Câu hỏi ôn thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án – ĐH Hàng Hải

Học Điện Tử Cơ Bản.Net đã sưu tầm và chọn lựa bạn Câu hỏi ôn luyện Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án – Trường Đại học Hàng hải. Hi vọng bài viết này sẽ cung ứng cho các bạn những thông tin hữu dụng trong công đoạn trau dồi kiến ​​thức trước lúc bước vào các kỳ thi của mình.

HỒ CHÍ MINH Câu hỏi ôn tập có đáp án

Đại học Hàng hải

Câu 1: Ý nghĩa của văn hóa và thực chất của văn hóa theo ý kiến của Hồ Chí Minh?

 • Khái niệm văn hóa: Tháng 8 5 1943, lúc ở trong nhà giam Tưởng Giới Thạch, Hồ Chí Minh đã đưa ra khái niệm văn hóa trước tiên của mình:

“Vì mục tiêu sống sót và mục tiêu sống, nhân loại đã tăng trưởng và tăng trưởng tiếng nói, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tín ngưỡng, sách, nghệ thuật, phương tiện chuyên dụng cho công tác hàng ngày về áo quần, thức ăn, chỗ ở và công cụ. sử dụng. Tất cả những gì được tạo ra và phát minh là văn hóa. Văn hóa là tổng hợp của tất cả các lối sống cộng với bộc lộ của nó do con người tạo ra nhằm mục tiêu thích hợp với nhu cầu sống và nhu cầu thế tất của cuộc sống.

 • Thực chất của văn hóa: Nền văn hóa mới nhưng chúng ta thông minh theo quan niệm của Hồ Chí Minh luôn bao hàm 3 mặt: tính dân tộc, tính khoa học và tính trọng lượng.
 • Tính dân tộc của văn hóa được Hồ Chí Minh trình bày dưới nhiều góc độ, như nét dân tộc, khả năng dân tộc, nhằm nhấn mạnh chiều sâu của đặc điểm đặc sắc nhất của văn hóa dân tộc, giúp phân biệt, ko nên lầm lẫn với văn hóa dân tộc. tổ quốc khác.
 • Khoa học của nền văn hóa mới có đặc điểm là tiên tiến, tăng trưởng và thích hợp với các xu thế tiến hóa của thời đại.
 • Sự giao thoa văn hóa trên khắp toàn cầu được đặc biệt bởi nhu cầu làm việc vì người dân và xây dựng dựa trên người dân.

Câu 2: Ý nghĩa của việc đọc sách tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam?

 • Tăng lên năng lực tư duy sàn diễn và cách thức làm việc
 • Học tập quan niệm Hồ Chí Minh giúp sinh viên nhận thức thâm thúy hơn về vai trò, địa điểm của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Cách mệnh Việt Nam; khiến cho trí hình dung của anh có vai trò sống còn trong đời sống ý thức của lứa tuổi mới Việt Nam.
 • Học tập, nghiên cứu quan niệm Hồ Chí Minh để tập hợp củng cố cho học trò, sinh viên, thanh niên có thái độ, ý kiến linh động trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiến hành tiêu chí giải phóng dân tộc theo chủ nghĩa xã hội; hăng hái tranh đấu phê phán tà đạo, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, bổn phận, chế độ của Đảng và Nhà nước ta; có bản lĩnh áp dụng trí hình dung của Hồ Chí Minh vào việc khắc phục các vấn đề trong cuộc sống.
 • Trau dồi các trị giá đạo đức đang chỉnh sửa và sử dụng lòng can đảm chính trị
 • Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh có ảnh hưởng giáo dục sự chuyển hóa đạo đức, nhân cách, tính chất.
 • Trên cơ sở những kiến ​​thức đã học, học trò áp dụng vào cuộc sống, tu dưỡng, đoàn luyện, chấm dứt tốt nghĩa vụ của mình, đóng góp có hiệu quả vào sự nghiệp Cách mệnh, Con đường chuyển mình của Hồ Chí Minh và Đội ta đã chọn. .
 • Là sinh viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, sau lúc ra trường, được đi nhiều nơi, ở nhiều nước trên toàn cầu, được trưng bày ở nhiều đế quốc chính trị, văn hóa, tư tưởng. đạo đức, lối sống, nhất là trước mặt bị động của thị phần, lối sống phương Tây và sự khích động, lừa bịp, xuyên tạc, sắm chuộc của các thần thế cừu địch. giữ vững niềm tin, ý nghĩ, tự giác nỗ lực tiến hành lý tưởng của Đảng và Bác Hồ đã đề ra.

