Chuyên đề Toán 12 chủ đề số phức – Lê Quang Xe

Tài liệu gồm 84 trang này do thầy giáo Lê Quang Xê biên soạn, gồm các hướng áp giải các dạng toán thường gặp trong chương trình học môn Toán lớp 12. số phứcgiúp các em học trò tham khảo lúc đọc chương trình Gicửa ải tích 12 chương 4.

NỘI DUNG:
Chương 4. CÁC BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ 1.
§1 – Tìm các nhân tố căn bản, trình diễn hình học 1.

Lý thuyết 1.
B Hoạt động chụp ảnh 2.
Phiếu giải đáp 7.
§2 – Các hàm số phức 8.

Tóm lược lý thuyết 8.
B Hoạt động với hình ảnh 8.
Phiếu giải đáp 20.
Phiếu giải đáp 30.
§3 – Bài toán rút gọn về cấp số cộng, hệ thức toán 31.

Hình ảnh Bài tập 31.
Phiếu giải đáp 51.
§4 – Các phép tính bậc 2 với hệ số thực 52.

Sơ lược về rạp 52.
B Hoạt động chụp ảnh 52.
Phiếu giải đáp 64.
§5 – Số hết sức phức 65.

Tóm lược sàn diễn 65.
B Tỉ dụ minh họa 66.
Phiếu giải đáp 81.

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về Chuyên đề Toán 12 chủ đề số phức – Lê Quang Xe

Tài liệu gồm 84 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Quang Xe, hướng áp giải 1 số dạng toán tiêu biểu trong chương trình môn Toán lớp 12 chủ đề số phức, giúp học trò tham khảo lúc học chương trình Gicửa ải tích 12 chương 4.

MỤC LỤC:
Chương 4. SỐ PHỨC 1.
§1 – Xác định các nhân tố căn bản, trình diễn hình học 1.
A Lý thuyết 1.
B Bài tập minh họa 2.
Bảng đáp án 7.
§2 – Các phép toán số phức 8.
A Tóm lược lý thuyết 8.
B Bài tập minh họa 8.
Bảng đáp án 20.
Bảng đáp án 30.
§3 – Bài toán quy về giải phương trình, hệ phương trình 31.
A Bài tập minh họa 31.
Bảng đáp án 51.
§4 – Phương trình bậc 2 với hệ số thực 52.
A Tóm lược lý thuyết 52.
B Bài tập minh họa 52.
Bảng đáp án 64.
§5 – Cực trị số phức 65.
A Tóm lược lý thuyết 65.
B Tỉ dụ minh họa 66.
Bảng đáp án 81.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Chuyên #đề #Toán #chủ #đề #số #phức #Lê #Quang


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Chuyên #đề #Toán #chủ #đề #số #phức #Lê #Quang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button