Chuyên đề tam giác đồng dạng, Ta-lét và liên quan bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8

Bài soạn gồm 87 trang do thầy giáo Trần Đình Hoàng biên soạn chỉ dẫn cách giải các dạng bài có chủ đề tam giác đồng dạng, Tài năng và liên can tới cổ vũ học trò giỏi môn Toán 8.

Chủ đề 1: LÝ THUYẾT TALET TRONG UTRIANGLE 2.
Chủ đề 2. OUTCOMES OUTCOMES 16.
Đề 3. HỢP ĐỒNG CUNG CẤP Tam giác 26.
Đề 4. TAM GIÁC LỚP 42 CASE 42.
Chủ đề 5. Định lý MENELAUS, Định lý CE-VA, Định lý VAN-OBEN 53.
A. Thông tin bộ nhớ 53.
B. Kiểm tra thực hành 57.
PHẦN II. TỔNG KẾT VÀ THƯỜNG NIÊN 70.
I. Thông tin chung 70.
II. Khoảng 70 thí dụ.
KIỂM TRA TỔNG HỢP 75.

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về Chuyên đề tam giác đồng dạng, Ta-lét và liên quan bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8

Tài liệu gồm 87 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Hoàng, chỉ dẫn bí quyết giải các dạng toán chuyên đề tam giác đồng dạng, Ta-lét và liên can bồi dưỡng học trò giỏi Toán 8.
Chủ đề 1: ĐỊNH LÝ TALET TRONG TAM GIÁC 2.
Chủ đề 2. TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC 16.
Chủ đề 3. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC 26.
Chủ đề 4. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VUÔNG 42.
Chủ đề 5. ĐỊNH LÝ MENELAUS, ĐỊNH LÝ CE-VA, ĐỊNH LÝ VAN-OBEN 53.
A. Kiến thức cần nhớ 53.
B. Bài tập áp dụng 57.
PHẦN II. TỔNG HỢP VÀ MỞ RỘNG 70.
I. Kiến thức mở mang 70.
II. 1 số thí dụ 70.
BÀI TẬP TỔNG HỢP 75.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Chuyên #đề #tam #giác #đồng #dạng #Talét #và #liên #quan #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #Toán


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Chuyên #đề #tam #giác #đồng #dạng #Talét #và #liên #quan #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #Toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button