Chuyên đề các bài toán về phân thức đại số bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8

Bài soạn gồm 66 trang do thầy giáo Trần Đình Hoàng biên soạn, người chỉ dẫn cách giải nhiều phần dạng bài tập đại số nhằm khuyến khích học trò giỏi môn Toán 8.

Chủ đề 1. KỊCH BẢN THU THẬP LÀ SỐ 2 NHỎ.
Chủ đề 2. Tính các thành phần đại số 3.
+ Dạng 1. Tính lượng lời nói thỏa mãn tình trạng linh động đã cho 3.
+ Loại 2. Tính trị giá của biểu thức số bằng cách chuyển nó từ công thức chuẩn 17.
Chủ đề 3. DẠNG NGẮN 19.
+ Dạng 1. Rút gọn biểu thức có sử dụng thành phần căn bản của tiết 19.
+ Dạng 2. Rút gọn câu để thỏa kinh niên linh động cho trước 22.
+ Dạng 3. Rút gọn các biểu thức chung 26.
Đề 4. ĐIỀU KIỆN XUẤT BẢN 29.
+ Dạng 1. Quay mặt này sang mặt kia của 29.
+ Dạng 2. Quay cả 2 vế với câu lệnh thứ 3 31.
+ Dạng 3. Từ tình trạng tạo tiết 33.
+ Dạng 4. Phương pháp quy đổi bằng nhau 40.
+ Dạng 5. Phương pháp biến số 41.
+ Mẫu 6. Phân tích nâng cao từ kết luận của ngày 43.
+ Dạng 7. Phương pháp thuật ngữ 44.
Chủ đề 5. VẤN ĐỀ TỔNG HỢP 45.

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về Chuyên đề các bài toán về phân thức đại số bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8

Tài liệu gồm 66 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Hoàng, chỉ dẫn bí quyết giải các dạng toán chuyên đề các bài toán về phân thức đại số bồi dưỡng học trò giỏi Toán 8.
Chủ đề 1. CHỨNG MINH MỘT BIỂU THỨC LÀ SỐ TỐI GIẢN 2.
Chủ đề 2. TÍNH GIÁ TRỊ CỦA PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 3.
+ Dạng 1. Tính trị giá biểu thức thỏa mãn điều kiện cho trước của biến 3.
+ Dạng 2. Tính trị giá biểu thức số bằng cách chuyển đổi từ công thức tổng quát 17.
Chủ đề 3. RÚT GỌN BIỂU THỨC 19.
+ Dạng 1. Rút gọn biểu thức bằng cách sử dụng thuộc tính căn bản của phân thức 19.
+ Dạng 2. Rút gọn biểu thức thỏa mãn điều kiện cho trước của biến 22.
+ Dạng 3. Rút gọn các biểu thức có tính quy luật 26.
Chủ đề 4. CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC CHỨA PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 29.
+ Dạng 1. Biến đổi vế này thành vế kia 29.
+ Dạng 2. Biến đổi cả 2 vế cùng bằng biểu thức thứ 3 31.
+ Dạng 3. Từ điều kiện tạo ra thành phần 1 vế 33.
+ Dạng 4. Phương pháp chuyển đổi tương đương 40.
+ Dạng 5. Phương pháp đổi biến số 41.
+ Dạng 6. Phân tích đi lên từ kết luận 43.
+ Dạng 7. Phương pháp tách hạng tử 44.
Chủ đề 5. BÀI TOÁN TỔNG HỢP 45.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Chuyên #đề #các #bài #toán #về #phân #thức #đại #số #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #Toán


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Chuyên #đề #các #bài #toán #về #phân #thức #đại #số #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #Toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button