Cách viết đoạn văn Tiếng Anh về giao thông

Mời các em cùng tham khảo tài liệu Cách viết đoạn văn Tiếng Anh về giao thông do Học Điện Tử Cơ Bản tổng hợp và biên soạn. Tài liệu bao gồm dàn ý và các đoạn văn không giống nhau, gợi ý các em cách viết đoạn văn về chủ đề không xa lạ. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các em trong giai đoạn học tập. Chúc các em học tập tốt!

CÁCH VIẾT ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH VỀ GIAO THÔNG

1. Dàn ý

1.1. Phần mở đoạn

– Là câu trình bày ý chính của cả đoạn. Buộc phải phải có 1 câu chủ đề hoàn chỉnh mới có thể từ ấy khai triển các luận điểm.

– Câu chủ đề phải có 2 phần

 • Topic: Thông báo cho người đọc về chủ đề đoạn văn
 • Controlling idea: Nhận định tư nhân của người viết về chủ đề này

1.2. Phần thân

Thân bài bao gồm khoảng 3 luận điểm chính khai triển, giảng giải, chứng minh cho câu chủ đề; sau mỗi luận điểm sẽ là luận cứ chứng minh cho luận điểm ấy. Thông thường đề bài sẽ cung ứng gợi ý cho 3 luận điểm. Ngoài ra bạn cũng có thể tự xây dựng luận điểm bằng việc đặt ra và giải đáp những câu hỏi dễ dãi Why, How (vì sao, làm thế nào).

 • Nên khai triển 1 trong 3 luận điểm bằng 1 thí dụ thực tiễn.
 • Khi khai triển ý, nếu được, hãy phấn đấu áp dụng trải nghiệm thật của bản thân thay vì bài mẫu thuộc lòng. Bài viết của bạn nhờ ấy sẽ thiên nhiên hơn, gây cảm tình cho người đọc.
 • 3 luận điểm cần được đưa ra theo 1 bố cục rõ ràng, dễ theo dõi.
 • Đoạn văn phải được thể hiện dễ dãi, mạch lạc, trình bày rõ ràng ý kiến người viết theo ý thức khoa học, tuyệt đối tránh lối viết hàm ý, lạc đề, phô trương, sáo rỗng.

1.3. Phần kết đoạn

 • Là câu cuối, xong xuôi đoạn văn. Câu này ko buộc phải nên các bạn có thể bỏ lỡ nếu ko tự tin. Tuy nhiên, xem xét rằng cấu kết có thể giúp bù đắp nốt số từ còn thiếu so với đề xuất, nếu bài của bạn quá ngắn.
 • Chỉ bao gồm 1 câu độc nhất.
 • Cấu kết thường được viết bằng cách nhắc lại câu chủ đề theo 1 cách khác (Paraphrase).
 • Gần giống như những phần trên trong đoạn văn, cấu kết cũng cần phải được mở màn bằng 1 liên từ. Có rất nhiều liên từ dạng này (In conclusion, To conclude, In general, etc.), mà các bạn chỉ nên nhớ và sử dụng độc nhất 1 trong số ấy cho tất cả các bài viết.

2. Đoạn văn mẫu viết về các vấn đề giao thông

2.1. Đoạn văn mẫu số 1

Traffic safety and traffic that the world now needs lớn pay attention. it is not only the most important factors crucial lớn the development and survival of a nation, a territory but a junction of trade between regions of countries, cultures on world together. In advanced countries, the situation and development of their traffic is quite developed with a dense transport network and is regulated, but in Vietnam, … Urban transport situation in Vietnam is extremely chaotic. On average there are thousands of cases every year in traffic accidents, causing serious loss of life and property. Despite being upgraded and renovated several times but the transport system of Vietnam has not improved as much. Traffic jams occur repeatedly in large cities damaging hundreds of billion per year, not only that the injuries related lớn traffic accidents is also increasing, especially head injuries , spine. Circulation of vehicles on roads, railways, waterways each year but with increasing road infrastructure can present data lớn help the traffic situation.

