Bộ câu hỏi rèn luyện ôn tập hè phần Cách Mạng tháng 8 môn Lịch sử 9 năm 2021 có đáp án

Học Điện Tử Cơ Bản xin giới thiệu tới các em Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Cách Mạng tháng 8 môn Lịch sử 9 5 2021. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em tự luyện tập với các câu hỏi lý thuyết nhiều chủng loại, ôn tập lại các tri thức cần nắm 1 cách hiệu quả, chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi sắp đến. Mời các em cùng tham khảo.

1. Việt Nam những 5 1939 – 1945

Câu 1: Đội du kích Bắc Sơn là tiền thân của tổ chức nào sau đây?

A. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.         B. Chiến trận Việt Minh.

C. Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.                D. Cứu quốc quân.

Câu 2: Hiệp ước phòng ngự chung Đông Dương được ký giữa Nhật và Pháp ngày nào?

A. 25/7/1941                        B. 23/7/1941                    C. 26/7/1941                    D. 24/7/1941

Câu 3: Nhật xâm lăng Đông Dương, Pháp đầu hàng Nhật, Nhật lấn dần từng bước để:

A. Biến Đông Dương thành thực dân địa của Nhật.

B. Để làm bàn đạp tấn công nước khác.

C. Để độc quyền chiếm Đông Dương.

D. Biến Đông Dương thành thực dân địa và căn cứ chiến tranh của Nhật.

Câu 4: Sự kiện nào trên toàn cầu có ảnh hưởng thâm thúy nhất đến tình hình Việt Nam quá trình 1939-1945?

A. Nhật và Pháp ký “Hiệp ước phòng ngự chung Đông Dương”.

B. Trục phát xít được tạo nên.

C. Chiến tranh toàn cầu thứ diễn ra.

D. Pháp đầu hàng phát xít Đức.

Câu 5: Khởi nghĩa Nam kỳ nổ ra 5 bao lăm?

A. 1942.                               B. 1940.                           C. 1941.                           D. 1939.

Câu 6: Thực dân Pháp ở Đông Dương mạnh tay đàn áp phong trào cách mệnh Đông Dương và thỏa hiệp với phát xít Nhật, phát xít Nhật lôi kéo tập họp tay sai tuyên truyền lừa bịp để dọn đường hất cẳng- Pháp. Ấy là đặc điểm tình hình Việt Nam trong giai đoạn

A. 1939-1945                       B. 1932-1933                   C. 1930-1931                  D. 1936-1939

Câu 7: Nguyên nhân chung khiến cho 3 cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì và binh biến Đô Lương thất bại là gì?

A. Quần chúng chưa chuẩn bị.

B. Đối phương còn mạnh, lực lượng cách mệnh chưa được diễn ra, sẵn sàng đầy đủ, cơ hội chưa 9 muồi.

C. Lực lượng vũ trang còn yếu.

D. Lệnh tạm hoãn khởi nghĩa về ko kịp.

Câu 8: Lần trước tiên lả cờ đỏ sao vàng hiện ra trong cuộc khởi nghĩa nào?

A. Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (9/1940).                        B. Cuộc binh biến Đô Lương (1/1941).

C. Cuộc khởi nghĩa Nam Kì (11/1940).                       D. Cả 3 cuộc khởi nghĩa trên.

Câu 9: Những người con ưu tú của Đảng như: Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai bị thực dân Pháp xử bắn sau cuộc khởi nghĩa nào?

A. Binh biến Đô Lương (1/1941).                                B. Khởi nghĩa Nam Kì (11/1940).

C. Khởi nghĩa Bắc Sơn (9/1940).                                D. Khởi nghĩa Yên Bái (2/1930).

Câu 10: Nguyên nhân trực tiếp làm hơn 2 triệu người miền Bắc chết đói trong mấy tháng đầu 5 1945?

A. Nhật bắt quần chúng ta nhổ lúa trồng đay.

B. Tăng thuế để vơ vét bóc lột quần chúng ta.

C. Thu sắm lương thực chủ chốt là lúa gạo theo lối cưỡng hiếp với giá rẻ mạt.

D. Nhật bắt Pháp phải vơ vét của quần chúng ta cúng cho Nhật.

Câu 11: Thực dân Pháp thi hành cơ chế gì để nắm quyền lãnh đạo nền kinh tế Đông Dương?

A. Tăng thuế.                                                                B. Chính sách “kinh tế lãnh đạo”

C. Thu sắm lương thực                                                D. Tàng trữ lương thực

Câu 12: Các cuộc khởi nghĩa và binh biến trước tiên trong 5 1940-1941 có ý nghĩa béo nhất là gì?