Câu 3: Giới thiệu các nguyên lý sinh hoạt đảng theo ý kiến Hồ Chí Minh?

 • Chỉ tiêu sinh hoạt đảng trong tầm nhìn của Hồ Chí Minh là tiêu chí xây dựng đảng thứ 3: Tự phê bình và phê bình.
 • Lê-nin cho rằng đây là tiêu chí của việc xây dựng Đảng kiểu mới. Hồ Chí Minh lấy đây là tiêu chí của đời sống hàng ngũ và là quy luật tăng trưởng đảng. Người đặt phê bình trước phê bình vì trước tiên mỗi thành viên trong nhóm phải nhìn rõ bản thân để soi mình trong gương, rửa mặt hàng ngày, tự phê bình thì mới có thể phê bình người khác 1 cách chính đáng.
 • Tự phê bình và phê bình chân chính, thâm thúy chẳng hề là việc đơn giản, đối với cả khoa học và nghệ thuật Cách mệnh. Để hệ thống này hoạt động hiệu quả, mỗi người phải thật thà, thật tình trong giao tiếp với người khác và phải gần gũi, mến thương.

Câu 4: Tầm nhìn của Hồ Chí Minh về Nước vì dân?

 • Chính phủ nhân tức là nhà nước lấy ích lợi chính đáng của quần chúng làm tiêu chí, tất cả vì quần chúng nhưng ko có bất cứ ích lợi nào khác. 1 chính phủ phục chuộc lợi ích và ước vọng của quần chúng, ko có quyền hay quyền hạn, là 1 chính phủ thực thụ trong trắng, cần, kiệm, liêm, chính.
 • Đã vậy, từ Chủ tịch nước tới công chúng người nào cũng phải làm mướn chức, nhân viên. Cho nên:

“Vì ích lợi của người dân, chúng tôi phải nỗ lực vô cùng mình.

Bất kỳ điều gì làm thương tổn người quần chúng tôi phải tránh ”.

 • Trong chúc thư, Người nhắc nhở các đồng đội chỉ đạo và đội viên về nhân cách người chỉ đạo, người tôi tớ trung thành của quần chúng.
 • Là bầy tớ, phải thật thà, hy sinh, cần kiệm, liêm chính, cương trực, quan tâm, ko chuộc lợi, lo trước công chúng, vui vẻ trước công chúng.
 • Là 1 nhà chỉ đạo, bạn phải sáng dạ hơn, hiểu biết hơn, có tầm nhìn xa hơn, thân cận hơn với mọi người, trọng dụng thiên tài, v.v.
 • Vì thế, làm người nhân danh phải hội đủ những đức tính tốt – tài năng, lại phải hiền hậu và khôn ngoan.

Câu 5: Giới thiệu ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh và công đoạn tạo nên tư tưởng Hồ Chí Minh.

 • Thuyết minh tư tưởng Hồ Chí Minh: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là 1 khung định nghĩa toàn diện và chuyên sâu về những vấn đề căn bản của Cách mệnh Việt Nam, từ Chuyển đổi dân chủ sang Cách mệnh xã hội. Đấy là kết quả của sự áp dụng thông minh và tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào cảnh ngộ nhất mực của nước ta, cùng lúc là kết tinh của tinh hoa dân tộc và trí não của thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng các giai cấp. và giải phóng quần chúng ”.

Hiện nay, có 2 cách tiếp cận tầm nhìn của Hồ Chí Minh:

 • Thứ nhất, tư tưởng Hồ Chí Minh được xem như 1 hệ thống kiến thức chung, bao gồm: tư tưởng triết học, tư tưởng kinh tế; tầm nhìn quân sự; ý kiến chính trị; tư tưởng văn hóa, đạo đức và con người.
 • Thứ 2, quan niệm của Hồ Chí Minh là ý kiến về Cách mệnh Việt Nam, bao gồm: Tư tưởng về toàn cầu quan; dân chủ, chính quyền của quần chúng, vì quần chúng, vì quần chúng; văn hóa, đạo đức, v.v.

Câu 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Xây dựng hàng ngũ qua lý luận và lý luận?