Dịch:

An toàn giao thông và giao thông nhưng mà toàn cầu ngày nay cần phải ân cần. Nó ko chỉ là yếu tố quan trọng nhất thiết định tới sự tăng trưởng và còn đó của 1 đất nước, 1 vùng cương vực nhưng mà là đầu mối buôn bán giữa các vùng miền của tất cả các nước, các nền văn hóa trên toàn cầu với nhau. Ở các nước đương đại, tình hình và tăng trưởng giao thông của họ khá tăng trưởng với màng lưới giao thông chi chít và quy củ, mà ở Việt Nam. Tình hình giao thông đô thị ở Việt Nam cực kỳ hỗn loạn. Trung bình mỗi 5 cả nước có hàng ngàn vụ tai nạn giao thông, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Mặc dầu đã được upgrade và cải tạo nhiều lần mà hệ thống giao thông của Việt Nam vẫn chưa được cải thiện nhiều. Ùn tắc giao thông liên tục xảy ra ở các thị thành to gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng mỗi 5, tuy nhiên thương tích liên can tới tai nạn giao thông cũng càng ngày càng tăng thêm, nhất là chấn thương vùng đầu, cột sống. Lưu thông của các công cụ giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy mỗi 5 mà với cơ sở cơ sở vật chất đường bộ càng ngày càng tăng trưởng có thể đưa ra các số liệu giúp ích cho tình hình giao thông.

2.2. Đoạn văn mẫu số 2

Nowadays, traffic problem is the biggest problem that many people care about. In Vietnam, I think the city where have the worst traffic is Ha noi. The first problem is the traffic jam here. In the rush hours of the day, there’re too many people using the road. Last year, in 2013, many bridges was built so it happen less but in order lớn stop this, a kind of small car should be invented, people should go lớn works by buses instead of going by motorbikes… The second one, as you know, the roads in Vietnam is not as big and clean as the roads in the big countries. They’re narrow, bumpy and some dirty so it’s really hard for the road users lớn drive safely. I think we should raise money lớn make the road in Vietnam better and better. But everyone knows that Vietnamese people are not respect and don’t follow the traffic rules. That’s the biggest reason for everything. They wear the helmet that not strong enough lớn keep they safe if the accident may happen, they ride too fast on the small roads. The traffic will never can be improve if they keep doing this. At the end, I hope the traffic in Vietnam will improve more.

Dịch:

Ngày nay vấn đề giao thông đang là vấn đề to nhất được nhiều người ân cần. Ở Việt Nam, tôi nghĩ thị thành có giao thông tồi tệ nhất là Hà Nội. Vấn đề trước tiên là kẹt xe ở đây. Vào những giờ cao điểm trong ngày, có quá nhiều người sử dụng đường. 5 ngoái, 5 2013, nhiều cây cầu được xây dựng nên ít xảy ra sự cố này hơn mà để chặn lại hiện trạng này, cần phát minh ra 1 loại oto bé, người dân nên đi làm bằng ô tô buýt thay vì đi xe máy … Vấn đề thứ 2, như bạn biết đó, đường ở Việt Nam ko được rộng và sạch bóng như đường ở các nước to. Chúng hẹp, mấp mô và dơ dáy nên người đi đường rất khó lái xe an toàn. Tôi nghĩ chúng ta nên quyên góp tiền để khiến cho trục đường ở Việt Nam càng ngày càng tốt hơn. Nhưng người nào cũng biết rằng người Việt Nam ko tôn trọng và ko tuân thủ quy tắc giao thông. Đấy là lý do to nhất cho mọi thứ. Họ đội mũ bảo hiểm ko đủ vững chắc để giữ an toàn nếu tai nạn có thể xảy ra, họ đi xe quá nhanh trên đường bé. Lưu lượng truy cập sẽ ko bao giờ có thể được cải thiện nếu họ tiếp diễn làm điều này. Cuối cùng, tôi chờ đợi giao thông ở Việt Nam sẽ được cải thiện nhiều hơn.

