Chuyên đề đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song – Phạm Hùng Hải

Tài liệu dày 63 trang do thầy giáo Phạm Hùng Hải biên soạn bao gồm các thông tin về sự ghi nhớ, phân loại, giải bài tập, bài tập tự chọn về đường thẳng và mặt phẳng ko gian. .

chương 2. NHỮNG CON ĐƯỜNG MẠNH MẼ VÀ THỜI GIAN KINH THÁNH. TRÌ HOÃN TRONG CÁC MỐI QUAN HỆ 1.
§1 – SỰ KHÁC BIỆT CỦA KHOÁNG SẢN VÀ MẶT PHNG1.

LƯU Ý CẦN NHỚ 1.
B KHUNG HÌNH, GIẢI PHÁP 3.
+ Dạng 1.1: Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng chéo 3.
+ Dạng 1,2: Tìm giao tuyến với mặt phẳng 6.
+ Dạng 1.3: Tìm tiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng 8.
+ Dạng 1.4: Chứng minh 3 điểm thẳng hàng, 3 đường thẳng song song, chứng minh điểm thuộc 1 đường thẳng thứ 8 ko đổi.
C KIỂM TRA ĐỊNH KỲ 10.
D KIỂM TRA 13.
§2 – HAI ĐƯỜNG THNG KHÁC NHAU, HAI DÂY CHUYỀN KHÁC NHAU 17.

LƯU Ý CẦN NHỚ 17.
SỰ KHÁC BIỆT B, GIẢI PHÁP 20.
+ Dạng 2.5: Chứng minh 2 đường thẳng song song 20.
+ Dạng 2.6: Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng chéo 20.
+ Dạng 2.7: Thiết diện với mặt phẳng chứa đoạn thẳng ứng với đoạn thẳng 21 cho trước.
C KIỂM TRA ĐỊNH KỲ 22.
D KIỂM TRA 24.
§3 – MẶT BẰNG CÂY DỰNG PHÒNG 27.

LƯU Ý CẦN NHỚ 27.
SỰ KHÁC BIỆT B, GIẢI PHÁP 28.
+ Dạng 3.8: Chứng minh đường thẳng a ứng với mặt phẳng (P) 28.
+ Dạng 3.9: Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng chéo 30.
+ Dạng 3.10: Tìm tiết diện của hình phẳng ứng với 31 đường thẳng đã cho.
C KIỂM TRA BẢO MẬT 32.
D KIỂM TRA 38.
§4 – HAI VỊ TRÍ PHÒNG THAM SỐ 41.

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 41.
SỰ KHÁC BIỆT B, GIẢI PHÁP 45.
+ Dạng 4.11: Chứng minh 2 mặt phẳng đồng dạng 45.
+ Dạng 4.12: Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng 46.
+ Dạng 4.13: Tương phản mặt phẳng (α) với mặt phẳng (β) đã biết (α) với điểm A; thẳng hàng với mặt phẳng (γ). Địa điểm 47.
C KIỂM TRA ĐỊNH KỲ 48.
D KIỂM TRA 49.
§5 – CHƯƠNG 53 ĐÁNH GIÁ CUỐI CÙNG.

Điều 1 53.
B Số tiêu đề 2 56.
§6 – TRẢ LỜI CÂU HỎI 60.

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về Chuyên đề đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song – Phạm Hùng Hải

Tài liệu gồm 63 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Phạm Hùng Hải, tổng hợp tri thức cần nhớ, phân loại, cách thức giải toán, bài tập tự luyện và bài tập trắc nghiệm chuyên đề đường thẳng và mặt phẳng trong ko gian, quan hệ song song (Hình học 11 chương 2).
Chương 2. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG 1.
§1 – ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG 1.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1.
B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 3.
+ Dạng 1.1: Xác định giao tuyến của 2 mặt phẳng cắt nhau 3.
+ Dạng 1.2: Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng 6.
+ Dạng 1.3: Xác định tiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng 8.
+ Dạng 1.4: Chứng minh 3 điểm thẳng hàng, 3 đường thẳng đồng qui, chứng minh 1 điểm thuộc 1 đường thẳng cố định 8.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 10.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 13.
§2 – HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG, HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU 17.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 17.
B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 20.
+ Dạng 2.5: Chứng minh 2 đường thẳng song song 20.
+ Dạng 2.6: Xác định giao tuyến của 2 mặt phẳng cắt nhau 20.
+ Dạng 2.7: Thiết diện cắt bởi mặt phẳng chứa 1 đường thẳng song song với 1 đường thẳng cho trước 21.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 22.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 24.
§3 – ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG 27.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 27.
B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 28.
+ Dạng 3.8: Chứng minh đường thẳng a song song với mặt phẳng (P) 28.
+ Dạng 3.9: Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng cắt nhau 30.
+ Dạng 3.10: Tìm tiết diện cắt bởi mặt phẳng song song với 1 đường thẳng cho trước 31.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 32.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 38.
§4 – HAI MẶT PHẲNG SONG SONG 41.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 41.
B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 45.
+ Dạng 4.11: Chứng minh 2 mặt phẳng song song 45.
+ Dạng 4.12: Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng 46.
+ Dạng 4.13: Giao tuyến của mặt phẳng (α) với mặt phẳng (β) biết (α) qua điểm A; song song với mặt phẳng (γ). Thiết diện 47.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 48.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 49.
§5 – ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG 53.
A Đề số 1 53.
B Đề số 2 56.
§6 – ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CÁC CHỦ ĐỀ 60.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Chuyên #đề #đường #thẳng #và #mặt #phẳng #trong #ko #gian #quan #hệ #song #song #Phạm #Hùng #Hải


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Chuyên #đề #đường #thẳng #và #mặt #phẳng #trong #ko #gian #quan #hệ #song #song #Phạm #Hùng #Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button