Bộ câu hỏi rèn luyện ôn tập hè phần Đột biến môn Sinh học 9 có đáp án

Bộ câu hỏi ôn tập tổng hợp môn Sinh học 9 có đáp án được Học Điện Tử Cơ Bản tổng hợp và biên soạn nhằm giúp các em học trò lớp 9 ôn tập kiến ​​thức trong hè. Tôi kì vọng bài viết này sẽ có ích cho độc giả. Mời các bạn học trò và quý thầy cô cùng trao đổi.

CÂU HỎI ĐẶT CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC 9 CHỦ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN

Câu hỏi 1: Xem hình 21.1 SGK và giải đáp các câu hỏi sau:

a) Cấu trúc của gen chuyển đổi khác với cấu trúc của đoạn thứ nhất như thế nào? Nói đến tới từng chỉnh sửa này.

b) Đột biến gen là gì?

Trả lời:

a) Cấu trúc gen a bị chuyển đổi: mất nuclêôtit XG (gen b), mất thêm 1 cặp nuclêôtit TA (đoạn c ce), thay vào đấy là cặp nuclêôtit A – T và cặp nuclêôtit G – X (gen d)

Thành phần: mất cặp nucleotit (b), thêm nucleotit lê (c), thay thế nucleotit lê (d).

b) Đột biến gen là sự chuyển đổi cấu trúc gen kết hợp với 1 cặp hoặc 1 số nuclêôtit.

Câu 2: Quan sát các hình 21.2, 3, 4 SGK và cho biết: những chuyển đổi động nào có ích, có hại cho bản thân thân thể hoặc cho con người?

Trả lời:

Biến đổi gen có ích: 21.4: Gen NE ở lúa làm mạnh cây và ra nhiều hoa hơn giống thuở đầu.

Biến đổi có hại: 21.2: NE làm mất bản lĩnh sản xuất diệp lục ở cây con, 21.3: NE khiến cho lợn bị biến dạng đầu và chân sau.

Câu hỏi 3: Điền từ hoặc cụm từ đúng vào chỗ trống trong các câu sau:

Biến đổi gen ở ……………. trong di truyền học. Biến đổi gen xảy ra do ảnh hưởng phức tạp của ……………………….. bên trong và bên ngoài thân thể thành phân tử ADN, xảy ra trong điều kiện thiên nhiên hoặc nhân tạo. Việc biên tập gen thường gắn liền với…. các cặp nucleotide, thường là các dạng: mất, thêm và thay thế nucleotide lê.

Việc biên tập gen thường là …………… .. mà thỉnh thoảng nó lại có ích.

Trả lời:

Đột biến gen là những dạng đột biến trong mã di truyền. Đột biến gen xảy ra do tác động phức tạp bên trong và bên ngoài của phân tử DNA, xảy ra trong điều kiện thiên nhiên hoặc nhân tạo. Đột biến gen thường liên can tới 1 cặp nuclêôtit, thường ở các dạng: mất, thêm, thay thế 1 cặp nuclêôtit.

Việc biên tập gen thường có hại mà thỉnh thoảng lại có ích.

Câu hỏi 4: Vì sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật? Vai trò và tầm quan trọng của chuyển đổi gen trong sản xuất là gì?

Trả lời:

Biến đổi gen thường có hại cho chính thân thể vì đột biến gen có thể dẫn tới chỉnh sửa prôtêin mã hóa, từ đấy gây ra những chỉnh sửa về kiểu hình của sinh vật sống. Đột biến kiểu hình sẽ phá vỡ sự hòa hợp của các kiểu gen được lựa chọn và còn đó dài lâu trong thiên nhiên.

Vai trò và tầm quan trọng của chuyển đổi gen trong giai đoạn sản xuất: những đột biến này có thể có ích cho bản thân môi trường và con người, góp phần tạo ra tư liệu tái sản xuất, tăng lên năng suất và chất lượng sản xuất.

Câu hỏi 5: Hãy phê duyệt 1 số tỉ dụ về đột biến di truyền hoặc do con người tạo ra.

Trả lời:

Ở người: HbS bị chuyển đổi gen thành HbA gây bệnh hồng huyết cầu hình liềm, đột biến gen gây bệnh bạch tạng, v.v.

Ở động vật: lợn 2 đầu, bê 6 chân, rắn bạch tạng, …

Trên cây trồng: cà rốt tím, cà chua tím, giống lúa β-caroten, cà chua chuyển đổi gen, ngô tím, hoa chuyển đổi gen, cây chịu hạn, cây úng, v.v.