2.3. Đoạn văn mẫu số 3

With the traffic conditions in Ho Chi Minh city, accident is object lớn happen. The roads are too narrow lớn travel easily. Moreover, many pot-holes can appear everywhere lớn threaten the goers. On the roads, there’re sometimes the illogical roundabouts. They are not only useless, but also make the traffic more chaotic. To solve this problem, we only have one way, it’s improving the road. However, it is impossible for the government lớn widen the roads because of limited land. Whenever the roads are repaired, the traffic is more dangerous with the unfinished structures. People still travel on the repairing roads, and the roads are more and more narrow. We also can build the tunnels but it is very costly. Viet Nam has lớn borrow money from other countries and no one knows when the government can pay it back. As you know, Ho Chi Minh is a monsoonal tropical country, it has a lot of rain every year. During the rainy season, the roads are flooded because all the waste pipes are stuck by rubbish and become very dirty.

Dịch:

Với điều kiện giao thông tại thị thành Hồ Chí Minh, tai nạn là điều có thể xảy ra. Đường quá hẹp chẳng thể chuyển di dễ ợt. Hơn nữa, nhiều hố chậu có thể hiện ra khắp nơi để dọa nạt người đi. Trên đường, thỉnh thoảng có những bùng binh phi logic. Chúng chẳng những vô bổ nhưng mà còn khiến giao thông hỗn loạn hơn. Để khắc phục vấn đề này, chúng ta chỉ có 1 cách độc nhất, ấy là cải tạo đường đi. Tuy nhiên, chính quyền chẳng thể mở mang đường vì quỹ đất eo hẹp. Mỗi lúc đường được tu sửa, giao thông càng thêm nguy khốn với những công trình chưa hoàn thiện. Người dân vẫn chuyển di trên những trục đường đang tu sửa, đường càng ngày càng chật hẹp. Chúng tôi cũng có thể xây đường hầm mà rất tốn kém. Việt Nam phải vay tiền từ tất cả các nước khác và ko người nào biết lúc nào chính phủ có thể trả lại. Như các bạn đã biết, Hồ Chí Minh là nước nhiệt đới gió mùa, mưa nhiều hàng 5. Vào mùa mưa, các trục đường bị ngập vì tất cả các đường ống thải bị rác thải bám vào và phát triển thành rất bẩn.

2.4. Đoạn văn mẫu số 4

Nowadays, traffic problems is one of the biggest problems that Hanoi, the capital of Vietnam, has lớn deal with. The first problem is traffic jams. There are too many people using the roads, especially in rush hours when everyone is in a hurry lớn get lớn work or come back home. Another problem is poor road conditions. The road is too narrow and bumpy. Moreover, many streets in Hanoi is usually flooded when it has heavy rain making it difficult lớn move. Traffic accidents is the biggest problem. Everyday, there are more and more accidents happening because of careless drivers: Driving after drinking alcohol, not wearing helmets, and so on. Therefore, solving traffic problems is not only the agent’s duty of Hanoi but also awareness of ourselves.

Dịch:

Ngày nay, các vấn đề về giao thông là 1 trong những vấn đề to nhất ở Hà Nội- thủ đô của Việt Nam đang phải đương đầu. Vấn đề trước tiên là tắc đường. Có quá nhiều người sử dụng các công cụ trên đường, đặc thù vào giờ cao điểm lúc tất cả mọi người đều hấp tấp đi làm hay về nhà. Vấn đề tiếp theo là đường đi chất lượng kém. Đường đi quá hẹp, mấp mô và gồ ghề. Hơn nữa, nhiều tuyến phố ở Hà Nội thường xuyên ngập lụt lúc trời mưa lớn gây gian nan trong việc đi lại. Tai nạn giao thông là vấn đề to nhất. Hàng ngày, có càng ngày càng nhiều vụ tai nạn xảy ra bởi những người tài xế bất cẩn như lái xe sau lúc uống chất có cồn, ko đội mũ bảo hiểm. Thành ra, việc khắc phục các vấn đề giao thông ngày nay ko chỉ là bổn phận của thị thành Hà Nội nhưng mà còn ở tinh thần của chính chúng ta.

