Chuyên đề nâng cao về hàm số – Lê Quang Xe

Chuyên đề Hoạt động tăng lên do thầy giáo Lê Quang Xê biên soạn gồm 184 trang, giúp các em học trò lớp 12 tiện tra cứu hệ thống bài tập sgk Toán 12.

NỘI DUNG:
§1 – MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG 1.

Lý thuyết 1.
B Thí dụ 2.
C Các số liệu thống kê căn bản khác 7.
+ Dạng 1. Tính đơn điệu căn bản của tác phẩm 7.
+ Dạng 2. Tính đơn điệu của Hoạt động liên kết 12.
+ Dạng 3. Tính đơn điệu của công tác tổng trị giá 29.
§2 – PHẠM VI CÔNG VIỆC 39.

Lý thuyết 39.
B Thí dụ 40.
C Các số liệu thống kê căn bản khác 45.
+ Dạng 1. Khái niệm căn bản về giới hạn công tác 45.
+ Dạng 2. Hoạt động thừa và tổng hợp 48.
+ Loại 3. Hoạt động theo dõi vấn đề 60.
+ Dạng 4. Giới hạn hàm số chứa số nguyên 65.
+ Dạng 5. Vô cùng chi tiết 76.
§3 – TỔNG – CÔNG VIỆC TIẾT 87.

Lý thuyết 87.
B Thí dụ minh họa 88.
C Các dạng toán căn bản khác 93.
+ Dạng 1. Căn bản về Kích tấc – Hoạt động tối thiểu 93.
+ Dạng 2. Phút – Hăng hái đại của đa thức và BPT 96.
+ Mẫu 3. Biên bản – Công tác liên kết tối đa 99.
+ Dạng 4. Giá trị rất cao, trị giá thấp của công tác chứa đầy đủ tín hiệu trị giá 108.
+ Dạng 5. Sử dụng tối đa – Tối thiểu 113.
§4 – ĐỒ THỊ SỐ NỀN TẢNG 119.

Lý thuyết 119.
B Thí dụ với hình 120.
C 1 số thống kê căn bản 123.
+ Dạng 1. Căn bản về đường tiệm cận hoạt động của đồ thị 123.
p Lê Quang Xe i Ô ĐT: 0967.003.131.
NỘI DUNG.
+ Dạng 2. Biểu đồ hoạt động rà soát chính thức 127.
§5 – BÀI TOÁN VẬN HÀNH Đồ họa 131.

Lý thuyết 131.
B Thí dụ minh họa 134.
C Các số liệu thống kê căn bản khác 134.
+ Dạng 1. Đọc và biến đổi đồ thị 134.
+ Dạng 2. Đồ thị tương tác Đồ thị tương tác 142.
+ Dạng 3. Tiếp tuyến – tiếp tuyến của 2 đồ thị 158.
+ Dạng 4. Hoàn thành tập trung gồm 170 cách liên kết.

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về Chuyên đề nâng cao về hàm số – Lê Quang Xe

Chuyên đề tăng lên về hàm số do thầy Lê Quang Xe biên soạn gồm 184 trang, giúp học trò lớp 12 tham khảo lúc học chương trình Toán 12 phần Gicửa ải tích chương 1: Phần mềm đạo hàm để dò la và vẽ đồ thị của hàm số.

MỤC LỤC:
§1 – TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ 1.
A Lý thuyết 1.
B Thí dụ 2.
C 1 số dạng toán căn bản 7.
+ Dạng 1. Căn bản về tính đơn điệu của hàm số 7.
+ Dạng 2. Tính đơn điệu của hàm hợp 12.
+ Dạng 3. Tính đơn điệu của hàm trị giá tuyệt đối 29.
§2 – CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ 39.
A Lý thuyết 39.
B Thí dụ 40.
C 1 số dạng toán căn bản 45.
+ Dạng 1. Căn bản về cực trị của hàm số 45.
+ Dạng 2. Cực trị của hàm tổng và hàm hợp 48.
+ Dạng 3. Bài toán truy nã hàm ngược 60.
+ Dạng 4. Cực trị hàm số chứa dấu trị giá tuyệt đối 65.
+ Dạng 5. Cực trị tại 1 điểm cho trước 76.
§3 – GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ 87.
A Lý thuyết 87.
B Thí dụ minh họa 88.
C 1 số dạng toán căn bản 93.
+ Dạng 1. Căn bản về Max – Min của hàm số 93.
+ Dạng 2. Min – Max của hàm đa thức và BPT 96.
+ Dạng 3. Min – Max của hàm hợp 99.
+ Dạng 4. Giá trị to nhất, trị giá bé nhất của hàm số chứa dấu trị giá tuyệt đối 108.
+ Dạng 5. Phần mềm của Max – Min 113.
§4 – ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ 119.
A Lý thuyết 119.
B Thí dụ minh họa 120.
C 1 số dạng toán căn bản 123.
+ Dạng 1.Căn bản về tiệm cận của đồ thị hàm số 123.
p Lê Quang Xe i Ô SĐT: 0967.003.131.
MỤC LỤC.
+ Dạng 2.Bài tập tiệm cận của đồ thị hàm số 127.
§5 – CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỒ THỊ HÀM SỐ 131.
A Lý thuyết 131.
B Thí dụ minh họa 134.
C 1 số dạng toán căn bản 134.
+ Dạng 1. Đọc và chuyển đổi đồ thị 134.
+ Dạng 2. Tương giao của đồ thị hàm số 142.
+ Dạng 3. Tiếp tuyến – sự xúc tiếp của 2 đồ thị 158.
+ Dạng 4. Toàn tập về cách thức ghép trục 170.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Chuyên #đề #nâng #cao #về #hàm #số #Lê #Quang


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Chuyên #đề #nâng #cao #về #hàm #số #Lê #Quang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button