 • Hiện thời có rất nhiều ý nghĩ, rất nhiều lý thuyết, mà chân chính về căn bản vẫn là chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Đảng phải lấy hệ tư tưởng làm xương sống, phải dựa vào cách mệnh và hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin.
 • Nó phải dựa trên cơ sở lý luận tiến hóa và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Trong lúc học chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Hồ Chí Minh đã xem xét những điều sau:
  • Thứ nhất, việc nghiên cứu, mày mò và tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lê-nin phải luôn thích hợp với từng nhân vật.
  • Thứ 2, việc áp dụng chủ nghĩa Mác – Lê-nin phải luôn thích hợp trong từng trường hợp chi tiết.
  • Ba là, trong nhiệm kỳ của mình, Đảng ta phải tập hợp học tập, tiếp nhận kiến ​​thức tốt của các Đảng cộng sản khác, cùng lúc Đảng ta phải tổng kết những kiến ​​thức tốt nhất của mình để tăng lên chủ nghĩa Mác – Lê-nin.
  • 4 là, Đảng ta phải tăng nhanh tranh đấu bảo vệ sự trong trắng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin.
 • Vì thế, tiếp nhận quan điểm ​​1 cách toàn cục, ko có tức là tạo nên 1 thứ mê tín dị đoan theo toàn thể câu nói của Mác, Ph.Ăngghen, Lênin, nhưng là lấy thực chất khoa học đang chỉnh sửa của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, để áp dụng 1 cách minh mẫn chúng ta phải rút kinh nghiệm. kinh nghiem cua chung toi. đoàn thể anh em, chúng ta đã tiếp nhận những kiến ​​thức quan trọng về Đảng, tăng lên và phát huy chủ nghĩa Mác – Lê-nin, ra công bảo vệ sự trong lành của Non sông.

{- Xem toàn thể nội dung của Xem hoặc Tải xuống Trực tuyến–}

Trên đây là phần trích dẫn Đề thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án – Trường Đại học Hàng Hải, để có đầy đủ nội dung đề thi và đáp án cụ thể, các bạn vào trang web hoc247.net chọn Xem Online hoặc Tải về điện thoại. Chúc các bạn làm bài hiệu quả và thực hành hiệu quả!

.


Thông tin thêm về Câu hỏi ôn thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án - ĐH Hàng Hải

Học Điện Tử Cơ Bản.Net đã sưu tầm và chọn lựa gửi tới các bạn Câu hỏi ôn thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án – ĐH Hàng Hải. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung ứng những tri thức hữu ích cho các bạn trong công đoạn ôn tập tăng lên tri thức trước lúc bước vào kì thi của mình.
CÂU HỎI ÔN THI MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CÓ ĐÁP ÁN

TRƯỜNG  ĐH HÀNG HẢI

 

Câu 1: Nêu khái niệm về văn hóa và thuộc tính của nền văn hóa theo ý kiến Hồ Chí Minh?

Khái niệm về văn hóa: Tháng 8 – 1943, lúc còn trong nhà giam của Tưởng Giới Thạch, lần trước tiên Hồ Chí Minh đưa ra khái niệm của mình về văn hóa:

“Vì lẽ sống sót cũng như mục tiêu của cuộc sống, nhân loại đã thông minh và phát minh ra tiếng nói, chữ viết, đạo đức, luật pháp, khoa học, tín ngưỡng, văn chương, nghệ thuật, những phương tiện cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở, và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những thông minh và phát minh đấy nghĩa là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cộng với bộc lộ của nó nhưng nhân loại đã sản sinh ra nhằm mục tiêu thích nghi những nhu cầu đời sống và yêu cầu của sự sống sót”.

Thuộc tính của nền văn hóa: Nền văn hóa mới nhưng chúng ta xây dựng theo tư tưởng Hồ Chí Minh luôn bao hàm 3 thuộc tính: tính dân tộc, tính khoa họ và tính đại chúng.
Tính dân tộc của nền văn hóa được Hồ Chí Minh biểu đạt bằng nhiều định nghĩa, như đặc tính dân tộc, cốt cách dân tộc, nhằm nhấn mạnh tới chiều sâu thực chất rất đặc biệt của văn hóa dân tộc, giúp phân biệt, ko lầm lẫn với văn hóa của dân tộc khác.
Tính khoa học của nền văn hóa mới trình bày ở tính tiên tiến, đương đại, thuận với trào lưu tiến hóa của thời đại.
Tính đại chúng của nền văn hóa được trình bày ở chỗ nền văn hóa đấy phải chuyên dụng cho quần chúng và do quần chúng xây dựng nên.