A. Khiến cho Cách mệnh Việt Nam hồi phục và tăng trưởng lực lượng, sẵn sàng tiến lên Tổng khởi nghĩa.

B. Thể hiện ý thức yêu nước bất tử của mọi phân khúc quần chúng Việt Nam.

C. Rút ra những bài học kinh nghiệm về xây dựng lực lượng và chiến thuật, sẵn sàng trực tiếp cho Tổng khởi nghĩa Cách mệnh Tháng 8.

D. Khiến cho mưu mô cấu kết giữa chính phủ Pháp và phát xít Nhật bị hoàn toàn thất bại.

Câu 13: Qua 3 cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì, binh biến Đô Lương đã để lại những bài học kinh nghiệm gì?

A. Bài học kinh nghiệm về khởi nghĩa vũ trang, về xây dựng lực lượng vũ trang và chiến tranh du kích.

B. Bài học về cơ hội trong khởi nghĩa giành chính quyền.

C. Bài học về xây dựng lực lượng vũ trang để sẵn sàng khởi nghĩa.

D. Bài học về sự tăng trưởng chiến tranh du kích.

Câu 14: Lực lượng tham dự vào cuộc binh biến Đô Lương (13/1/1941) là lực lượng nào?

A. Người lao động và dân cày.

B. người lao động, dân cày, thợ thủ công.

C. Chỉ có quân lính người Việt trong quân đội Pháp, ko có nhân dân tham dự.

D. Người lao động, dân cày, thợ thủ công.

Câu 15: Khởi nghĩa Bắc Sơn bùng nổ 5 bao lăm?

A. 1942.                               B. 1939.                           C. 1940.                           D. 1941.

Câu 16: Người lãnh đạo binh biến Đô Lương là người nào?

A. Đội Cung.                        B. Đội Cấn.                     C. Võ Nguyên Giáp.       D. Cai Vy.

Câu 17: Ngày 23/7/1941, Chính phủ Pháp đã kí với Nhật văn kiện gì?

A. Hiệp ước mở cửa Đông Dương.                             B. Hiệp ước tấn công Đông Dương.

C. Hiệp ước hòa bình Đông Dương.                           D. Hiệp ước phòng ngự chung Đông Dương.

Câu 18: Ở Đông Dương 5 1940 thực dân Pháp đứng trước 2 nguy cơ nào?

A. Câu kết với Nhật để đàn áp quần chúng Đông Dương.

B. Đầu hàng Nhật, vừa đàn áp quần chúng Đông Dương.

C. Đánh bại Nhật, vừa đàn áp quần chúng Đông Dương.

D. Ngọn lửa cách mệnh giải phóng dân tộc của quần chúng Đông Dương trước sau sẽ bùng nổ, phát xít Nhật đang nhăm nhe hất cẳng Pháp.

Câu 19: Dưới 2 tầng áp bức bóc lột nặng nề của Pháp-Nhật, giai cấp nào bị khốn khổ nhất, tổn thất nhiều nhất trong nạn đói 1944-1945?

A. Dân cày                        B. Người lao động                  C. Thợ thủ công              D. A và B đúng

Câu 20: Mục tiêu của Nhật bắt quần chúng ta nhổ lúa trồng đay là gì?

A. Phá hoại nền nông nghiệp của ta.                            B. Phát triển trồng cây công nghiệp.

C. Phát triển công nghiệp.                                            D. Lấy vật liệu cấp thiết chuyên dụng cho chiến tranh.

Câu 21: Hiệp ước phòng ngự chung Đông Dương được ký giữa Pháp và Nhật thừa nhận

A. Pháp cam kết cộng tác với Nhật về mọi mặt.

B. Nhật có quyền đóng quân trên toàn cõi Đông Dương.

C. Nhật có quyền sử dụng tất cả các phi trường và cửa biển ở Đông Dương vào mục tiêu quân sự.

D. Pháp phải đảm bảo hậu phương an toàn cho quân đội Nhật.

Câu 22: Lực lượng vũ trang của cuộc nổi dậy nào được duy trì và tăng trưởng biến thành Cứu quốc quân?