Câu hỏi 6: Xem hình 22 a, b, c, d SGK. Hãy giải đáp những câu hỏi sau đây:

a) Các thể nhiễm sắc thường khác với thể nhiễm sắc thuở đầu không giống nhau như thế nào?

b) Các số 22 a, b, c cho biết những dạng chuyển đổi cấu trúc nào của thể nhiễm sắc?

c) Biến đổi cấu trúc là gì?

Trả lời:

a) Các thể nhiễm sắc sau đây bị chuyển đổi khác với thuở đầu:

22a: Gen H bị thiếu 1 thể nhiễm sắc mới

22b: NST mới có BC. sao chép di truyền

22c: Nhiễm sắc thể mới chuyển BCD thành DCB

b) Các dạng đột biến gen thể nhiễm sắc được biểu thị:

22a: mất thể nhiễm sắc

22b: sự nhân đôi của thể nhiễm sắc

22c: chuyển đổi thể nhiễm sắc

c) Biến đổi cấu trúc là những chuyển đổi trong cấu trúc của thể nhiễm sắc. Biến đổi cấu trúc thường liên can tới 1 hoặc nhiều thành phần di truyền, có các dạng tầm thường nhất: loại trừ, sao chép thể nhiễm sắc, sửa đổi thể nhiễm sắc, v.v.

Câu 7: Điền từ hoặc cụm từ đúng vào chỗ trống trong các câu sau:

Bố cục của cấu trúc là 1 sự chỉnh sửa trong …………. bao gồm các loại sau: mất mát, lặp lại, biến đổi, v.v.

Việc sửa đổi cấu trúc thường là …………, mà cũng có những điều kiện có ích.

Trả lời:

Biến đổi cấu trúc là những chỉnh sửa trong cấu trúc của thể nhiễm sắc, bao gồm các phép trừ, nhân đôi, đột biến, v.v.

Sửa đổi thường có hại, mà thỉnh thoảng nó có ích.

Câu 10: Nêu nguyên do chính của sự chỉnh sửa cơ cấu.

Trả lời:

Nguyên nhân làm chỉnh sửa cấu trúc thể nhiễm sắc: các nhân tố vật lý, hoá học làm đứt gãy hoặc chuyển đổi cấu trúc của thể nhiễm sắc.

Câu 11: Nguyên nhân của sự chỉnh sửa cấu trúc trong NST là gì?

Trả lời:

Nguyên nhân làm chỉnh sửa cấu trúc thể nhiễm sắc: các tác đối tượng lý và tác nhân hóa học gây ra những chuyển đổi của môi trường bên trong và bên ngoài thân thể làm tác động tới các thể nhiễm sắc và làm chuyển đổi cấu trúc của chúng.

Câu 12: Vì sao những chỉnh sửa trong cấu trúc của thể nhiễm sắc lại có hại cho người và động vật?

Trả lời:

Những chỉnh sửa trong cấu trúc thể nhiễm sắc thường có hại cho người và động vật vì chúng làm đứt quãng giai đoạn tiến hóa dài lâu của thể nhiễm sắc. Sự chỉnh sửa cấu trúc của thể nhiễm sắc sẽ gây ra đột biến gen, tác động mập tới thân thể.

Câu 13: Sự chỉnh sửa cấu trúc của thể nhiễm sắc nào sau đây tác động tới cấu trúc gen (chọn câu giải đáp đúng nhất)

A, thiếu danh mục

B, Chuyển đổi

C, Phần lặp lại

D, Chuyển đổi

E, Tất cả những chỉnh sửa trên

Trả lời:

Chọn câu giải đáp E. Tất cả các chỉnh sửa ở trên

Khái niệm: mọi đột biến cấu trúc thể nhiễm sắc đều tác động tới cấu trúc gen (ADN).

Câu 14: Quan sát hình 23.1 SGK và cho biết: Quả của 12 cây dị bội (2n + 1) về kích tấc, hình trạng và khác với quả của các cây lưỡng bội thường như thế nào?

Trả lời:

Điểm dị biệt của 12 loài cây đơn bội so với cây lưỡng bội:

+ theo kích tấc: so với quả ở cây lưỡng bội, quả ở cây đơn bội II, III, VI, IX có kích tấc mập hơn, quả ở cây đơn bội IV, V, VII, VIII, X, XI, XII có kích tấc bé hơn.

