Bộ câu hỏi rèn luyện ôn tập hè phần Lịch sử thế giới từ 1945 đến nay lớp 9 năm 2021 có đáp án

Nhằm mục tiêu có thêm tài liệu ôn tập hè giúp các em học trò lớp 9 ôn tập, đoàn luyện kỹ năng làm bài tập, nắm vững tri thức. Học Điện Tử Cơ Bản xin giới thiệu tới các em tài liệu Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Lịch sử toàn cầu từ 1945 tới bây giờ lớp 9 5 2021 có đáp án. Mời các em cùng tham khảo. Chúc các em đạt kết quả học tập tốt.

1. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ 1945 ĐẾN NHỮNG NĂM 70

Câu 1: Các nước Đông Âu tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cơ sở nào?

A. Là những nước tư bản tăng trưởng.                           B. Là những nước phong kiến.

C. Là những nước tư bản kém tăng trưởng.                    D. A và B đúng.

Câu 2: 5 1949 đã diễn ra 1 sự kiện quan trọng ở Liên Xô. Đấy là

A. Liên Xô chế tác thành công bom nguyên tử

B. Cả 2 câu a và b đều đúng

C. Kế hoạch 5 5 khôi phục kinh tế được kết thúc

D. Cả 2 câu a và b đều sai

Câu 3: Tổn thất nào của Liên Xô là nặng nề nhất do hậu quả của chiến tranh?

A. Hơn 32.000 xí nghiệp bị hủy hoại.                            B. Hơn 70.000 làng mạc bị tiêu hủy.

C. Hơn 27 triệu người chết.                                         D. Hơn 1710 thành thị bị đổ nát.

Câu 4: Thành tựu ghi lại nền khoa học – kĩ thuật Liên Xô có bước tăng trưởng vượt trội trong thời gian 1945 – 1950 là

A. Chế tạo tàu lặn nguyên tử.                                  B. Đưa con người bay vào vũ trụ.

C. Chế tạo thành công bom nguyên tử.                       D. Đưa con người lên mặt trăng.

Câu 5: Tổ chức Hiệp ước Phòng thủ Vác- sa-va mang thuộc tính

A. 1 tổ chức kinh tế của các nước XHCN ở châu Âu

B. 1 tổ chức liên minh phòng ngự về quân sự của các nước XHCN ở châu Âu.

C. 1 tổ chức liên minh chính trị của các nước XHCN ở châu Âu.

D. 1 tổ chức liên minh phòng ngự về chính trị và quân sự của các nước XHCN ở châu Âu.

Câu 6: Tới thập niên 70 của thế kỉ XX, nước nào ở Đông Âu được xếp vào hàng các nước công nghiệp trên toàn cầu?

A. An – 3 – ni                     B. Bun – ga – ri               C. Tiệp khắc                    D. Ru – ma – ni

Câu 7: Đâu là mặt giảm thiểu trong hoạt động của khối SEV?

A. Thực hiện quan hệ hiệp tác, quan hệ với các nước tư bản chủ nghĩa.

B. Phối hợp giữa các nước thành viên kéo dài sự tăng trưởng kinh tế.

C. Ít giúp nhau phần mềm kinh tế khoa học trong sản xuất.

D. “Khép kín cửa” ko hòa nhập với nền kinh tế toàn cầu.

Câu 8: Kết quả nhưng dân chúng Liên Xô đạt được trong việc tiến hành kế hoạch 5 5 lần thứ tư (1946 – 1950) là gì?

A. Kế hoạch 5 5 lần thứ tư kết thúc đúng thời hạn.

B. Kế hoạch 5 5 lần thứ tư kết thúc vượt mức thời hạn 9 tháng.

C. Kế hoạch 5 5 lần thứ tư kết thúc chậm hơn so với kế hoạch.

D. Kế hoạch 5 5 lần thứ tư thất bại.

Câu 9: Trong Chiến tranh toàn cầu thứ 2, Con tạo Liên Xô tiến vào các nước Đông Âu nhằm mục tiêu

A. B và C đều đúng.

B. Giúp cho dân chúng các nước Đông Âu nổi dậy chiến đấu giành chính quyền, thành lập cơ chế dân chủ sở hữu dân.

C. Xâm lăng, chiếm đóng các nước Đông Âu.

D. Giúp cho dân chúng các nước Đông Âu nổi dậy chiến đấu giành chính quyền, thành lập cơ chế tư bản.

Câu 10: Vì sao Liên Xô là chỗ dựa chắc chắn của phong trào cách mệnh và hòa bình toàn cầu?

A. Tới đầu những 5 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đạt được thế thăng bằng chiến lược về sức mạnh quân sự khái quát và sức mạnh hạt nhân nói riêng so với Mĩ

B. Liên Xô là nước dẫn đầu toàn cầu về những chuyến bay dài ngày trong vũ trụ.

C. Đến nửa đầu những 5 70 của thế kỉ XX, Liên Xô là cường quốc công nghiệp đứng hàng thứ 2 trên toàn cầu (chỉ sau Mĩ)

D. Chính phủ Liên Xô có nhiều chế độ đối ngoại hòa bình và hăng hái.

Câu 11: Nước nào ở Đông Âu được mệnh danh là “Tổ quốc của triệu người khất thực” trong những 5 đầu sau Chiến tran toàn cầu thứ 2?

A. Ru-ma-ni                                                                  B. Hung-ga-ri

C. Cộng hòa Dân chủ Đức                                           D. Tiệp Khắc

Câu 12: Những 5 1946 – 1950, Liên Xô bước vào công cuộc khôi phục và tăng trưởng kinh tế với việc tiến hành kế hoạch 5 5 lần thứ mấy?