A. Bắc Sơn                           B. Đô Lương                   C. Nam Kì                       D. Bắc Sơn và Nam Kì

ĐÁP ÁN PHẦN 1

1

D

6

A

11

B

16

A

21

C

2

B

7

B

12

C

17

D

22

A

3

D

8

C

13

A

18

D

 

 

4

C

9

B

14

C

19

A

 

 

5

B

10

C

15

C

20

D

 

 

2. Cao trào CM tiến đến tổng khởi nghĩa tháng 8

Câu 1: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII đã xác định tranh chấp căn bản trong lòng xã hội Việt Nam là gì?

A. Tranh chấp giữa quần chúng ta với thực dân Pháp.

B. Tranh chấp giữa quần chúng ta với phát xít Pháp-Nhật.

C. Tranh chấp giữa quần chúng ta với thực dân Pháp và phong kiến tay sai.

D. Tranh chấp giữa quần chúng ta với phát xít Nhật và phong kiến tay sai.

Câu 2: Tình hình Đông Dương trước lúc xảy ra cuộc Nhật bạo động Pháp là

A. Pháp tình nguyện đầu hàng Nhật.

B. Pháp ráo riết hành động để lấy lại địa điểm cai trị.

C. Pháp bạo động Nhật thất bại.

D. Pháp bị hất cẳng khỏi Đông Dương.

Câu 3: Đội Cứu quốc quân có mặt trên thị trường ấy là sự thống nhất giữa

A. Đội du kích Bắc Sơn và đội Việt Nam giải phóng quân

B. Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Ba Tơ

C. Đội du kích Bắc Sơn và đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

D. Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Thái Nguyên

Câu 4: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do người nào làm đội trưởng, khi thành lập có bao lăm người?

A. Đồng đội Võ Nguyên Giáp làm đội trưởng, có 34 người.

B. Đồng đội Trường Chinh làm đội trưởng, có 34 người.

C. Đồng đội Phạm Hùng làm đội trưởng, có 35 người.

D. Đồng đội Hoàng Sâm làm đội trưởng, có 33 người.

Câu 5: 

A. Nhật là kẻ địch chủ chốt của quần chúng Đông Dương.

B. Pháp sẽ ra công chống lại Nhật để độc quyền chiếm Đông Dương.

C. Ra chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

D. Cuộc bạo động Nhật-Pháp gây ra 1 cuộc khủng hoảng chính trị đối với Nhật, khiến cho tình thế cách mệnh hiện ra.

Câu 6: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do người nào làm đội trưởng, khi mới thành lập có bao lăm người?

A. Do đồng đội Võ Nguyên Giáp làm đội trưởng có 36 người

B. Do đồng đội Phạm Hùng làm đội trưởng có 35 người

C. Do đồng đội Trường Chinh làm đội trưởng có 34 người

D. Do đồng đội Hoàng Sâm làm đội trưởng có 34 người

Câu 7: Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng mở mang đã quyết định

A. Kêu gọi soạn sửa khởi nghĩa.

B. Kêu gọi đứng dậy khởi nghĩa.

C. Phát động 1 cao trào “Kháng Nhật cứu nước”.

D. Khởi nghĩa giành chính quyền.

Câu 8: Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” là của

A. Hồ Chí Minh.                                                          B. Tổng bộ Việt Minh.

C. Ban Thường vụ Trung ương Đảng.                         D. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

Câu 9: Chiến trận Việt Minh có mặt trên thị trường vào tháng ngày 5 nào?

A. 19/5/1940.                       B. 19/5/1942.                   C. 19/5/1941.                   D. 19/5/1943.

Câu 10: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII quyết định tạm gác khẩu hiệu nào?

A. “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho nông dân”.

B. Thực hiện “Người cày có ruộng”.

C. “Giảm tô, giảm tức chia lại ruộng công”.

D. “Trưng thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho nông dân nghèo”

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể từ câu 11 tới câu 30 phần số 2 của tài liệu vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về mobile)—

ĐÁP ÁN PHẦN 2

1

B

6

D

11

A

16

D

21

C

26

B

2

B

7

C

12

B

17

C

22

D

27

C

3

A

8

C

13

B

18

B

23

D

28

B

4

A

9

C

14

B

19

A

24

C

29

D

5

A

10

A

15

A

20

D

25

D

30

B

3. Tổng khởi nghĩa và thành lập nước VNDCCH

Câu 1: Tháng 8/1945 điều kiện khách quan bên ngoài rất thuận tiện, tạo cơ hội cho quần chúng ta vùng lên giành lại độc lập, ấy là

A. Sự chiến thắng của Hoá công Liên Xô ở trận mạc Xô – Đức.

B. Sự tan rã của phát xít Đức và sự đầu hàng vô điều kiện của phát xít Nhật

C. Sự thất bại của phe phát xít ở mặt trận châu Âu

D. Sự nổi dậy giành chiến thắng của quần chúng các nước Đông Âu.

Câu 2: Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp từ ngày 13 tới 15/8/1945 ở đâu?