+ tuỳ trường hợp: so với quả ở cây lưỡng bội, sự tạo nên quả ở cây đơn bội II, III, V, IX, X tròn hơn, sự tạo nên quả ở cây đơn bội IV, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII là hiện ảnh bầu dục đỉnh.

+ Quả cây 12 dạng ngù, kích tấc, dạng hình hoàn toàn không giống nhau.

Chương 15: Xem hình 23.2 Sổ tay và miêu tả cấu trúc của thể dị hợp bởi các thể nhiễm sắc (2n + 1) và (2n – 1).

Trả lời:

Trong giai đoạn nảy sinh giao tử, 1 cặp thể nhiễm sắc ở bố (hoặc mẹ) ko phân li trong giai đoạn nguyên phân tạo thành giao tử có nhiều thể nhiễm sắc (n + 1) và giao tử có số thể nhiễm sắc. là (n-1).

Khi các giao tử này liên kết với giao tử tầm thường (số lượng thể nhiễm sắc là n) của mẹ (hoặc bố) để tạo thành hợp tử có số lượng thể nhiễm sắc trong bộ thể nhiễm sắc lần là lượt (2n + 1) và (2n). -1), do đấy trở nên thể dị bội (2n + 1) và (2n-1) thể nhiễm sắc.

—–

– (Để xem nội dung tài liệu, vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về) –

tớin đây là 1 phần nội dung của tài liệu Bộ câu hỏi luyện tập Ôn tập phần Nhiễm sắc thể môn Sinh học 9 có đáp án. Để xem những tài liệu tham khảo có ích, các em có thể chọn cách duyệt Internet hoặc đăng ký tại hoc247.net để tải tài liệu về máy.

Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích cho các em học trò ôn tập và tăng lên thành quả học tập của mình.

Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn!

Độc giả ân cần có thể tham khảo thêm các tài liệu khác trong cùng phân mục:

  • Hệ thống thông tin trong kết hợp gen – Chỉnh sửa gen trong Sinh học 9 vào 5 2021
  • Cách giải bài Phép lai 2 tính trạng trong Sinh học 9 2021 có đáp án
  • Gicửa ải quyết chủ đề Sự nảy sinh và thụ tinh của giao tử trong Sinh học 9 vào 5 2021

.


Thông tin thêm về Bộ câu hỏi rèn luyện ôn tập hè phần Đột biến môn Sinh học 9 có đáp án

Tài liệu Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Đột biến môn Sinh học 9 có đáp án được Học Điện Tử Cơ Bản biên soạn và tổng hợp giúp các em học trò lớp 9 ôn tập tri thức hè. Hi vọng tài liệu này sẽ có lợi cho các em học trò. Mời các em học trò và quý thầy cô cùng tham khảo.
BỘ CÂU HỎI RÈN LUYỆN ÔN TẬP HÈ PHẦN ĐỘT BIẾN MÔN SINH HỌC 9 CÓ ĐÁP ÁN

 

 

Câu 1: Quan sát hình 21.1 SGK và giải đáp các câu hỏi sau:

a) Cấu trúc của đoạn gen bị chuyển đổi khác với cấu trúc của đoạn gen thuở đầu như thế nào? Hãy đặt tên cho từng dạng chuyển đổi đấy.

b) Đột biến gen là gì?

Trả lời:

a) Cấu trúc của đoạn gen a bị chỉnh sửa: mất cặp nuclêôtit X – G (đoạn gen b), thêm 1 cặp nuclêôtit T – A (đoạn gen c), thay thế cặp nuclêôtit A – T bằng cặp nuclêôtit loại G – X (đoạn gen d)

Đặt tên: mất 1 cặp nuclêôtit (b), thêm 1 cặp nuclêôtit (c), thay thế 1 cặp nuclêôtit (d).

b) Đột biến gen là những chuyển đổi trong cấu trúc của gen liên can đến 1 hoặc 1 số cặp nuclêôtit.

 

Câu 2: Hãy quan sát hình 21.2, 3, 4 SGK và cho biết: đột biến nào có ích, đột biến nào có hại cho bản thân sinh vật hoặc đối với con người?

Trả lời:

Đột biến có ích: 21.4: ĐB gen ở lúa làm cứng cây và nhiều bông hơn ở giống gốc.

Đột biến có hại: 21.2: ĐB làm mất bản lĩnh tổng hợp diệp lục ở cây mạ, 21.3: ĐB làm lợn con có đầu và chân sau bị dị hình.