A. Lần thứ tư                       B. Lần thứ 5               C. Lần thứ 6                 D. Lần thứ 7

Câu 13: Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va mang thuộc tính

A. 1 tổ chức liên minh chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

B. 1 tổ chức kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

C. 1 tổ chức liên minh phòng ngự về quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

D. 1 tổ chức liên minh phòng ngự về quân sự và chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

Câu 14: Chỗ dựa chủ quản của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu là

A. Sự hiệp tác giữa các nước Đông Âu.

B. Sự tương trợ của Liên Xô.

C. Sự hoạt động và hiệp tác của Hội đồng Giúp sức Kinh tế (SEV).

D. Thành quả của cách mệnh dân chủ sở hữu dân (1946 -1949) và niềm nở của dân chúng.

Câu 15: Cột mốc ghi lại sự tạo nên hệ thống xã hội chủ nghĩa trên toàn cầu là

A. Các nước dân chủ Đông Âu được thành lập.

B. Khối SEV được thành lập.

C. Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va được thành lập.

D. Liên Xô kết thúc công cuộc khôi phục kinh tế.

Câu 16: 5 1957 đã diễn ra 1 sự kiện quan trọng ở Liên Xô?

A. Liên Xô là nước trước hết phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất

B. Kế hoạch 5 5 lần thứ 6 (1956 – 1960) được kết thúc trước thời hạn

C. Cả 3 câu A, B, C đều đúng

D. Liên Xô biến thành cường quốc công nghiệp, đứng hàng thứ 2 (sau Mĩ)

Câu 17: Chiến tranh đã làm nền kinh tế Liên Xô tăng trưởng chậm lại bao lăm 5?

A. 10 5                             B. 7 5                          C. 20 5                        D. 5 5

Câu 18: Từ 5 1945 tới đầu những 5 70 của thế kỉ XX, Liên Xô tiến hành chế độ đối ngoại những thế nào?

A. Muốn làm bạn với tất cả quốc gia.

B. Hòa bình và hăng hái ủng hộ cách mệnh toàn cầu.

C. Chỉ quan hệ với các nước béo.

D. Chỉ quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 19: Trong công cuộc xây dựng hạ tầng – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội phương hướng chính của Liên Xô là dành đầu tiên tăng trưởng ngành kinh tế nào?

A. Công nghiệp nặng.          B. Nông nghiệp.              C. Dịch vụ.                      D. Công nghiệp nhẹ

Câu 20: Khó khăn nào là dài lâu đối với cách mệnh xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu?

A. Sự bủa vây của các nước đế quốc và sự phá hoại của các lực lượng phản động quốc tế.

B. Hậu quả của Chiến tranh toàn cầu thứ 2.

C. Hạ tầng kĩ thuật lỗi thời so với các nước Tây Âu.

D. Tàn tích lỗi thời của cơ chế cũ.

Câu 21: Liên Xô phóng con tàu đưa người trước hết bay vào vũ trụ 5 nào?

A. 1957.                               B. 1959                            C. 1960                            D. 1961.

Câu 22: Nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin là người nào?

A. Người trước hết thử thành công vệ tinh nhân tạo.

B. Người trước hết bay vào vũ trụ.

C. Người trước hết đặt chân lên Mặt Trăng.

D. Người trước hết bay lên Sao Hỏa.

Câu 23: Nguyên nhân chính của sự có mặt trên thị trường liên minh phòng ngự Vác-Sa- va (14/5/1955) là gì?

A. Để đẩy mạnh tình kết đoàn giữa Liên Xô và các nước Đông Âu.

B. Để đẩy mạnh sức mạnh của các nước XHCN.

C. Để ứng phó với việc vũ trang lại Tây Đức của các nước thành viên khối NATO.

D. Để bảo đảm hòa bình và an ninh ở châu Âu.

Câu 24: Các nước Đông Âu kết thúc cách mệnh dân chủ sở hữu dân vào khoảng thời kì nào?

A. Từ 1946 tới 1947.          B. Từ 1947 tới 1948       C. Từ 1945 tới 1949.     D. Từ 1945 tới 1946.

Câu 25: Liên Xô dựa vào thuận tiện nào là chủ quản để xây dựng lại quốc gia?

A. Những thành tích từ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trước chiến tranh.

B. Sự ủng hộ của phong trào cách mệnh toàn cầu.

C. Tính ưu việt của CNXH và niềm nở của dân chúng sau ngày thắng lợi.

D. Bờ cõi béo và khoáng sản phong phú.

ĐÁP ÁN PHẦN 1

1

C

6

C

11

B

16

A

21

D

2

A

7

D

12

A

17

D

22

B

3

C

8

B

13

D

18

B

23

C

4

C

9

B

14

D

19

A

24

C

5

D

10

A

15

B

20

A

25

C

2. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NHỮNG NĂM 70 ĐẾN NĂM 90

Câu 1: Nội dung của công cuộc cải tổ ở Liên Xô là gì?

A. Cải tổ về kinh tế.                                                     B. Cải tổ kinh tế, chính trị và xã hội.

C. Cải tổ xã hội.                                                           D. Cải tổ hệ thống chính trị.

Câu 2: Công cuộc cải tổ của M. Goóc-ba-chốp tính từ lúc 5 nào?

A. 1985                                B. 1987                            C. 1986                            D. 1988

Câu 3: Cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị ở các nước Đông Âu lên đến cực điểm chỉ mất khoảng nào?

A. Cuối 5 1991.

B. Đầu 5 1988.

C. Cuối 5 1988.

D. Đầu 5 1991.

Câu 4: Thời gian thực hiện công cuộc “cải tổ” của Liên Xô kéo dài trong bao lâu?

