Các dạng bài tập ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Tài liệu này gồm 93 trang, do các thầy, cô giáo dạy Toán trường THPT Marie Curie, Q.3, TP.HCM biên soạn, phân tách và chọn lựa các dạng bài tập trắc nghiệm + tự luận rực rỡ. Các em học trò lớp 12 đọc chương Gicửa ải tích 12 tập 1.

Vấn đề 1. Thuộc tính lạ mắt của các công tác.

+ Dạng 1. Dựa vào bảng biến thiên.
+ Dạng 2. Dựa vào bảng xét dấu thoát.
+ Dạng 3. Dựa vào lời nói thay thế.
+ Mẫu 4. Căn cứ vào bản kê khai công tác.
+ Dạng 5. Dựa vào biểu đồ công tác.
+ Dạng 6. Dựa vào đồ thị lối ra.
+ Dạng 7. Xét tính đơn điệu của tác phẩm tổng hợp.
+ Dạng 8. Bài toán về thông số.
Vấn đề 2. Giới hạn của hàm số.

+ Dạng 1. Dựa vào bảng biến thiên.
+ Dạng 2. Dựa vào bảng xét dấu thoát.
+ Dạng 3. Dựa vào lời nói thay thế.
+ Mẫu 4. Căn cứ vào bản kê khai công tác.
+ Dạng 5. Dựa vào biểu đồ công tác.
+ Dạng 6. Dựa vào đồ thị lối ra.
Vấn đề 3. Khối lượng công tác thấp và cao.

+ Dạng 1. Dựa vào biểu đồ công tác.
+ Loại 2. Dựa vào bảng động.
+ Mẫu 3. Dựa vào bản miêu tả công tác.
Bài toán 4. Đường tiệm cận của đồ thị hoạt động.

+ Dạng 1. Dựa vào quan điểm.
+ Bề ngoài 2. Căn cứ vào lịch làm việc.
+ Dạng 3. Dựa vào bảng biến thiên.
+ Dạng 4. Dựa vào biểu đồ công tác.
Bài toán 5. Đồ thị cho 3 hoạt động căn bản.

+ Dạng 1. Vẽ đồ thị hàm số bậc 3.
+ Dạng 2. Đồ thị của hoạt động bậc 2.
+ Dạng 3. Biểu đồ cho hoạt động tĩnh.
+ Dạng 4. Kiểm tra biểu đồ hoạt động.
Vấn đề 6. Tranh cãi về số lượng các cách thức giải toán.

+ Dạng 1. Dựa vào đồ thị tìm số cách giải toán.
+ Dạng 2. Dựa vào đồ thị để biện luận m số cách giải toán.
+ Dạng 3. Dựa vào đồ thị công chứa tổng trị giá, biện luận 1 số cách giải toán.
+ Dạng 4. Dựa vào bảng phương sai tìm số cách giải toán.
+ Dạng 5. Dựa vào bản miêu tả công tác tìm số giao điểm.

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về Các dạng bài tập ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Tài liệu gồm 93 trang, được biên soạn bởi quý thầy, cô giáo giảng dạy bộ môn Toán học tại trường THPT Marie Curie, quận 3, thành thị Hồ Chí Minh, phân dạng và tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm + tự luận chuyên đề phần mềm đạo hàm để điều tra và vẽ đồ thị của hàm số, giúp học trò lớp 12 tự học chương trình Gicửa ải tích 12 chương 1.
Vấn đề 1. Thuộc tính đơn điệu của hàm số.
+ Dạng 1. Dựa vào bảng biến thiên.
+ Dạng 2. Dựa vào bảng xét dấu đạo hàm.
+ Dạng 3. Dựa vào biểu thức của đạo hàm.
+ Dạng 4. Dựa vào biểu thức của hàm số.
+ Dạng 5. Dựa vào đồ thị hàm số.
+ Dạng 6. Dựa vào đồ thị của đạo hàm.
+ Dạng 7. Xét tính đơn điệu của hàm số hợp.
+ Dạng 8. Bài toán mang thông số.
Vấn đề 2. Cực trị của hàm số.
+ Dạng 1. Dựa vào bảng biến thiên.
+ Dạng 2. Dựa vào bảng xét dấu đạo hàm.
+ Dạng 3. Dựa vào biểu thức của đạo hàm.
+ Dạng 4. Dựa vào biểu thức của hàm số.
+ Dạng 5. Dựa vào đồ thị hàm số.
+ Dạng 6. Dựa vào đồ thị của đạo hàm.
Vấn đề 3. Giá trị bé nhất và trị giá bự nhất của hàm số.
+ Dạng 1. Dựa vào đồ thị hàm số.
+ Dạng 2. Dựa vào bảng biến.
+ Dạng 3. Dựa vào biểu thức của hàm số.
Vấn đề 4. Tiệm cận của đồ thị hàm số.
+ Dạng 1. Dựa vào định lý.
+ Dạng 2. Dựa vào biểu thức hàm số.
+ Dạng 3. Dựa vào bảng biến thiên.
+ Dạng 4. Dựa vào đồ thị hàm số.
Vấn đề 5. Đồ thị của 3 hàm số căn bản.
+ Dạng 1. Đồ thị của hàm số bậc 3.
+ Dạng 2. Đồ thị của hàm số bậc 4.
+ Dạng 3. Đồ thị của hàm số nhất biến.
+ Dạng 4. Trắc nghiệm đồ thị của hàm số.
Vấn đề 6. Biện luận số nghiệm phương trình.
+ Dạng 1. Dựa vào đồ thị tìm số nghiệm của 1 phương trình.
+ Dạng 2. Dựa vào đồ thị biện luận số nghiệm của 1 phương trình.
+ Dạng 3. Dựa vào đồ thị hàm số chứa trị tuyệt đối biện luận số nghiệm của 1 phương trình.
+ Dạng 4. Dựa vào bảng biến thiên tìm số nghiệm của 1 phương trình.
+ Dạng 5. Dựa vào biểu thức của hàm số tìm số giao điểm.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Các #dạng #bài #tập #ứng #dụng #đạo #hàm #để #khảo #sát #và #vẽ #đồ #thị #của #hàm #số


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Các #dạng #bài #tập #ứng #dụng #đạo #hàm #để #khảo #sát #và #vẽ #đồ #thị #của #hàm #số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button