 

Câu 3: Điền từ hoặc cụm từ phù hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Đột biến gen là những …………. trong cấu trúc của gen. Đột biến gen xảy ra do tác động phức tạp của …………. trong và ngoài thân thể đến phân tử ADN, hiện ra trong điều kiện thiên nhiên hoặc do con người gây ra. Đột biến gen thường liên can tới …. cặp nuclêôtit, tiêu biểu là các dạng: mất, thêm, thay thế 1 cặp nucleotit.

Đột biến gen thường ………….. mà cũng có lúc có ích.

Trả lời:

Đột biến gen là những chuyển đổi trong cấu trúc của gen. Đột biến gen xảy ra do tác động phức tạp của môi trường trong và ngoài thân thể đến phân tử ADN, hiện ra trong điều kiện thiên nhiên hoặc do con người gây ra. Đột biến gen thường liên can tới 1 cặp nuclêôtit, tiêu biểu là các dạng: mất, thêm, thay thế 1 cặp nucleotit.

Đột biến gen thường có hại mà cũng có lúc có ích.

 

Câu 4: Vì sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật? Nêu vai trò và ý nghĩa của đột biến gen trong thực tế sản xuất?

Trả lời:

Đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật vì những chuyển đổi trong cấu trúc của gen có thể dẫn đến những chuyển đổi ở protein nhưng mà nó nhưng mà hóa, từ đấy gây nên chuyển đổi kiểu hình của thân thể sinh vật. Các chuyển đổi về kiểu hình sẽ phá vỡ sự hài hòa trong kiểu gen đã trải qua lựa chọn và duy trì lâu đời trong thiên nhiên.

Vai trò, ý nghĩa của đột biến gen trong thực tế sản xuất: các đột biến này có thể có ích cho bản thân sinh vật và con người, góp phần cung ứng vật liệu cho chọn giống, tăng lên năng suất và chất lượng thành phầm.

 

Câu 5: Hãy tìm thêm các tỉ dụ về đột biến gen nảy sinh trong thiên nhiên hoặc do con người tạo ra.

Trả lời:

Ở người: đột biến gen HbS thành HbA gây bệnh hồng huyết cầu hình liềm, đột biến gen gây bênh bạch tạng,…

Ở động vật: lợn 2 đầu, bê 6 chân, rắn bạch tạng,…

Ở thực vật: cà rốt tím, cà chua tím, giống lúa gạo vàng có bản lĩnh tổng hợp β-caroten, cà chua chuyển đổi gen, ngô tím, hoa chuyển đổi gen, cây chịu hạn, cây chịu úng,…

 

Câu 6: Quan sát hình 22 a, b, c, d SGK. Hãy giải đáp các câu hỏi sau:

a) Các NST sau lúc bị chuyển đổi khác với NST thuở đầu như thế nào?

b) Các hình 22 a, b, c minh họa những dạng nào của đột biến cấu trúc NST?

c) Đột biến cấu trúc NST là gì?

Trả lời:

a) Các NST sau bị chuyển đổi khác với NST thuở đầu:

22a: NST mới bị mất đoạn gen H

22b: NST mới bị lặp đoạn gen BC

22c: NST mới bị đảo đoạn BCD thành đoạn DCB

b) Các dạng đột biến cấu trúc NST được minh họa:

22a: mất đoạn NST

22b: lặp đoạn NST

22c: đảo đoạn NST

c) Đột biến cấu trúc NST là những chuyển đổi trong cấu trúc NST. Đột biến cấu trúc NST thường liên can đến 1 hoặc 1 số đoạn gen, có các dạng tiêu biểu: mất đoạn NST, lặp đoạn NST, đảo đoạn NST,…

 

Câu 7: Điền từ hoặc cụm từ phù hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Đột biến cấu trúc NST là những chuyển đổi trong ………. gồm các dạng: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn,…

Đột biến cấu trúc NST thường …………, mà cũng có trường hợp có ích.

Trả lời:

Đột biến cấu trúc NST là những chuyển đổi trong cấu trúc NST gồm các dạng: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn,…

Đột biến cấu trúc NST thường có hại, mà cũng có trường hợp có ích.

 

Câu 10: Nêu nguyên do chính yếu gây đột biến cấu trúc NST.

Trả lời:

Nguyên nhân gây đột biến cấu trúc NST: tác đối tượng lí, hóa học phá vỡ hoặc chỉnh sửa cấu trúc NST.

 

Câu 11: Những nguyên do nào gây ra chuyển đổi cấu trúc NST?

Trả lời:

Nguyên nhân gây chuyển đổi cấu trúc NST: các tác đối tượng lí và các tác nhân hóa học gây nên những chuyển đổi ở môi trường trong và ngoài thân thể, tác động đến NST và làm chỉnh sửa cấu trúc của chúng.