A. Pác Bó (Cao Bằng)                                                  B. Tân Trào (Tuyên Quang)

C. Bắc Sơn (Võ Nhai)                                                  D. Phay Khắt (Cao Bằng)

Câu 3: Bài hát Tiến quân ca của nhạc sĩ nào?

A. Phạm Tuyên.                   B. Phong Nhã.                 C. Văn Cao.                    D. Nam Cao.

Câu 4: 1 trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ chiến thắng của Cách mệnh Tháng 8 5 1945 có thể áp dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quốc gia Việt Nam ngày nay là

A. Liên kết sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại.

B. Đẩy mạnh liên minh đấu tranh giữa 3 nước Đông Dương.

C. Liên kết tranh đấu quân sự với tranh đấu chính trị, ngoại giao.

D. Xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng là nhiệm vụ bậc nhất.

Câu 5: Nhận xét nào sau đây về cuộc Cách mệnh Tháng 8 là ko đúng?

A. Đây là cuộc cách mệnh quần chúng có thuộc tính thâm thúy.

B. Đây là cuộc cách mệnh có thuộc tính dân tộc tiêu biểu.

C. Đây là cuộc Cách mệnh có thuộc tính dân chủ tiêu biểu.

D. Đây là cuộc Cách mệnh có thuộc tính bạo lực rõ nét.

Câu 6: Phát xít Nhật đầu hàng thì quân Nhật ở Đông Dương cũng bị tê liệt, chính phủ tay sai thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang tột bực. Đây là cơ hội nghìn 5 có 1 cho quần chúng ta giành độc lập. Ấy là cảnh ngộ cực kỳ thuận tiện cho

A. Cao trào kháng Nhật cứu nước.

B. Hưởng ứng chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

C. Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kịp thời phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước

D. Phá kho thóc Nhật khắc phục nạn đói.

Câu 7: Nội dung nào ko phản ảnh đúng những bài học kinh nghiệm cách mệnh Việt Nam có thể rút ra từ chiến thắng của Cách mệnh Tháng 8 5 1945?

A. Tổ chức, kết đoàn các lực lượng cách mệnh trong 1 trận mạc dân tộc hợp nhất.

B. , tổ chức chỉ huy nhân dân quần chúng tranh đấu công khai, hợp lí.

C. Áp dụng thông minh chủ nghĩa Mác-Lenin vào thực tế cách mệnh Việt Nam.

D. Chớp cơ hội, dựa vào sức mạnh của toàn dân để thực hiện tổng khởi nghĩa.

Câu 8: Cách mệnh giành chính quyền ở Hà Nội nổ ra vào tháng ngày 5 nào?

A. 18-8-1945.                       B. 19-8-1945.                  C. 20-8-1945.                  D. 21-8-1945.

Câu 9: Hội nghị toàn quốc của Đảng họp từ ngày 13 tới 15/8/1945 đã quyết định vấn đề gì?

A. Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành lấy chính quyền trước lúc quân Đồng minh vào.

B. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn.

C. Khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

D. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Câu 10: 4 tỉnh giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất trong cả nước là

A. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.      B. Hà Nội, Bắc Giang, Huế, Sài Gòn.

C. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, Huế.                    D. Hà Nội, Sài Gòn, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể từ câu 11 tới câu 25 phần số 3 của tài liệu vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về mobile)—

ĐÁP ÁN PHẦN 3

1

B

6

C

11

D

16

A

21

B

2

B

7

B

12

B

17

C

22

C

3

C

8

B

13

D

18

D

23

C

4

A

9

A

14

C

19

A

24

D

5

D

10

A

15

D

20

B

25

A

 

Trên đây là 1 phần trích dẫn nội dung Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Cách Mạng tháng 8 môn Lịch sử 9 5 2021 có đáp án. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tư liệu cùng phân mục sau:

  • Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Việt Nam từ 5 1975 tới 5 2000 môn Lịch sử 9 5 2021 có đáp án

.


Thông tin thêm về Bộ câu hỏi rèn luyện ôn tập hè phần Cách Mạng tháng 8 môn Lịch sử 9 năm 2021 có đáp án

Học Điện Tử Cơ Bản xin giới thiệu tới các em Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Cách Mạng tháng 8 môn Lịch sử 9 5 2021. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em tự luyện tập với các câu hỏi lý thuyết nhiều chủng loại, ôn tập lại các tri thức cần nắm 1 cách hiệu quả, chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi sắp đến. Mời các em cùng tham khảo.