A. 5 5                               B. 4 5                          C. 7 5                          D. 6 5

Câu 5: Trước tình hình khủng hoảng kinh tế, chính trị càng ngày càng trầm trọng Chính phủ các nước Đông Âu đã có những hành động gì?

A. Tiến hành 1 loạt cách tân về kinh tế và chính trị.

B. Tuyên bố giải thể, từ bỏ quyền chỉ huy.

C. Kêu gọi sự viện trợ của Liên Xô.

D. Đàn áp các phong trào nhân dân, ko đề ra các cách tân thiết yếu và đúng mực.

Câu 6: Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu là

A. Sự sụp đổ của mẫu hình XHCN chưa khoa học.      B. Sự sụp đổ của cơ chế XHCN.

C. Sự sụp đổ của 1 đường lối sai trái.                     D. Sự sụp đổ của tư tưởng chủ quan, hot vội.

Câu 7: Công cuộc cải tổ ở Liên Xô 5 1985 diễn ra trước hết trong lĩnh vực nào?

A. Kinh tế                            B. chính trị – văn hóa       C. Quân sự                      D. Văn hóa -giáo dục

Câu 8: Sự kiện nào sau đây ghi lại cơ chế xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô kết thúc?

A. Các nước cộng hòa tách ra khỏi Liên bang Xô viết và tuyên bố độc lập.

B. Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động.

C. Lá cờ Liên bang Xô viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống.

D. Số đông tất cả quốc gia độc lập (SNG) được thành lập.

Câu 9: Trước tác động của cuộc khủng hoảng chung trên toàn toàn cầu trong những 5 70 của thế kỉ XX Liên Xô đã làm gì?

A. Không thực hiện những cách tân thiết yếu về kinh tế và xã hội.

B. Tiến hành cách tân kinh tế, chính trị, xã hội cho thích hợp.

C. Kịp thời chỉnh sửa để thích nghi với tình hình toàn cầu.

D. Có sửa đổi nhưng mà chưa triệt để.

Câu 10: Chế độ XHCN ở Liên Xô còn đó bao lăm 5?

A. 73 5                             B. 72 5                        C. 74 5                        D. 71 5

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể từ câu 11 tới câu 20 phần số 2 của tài liệu vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về mobile)—

ĐÁP ÁN PHẦN 2

1

B

5

D

9

A

13

D

17

B

2

B

6

A

10

C

14

B

18

C

3

C

7

A

11

A

15

A

19

D

4

D

8

C

12

B

16

D

20

C

3. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO DÂN TỘC

Câu 1: Từ cuối những 5 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ còn còn đó dưới bề ngoài nào?

A. Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.                                   B. Chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

C. Chế độ phân biệt chủng tộc.                                    D. Chế độ thực dân.

Câu 2: Tổ quốc Ăng-gô-la giành được độc lập vào thời kì nào?

A. Tháng 10 5 1975         B. Tháng 10 5 1976    C. Tháng 11 5 1976    D. Tháng 11 5 1975

Câu 3: Cuộc cách mệnh dân chúng ở Cuba dưới sự chỉ huy của Phi-đen Cát-xtơ- rô giành chiến thắng vào thời kì nào?

A. Ngày 1 – 1 – 1959.          B. Ngày 1 – 2 – 1959.     C. Ngày 1 – 3 – 1959.     D. Ngày 1 – 4 – 1959.

Câu 4: Nhân dân In-đô-nê-xi-a tuyên bố độc lập ngày

A. 12/10/1945.                     B. 2/9/1945                      C. 17/8/1945                    D. 1/1/1959

Câu 5: Từ cuối những 5 70 của thế kỉ XX, cơ chế phân biệt chủng tộc (A-pác-thai), tập chủ ở 3 nước nào?

A. Rô-đê-di-a, Tây Nam Phi và Cộng hòa Nam Phi.

B. Rô-đê-di-a, Tây Nam Phi và Ăng-gô-la.

C. Cộng hòa Nam Phi, Ăng- gô-la, Mô-dăm-bích.

D. Ăng-gô-la, Mô-dăm- bích, Ghi-nê Bít-xao.

Câu 6: Phong trào chiến đấu giành độc lập của Ăng-gô-la, Mô-dăm- bích, Ghi-nê Bít-xao nhằm lật đổ giai cấp thống trị của

A. Phát xít Nhật.                                                          B. Thực dân Tây Ban Nha.

C. Phát xít I-ta-li-a.                                                      D. Thực dân Bồ Đào Nha.

Câu 7: Những nước nào ở Đông Nam Á giành được độc lập trong 5 1945?

A. Việt Nam, Lào, In-đô-nê-xi-a.                                 B. Việt Nam, In-đô-nê-xi-a.

C. Lào, In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin                                 D. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.

Câu 8: Hệ thống thực dân địa của chủ nghĩa đế quốc đã bị sụp đổ hoàn toàn. Lịch sử các dân tộc Á, Phi, Mĩ La-tinh bước sang trang mới với nhiệm vụ bự béo ấy là

A. Củng cố nền độc lập.                                               B. Xây dựng và tăng trưởng quốc gia.

C. Khắc phục hiện trạng đói nghèo, lỗi thời.                D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 9: “5 châu Phi” (1960) là tên gọi cho sự kiện nào sau đây?

A. Có nhiều nước châu Phi được trao trả độc lập.

B. Châu Phi có phong trào giải phóng dân tộc sớm nhất và mạnh nhất.

C. Có 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập.

D. Châu Phi là “Đất liền mới trỗi dậy”.

Câu 10: Ý nào dưới đây là cơ hội thuận tiện để các nước Đông Nam Á thực hiện khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền trong cuối 5 1945?