2.5. Đoạn văn mẫu số 5

Traffic safety is a nóng issue today. Certainly for each person, the phenomenon of congestion in traffic is no longer unfamiliar. Many people, when joining in traffic, intentionally violate traffic laws such as: not wearing helmets, speeding and overtaking, going in the opposite direction, passing red lights. These acts will cause consequences, if it is mild that the violator is himself, and the other will be traffic accidents. Traffic law violation is caused by the consciousness of the people participating in the traffic. Therefore, families and schools need lớn have the responsibility lớn educate students and students, the future generation of the country. The society needs lớn actively propagate for each citizen lớn improve their responsibility. Because “Traffic safety is the happiness of everyone”.

Dịch:

An toàn giao thông đang là 1 vấn đề hot hổi ngày nay. Chắc hẳn đối với mỗi người, hiện tượng ùn tắc lúc tham dự giao thông đã ko còn lạ lẫm. Nhiều người lúc tham dự giao thông còn cố tình vi phạm luật giao thông như: ko đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ. Những hành vi ấy sẽ gây ra những hậu quả, nếu nhẹ là bản thân người vi phạm bị xử phát, còn nặng sẽ là các vụ tai nạn giao thông. Việc vi phạm luật giao thông nguyên cớ tới từ tinh thần của chính người tham dự giao thông. Chính vì thế, gia đình và nhà trường cần có bổn phận giáo dục học trò và sinh viên, lứa tuổi ngày mai của non sông. Còn xã hội cần hăng hái tuyên truyền cho mỗi người dân tăng lên bổn phận. Bởi “An toàn giao thông chính là hạnh phúc của mọi nhà”.

2.6. Đoạn văn mẫu số 6

Traffic safety is the happiness of everyone. But there is a sad fact that in our country, unsafe traffic law violations still occur. Behaviors such as not wearing helmets, passing red lights, going in the opposite direction … are happening more and more. Consequently, the number of traffic accidents is increasing more and more. That will seriously affect the safety of people in traffic. The cause of the above situation comes from the awareness of each road user. Therefore, from home, school and society, they must work together lớn educate each person lớn strictly obey traffic laws. Always be aware that traffic safety will bring happiness lớn everyone.

Dịch:

An toàn giao thông là hạnh phúc mọi nhà. Nhưng có 1 thực tiễn đáng buồn là ở nước ta, hiện tượng vi phạm luật giao thông gây mất an toàn vẫn còn xảy ra. Các hành vi như ko đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều… xảy ra càng ngày càng nhiều. Hậu quả là số vụ tai nạn giao thông xảy ra càng ngày càng nhiều. Điều ấy sẽ tác động nghiêm trọng tới an toàn của con người lúc tham dự giao thông. Nguyên nhân của hiện trạng trên tới từ chính tinh thần của mỗi người tham dự giao thông. Chính vì thế, từ gia đình, nhà trường và xã hội phải cùng nhau giáo dục mỗi người nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông. Hãy luôn tinh thần rằng, an toàn giao thông sẽ đem lại hạnh phúc cho mỗi người.

Trên đây là toàn thể nội dung tài liệu Cách viết đoạn văn Tiếng Anh về giao thông. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu dụng khác các em chọn công dụng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Các em ân cần có thể tham khảo tư liệu cùng phân mục:

 • Các đoạn văn mẫu viết về người nổi danh tuyển chọn
 • Các đoạn văn mẫu viết về ô nhiễm môi trường bằng Tiếng Anh lựa chọn

Chúc các em học tập tốt!

.