1. Việt Nam những 5 1939 – 1945

Câu 1: Đội du kích Bắc Sơn là tiền thân của tổ chức nào sau đây?

A. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.         B. Chiến trận Việt Minh.

C. Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.                D. Cứu quốc quân.

Câu 2: Hiệp ước phòng ngự chung Đông Dương được ký giữa Nhật và Pháp ngày nào?

A. 25/7/1941                        B. 23/7/1941                    C. 26/7/1941                    D. 24/7/1941

Câu 3: Nhật xâm lăng Đông Dương, Pháp đầu hàng Nhật, Nhật lấn dần từng bước để:

A. Biến Đông Dương thành thực dân địa của Nhật.

B. Để làm bàn đạp tấn công nước khác.

C. Để độc quyền chiếm Đông Dương.

D. Biến Đông Dương thành thực dân địa và căn cứ chiến tranh của Nhật.

Câu 4: Sự kiện nào trên toàn cầu có ảnh hưởng thâm thúy nhất đến tình hình Việt Nam quá trình 1939-1945?

A. Nhật và Pháp ký “Hiệp ước phòng ngự chung Đông Dương”.

B. Trục phát xít được tạo nên.

C. Chiến tranh toàn cầu thứ diễn ra.

D. Pháp đầu hàng phát xít Đức.

Câu 5: Khởi nghĩa Nam kỳ nổ ra 5 bao lăm?

A. 1942.                               B. 1940.                           C. 1941.                           D. 1939.

Câu 6: Thực dân Pháp ở Đông Dương mạnh tay đàn áp phong trào cách mệnh Đông Dương và thỏa hiệp với phát xít Nhật, phát xít Nhật lôi kéo tập họp tay sai tuyên truyền lừa bịp để dọn đường hất cẳng- Pháp. Ấy là đặc điểm tình hình Việt Nam trong giai đoạn

A. 1939-1945                       B. 1932-1933                   C. 1930-1931                  D. 1936-1939

Câu 7: Nguyên nhân chung khiến cho 3 cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì và binh biến Đô Lương thất bại là gì?

A. Quần chúng chưa chuẩn bị.

B. Đối phương còn mạnh, lực lượng cách mệnh chưa được diễn ra, sẵn sàng đầy đủ, cơ hội chưa 9 muồi.

C. Lực lượng vũ trang còn yếu.

D. Lệnh tạm hoãn khởi nghĩa về ko kịp.

Câu 8: Lần trước tiên lả cờ đỏ sao vàng hiện ra trong cuộc khởi nghĩa nào?

A. Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (9/1940).                        B. Cuộc binh biến Đô Lương (1/1941).

C. Cuộc khởi nghĩa Nam Kì (11/1940).                       D. Cả 3 cuộc khởi nghĩa trên.

Câu 9: Những người con ưu tú của Đảng như: Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai bị thực dân Pháp xử bắn sau cuộc khởi nghĩa nào?

A. Binh biến Đô Lương (1/1941).                                B. Khởi nghĩa Nam Kì (11/1940).

C. Khởi nghĩa Bắc Sơn (9/1940).                                D. Khởi nghĩa Yên Bái (2/1930).

Câu 10: Nguyên nhân trực tiếp làm hơn 2 triệu người miền Bắc chết đói trong mấy tháng đầu 5 1945?

A. Nhật bắt quần chúng ta nhổ lúa trồng đay.

B. Tăng thuế để vơ vét bóc lột quần chúng ta.

C. Thu sắm lương thực chủ chốt là lúa gạo theo lối cưỡng hiếp với giá rẻ mạt.

D. Nhật bắt Pháp phải vơ vét của quần chúng ta cúng cho Nhật.

Câu 11: Thực dân Pháp thi hành cơ chế gì để nắm quyền lãnh đạo nền kinh tế Đông Dương?

A. Tăng thuế.                                                                B. Chính sách “kinh tế lãnh đạo”

C. Thu sắm lương thực                                                D. Tàng trữ lương thực

Câu 12: Các cuộc khởi nghĩa và binh biến trước tiên trong 5 1940-1941 có ý nghĩa béo nhất là gì?