A. Con tạo Liên Xô tiến vào Đông Âu xoá sổ quân đội phát xít Đức.

B. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh.

C. Cuộc chiến đấu giành chính quyền của dân chúng các nước châu Phi và Mĩ La-tinh đạt nhiều chiến thắng.

D. Liên Xô trợ giúp, tương trợ cuộc chiến đấu giành chính quyền của các nước Đông Nam Á.

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể từ câu 11 tới câu 15 phần số 3 của tài liệu vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về mobile)—

ĐÁP ÁN PHẦN 3

1

C

5

A

9

C

13

B

2

D

6

D

10

B

14

C

3

A

7

A

11

A

15

C

4

C

8

D

12

C

 

 

4. CÁC NƯỚC CHÂU Á

Câu 1: Sau Chiến tranh toàn cầu thứ 2, tập đoàn Tưởng Giới Thạch thủ đoạn phát động cuộc nội chiến với Đảng Cộng sả Trung Quốc nhằm mục tiêu gì?

A. Tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc.

B. Tiêu diệt phong trào Cách mệnh Trung Quốc.

C. Xóa bỏ tác động của Liên Xô ở Trung Quốc

D. Cả A và B đều đúng

Câu 2: Sau lúc giành được độc lập, các nước châu Á đã tăng trưởng kinh tế, 1 số nước biến thành “con rồng châu Á”. Đấy là nước nào?

A. Hàn Quốc, Nhật Bản                                               B. Nhật Bản, Xin-ga-po

C. Hàn Quốc                                                                D. Hàn Quốc, Xin-ga-po

Câu 3: Nhân vật thủ mưu gây nội chiến & Trung Quốc từ 20/7/1946 là người nào?

A. Mao Trạch Đông             B. Chu Đức                     C. Tưởng Giới Thạch      D. Chu Ân Lai

Câu 4: Nhân dân Trung Quốc bắt tay vào khôi phục kinh tế tính từ lúc nào?

A. 5 1949.                       B. 5 1950.                  C. 5 1953.                  D. 5 1978.

Câu 5: Cuộc cách mệnh nào đã được thực hiện sau lúc giành độc lập đã giúp Ấn Độ tự túc được lương thực cho toàn thể người dân?

A. Cách mệnh xanh                                                      B. Cách mệnh chất xám

C. Cách mệnh trắng                                                     D. Cách mệnh nhung

Câu 6: Nước châu Á nào đang vươn lên biến thành cường quốc công nghệ ứng dụng, công nghệ hạt nhân, công nghệ vũ trụ?

A. Nhật Bản                         B. Trung Quốc                 C. Ấn Độ                         D. Xin-ga-po

Câu 7: Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có mặt trên thị trường chỉ mất khoảng nào?

A. Ngày 1 – 1 – 1949.                                                  B. Ngày 1 – 10 – 1949.

C. Ngày 10 – 10 – 1949.                                              D. Ngày 11 – 10 – 1949.

Câu 8: Từ sau 1978, đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc có điều gì mới?

A. Góp phần khắc phục các vụ mâu thuẫn quốc tế.

B. Phổ biến hóa quan hệ với Liên Xô, Mông cổ, Lào, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam.

C. Mở mang quan hệ hữu hảo, hiệp tác với phần đông các nước.

D. Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 9: Cuộc nội chiến lần thứ 4 (1946-1949) ở Trung Quốc nổ ra là do

A. Đảng Cộng sản phát động.

B. Tập đoàn phản động Tưởng Giới Thạch phát động, có sự tương trợ của đế quốc Mĩ

C. Đế quốc Mĩ tương trợ Quốc dân đảng

D. Quốc dân Đảng câu kết với bọn phản động quốc tế.

Câu 10: Vài nét chung về tình hình các nước châu Á?

A. Là vùng thưa dân, có cương vực chật hẹp, nghèo khoáng sản

B. Là vùng đông dân, có cương vực bao la, giàu khoáng sản tự nhiên

C. Là vùng thưa dân, địa hình hiểm trở, giàu khoáng sản tự nhiên

D. Là vùng đông dân nhất toàn cầu, bao gồm những nước có cương vực bao la với nguồn khoáng sản tự nhiên phong phú

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể từ câu 11 tới câu 19 phần số 4 của tài liệu vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về mobile)—

ĐÁP ÁN PHẦN 4

1

A

6

C

11

A

16

B

2

D

7

D

12

B

17

D

3

C

8

D

13

D

18

A

4

C

9

B

14

C

19

B

5

A

10

D

15

C

 

 

 

Trên đây là 1 phần trích dẫn nội dung Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Lịch sử toàn cầu từ 1945 tới bây giờ lớp 9 5 2021 có đáp án. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tư liệu cùng phân mục sau:

  • Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Việt Nam từ 5 1975 tới 5 2000 môn Lịch sử 9 5 2021 có đáp án
  • Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Cách Mạng tháng 8 môn Lịch sử 9 5 2021 có đáp án

.


Thông tin thêm về Bộ câu hỏi rèn luyện ôn tập hè phần Lịch sử thế giới từ 1945 đến nay lớp 9 năm 2021 có đáp án

Nhằm mục tiêu có thêm tài liệu ôn tập hè giúp các em học trò lớp 9 ôn tập, đoàn luyện kỹ năng làm bài tập, nắm vững tri thức. Học Điện Tử Cơ Bản xin giới thiệu tới các em tài liệu Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Lịch sử toàn cầu từ 1945 tới bây giờ lớp 9 5 2021 có đáp án. Mời các em cùng tham khảo. Chúc các em đạt kết quả học tập tốt.
1. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ 1945 ĐẾN NHỮNG NĂM 70

Câu 1: Các nước Đông Âu tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cơ sở nào?