Thông tin thêm về Cách viết đoạn văn Tiếng Anh về giao thông

Mời các em cùng tham khảo tài liệu Cách viết đoạn văn Tiếng Anh về giao thông do Học Điện Tử Cơ Bản tổng hợp và biên soạn. Tài liệu bao gồm dàn ý và các đoạn văn không giống nhau, gợi ý các em cách viết đoạn văn về chủ đề không xa lạ. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các em trong giai đoạn học tập. Chúc các em học tập tốt!
CÁCH VIẾT ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH VỀ GIAO THÔNG

1. Dàn ý

1.1. Phần mở đoạn

– Là câu trình bày ý chính của cả đoạn. Buộc phải phải có 1 câu chủ đề hoàn chỉnh mới có thể từ ấy khai triển các luận điểm.

– Câu chủ đề phải có 2 phần

Topic: Thông báo cho người đọc về chủ đề đoạn văn
Controlling idea: Nhận định tư nhân của người viết về chủ đề này

1.2. Phần thân

Thân bài bao gồm khoảng 3 luận điểm chính khai triển, giảng giải, chứng minh cho câu chủ đề; sau mỗi luận điểm sẽ là luận cứ chứng minh cho luận điểm ấy. Thông thường đề bài sẽ cung ứng gợi ý cho 3 luận điểm. Ngoài ra bạn cũng có thể tự xây dựng luận điểm bằng việc đặt ra và giải đáp những câu hỏi dễ dãi Why, How (vì sao, làm thế nào).

Nên khai triển 1 trong 3 luận điểm bằng 1 thí dụ thực tiễn.
Khi khai triển ý, nếu được, hãy phấn đấu áp dụng trải nghiệm thật của bản thân thay vì bài mẫu thuộc lòng. Bài viết của bạn nhờ ấy sẽ thiên nhiên hơn, gây cảm tình cho người đọc.
3 luận điểm cần được đưa ra theo 1 bố cục rõ ràng, dễ theo dõi.
Đoạn văn phải được thể hiện dễ dãi, mạch lạc, trình bày rõ ràng ý kiến người viết theo ý thức khoa học, tuyệt đối tránh lối viết hàm ý, lạc đề, phô trương, sáo rỗng.

1.3. Phần kết đoạn

Là câu cuối, xong xuôi đoạn văn. Câu này ko buộc phải nên các bạn có thể bỏ lỡ nếu ko tự tin. Tuy nhiên, xem xét rằng cấu kết có thể giúp bù đắp nốt số từ còn thiếu so với đề xuất, nếu bài của bạn quá ngắn.
Chỉ bao gồm 1 câu độc nhất.
Cấu kết thường được viết bằng cách nhắc lại câu chủ đề theo 1 cách khác (Paraphrase).
Gần giống như những phần trên trong đoạn văn, cấu kết cũng cần phải được mở màn bằng 1 liên từ. Có rất nhiều liên từ dạng này (In conclusion, To conclude, In general, etc.), mà các bạn chỉ nên nhớ và sử dụng độc nhất 1 trong số ấy cho tất cả các bài viết.

2. Đoạn văn mẫu viết về các vấn đề giao thông

2.1. Đoạn văn mẫu số 1

Traffic safety and traffic that the world now needs lớn pay attention. it is not only the most important factors crucial lớn the development and survival of a nation, a territory but a junction of trade between regions of countries, cultures on world together. In advanced countries, the situation and development of their traffic is quite developed with a dense transport network and is regulated, but in Vietnam, … Urban transport situation in Vietnam is extremely chaotic. On average there are thousands of cases every year in traffic accidents, causing serious loss of life and property. Despite being upgraded and renovated several times but the transport system of Vietnam has not improved as much. Traffic jams occur repeatedly in large cities damaging hundreds of billion per year, not only that the injuries related lớn traffic accidents is also increasing, especially head injuries , spine. Circulation of vehicles on roads, railways, waterways each year but with increasing road infrastructure can present data lớn help the traffic situation.