 

Câu 12: Vì sao chuyển đổi cấu trúc NST lại gây hại cho con người, sinh vật?

Trả lời:

Những chuyển đổi trong cấu trúc NST thường gây hại cho người và sinh vật vì chúng phá vỡ sự hài hòa đã được thiết lập qua giai đoạn tiến hóa dài lâu trên NST. Những chỉnh sửa về cấu trúc NST sẽ gây nên những chỉnh sửa về gen, tác động rất mập đến thân thể sinh vật.

 

Câu 13: Những đột biến cấu trúc NST nào sau đây làm tác động tới thành phần và cấu trúc của vật chất di truyền (chọn phương án giải đáp đúng nhất)

A, Mất đoạn

B, Đảo đoạn

C, Lặp đoạn

D, Chuyển đoạn

E, Tất cả các đột biến trên

Trả lời:

Chọn đáp án E. Tất cả các đột biến trên

Gicửa ải thích: tất cả các đột biến loại đột biến cấu trúc NST đều làm tác động đến thành phần và cấu trúc của vật chất di truyền (gen – ADN)

 

Câu 14: Quan sát hình 23.1 SGK và cho biết: quả của 12 kiểu cây dị bội (2n+1) không giống nhau về kích tấc, hình trạng và khác với quả ở cây lưỡng bội tầm thường như thế nào?

Trả lời:

Sai khác của 12 kiểu cây dị bội so với cây lưỡng bội:

+ về kích tấc: so với quả ở cây lưỡng bội, các quả ở cây dị bội II, III, VI, IX có kích tấc mập hơn, các quả ở cây dị bội IV, V, VII, VIII, X, XI, XII có kích tấc bé hơn.

+ về hình trạng: so với quả ở cây lưỡng bội, hình trạng quả ở cây dị bội II, III, V, IX, X thiên về dạng tròn hơn, quả ở cây dị bội IV, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII thiên về dạng bầu dục hơn.

+ quả của cây ở 12 dạng dị bội dị biệt nhau hoàn toàn về kích tấc và hình trạng

 

Câu 15: Quan sát hình 23.2 SGK và giảng giải sự tạo nên các thể dị bội có (2n+1) và (2n – 1) NST.

Trả lời:

Trong giai đoạn nảy sinh giao tử, 1 cặp NST ở thân thể bố (hoặc mẹ) ko phân li trong giảm phân, tạo nên nên 1 giao tử có số lượng NST là (n+1) và 1 giao tử có số lượng NST là (n-1).

Khi các giao tử này liên kết với giao tử tầm thường (số lượng NST là n) của thân thể mẹ (hoặc bố) sẽ tạo thành hợp tử có số lượng NST trong bộ NST lần là lượt (2n+1) và (2n-1), từ đấy trở nên các thể dị bội (2n+1) và (2n-1) NST.

—–

 -(Để xem nội dung tài liệu, các em vui lòng xem trực tuyến hoặc đăng nhập tải về dế yêu)-

Trên đây là 1 phần trích đoạn nội dung tài liệu Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Nhiễm Sắc Thể môn Sinh học 9 có đáp án. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo có ích khác các em chọn công dụng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt !

Các em ân cần có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng phân mục:

Hệ thống tri thức về Liên Kết Gen – Hoán Vị Gen môn Sinh học 9 5 2021
Phương pháp giải bài tập Lai Hai Cặp Tính Trạng môn Sinh học 9 5 2021 có đáp án
Gicửa ải bài tập chủ đề Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh môn Sinh học 9 5 2021

Tổng hợp bài tập tăng lên về Nguyên Phân, NST môn Sinh học 9 5 2021 có đáp án

2059

Tổng hợp bài tập tăng lên môn Sinh học 9 5 2021 có đáp án

377

Tổng hợp câu hỏi lí thuyết về ADN và Gen môn Sinh học 9 5 2021 có đáp án

498

Tổng hợp bài tập tăng lên về Biến Dị môn Sinh học 9 5 2021 có đáp án

1106

Ôn thi HSG chủ đề Sinh Vật và Môi Trường môn Sinh học 9

538

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bộ #câu #hỏi #rèn #luyện #ôn #tập #hè #phần #Đột #biến #môn #Sinh #học #có #đáp #án


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Bộ #câu #hỏi #rèn #luyện #ôn #tập #hè #phần #Đột #biến #môn #Sinh #học #có #đáp #án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button