A. Là những nước tư bản tăng trưởng.                           B. Là những nước phong kiến.

C. Là những nước tư bản kém tăng trưởng.                    D. A và B đúng.

Câu 2: 5 1949 đã diễn ra 1 sự kiện quan trọng ở Liên Xô. Đấy là

A. Liên Xô chế tác thành công bom nguyên tử

B. Cả 2 câu a và b đều đúng

C. Kế hoạch 5 5 khôi phục kinh tế được kết thúc

D. Cả 2 câu a và b đều sai

Câu 3: Tổn thất nào của Liên Xô là nặng nề nhất do hậu quả của chiến tranh?

A. Hơn 32.000 xí nghiệp bị hủy hoại.                            B. Hơn 70.000 làng mạc bị tiêu hủy.

C. Hơn 27 triệu người chết.                                         D. Hơn 1710 thành thị bị đổ nát.

Câu 4: Thành tựu ghi lại nền khoa học – kĩ thuật Liên Xô có bước tăng trưởng vượt trội trong thời gian 1945 – 1950 là

A. Chế tạo tàu lặn nguyên tử.                                  B. Đưa con người bay vào vũ trụ.

C. Chế tạo thành công bom nguyên tử.                       D. Đưa con người lên mặt trăng.

Câu 5: Tổ chức Hiệp ước Phòng thủ Vác- sa-va mang thuộc tính

A. 1 tổ chức kinh tế của các nước XHCN ở châu Âu

B. 1 tổ chức liên minh phòng ngự về quân sự của các nước XHCN ở châu Âu.

C. 1 tổ chức liên minh chính trị của các nước XHCN ở châu Âu.

D. 1 tổ chức liên minh phòng ngự về chính trị và quân sự của các nước XHCN ở châu Âu.

Câu 6: Tới thập niên 70 của thế kỉ XX, nước nào ở Đông Âu được xếp vào hàng các nước công nghiệp trên toàn cầu?

A. An – 3 – ni                     B. Bun – ga – ri               C. Tiệp khắc                    D. Ru – ma – ni

Câu 7: Đâu là mặt giảm thiểu trong hoạt động của khối SEV?

A. Thực hiện quan hệ hiệp tác, quan hệ với các nước tư bản chủ nghĩa.

B. Phối hợp giữa các nước thành viên kéo dài sự tăng trưởng kinh tế.

C. Ít giúp nhau phần mềm kinh tế khoa học trong sản xuất.

D. “Khép kín cửa” ko hòa nhập với nền kinh tế toàn cầu.

Câu 8: Kết quả nhưng dân chúng Liên Xô đạt được trong việc tiến hành kế hoạch 5 5 lần thứ tư (1946 – 1950) là gì?

A. Kế hoạch 5 5 lần thứ tư kết thúc đúng thời hạn.

B. Kế hoạch 5 5 lần thứ tư kết thúc vượt mức thời hạn 9 tháng.

C. Kế hoạch 5 5 lần thứ tư kết thúc chậm hơn so với kế hoạch.

D. Kế hoạch 5 5 lần thứ tư thất bại.

Câu 9: Trong Chiến tranh toàn cầu thứ 2, Con tạo Liên Xô tiến vào các nước Đông Âu nhằm mục tiêu

A. B và C đều đúng.

B. Giúp cho dân chúng các nước Đông Âu nổi dậy chiến đấu giành chính quyền, thành lập cơ chế dân chủ sở hữu dân.

C. Xâm lăng, chiếm đóng các nước Đông Âu.

D. Giúp cho dân chúng các nước Đông Âu nổi dậy chiến đấu giành chính quyền, thành lập cơ chế tư bản.

Câu 10: Vì sao Liên Xô là chỗ dựa chắc chắn của phong trào cách mệnh và hòa bình toàn cầu?

A. Tới đầu những 5 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đạt được thế thăng bằng chiến lược về sức mạnh quân sự khái quát và sức mạnh hạt nhân nói riêng so với Mĩ

B. Liên Xô là nước dẫn đầu toàn cầu về những chuyến bay dài ngày trong vũ trụ.

C. Đến nửa đầu những 5 70 của thế kỉ XX, Liên Xô là cường quốc công nghiệp đứng hàng thứ 2 trên toàn cầu (chỉ sau Mĩ)

D. Chính phủ Liên Xô có nhiều chế độ đối ngoại hòa bình và hăng hái.

Câu 11: Nước nào ở Đông Âu được mệnh danh là “Tổ quốc của triệu người khất thực” trong những 5 đầu sau Chiến tran toàn cầu thứ 2?

A. Ru-ma-ni                                                                  B. Hung-ga-ri

C. Cộng hòa Dân chủ Đức                                           D. Tiệp Khắc

Câu 12: Những 5 1946 – 1950, Liên Xô bước vào công cuộc khôi phục và tăng trưởng kinh tế với việc tiến hành kế hoạch 5 5 lần thứ mấy?