Dịch:

An toàn giao thông và giao thông nhưng mà toàn cầu ngày nay cần phải ân cần. Nó ko chỉ là yếu tố quan trọng nhất thiết định tới sự tăng trưởng và còn đó của 1 đất nước, 1 vùng cương vực nhưng mà là đầu mối buôn bán giữa các vùng miền của tất cả các nước, các nền văn hóa trên toàn cầu với nhau. Ở các nước đương đại, tình hình và tăng trưởng giao thông của họ khá tăng trưởng với màng lưới giao thông chi chít và quy củ, mà ở Việt Nam. Tình hình giao thông đô thị ở Việt Nam cực kỳ hỗn loạn. Trung bình mỗi 5 cả nước có hàng ngàn vụ tai nạn giao thông, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Mặc dầu đã được upgrade và cải tạo nhiều lần mà hệ thống giao thông của Việt Nam vẫn chưa được cải thiện nhiều. Ùn tắc giao thông liên tục xảy ra ở các thị thành to gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng mỗi 5, tuy nhiên thương tích liên can tới tai nạn giao thông cũng càng ngày càng tăng thêm, nhất là chấn thương vùng đầu, cột sống. Lưu thông của các công cụ giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy mỗi 5 mà với cơ sở cơ sở vật chất đường bộ càng ngày càng tăng trưởng có thể đưa ra các số liệu giúp ích cho tình hình giao thông.

2.2. Đoạn văn mẫu số 2

Nowadays, traffic problem is the biggest problem that many people care about. In Vietnam, I think the city where have the worst traffic is Ha noi. The first problem is the traffic jam here. In the rush hours of the day, there’re too many people using the road. Last year, in 2013, many bridges was built so it happen less but in order lớn stop this, a kind of small car should be invented, people should go lớn works by buses instead of going by motorbikes… The second one, as you know, the roads in Vietnam is not as big and clean as the roads in the big countries. They’re narrow, bumpy and some dirty so it’s really hard for the road users lớn drive safely. I think we should raise money lớn make the road in Vietnam better and better. But everyone knows that Vietnamese people are not respect and don’t follow the traffic rules. That’s the biggest reason for everything. They wear the helmet that not strong enough lớn keep they safe if the accident may happen, they ride too fast on the small roads. The traffic will never can be improve if they keep doing this. At the end, I hope the traffic in Vietnam will improve more.

Dịch:

Ngày nay vấn đề giao thông đang là vấn đề to nhất được nhiều người ân cần. Ở Việt Nam, tôi nghĩ thị thành có giao thông tồi tệ nhất là Hà Nội. Vấn đề trước tiên là kẹt xe ở đây. Vào những giờ cao điểm trong ngày, có quá nhiều người sử dụng đường. 5 ngoái, 5 2013, nhiều cây cầu được xây dựng nên ít xảy ra sự cố này hơn mà để chặn lại hiện trạng này, cần phát minh ra 1 loại oto bé, người dân nên đi làm bằng ô tô buýt thay vì đi xe máy … Vấn đề thứ 2, như bạn biết đó, đường ở Việt Nam ko được rộng và sạch bóng như đường ở các nước to. Chúng hẹp, mấp mô và dơ dáy nên người đi đường rất khó lái xe an toàn. Tôi nghĩ chúng ta nên quyên góp tiền để khiến cho trục đường ở Việt Nam càng ngày càng tốt hơn. Nhưng người nào cũng biết rằng người Việt Nam ko tôn trọng và ko tuân thủ quy tắc giao thông. Đấy là lý do to nhất cho mọi thứ. Họ đội mũ bảo hiểm ko đủ vững chắc để giữ an toàn nếu tai nạn có thể xảy ra, họ đi xe quá nhanh trên đường bé. Lưu lượng truy cập sẽ ko bao giờ có thể được cải thiện nếu họ tiếp diễn làm điều này. Cuối cùng, tôi chờ đợi giao thông ở Việt Nam sẽ được cải thiện nhiều hơn.