A. Khiến cho Cách mệnh Việt Nam hồi phục và tăng trưởng lực lượng, sẵn sàng tiến lên Tổng khởi nghĩa.

B. Thể hiện ý thức yêu nước bất tử của mọi phân khúc quần chúng Việt Nam.

C. Rút ra những bài học kinh nghiệm về xây dựng lực lượng và chiến thuật, sẵn sàng trực tiếp cho Tổng khởi nghĩa Cách mệnh Tháng 8.

D. Khiến cho mưu mô cấu kết giữa chính phủ Pháp và phát xít Nhật bị hoàn toàn thất bại.

Câu 13: Qua 3 cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì, binh biến Đô Lương đã để lại những bài học kinh nghiệm gì?

A. Bài học kinh nghiệm về khởi nghĩa vũ trang, về xây dựng lực lượng vũ trang và chiến tranh du kích.

B. Bài học về cơ hội trong khởi nghĩa giành chính quyền.

C. Bài học về xây dựng lực lượng vũ trang để sẵn sàng khởi nghĩa.

D. Bài học về sự tăng trưởng chiến tranh du kích.

Câu 14: Lực lượng tham dự vào cuộc binh biến Đô Lương (13/1/1941) là lực lượng nào?

A. Người lao động và dân cày.

B. người lao động, dân cày, thợ thủ công.

C. Chỉ có quân lính người Việt trong quân đội Pháp, ko có nhân dân tham dự.

D. Người lao động, dân cày, thợ thủ công.

Câu 15: Khởi nghĩa Bắc Sơn bùng nổ 5 bao lăm?

A. 1942.                               B. 1939.                           C. 1940.                           D. 1941.

Câu 16: Người lãnh đạo binh biến Đô Lương là người nào?

A. Đội Cung.                        B. Đội Cấn.                     C. Võ Nguyên Giáp.       D. Cai Vy.

Câu 17: Ngày 23/7/1941, Chính phủ Pháp đã kí với Nhật văn kiện gì?

A. Hiệp ước mở cửa Đông Dương.                             B. Hiệp ước tấn công Đông Dương.

C. Hiệp ước hòa bình Đông Dương.                           D. Hiệp ước phòng ngự chung Đông Dương.

Câu 18: Ở Đông Dương 5 1940 thực dân Pháp đứng trước 2 nguy cơ nào?

A. Câu kết với Nhật để đàn áp quần chúng Đông Dương.

B. Đầu hàng Nhật, vừa đàn áp quần chúng Đông Dương.

C. Đánh bại Nhật, vừa đàn áp quần chúng Đông Dương.

D. Ngọn lửa cách mệnh giải phóng dân tộc của quần chúng Đông Dương trước sau sẽ bùng nổ, phát xít Nhật đang nhăm nhe hất cẳng Pháp.

Câu 19: Dưới 2 tầng áp bức bóc lột nặng nề của Pháp-Nhật, giai cấp nào bị khốn khổ nhất, tổn thất nhiều nhất trong nạn đói 1944-1945?

A. Dân cày                        B. Người lao động                  C. Thợ thủ công              D. A và B đúng

Câu 20: Mục tiêu của Nhật bắt quần chúng ta nhổ lúa trồng đay là gì?

A. Phá hoại nền nông nghiệp của ta.                            B. Phát triển trồng cây công nghiệp.

C. Phát triển công nghiệp.                                            D. Lấy vật liệu cấp thiết chuyên dụng cho chiến tranh.

Câu 21: Hiệp ước phòng ngự chung Đông Dương được ký giữa Pháp và Nhật thừa nhận

A. Pháp cam kết cộng tác với Nhật về mọi mặt.

B. Nhật có quyền đóng quân trên toàn cõi Đông Dương.

C. Nhật có quyền sử dụng tất cả các phi trường và cửa biển ở Đông Dương vào mục tiêu quân sự.

D. Pháp phải đảm bảo hậu phương an toàn cho quân đội Nhật.

Câu 22: Lực lượng vũ trang của cuộc nổi dậy nào được duy trì và tăng trưởng biến thành Cứu quốc quân?

A. Bắc Sơn                           B. Đô Lương                   C. Nam Kì                       D. Bắc Sơn và Nam Kì

ĐÁP ÁN PHẦN 1

1

D

6

A

11

B

16

A

21

C

2

B

7

B

12

C

17

D

22

A

3

D

8

C

13

A

18

D

 

 

4

C

9

B

14

C

19

A

 

 

5

B

10

C

15

C

20

D

 

 

2. Cao trào CM tiến đến tổng khởi nghĩa tháng 8

Câu 1: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII đã xác định tranh chấp căn bản trong lòng xã hội Việt Nam là gì?