A. Lần thứ tư                       B. Lần thứ 5               C. Lần thứ 6                 D. Lần thứ 7

Câu 13: Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va mang thuộc tính

A. 1 tổ chức liên minh chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

B. 1 tổ chức kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

C. 1 tổ chức liên minh phòng ngự về quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

D. 1 tổ chức liên minh phòng ngự về quân sự và chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

Câu 14: Chỗ dựa chủ quản của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu là

A. Sự hiệp tác giữa các nước Đông Âu.

B. Sự tương trợ của Liên Xô.

C. Sự hoạt động và hiệp tác của Hội đồng Giúp sức Kinh tế (SEV).

D. Thành quả của cách mệnh dân chủ sở hữu dân (1946 -1949) và niềm nở của dân chúng.

Câu 15: Cột mốc ghi lại sự tạo nên hệ thống xã hội chủ nghĩa trên toàn cầu là

A. Các nước dân chủ Đông Âu được thành lập.

B. Khối SEV được thành lập.

C. Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va được thành lập.

D. Liên Xô kết thúc công cuộc khôi phục kinh tế.

Câu 16: 5 1957 đã diễn ra 1 sự kiện quan trọng ở Liên Xô?

A. Liên Xô là nước trước hết phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất

B. Kế hoạch 5 5 lần thứ 6 (1956 – 1960) được kết thúc trước thời hạn

C. Cả 3 câu A, B, C đều đúng

D. Liên Xô biến thành cường quốc công nghiệp, đứng hàng thứ 2 (sau Mĩ)

Câu 17: Chiến tranh đã làm nền kinh tế Liên Xô tăng trưởng chậm lại bao lăm 5?

A. 10 5                             B. 7 5                          C. 20 5                        D. 5 5

Câu 18: Từ 5 1945 tới đầu những 5 70 của thế kỉ XX, Liên Xô tiến hành chế độ đối ngoại những thế nào?

A. Muốn làm bạn với tất cả quốc gia.

B. Hòa bình và hăng hái ủng hộ cách mệnh toàn cầu.

C. Chỉ quan hệ với các nước béo.

D. Chỉ quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 19: Trong công cuộc xây dựng hạ tầng – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội phương hướng chính của Liên Xô là dành đầu tiên tăng trưởng ngành kinh tế nào?

A. Công nghiệp nặng.          B. Nông nghiệp.              C. Dịch vụ.                      D. Công nghiệp nhẹ

Câu 20: Khó khăn nào là dài lâu đối với cách mệnh xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu?

A. Sự bủa vây của các nước đế quốc và sự phá hoại của các lực lượng phản động quốc tế.

B. Hậu quả của Chiến tranh toàn cầu thứ 2.

C. Hạ tầng kĩ thuật lỗi thời so với các nước Tây Âu.

D. Tàn tích lỗi thời của cơ chế cũ.

Câu 21: Liên Xô phóng con tàu đưa người trước hết bay vào vũ trụ 5 nào?

A. 1957.                               B. 1959                            C. 1960                            D. 1961.

Câu 22: Nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin là người nào?

A. Người trước hết thử thành công vệ tinh nhân tạo.

B. Người trước hết bay vào vũ trụ.

C. Người trước hết đặt chân lên Mặt Trăng.

D. Người trước hết bay lên Sao Hỏa.

Câu 23: Nguyên nhân chính của sự có mặt trên thị trường liên minh phòng ngự Vác-Sa- va (14/5/1955) là gì?

A. Để đẩy mạnh tình kết đoàn giữa Liên Xô và các nước Đông Âu.

B. Để đẩy mạnh sức mạnh của các nước XHCN.

C. Để ứng phó với việc vũ trang lại Tây Đức của các nước thành viên khối NATO.

D. Để bảo đảm hòa bình và an ninh ở châu Âu.

Câu 24: Các nước Đông Âu kết thúc cách mệnh dân chủ sở hữu dân vào khoảng thời kì nào?

A. Từ 1946 tới 1947.          B. Từ 1947 tới 1948       C. Từ 1945 tới 1949.     D. Từ 1945 tới 1946.

Câu 25: Liên Xô dựa vào thuận tiện nào là chủ quản để xây dựng lại quốc gia?

A. Những thành tích từ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trước chiến tranh.

B. Sự ủng hộ của phong trào cách mệnh toàn cầu.

C. Tính ưu việt của CNXH và niềm nở của dân chúng sau ngày thắng lợi.

D. Bờ cõi béo và khoáng sản phong phú.

ĐÁP ÁN PHẦN 1

1

C

6

C

11

B

16

A

21

D

2

A

7

D

12

A

17

D

22

B

3

C

8

B

13

D

18

B

23

C

4

C

9

B

14

D

19

A

24

C

5

D

10

A

15

B

20

A

25

C

2. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NHỮNG NĂM 70 ĐẾN NĂM 90

Câu 1: Nội dung của công cuộc cải tổ ở Liên Xô là gì?

A. Cải tổ về kinh tế.                                                     B. Cải tổ kinh tế, chính trị và xã hội.

C. Cải tổ xã hội.                                                           D. Cải tổ hệ thống chính trị.

Câu 2: Công cuộc cải tổ của M. Goóc-ba-chốp tính từ lúc 5 nào?

A. 1985                                B. 1987                            C. 1986                            D. 1988

Câu 3: Cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị ở các nước Đông Âu lên đến cực điểm chỉ mất khoảng nào?

A. Cuối 5 1991.

B. Đầu 5 1988.

C. Cuối 5 1988.

D. Đầu 5 1991.

Câu 4: Thời gian thực hiện công cuộc “cải tổ” của Liên Xô kéo dài trong bao lâu?

A. 5 5                               B. 4 5                          C. 7 5                          D. 6 5

Câu 5: Trước tình hình khủng hoảng kinh tế, chính trị càng ngày càng trầm trọng Chính phủ các nước Đông Âu đã có những hành động gì?

