập để tải về di động)—

ĐỀ SỐ 5

I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu giải đáp đúng ?

Câu 1: Tổ chức hiệp ước VacSava được thành lập vào thời kì nào ?

a. 1954       

b. 1955 

c. 1956     

d. 1957

Câu 2: Tổ chức ASEAN được thành lập vào ngày ?

a. 7/8/1966       

b. 8/8/1966         

c. 7/8/1967     

d. 8/8/1967

Câu 3: Tháng 7/1967 tổ chức nào được thành lập ?

a. Số đông than thép châu Âu

b. Số đông kinh tế châu Âu

c. Số đông châu Âu

d. Liên minh châu Âu

Câu 4: Quốc gia lần trước hết đưa con người bay vào vũ trụ ?

a. Liên Xô   

b. Pháp       

c. Mỹ     

d. Nhật Bản

Câu 5: Nước cộng hoà dân chúng Trung Hoa thành lập vào ngày ?

a. 22/7/1945 

b. 1/10/1949   

c. 7/10/1949   

d. 1/10/1959

Câu 6: Việt Nam là thành viên của ASEAN từ 5 ?

a. 1975       

b. 1985       

c. 1995       

d. 1997

II. Tự luận (7 điểm) 

Câu 1: Nguyên nhân dẫn tới sự tăng trưởng thần kỳ của nền kinh tế Nhật Bản trong những 5 70 của thế kỷ XX ?

Câu 2: Sau chiến tranh toàn cầu thứ nhất, xã hội Việt Nam có sự phân hoá như thế nào ?

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể phần đáp án của đề thi vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đang nhập để tải về di động)—

Trên đây là 1 phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề ôn tập hè môn Lịch sử 9 có đáp án 5 2021 Trường THCS Long Sơn. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong học tập.

Chúc các em học tốt!

Bài tập ôn tập Học kì môn Vật lý 9 5 2020 có lời giải cụ thể trường THCS Hoàng Việt

2173

Bài tập ở nhà phòng chống dịch Corona môn Toán 9

1691

Bài tập Gicửa ải bài toán bằng cách lập phương trình Toán 9 5 2020

2435

Lý thuyết và Bài tập Chương 3 Đại số 9 5 2019-2020

1168

30 bài tập trắc nghiệm về Hệ 2 phương trình hàng đầu 1 ẩn Đại số 9 5 2019

1182

Bài tập tăng giảm khối lượng kim khí môn Hóa học 9

3453

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bộ #đề #ôn #tập #hè #môn #Lịch #sử #có #đáp #án #5 #Trường #THCS #Long #Sơn


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Bộ #đề #ôn #tập #hè #môn #Lịch #sử #có #đáp #án #5 #Trường #THCS #Long #Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button