Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh – ĐH Công Nghệ Sài Gòn

Học Điện Tử Cơ Bản.Net đã sưu tầm và tuyển lựa bạn Câu hỏi trắc nghiệm trong Tư tưởng Hồ Chí Minh ngôi trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Hi vọng bài viết này sẽ hỗ trợ cho các bạn những thông tin hữu dụng trong công đoạn trau dồi kiến ​​thức trước lúc bước vào các kỳ thi của mình.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Tư tưởng HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

Câu hỏi 1: Hồ Chí Minh dạy học ở trường nào?

1. Trường tiểu học Pháp – Việt ở Vinh.

b. Trường Tiểu học Đông Ba Huê.

C. Trường Quốc học Huế.

d. Trường Dục Thanh ở Phan Thiết.

Câu 2: Quyết định của chính quyền thực dân Pháp Hồ Chí Minh được ban bố vào 5 nào?

1. Những 5 1920.

b. 5 1922.

C. 5 1925.

d. 5 1927.

Câu hỏi 3: Khái niệm Hồ Chí Minh được Tập đoàn chúng ta chính thức vận dụng bắt đầu từ nào?

1. Từ khi 5 1945.

b. Từ khi 5 1969.

C. Từ khi 5 1986.

d. Đã có mặt từ 5 1991.

Câu hỏi 4: Nguồn gốc tạo nên tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

1. Văn hóa dân tộc Việt Nam, tinh hoa văn hóa loài người.

b. Chủ nghĩa Mác – Lê nin.

C. Những tính chất lạ mắt của Hồ Chí Minh.

d. Cả a, b, c

Câu hỏi 5: Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước vào 5 nào?

1. 5 1890.

b. 5 1908.

C. 5 1905.

d. 5 1911.

Câu hỏi 6: Nguyễn Tất Thành đặt chân trước hết trên đất Pháp ở đâu?

1. Mác.

b. Le Havre.

C. Hãy cẩn thận.

d. Bordo.

Câu 7: Nguyễn Tất Thành tham dự Đảng xã hội Pháp lúc nào?

1. 5 1918.

b. 5 1919.

C. Những 5 1920.

d. 5 1921.

Câu 8: Theo Nghị quyết của UNESCO:

1. Hồ Chí Minh là người hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa.

b. Hồ Chí Minh người hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân

nghệ thuật trái đất.

C. Hồ Chí Minh là người hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa mập

xuất khẩu từ Việt Nam.

d. Cả i, b, c đều sai.

Câu 9: Hay chọn đap an đung nhât:

1. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin là cơ sở tư tưởng và kim chỉ nam hành động của Tập đoàn ta.

b. Tư tưởng của Hồ Chí Minh là cơ sở của tầm nhìn và là kim chỉ nam cho hành động của Tập đoàn chúng tôi.

C. Cộng với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở của tầm nhìn và phương hướng hành động của Tập đoàn ta.

d. Cả i, b, c đều sai.

Câu 10: Theo Hồ Chí Minh, ích lợi chủ chốt của chủ nghĩa Mác là gì?

1. Thực chất của sự chỉnh sửa.

b. Thực chất của khoa học.

C. Chủ nghĩa nhân đạo cấp tiến.

d. Phương pháp biện chứng.

Câu 11: Hồ Chí Minh nói “Không có gì quan trọng hơn độc lập, tự do”?

1. 5 1945.

b. 5 1954.

C. Những 5 1960.

d. 5 1966.

Câu 12: Chọn câu đúng điền vào chỗ trống: “Toàn thể dân tộc Việt Nam phấn đấu đem … ủng hộ quyền tự do, độc lập đó”.

1. đầy đủ điện năng.

b. tất cả ý thức và sức mạnh.

C. tất cả ý thức và quyền lực, cuộc sống và tài sản.

d. khoáng sản tự nhiên.

Câu 13: Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào thời kì nào?

1. Ngày 19 tháng 12 5 1945.

b. Ngày 19 tháng 12 5 1946.

C. Ngày 19 tháng 12 5 1947.

d. Ngày 19 tháng 12 5 1948.

Câu 14: Kiên trì tuyến đường Hồ Chí Minh đã chọn có ý nghĩa như thế nào?

1. Giữ vững độc lập dân tộc.

b. Tận dụng triệt để sự biến đổi dân chủ của đất nước.

C. Thực hiện tiêu chí giải phóng dân tộc đi đôi với chủ nghĩa xã hội.

d. Hội nhập với nền kinh tế thế giới.