2.3. Đoạn văn mẫu số 3

With the traffic conditions in Ho Chi Minh city, accident is object lớn happen. The roads are too narrow lớn travel easily. Moreover, many pot-holes can appear everywhere lớn threaten the goers. On the roads, there’re sometimes the illogical roundabouts. They are not only useless, but also make the traffic more chaotic. To solve this problem, we only have one way, it’s improving the road. However, it is impossible for the government lớn widen the roads because of limited land. Whenever the roads are repaired, the traffic is more dangerous with the unfinished structures. People still travel on the repairing roads, and the roads are more and more narrow. We also can build the tunnels but it is very costly. Viet Nam has lớn borrow money from other countries and no one knows when the government can pay it back. As you know, Ho Chi Minh is a monsoonal tropical country, it has a lot of rain every year. During the rainy season, the roads are flooded because all the waste pipes are stuck by rubbish and become very dirty.

Dịch:

Với điều kiện giao thông tại thị thành Hồ Chí Minh, tai nạn là điều có thể xảy ra. Đường quá hẹp chẳng thể chuyển di dễ ợt. Hơn nữa, nhiều hố chậu có thể hiện ra khắp nơi để dọa nạt người đi. Trên đường, thỉnh thoảng có những bùng binh phi logic. Chúng chẳng những vô bổ nhưng mà còn khiến giao thông hỗn loạn hơn. Để khắc phục vấn đề này, chúng ta chỉ có 1 cách độc nhất, ấy là cải tạo đường đi. Tuy nhiên, chính quyền chẳng thể mở mang đường vì quỹ đất eo hẹp. Mỗi lúc đường được tu sửa, giao thông càng thêm nguy khốn với những công trình chưa hoàn thiện. Người dân vẫn chuyển di trên những trục đường đang tu sửa, đường càng ngày càng chật hẹp. Chúng tôi cũng có thể xây đường hầm mà rất tốn kém. Việt Nam phải vay tiền từ tất cả các nước khác và ko người nào biết lúc nào chính phủ có thể trả lại. Như các bạn đã biết, Hồ Chí Minh là nước nhiệt đới gió mùa, mưa nhiều hàng 5. Vào mùa mưa, các trục đường bị ngập vì tất cả các đường ống thải bị rác thải bám vào và phát triển thành rất bẩn.

2.4. Đoạn văn mẫu số 4

Nowadays, traffic problems is one of the biggest problems that Hanoi, the capital of Vietnam, has lớn deal with. The first problem is traffic jams. There are too many people using the roads, especially in rush hours when everyone is in a hurry lớn get lớn work or come back home. Another problem is poor road conditions. The road is too narrow and bumpy. Moreover, many streets in Hanoi is usually flooded when it has heavy rain making it difficult lớn move. Traffic accidents is the biggest problem. Everyday, there are more and more accidents happening because of careless drivers: Driving after drinking alcohol, not wearing helmets, and so on. Therefore, solving traffic problems is not only the agent’s duty of Hanoi but also awareness of ourselves.

Dịch:

Ngày nay, các vấn đề về giao thông là 1 trong những vấn đề to nhất ở Hà Nội- thủ đô của Việt Nam đang phải đương đầu. Vấn đề trước tiên là tắc đường. Có quá nhiều người sử dụng các công cụ trên đường, đặc thù vào giờ cao điểm lúc tất cả mọi người đều hấp tấp đi làm hay về nhà. Vấn đề tiếp theo là đường đi chất lượng kém. Đường đi quá hẹp, mấp mô và gồ ghề. Hơn nữa, nhiều tuyến phố ở Hà Nội thường xuyên ngập lụt lúc trời mưa lớn gây gian nan trong việc đi lại. Tai nạn giao thông là vấn đề to nhất. Hàng ngày, có càng ngày càng nhiều vụ tai nạn xảy ra bởi những người tài xế bất cẩn như lái xe sau lúc uống chất có cồn, ko đội mũ bảo hiểm. Thành ra, việc khắc phục các vấn đề giao thông ngày nay ko chỉ là bổn phận của thị thành Hà Nội nhưng mà còn ở tinh thần của chính chúng ta.