Câu 2: Ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên Đại học Hàng Hải Việt Nam?

Tăng lên năng lực tư duy lí luận và cách thức công việc
Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh giúp sinh viên tăng lên nhận thức về vai trò, địa điểm của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Cách mệnh Việt Nam; khiến cho tư tưởng của Người càng ngày càng giữ vai trò chủ công trong đời sống ý thức của lứa tuổi trẻ Việt Nam.
Học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm bồi dưỡng, củng cố cho sinh viên, thanh niên lập trường, ý kiến Cách mệnh trên nền móng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bền chí tiêu chí độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; hăng hái, chủ động tranh đấu phê phán các ý kiến sai lầm, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chế độ của Đảng, Nhà nước ta; biết áp dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào khắc phục các vấn đề trong cuộc sống.
Bồi dưỡng phẩm giá đạo đức Cách mệnh và đoàn luyện khả năng chính trị
Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần giáo dục đạo đức, nhân cách, phẩm giá Cách mệnh.
Trên cơ sở tri thức đã học, sinh viên áp dụng vào cuộc sống, tu dưỡng, đoàn luyện bản than, chấm dứt tốt nghĩa vụ của mình, đóng góp thiết thực và hiệu quả cho sự nghiệp Cách mệnh, trục đường Cách mệnh nhưng Hồ Chí Minh và đảng ta đã chọn lựa.
Là 1 sinh viên khoa Kinh tế, Đại học Hàng Hải Việt Nam, được huấn luyện sau lúc ra trường được đi nhiều nơi, tới nhiều nước trên toàn cầu, được xúc tiếp với nhiều cơ chế chính trị, nhiều nền văn hóa, tư tưởng, đạo đức, lối sống không giống nhau, đặc trưng trước sự ảnh hưởng của mặt trái của chế độ thị phần, lối sống đạo đức phương Tây, trước sự khích động, lôi kéo, xuyên tạc, sắm chuộc của các thần thế cừu địch, các tổ chức chính trị phản động sẽ ko bị dao động, mất phương hướng nhưng giữ vững niềm tin, lý tưởng, tình nguyện nỗ lực tiến hành tiêu chí lý tưởng nhưng Đảng và Bác đã đề ra.

Câu 3: Trình bày nguyên lý sinh hoạt Đảng theo ý kiến Hồ Chí Minh?

Nguyên tắc sinh hoạt Đảng theo ý kiến Hồ Chí Minh chính là nguyên lý xây dựng Đảng thứ 3: Tự phê bình và phê bình.
Lênin cho rằng đây là nguyên lý xây dựng Đảng kiểu mới. Hồ Chí Minh coi đây là nguyên lý sinh hoạt của Đảng, là luật tăng trưởng Đảng. Người đặt tự phê bình lên trước phê bình vì mỗi đảng viên trước tiên phải thấy rõ mình để tự soi gương, rửa mặt hàng ngày, tự phê bình thì mới phê bình người khác được tốt.
Tự phê bình và phê bình thật đúng mực, nghiêm chỉnh chẳng hề là việc đơn giản, nó vừa là khoa học vừa là nghệ thuật của Cách mệnh. Muốn tiến hành tốt nguyên lý này, yêu cầu mỗi người phải thật thà, thật tình với bản thân mình cũng như với người khác, phải có tình đồng đội, tình thương mến lẫn nhau.

Câu 4: Quan điểm Hồ Chí Minh về Nhà nước vì dân?

Nhà nước vì dân là nhà nước lấy ích lợi chính đáng của quần chúng làm tiêu chí, tất cả đều vì ích lợi của quần chúng tuy nhiên ko có bất kỳ ích lợi nào khác. Đấy là nhà nước chuyên dụng cho cho ích lợi và ước vọng của quần chúng, ko có đặc quyền, đặc lợi, thực thụ trong lành, cần, kiệm, liêm, chính.
Trong nhà nước đấy, từ Chủ tịch tới công chức phổ biến đều phải làm mướn bộc, làm tôi tớ cho quần chúng. Vì thế:

“Việc gì lợi cho quần chúng ta phải vô cùng làm.

Việc gì hại tới dân ta phải vô cùng tránh”.