A. Tranh chấp giữa quần chúng ta với thực dân Pháp.

B. Tranh chấp giữa quần chúng ta với phát xít Pháp-Nhật.

C. Tranh chấp giữa quần chúng ta với thực dân Pháp và phong kiến tay sai.

D. Tranh chấp giữa quần chúng ta với phát xít Nhật và phong kiến tay sai.

Câu 2: Tình hình Đông Dương trước lúc xảy ra cuộc Nhật bạo động Pháp là

A. Pháp tình nguyện đầu hàng Nhật.

B. Pháp ráo riết hành động để lấy lại địa điểm cai trị.

C. Pháp bạo động Nhật thất bại.

D. Pháp bị hất cẳng khỏi Đông Dương.

Câu 3: Đội Cứu quốc quân có mặt trên thị trường ấy là sự thống nhất giữa

A. Đội du kích Bắc Sơn và đội Việt Nam giải phóng quân

B. Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Ba Tơ

C. Đội du kích Bắc Sơn và đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

D. Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Thái Nguyên

Câu 4: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do người nào làm đội trưởng, khi thành lập có bao lăm người?

A. Đồng đội Võ Nguyên Giáp làm đội trưởng, có 34 người.

B. Đồng đội Trường Chinh làm đội trưởng, có 34 người.

C. Đồng đội Phạm Hùng làm đội trưởng, có 35 người.

D. Đồng đội Hoàng Sâm làm đội trưởng, có 33 người.

Câu 5: 

A. Nhật là kẻ địch chủ chốt của quần chúng Đông Dương.

B. Pháp sẽ ra công chống lại Nhật để độc quyền chiếm Đông Dương.

C. Ra chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

D. Cuộc bạo động Nhật-Pháp gây ra 1 cuộc khủng hoảng chính trị đối với Nhật, khiến cho tình thế cách mệnh hiện ra.

Câu 6: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do người nào làm đội trưởng, khi mới thành lập có bao lăm người?

A. Do đồng đội Võ Nguyên Giáp làm đội trưởng có 36 người

B. Do đồng đội Phạm Hùng làm đội trưởng có 35 người

C. Do đồng đội Trường Chinh làm đội trưởng có 34 người

D. Do đồng đội Hoàng Sâm làm đội trưởng có 34 người

Câu 7: Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng mở mang đã quyết định

A. Kêu gọi soạn sửa khởi nghĩa.

B. Kêu gọi đứng dậy khởi nghĩa.

C. Phát động 1 cao trào “Kháng Nhật cứu nước”.

D. Khởi nghĩa giành chính quyền.

Câu 8: Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” là của

A. Hồ Chí Minh.                                                          B. Tổng bộ Việt Minh.

C. Ban Thường vụ Trung ương Đảng.                         D. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

Câu 9: Chiến trận Việt Minh có mặt trên thị trường vào tháng ngày 5 nào?

A. 19/5/1940.                       B. 19/5/1942.                   C. 19/5/1941.                   D. 19/5/1943.

Câu 10: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII quyết định tạm gác khẩu hiệu nào?

A. “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho nông dân”.

B. Thực hiện “Người cày có ruộng”.

C. “Giảm tô, giảm tức chia lại ruộng công”.

D. “Trưng thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho nông dân nghèo”

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể từ câu 11 tới câu 30 phần số 2 của tài liệu vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về mobile)—

ĐÁP ÁN PHẦN 2

1

B

6

D

11

A

16

D

21

C

26

B

2

B

7

C

12

B

17

C

22

D

27

C

3

A

8

C

13

B

18

B

23

D

28

B

4

A

9

C

14

B

19

A

24

C

29

D

5

A

10

A

15

A

20

D

25

D

30

B

3. Tổng khởi nghĩa và thành lập nước VNDCCH

Câu 1: Tháng 8/1945 điều kiện khách quan bên ngoài rất thuận tiện, tạo cơ hội cho quần chúng ta vùng lên giành lại độc lập, ấy là

A. Sự chiến thắng của Hoá công Liên Xô ở trận mạc Xô – Đức.

B. Sự tan rã của phát xít Đức và sự đầu hàng vô điều kiện của phát xít Nhật

C. Sự thất bại của phe phát xít ở mặt trận châu Âu

D. Sự nổi dậy giành chiến thắng của quần chúng các nước Đông Âu.

Câu 2: Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp từ ngày 13 tới 15/8/1945 ở đâu?