A. Tiến hành 1 loạt cách tân về kinh tế và chính trị.

B. Tuyên bố giải thể, từ bỏ quyền chỉ huy.

C. Kêu gọi sự viện trợ của Liên Xô.

D. Đàn áp các phong trào nhân dân, ko đề ra các cách tân thiết yếu và đúng mực.

Câu 6: Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu là

A. Sự sụp đổ của mẫu hình XHCN chưa khoa học.      B. Sự sụp đổ của cơ chế XHCN.

C. Sự sụp đổ của 1 đường lối sai trái.                     D. Sự sụp đổ của tư tưởng chủ quan, hot vội.

Câu 7: Công cuộc cải tổ ở Liên Xô 5 1985 diễn ra trước hết trong lĩnh vực nào?

A. Kinh tế                            B. chính trị – văn hóa       C. Quân sự                      D. Văn hóa -giáo dục

Câu 8: Sự kiện nào sau đây ghi lại cơ chế xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô kết thúc?

A. Các nước cộng hòa tách ra khỏi Liên bang Xô viết và tuyên bố độc lập.

B. Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động.

C. Lá cờ Liên bang Xô viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống.

D. Số đông tất cả quốc gia độc lập (SNG) được thành lập.

Câu 9: Trước tác động của cuộc khủng hoảng chung trên toàn toàn cầu trong những 5 70 của thế kỉ XX Liên Xô đã làm gì?

A. Không thực hiện những cách tân thiết yếu về kinh tế và xã hội.

B. Tiến hành cách tân kinh tế, chính trị, xã hội cho thích hợp.

C. Kịp thời chỉnh sửa để thích nghi với tình hình toàn cầu.

D. Có sửa đổi nhưng mà chưa triệt để.

Câu 10: Chế độ XHCN ở Liên Xô còn đó bao lăm 5?

A. 73 5                             B. 72 5                        C. 74 5                        D. 71 5

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể từ câu 11 tới câu 20 phần số 2 của tài liệu vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về mobile)—

ĐÁP ÁN PHẦN 2

1

B

5

D

9

A

13

D

17

B

2

B

6

A

10

C

14

B

18

C

3

C

7

A

11

A

15

A

19

D

4

D

8

C

12

B

16

D

20

C

3. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO DÂN TỘC

Câu 1: Từ cuối những 5 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ còn còn đó dưới bề ngoài nào?

A. Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.                                   B. Chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

C. Chế độ phân biệt chủng tộc.                                    D. Chế độ thực dân.

Câu 2: Tổ quốc Ăng-gô-la giành được độc lập vào thời kì nào?

A. Tháng 10 5 1975         B. Tháng 10 5 1976    C. Tháng 11 5 1976    D. Tháng 11 5 1975

Câu 3: Cuộc cách mệnh dân chúng ở Cuba dưới sự chỉ huy của Phi-đen Cát-xtơ- rô giành chiến thắng vào thời kì nào?

A. Ngày 1 – 1 – 1959.          B. Ngày 1 – 2 – 1959.     C. Ngày 1 – 3 – 1959.     D. Ngày 1 – 4 – 1959.

Câu 4: Nhân dân In-đô-nê-xi-a tuyên bố độc lập ngày

A. 12/10/1945.                     B. 2/9/1945                      C. 17/8/1945                    D. 1/1/1959

Câu 5: Từ cuối những 5 70 của thế kỉ XX, cơ chế phân biệt chủng tộc (A-pác-thai), tập chủ ở 3 nước nào?

A. Rô-đê-di-a, Tây Nam Phi và Cộng hòa Nam Phi.

B. Rô-đê-di-a, Tây Nam Phi và Ăng-gô-la.

C. Cộng hòa Nam Phi, Ăng- gô-la, Mô-dăm-bích.

D. Ăng-gô-la, Mô-dăm- bích, Ghi-nê Bít-xao.

Câu 6: Phong trào chiến đấu giành độc lập của Ăng-gô-la, Mô-dăm- bích, Ghi-nê Bít-xao nhằm lật đổ giai cấp thống trị của

A. Phát xít Nhật.                                                          B. Thực dân Tây Ban Nha.

C. Phát xít I-ta-li-a.                                                      D. Thực dân Bồ Đào Nha.

Câu 7: Những nước nào ở Đông Nam Á giành được độc lập trong 5 1945?

A. Việt Nam, Lào, In-đô-nê-xi-a.                                 B. Việt Nam, In-đô-nê-xi-a.

C. Lào, In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin                                 D. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.

Câu 8: Hệ thống thực dân địa của chủ nghĩa đế quốc đã bị sụp đổ hoàn toàn. Lịch sử các dân tộc Á, Phi, Mĩ La-tinh bước sang trang mới với nhiệm vụ bự béo ấy là

A. Củng cố nền độc lập.                                               B. Xây dựng và tăng trưởng quốc gia.

C. Khắc phục hiện trạng đói nghèo, lỗi thời.                D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 9: “5 châu Phi” (1960) là tên gọi cho sự kiện nào sau đây?

A. Có nhiều nước châu Phi được trao trả độc lập.

B. Châu Phi có phong trào giải phóng dân tộc sớm nhất và mạnh nhất.

C. Có 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập.

D. Châu Phi là “Đất liền mới trỗi dậy”.

Câu 10: Ý nào dưới đây là cơ hội thuận tiện để các nước Đông Nam Á thực hiện khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền trong cuối 5 1945?

A. Con tạo Liên Xô tiến vào Đông Âu xoá sổ quân đội phát xít Đức.

B. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh.