Chương 15: Khi viết bản “Yêu sách của những người anna” đăng tại Hội nghị Versailles, Nguyễn Tất Thành đã lấy tên gì?

1. Pont Thanh.

b. Nguyễn Ái Quốc.

C. Vân Ba.

d. Tất cả a, b, c đều sai.

Chương 16: “Chúng ta xin hy sinh tất cả, nhưng mà nhất mực mất nước, nhất mực ko chịu làm bầy tớ” Hồ Chí Minh nói ở điểm nào?

1. Tháng 8 5 1945.

b. Tháng 9 5 1945.

C. Ngày 19 tháng 12 5 1946.

d. Ngày 17 tháng 7 5 1966.

Chương 17: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 5, 10 5, 20 5 hoặc hơn nữa … nhưng mà, dân chúng Việt Nam phấn đấu ko sợ! Không có gì quan trọng hơn độc lập, tự do. Tới ngày toàn thắng, dân chúng ta sẽ tái thiết quốc gia với phẩm chất, lớn lao và rất khả quan. ” Câu nói ấy của Hồ Chí Minh lúc nào?

1. Hồ Chí Minh Khiếu nại: 19/12/1964.

b. Hồ Chí Minh Khiếu nại: 17/7/1966.

C. Hồ Chí Minh Khiếu nại: 20/7/1966.

d. Bản Di chúc.

Chương 18: Ai là người thích thống nhất để cứu Hồ Chí Minh khỏi nhà đá của thực dân Anh ở Hồng Kông?

1. Thomas Sauton (Phó Thống đốc Hong Kong).

b. Luật sư Lozebai.

C. Luật sư Noel Pri.

d. Cả i, b, c đều sai.

Chương 19: Hồ Chí Minh đã đặt bước chân trước hết lúc về nước ở đâu, Cột mốc 108 trên biên cương Việt – Trung, tỉnh Cao Bằng nào?

1. Hòa An.

b. Hà Quảng.

C. Nguyễn Bình.

d. Cả i, b, c đều sai.

Câu 20: Cuối tháng 7 5 1945, tại lán Nà Lừa, Hồ Chí Minh đã dặn dò: “Hiện thời là khi các ngươi, dù có bỏ mình tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải thắng khó. Sự độc lập. tạo ra “. Vậy thì, Bác là người đã truyền đạt lời hướng dẫn này là người nào?

1. Phạm Văn Đồng.

b. Đặng Văn Cấp.

C. Võ Nguyên Giáp.

d. Hoàng Quốc Việt.

Câu 21: Câu nào dưới đây là của Hồ Chí Minh?

1. Không có gì quý hơn độc lập, tự do.

b. Không có gì quý hơn độc lập, tự do.

C. Sự đắng cay tương đương với sự mất tự do.

d. Cả a, b, c.

Chương 22: Theo Hồ Chí Minh, người nào là người có công xây dựng chủ nghĩa xã hội?

1. Nhân viên.

b. Dân cày.

C. Sự khôn ngoan.

d. Mọi người.

Chương 23: Theo Hồ Chí Minh, chính quyền là người như thế nào?

1. Chỉ đạo dân chúng.

b. Chủ nhân của người ta.

C. Tôi tớ của dân chúng.

d. Cả i, b, c đều sai.

Câu 24: Theo Hồ Chí Minh, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước tiên cần những gì?

1. Con người xã hội chủ nghĩa.

b. Người thẳng thắn về đạo đức.

C. Con người thật tài năng.

d. Con người thông minh, họ ko bao giờ nghĩ, họ ko bao giờ làm.

Chương 25: Tham vọng mập nhất của Hồ Chí Minh là gì?

1. Thế giới là độc lập.

b. Mọi người được tự do.

C. Tất cả mọi người của chúng ta đều có cơm ăn, áo mặc và để đọc.

d. Cả a, b, c.

{- Xem toàn thể nội dung của Xem online hoặc Tải xuống–}

Trên đây là trích đoạn Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh – Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, để có đầy đủ nội dung đề thi và đáp án cụ thể, các em vào trang hoc247.net chọn Xem Online hoặc Tải về điện thoại. Chúc các độc giả vui vẻ và thực hành thành công

.