2.5. Đoạn văn mẫu số 5

Traffic safety is a nóng issue today. Certainly for each person, the phenomenon of congestion in traffic is no longer unfamiliar. Many people, when joining in traffic, intentionally violate traffic laws such as: not wearing helmets, speeding and overtaking, going in the opposite direction, passing red lights. These acts will cause consequences, if it is mild that the violator is himself, and the other will be traffic accidents. Traffic law violation is caused by the consciousness of the people participating in the traffic. Therefore, families and schools need lớn have the responsibility lớn educate students and students, the future generation of the country. The society needs lớn actively propagate for each citizen lớn improve their responsibility. Because “Traffic safety is the happiness of everyone”.

Dịch:

An toàn giao thông đang là 1 vấn đề hot hổi ngày nay. Chắc hẳn đối với mỗi người, hiện tượng ùn tắc lúc tham dự giao thông đã ko còn lạ lẫm. Nhiều người lúc tham dự giao thông còn cố tình vi phạm luật giao thông như: ko đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ. Những hành vi ấy sẽ gây ra những hậu quả, nếu nhẹ là bản thân người vi phạm bị xử phát, còn nặng sẽ là các vụ tai nạn giao thông. Việc vi phạm luật giao thông nguyên cớ tới từ tinh thần của chính người tham dự giao thông. Chính vì thế, gia đình và nhà trường cần có bổn phận giáo dục học trò và sinh viên, lứa tuổi ngày mai của non sông. Còn xã hội cần hăng hái tuyên truyền cho mỗi người dân tăng lên bổn phận. Bởi “An toàn giao thông chính là hạnh phúc của mọi nhà”.

2.6. Đoạn văn mẫu số 6

Traffic safety is the happiness of everyone. But there is a sad fact that in our country, unsafe traffic law violations still occur. Behaviors such as not wearing helmets, passing red lights, going in the opposite direction … are happening more and more. Consequently, the number of traffic accidents is increasing more and more. That will seriously affect the safety of people in traffic. The cause of the above situation comes from the awareness of each road user. Therefore, from home, school and society, they must work together lớn educate each person lớn strictly obey traffic laws. Always be aware that traffic safety will bring happiness lớn everyone.

Dịch:

An toàn giao thông là hạnh phúc mọi nhà. Nhưng có 1 thực tiễn đáng buồn là ở nước ta, hiện tượng vi phạm luật giao thông gây mất an toàn vẫn còn xảy ra. Các hành vi như ko đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều… xảy ra càng ngày càng nhiều. Hậu quả là số vụ tai nạn giao thông xảy ra càng ngày càng nhiều. Điều ấy sẽ tác động nghiêm trọng tới an toàn của con người lúc tham dự giao thông. Nguyên nhân của hiện trạng trên tới từ chính tinh thần của mỗi người tham dự giao thông. Chính vì thế, từ gia đình, nhà trường và xã hội phải cùng nhau giáo dục mỗi người nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông. Hãy luôn tinh thần rằng, an toàn giao thông sẽ đem lại hạnh phúc cho mỗi người.

Trên đây là toàn thể nội dung tài liệu Cách viết đoạn văn Tiếng Anh về giao thông. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu dụng khác các em chọn công dụng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Các em ân cần có thể tham khảo tư liệu cùng phân mục:

Các đoạn văn mẫu viết về người nổi danh tuyển chọn
Các đoạn văn mẫu viết về ô nhiễm môi trường bằng Tiếng Anh lựa chọn

Chúc các em học tập tốt!

Các đoạn văn mẫu viết về ô nhiễm môi trường bằng Tiếng Anh lựa chọn

329

Các đoạn văn mẫu viết về người nổi danh tuyển chọn

288

Cấu trúc Spend: công thức, cách dùng và bài tập

626

Lý thuyết câu điều kiện loại 1 và bài tập kèm theo

437

Trạng từ trong Tiếng Anh và những tri thức nhất mực phải biết

341

Giới từ trong Tiếng Anh và bài tập kèm theo

523

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Cách #viết #đoạn #văn #Tiếng #Anh #về #giao #thông


 • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
 • #Cách #viết #đoạn #văn #Tiếng #Anh #về #giao #thông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button