C. Cuộc chiến đấu giành chính quyền của dân chúng các nước châu Phi và Mĩ La-tinh đạt nhiều chiến thắng.

D. Liên Xô trợ giúp, tương trợ cuộc chiến đấu giành chính quyền của các nước Đông Nam Á.

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể từ câu 11 tới câu 15 phần số 3 của tài liệu vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về mobile)—

ĐÁP ÁN PHẦN 3

1

C

5

A

9

C

13

B

2

D

6

D

10

B

14

C

3

A

7

A

11

A

15

C

4

C

8

D

12

C

 

 

4. CÁC NƯỚC CHÂU Á

Câu 1: Sau Chiến tranh toàn cầu thứ 2, tập đoàn Tưởng Giới Thạch thủ đoạn phát động cuộc nội chiến với Đảng Cộng sả Trung Quốc nhằm mục tiêu gì?

A. Tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc.

B. Tiêu diệt phong trào Cách mệnh Trung Quốc.

C. Xóa bỏ tác động của Liên Xô ở Trung Quốc

D. Cả A và B đều đúng

Câu 2: Sau lúc giành được độc lập, các nước châu Á đã tăng trưởng kinh tế, 1 số nước biến thành “con rồng châu Á”. Đấy là nước nào?

A. Hàn Quốc, Nhật Bản                                               B. Nhật Bản, Xin-ga-po

C. Hàn Quốc                                                                D. Hàn Quốc, Xin-ga-po

Câu 3: Nhân vật thủ mưu gây nội chiến & Trung Quốc từ 20/7/1946 là người nào?

A. Mao Trạch Đông             B. Chu Đức                     C. Tưởng Giới Thạch      D. Chu Ân Lai

Câu 4: Nhân dân Trung Quốc bắt tay vào khôi phục kinh tế tính từ lúc nào?

A. 5 1949.                       B. 5 1950.                  C. 5 1953.                  D. 5 1978.

Câu 5: Cuộc cách mệnh nào đã được thực hiện sau lúc giành độc lập đã giúp Ấn Độ tự túc được lương thực cho toàn thể người dân?

A. Cách mệnh xanh                                                      B. Cách mệnh chất xám

C. Cách mệnh trắng                                                     D. Cách mệnh nhung

Câu 6: Nước châu Á nào đang vươn lên biến thành cường quốc công nghệ ứng dụng, công nghệ hạt nhân, công nghệ vũ trụ?

A. Nhật Bản                         B. Trung Quốc                 C. Ấn Độ                         D. Xin-ga-po

Câu 7: Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có mặt trên thị trường chỉ mất khoảng nào?

A. Ngày 1 – 1 – 1949.                                                  B. Ngày 1 – 10 – 1949.

C. Ngày 10 – 10 – 1949.                                              D. Ngày 11 – 10 – 1949.

Câu 8: Từ sau 1978, đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc có điều gì mới?

A. Góp phần khắc phục các vụ mâu thuẫn quốc tế.

B. Phổ biến hóa quan hệ với Liên Xô, Mông cổ, Lào, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam.

C. Mở mang quan hệ hữu hảo, hiệp tác với phần đông các nước.

D. Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 9: Cuộc nội chiến lần thứ 4 (1946-1949) ở Trung Quốc nổ ra là do

A. Đảng Cộng sản phát động.

B. Tập đoàn phản động Tưởng Giới Thạch phát động, có sự tương trợ của đế quốc Mĩ

C. Đế quốc Mĩ tương trợ Quốc dân đảng

D. Quốc dân Đảng câu kết với bọn phản động quốc tế.

Câu 10: Vài nét chung về tình hình các nước châu Á?

A. Là vùng thưa dân, có cương vực chật hẹp, nghèo khoáng sản

B. Là vùng đông dân, có cương vực bao la, giàu khoáng sản tự nhiên

C. Là vùng thưa dân, địa hình hiểm trở, giàu khoáng sản tự nhiên

D. Là vùng đông dân nhất toàn cầu, bao gồm những nước có cương vực bao la với nguồn khoáng sản tự nhiên phong phú

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể từ câu 11 tới câu 19 phần số 4 của tài liệu vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về mobile)—

ĐÁP ÁN PHẦN 4

1

A

6

C

11

A

16

B

2

D

7

D

12

B

17

D

3

C

8

D

13

D

18

A

4

C

9

B

14

C

19

B

5

A

10

D

15

C

 

 

 

Trên đây là 1 phần trích dẫn nội dung Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Lịch sử toàn cầu từ 1945 tới bây giờ lớp 9 5 2021 có đáp án. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tư liệu cùng phân mục sau:

Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Việt Nam từ 5 1975 tới 5 2000 môn Lịch sử 9 5 2021 có đáp án
Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Cách Mạng tháng 8 môn Lịch sử 9 5 2021 có đáp án

Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Việt Nam từ 1919 – 1930 môn Lịch sử 9 5 2021 có đáp án

108

Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Việt Nam trong những 5 1930 – 1939 môn Lịch sử 9 5 2021 có đáp án

138

Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Cách Mạng tháng 8 môn Lịch sử 9 5 2021 có đáp án

219

Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Việt Nam từ cuối 5 1946 tới 5 1954 môn Lịch sử 9 5 2021 có đáp án

163

Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Việt Nam từ 5 1954 tới 1975 môn Lịch sử 9 5 2021 có đáp án

162

Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Việt Nam từ 5 1975 tới 5 2000 môn Lịch sử 9 5 2021 có đáp án

202

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bộ #câu #hỏi #rèn #luyện #ôn #tập #hè #phần #Lịch #sử #thế #giới #từ #tới #nay #lớp #5 #có #đáp #án


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Bộ #câu #hỏi #rèn #luyện #ôn #tập #hè #phần #Lịch #sử #thế #giới #từ #tới #nay #lớp #5 #có #đáp #án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button