Thông tin thêm về Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - ĐH Công Nghệ Sài Gòn

Học Điện Tử Cơ Bản.Net đã sưu tầm và tuyển lựa gửi tới các bạn Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh của trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn. Hy vọng với tài liệu này sẽ hỗ trợ những tri thức hữu ích cho các bạn trong công đoạn ôn tập tăng lên tri thức trước lúc bước vào kì thi của mình.
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

Câu 1:  Hồ Chí Minh đã từng dạy học ở ngôi trường nào?

a.  Trường tiểu học Pháp – Việt ở Vinh.

b.  Trường tiểu học Đông Ba Huế.

c.  Trường Quốc học Huế.

d.  Trường Dục Thanh ở Phan Thiết.

Câu 2:  Bản án cơ chế thực dân Pháp của Hồ Chí Minh được xuất bản 5 nào?

a.  5 1920.

b.  5 1922.

c.  5 1925.

d.  5 1927.

Câu 3: Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta chính thức sử dụng từ 5 nào?

a.  Từ 5 1945.

b.  Từ 5 1969.

c.  Từ 5 1986.

d.  Từ 5 1991.

Câu 4:  Tư tưởng Hồ Chí Minh được tạo nên từ những xuất xứ nào?

a.  Truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam, tinh hoa văn hóa nhân loại.

b.  Chủ nghĩa Mác – Lênin.

c.  Những nhân phẩm chủ quan của Hồ Chí Minh.

d.  Cả a, b, c

Câu 5:  Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước vào 5 nào?

a.  5 1890.

b.  5 1908.

c.  5 1905.

d.  5 1911.

Câu 6:  Lần trước hết Nguyễn Tất Thành đặt chân lên đất Pháp tại bến cảng nào?

a.  Mácxây.

b.  Lơ Havrơ.

c.  Đoong kéc.

d.  Boócđô.

Câu 7: Nguyễn Tất Thành vào Đảng Xã hội Pháp 5 nào?

a.  5 1918.

b.  5 1919.

c.  5 1920.

d.  5 1921.

Câu 8: Theo Nghị quyết của UNESCO:

a.  Hồ Chí Minh là người hùng giải phóng dân tộc và là nhà văn hóa.

b.  Hồ Chí Minh là người hùng giải phóng của dân tộc Việt Nam và là danh nhân bản

hóa kiệt xuất của toàn cầu.

c.  Hồ Chí  Minh  là  anh  hùng  giải  phóng  của  dân  tộc và là danh nhân bản hóa kiệt

xuất của Việt Nam.

d.  Cả a, b, c đều sai.

Câu 9:  Chọn câu giải đáp đúng nhất:

a.  Chủ nghĩa Mác – Lênin  là  nền  tảng tư tưởng,  kim  chỉ nam cho hành động  của Đảng ta.

b.  Tư tưởng  Hồ Chí  Minh  là  nền  tảng tư tưởng,  kim  chỉ nam cho hành động  của Đảng ta.

c.  Cộng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền móng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.

d.  Cả a, b, c đều sai.  

Câu 10: Theo Hồ Chí Minh, điểm cộng mập nhất của chủ nghĩa Mác là gì?

a.  Thực chất cách mệnh.

b.  Thực chất khoa học.

c.  Chủ nghĩa nhân đạo triệt để.

d.  Phương pháp làm việc biện chứng.

Câu 11: Hồ Chí Minh nói câu “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” vào thời kì nào?

a.  5 1945.

b.  5 1954.

c.  5 1960.

d.  5 1966.

Câu 12: Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem…… để giữ vững quyền tự do, độc lập đó”

a.  toàn thể sức lực.

b.  tất cả ý thức và lực lượng.

c.  tất cả ý thức và lực lượng, tính mệnh và tài sản.

d.  nguồn lực vốn có.

Câu 13:  Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào thời kì nào?

a.  19/12/1945.

b.  19/12/1946.

c.  19/12/1947.

d.  19/12/1948.

Câu 14: Kiên trì tuyến đường Hồ Chí Minh đã chọn lựa tức là?

a.  Giữ vững nền độc lập dân tộc.

b.  Thực hiện triệt để cuộc cách mệnh dân tộc dân chủ sở hữu dân.

c.  Thực hiện tiêu chí độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

d.  Hội nhập với nền kinh tế toàn cầu.

Câu 15: Khi  viết  bản “Yêu  sách  của  nhân  dân  An  Nam” gửi tới  Hội  nghị Vécxây, Nguyễn Tất Thành lấy tên gì?

a.  Pôn Thành.

b.  Nguyễn Ái Quốc.

c.  Văn Ba.

d.  Tất cả a, b, c đều sai.