A. Pác Bó (Cao Bằng)                                                  B. Tân Trào (Tuyên Quang)

C. Bắc Sơn (Võ Nhai)                                                  D. Phay Khắt (Cao Bằng)

Câu 3: Bài hát Tiến quân ca của nhạc sĩ nào?

A. Phạm Tuyên.                   B. Phong Nhã.                 C. Văn Cao.                    D. Nam Cao.

Câu 4: 1 trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ chiến thắng của Cách mệnh Tháng 8 5 1945 có thể áp dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quốc gia Việt Nam ngày nay là

A. Liên kết sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại.

B. Đẩy mạnh liên minh đấu tranh giữa 3 nước Đông Dương.

C. Liên kết tranh đấu quân sự với tranh đấu chính trị, ngoại giao.

D. Xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng là nhiệm vụ bậc nhất.

Câu 5: Nhận xét nào sau đây về cuộc Cách mệnh Tháng 8 là ko đúng?

A. Đây là cuộc cách mệnh quần chúng có thuộc tính thâm thúy.

B. Đây là cuộc cách mệnh có thuộc tính dân tộc tiêu biểu.

C. Đây là cuộc Cách mệnh có thuộc tính dân chủ tiêu biểu.

D. Đây là cuộc Cách mệnh có thuộc tính bạo lực rõ nét.

Câu 6: Phát xít Nhật đầu hàng thì quân Nhật ở Đông Dương cũng bị tê liệt, chính phủ tay sai thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang tột bực. Đây là cơ hội nghìn 5 có 1 cho quần chúng ta giành độc lập. Ấy là cảnh ngộ cực kỳ thuận tiện cho

A. Cao trào kháng Nhật cứu nước.

B. Hưởng ứng chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

C. Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kịp thời phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước

D. Phá kho thóc Nhật khắc phục nạn đói.

Câu 7: Nội dung nào ko phản ảnh đúng những bài học kinh nghiệm cách mệnh Việt Nam có thể rút ra từ chiến thắng của Cách mệnh Tháng 8 5 1945?

A. Tổ chức, kết đoàn các lực lượng cách mệnh trong 1 trận mạc dân tộc hợp nhất.

B. , tổ chức chỉ huy nhân dân quần chúng tranh đấu công khai, hợp lí.

C. Áp dụng thông minh chủ nghĩa Mác-Lenin vào thực tế cách mệnh Việt Nam.

D. Chớp cơ hội, dựa vào sức mạnh của toàn dân để thực hiện tổng khởi nghĩa.

Câu 8: Cách mệnh giành chính quyền ở Hà Nội nổ ra vào tháng ngày 5 nào?

A. 18-8-1945.                       B. 19-8-1945.                  C. 20-8-1945.                  D. 21-8-1945.

Câu 9: Hội nghị toàn quốc của Đảng họp từ ngày 13 tới 15/8/1945 đã quyết định vấn đề gì?

A. Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành lấy chính quyền trước lúc quân Đồng minh vào.

B. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn.

C. Khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

D. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Câu 10: 4 tỉnh giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất trong cả nước là

A. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.      B. Hà Nội, Bắc Giang, Huế, Sài Gòn.

C. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, Huế.                    D. Hà Nội, Sài Gòn, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể từ câu 11 tới câu 25 phần số 3 của tài liệu vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về mobile)—

ĐÁP ÁN PHẦN 3

1

B

6

C

11

D

16

A

21

B

2

B

7

B

12

B

17

C

22

C

3

C

8

B

13

D

18

D

23

C

4

A

9

A

14

C

19

A

24

D

5

D

10

A

15

D

20

B

25

A

 

Trên đây là 1 phần trích dẫn nội dung Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Cách Mạng tháng 8 môn Lịch sử 9 5 2021 có đáp án. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tư liệu cùng phân mục sau:

Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Việt Nam từ 5 1975 tới 5 2000 môn Lịch sử 9 5 2021 có đáp án

Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Việt Nam từ cuối 5 1946 tới 5 1954 môn Lịch sử 9 5 2021 có đáp án

166

Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Việt Nam từ 5 1954 tới 1975 môn Lịch sử 9 5 2021 có đáp án

165

Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Việt Nam từ 5 1975 tới 5 2000 môn Lịch sử 9 5 2021 có đáp án

203

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bộ #câu #hỏi #rèn #luyện #ôn #tập #hè #phần #Cách #Mạng #tháng #môn #Lịch #sử #5 #có #đáp #án


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Bộ #câu #hỏi #rèn #luyện #ôn #tập #hè #phần #Cách #Mạng #tháng #môn #Lịch #sử #5 #có #đáp #án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button