Trong chúc thư, Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải làm thế nào để xứng đáng vừa là người chỉ đạo, vừa là người tôi tớ thật trung thành của quần chúng.
Là người tôi tớ thì phải trung thành, tận tụy, cần kiệm, liêm, chính, chí công không lo nghĩ, lo trước người đời, vui sau người đời.
Là người chỉ đạo thì phải có trí não hơn người, sáng suốt minh mẫn, nhìn xa trông rộng, thân cận quần chúng, trọng dụng hiền tài,…
Như vậy, để làm người thay mặt dân phải gồm đủ cả đức – tài, phải vừa hiền lại vừa minh.

Câu 5: Trình bày khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh và phương thức tiếp cận hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh.

Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là 1 hệ thống ý kiến toàn diện và thâm thúy về những vấn đề căn bản của Cách mệnh Việt Nam, từ Cách mệnh dân tộc dân chủ sở hữu dân tới Cách mệnh xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự áp dụng thông minh và tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện chi tiết nước ta, cùng lúc là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí não thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người”.

Hiện nay, còn đó 2 phương thức tiếp cận hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh:

Thứ nhất, tư tưởng Hồ Chí Minh được nhận mặt như 1 hệ thống kiến thức tổng hợp, bao gồm: tư tưởng triết học, tư tưởng kinh tế; tư tưởng quân sự; tư tưởng chính trị; tư tưởng văn hóa, đạo đức và nhân bản.
Thứ 2, tư tưởng Hồ Chí Minh là 1 hệ thống các ý kiến về Cách mệnh Việt Nam, bao gồm: Tư tưởng về vấn đề dân tộc; về dân chủ, Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về văn hóa, đạo đức,…

Câu 6: Quan điểm của Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về mặt tư tưởng, lí luận?

Hiện thời chủ nghĩa nhiều, thuyết lí nhiều mà chủ nghĩa chân chính nhất là chủ nghĩa Mac- Lenin thực chất. Đảng phải lấy chủ tức là cốt, phải dựa vào cách mệnh và khao học của chủ nghĩa Mác- Lenin.
Phcửa ải dựa vào lí luận Cách mệnh và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin. Trong lúc tiếp nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, Hồ Chí Minh xem xét những vấn đề sau:

1 là, việc học tập, nghiên cứu, tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin phải luôn thích hợp với từng nhân vật.
Hai là, việc áp dụng chủ nghĩa Mác – Lênin phải xoành xoạch thích hợp với từng cảnh ngộ.
Ba là, trong công đoạn hoạt động, Đảng ta phải để ý học tập, kế thừa những kinh nghiệm tốt của các đảng cộng sảng khác, cùng lúc Đảng ta phải tổng kết kinh nghiệm tốt của mình để bổ sung chủ nghĩa Mác – Lênin.
4 là, Đảng ta phải tăng nhanh tranh đấu để bảo vệ sự trong trắng của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Như vậy lấy chủ nghĩa làm cốt, ko có tức là dập khuôn giáo điều theo từng câu của Mác, Ăng- ghen tuông, Lênin nhưng là lắm lấy thực chất cách mệnh khoa học của chủ nghĩa Mác- Lenin, áp dụng thông minh vào điều kiện chi tiết của nước ta, cùng lúc phải biết học tập kinh nghiệm của các Đảng anh em, tổng kết kinh nghiệm quý báu của Đảng mình, bổ sung và tăng trưởng chủ nghĩa Mác- Lenin, tranh đấu bảo vệ sự trong trắng của chủ nghĩa Mác-Lenin.

 

{– Xem đầy đủ nội dung tại Xem trực tuyến hoặc Tải về–}

Trên đây là trích dẫn 1 phần Câu hỏi ôn thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án – ĐH Hàng Hải, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án cụ thể các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem trực tuyến hoặc Tải về điện thoại tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam – NXB Chính trị Quốc gia

3287

Đề cương ôn tập môn Triết học Mác Lênin – Phần kinh tế chính trị

3816

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Triết học – Phần Kinh tế chính trị

1784

Giáo trình Những nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

1878

Giáo trình Đường lối cách mệnh của đảng cộng sản Việt Nam

2558

Giáo trình Triết học – PGS.TS. Đoàn Quang Thọ

1350

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Câu #hỏi #ôn #thi #môn #Tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #có #đáp #án #ĐH #Hàng #Hải


 • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
 • #Câu #hỏi #ôn #thi #môn #Tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #có #đáp #án #ĐH #Hàng #Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button