Câu 16: “Chúng  ta  thà  hy sinh  tất  cả,  chứ nhất mực  ko  chịu  mất nước,  nhất mực ko chịu làm bầy tớ” câu nói ấy của Hồ Chí Minh vào thời kì nào?

a.  8/1945.

b.  9/1945.

c.  19/12/1946.

d.  17/7/1966.

Câu 17:  “Chiến tranh có thể kéo dài 5 5, 10 5, 20 5 hoặc lâu hơn nữa…song, nhân  dân  Việt  Nam quyết  ko  sợ! Không có gì quý hơn độc  lập  tự do. Tới  ngày chiến thắng, dân chúng ta sẽ xây dựng lại quốc gia ta tử tế hơn, mập đẹp hơn”. Câu nói ấy của Hồ Chí Minh vào thời kì nào?

a.  Lời kêu gọi của Hồ Chí Minh: 19/12/1964.

b.  Lời kêu gọi của Hồ Chí Minh: 17/07/1966.

c.  Lời kêu gọi của Hồ Chí Minh: 20/07/1966.

d.  Di chúc.

Câu 18: Ai là người đã có công mập trong việc cứu Hồ Chí Minh ra khỏi nhà đá của thực dân Anh ở Hồng Kông?

a.  Tômát Xautôn (Phó thống đốc Hồng Kông).

b.  Luật sư Lôdơbai.

c.  Luật sư Nôoen Pri.

d.  Cả a, b, c đều sai.

Câu 19: Địa danh trước hết được  Hồ Chí Minh đặt chân tới  lúc  mới  về nước,  tại  Cột mốc 108 trên biên cương Việt – Trung thuộc huyện nào của tỉnh Cao Bằng?

a.  Hòa An.

b.  Hà Quảng.

c.  Nguyên Bình.

d.  Cả a, b, c đều sai.

Câu 20: Cuối  tháng  7/1945,  tại  lán  Nà  Lừa,  Hồ Chí Minh đã chỉ thị: “Khi  này  cơ hội thuận  lợi đã đến,  dù  hy  sinh  đến đâu, dù phải đốt  cháy  cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”. Vậy người nào là người được Bác truyền đạt chỉ thị này?

a.  Phạm Văn Đồng.

b.  Đặng Văn Cáp.

c.  Võ Nguyên Giáp.

d.  Hoàng Quốc Việt.

Câu 21: Trong những câu dưới đây, câu nào là của Hồ Chí Minh?

a.  Không có gì quý hơn độc lập, tự do.

b.  Không có gì quý bằng độc lập, tự do.

c.  Cay đắng chi bằng mất tự do.

d.  Cả a, b, c.

Câu 22: Theo Hồ Chí Minh, lực lượng xây dựng chủ nghĩa xã hội là người nào?

a.  Người lao động.

b.  Dân cày.

c.  Trí thức.

d.  Nhân dân.

Câu 23: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh Chính phủ là như thế nào?

a.  Chỉ đạo của dân.

b.  Chủ của dân.

c.  Tôi tớ của dân.

d.  Cả a, b, c đều sai.

Câu 24:  Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước tiên cần có gì?

a.  Con người xã hội chủ nghĩa.

b.  Con người có đạo đức.

c.  Con người có tài năng.

d.  Con người có ý thức thông minh, dám nghĩ, dám làm.

Câu 25: Ham muốn tột độ của Hồ Chí Minh là gì?

a.  Nước được độc lập.

b.  Dân được tự do.

c.  Đồng bào người nào cũng có cơm ăn, áo mặc, được học hành.

d.  Cả a, b, c.

 

{– Xem đầy đủ nội dung tại Xem trực tuyến hoặc Tải về–}

Trên đây là trích dẫn 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh – ĐH Công Nghệ Sài Gòn, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án cụ thể các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem trực tuyến hoặc Tải về điện thoại tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam – NXB Chính trị Quốc gia

3287

Đề cương ôn tập môn Triết học Mác Lênin – Phần kinh tế chính trị

3814

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Triết học – Phần Kinh tế chính trị

1784

Giáo trình Những nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

1878

Giáo trình Đường lối cách mệnh của đảng cộng sản Việt Nam

2558

Giáo trình Triết học – PGS.TS. Đoàn Quang Thọ

1349

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Câu #hỏi #trắc #nghiệm #môn #Tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #ĐH #Công #Nghệ #Sài #Gòn


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Câu #hỏi #trắc #nghiệm #môn #Tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #ĐH #Công #Nghệ #Sài #Gòn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button