Chuyên đề trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – góc – cạnh (c.g.c)

Tài liệu này gồm 14 trang, giới thiệu lý thuyết trung gian, các dạng toán và chuyên đề trắc nghiệm trong tam giác song song thứ 2: cạnh – góc – cạnh (cgc), có đáp án và lời giải cụ thể, cung cấp học trò học lớp 7 trong chương trình học. Toán 7 Hình học chương 2: Hình tam giác.

Chỉ tiêu:

Thông tin:
+ Nắm được cách vẽ tam giác biết cả cạnh và số đo góc.
+ Nói và hiểu được vế – vế – vế.
+ Kể tên và hiểu được các công dụng phụ – góc – trường hợp phụ trong tam giác vuông.
Kĩ năng:
+ Vẽ được tam giác vuông lúc biết cạnh và góc của tam giác vuông.
+ Tìm và chứng minh 2 tam giác đồng dạng về cạnh – góc – trường hợp cạnh.
+ Chứng minh 2 góc song song bằng cách chứng minh 2 tam giác nối chứng cứ minh 2 tam giác thông nhau.
+ Biết cách thể hiện, lập luận chặt chẽ về bài toán chứng minh 2 tam giác nối và 2 góc (đoạn thẳng) nối với nhau.
TÔI. THETHERITICAL CỦA TRUNG TÂM CHÚNG TÔI
II. CÁC LOẠI KHOẢNG CÁCH

Dạng 1: Vẽ tam giác biết độ dài 2 cạnh và góc chèn.
Dạng 2: Chứng minh 2 tam giác song song với nhau – góc – cạnh bên.
Dạng 3: Chứng minh rằng 2 đoạn thẳng hoặc 2 góc kết hợp với nhau.

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về Chuyên đề trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – góc – cạnh (c.g.c)

Tài liệu gồm 14 trang, thể hiện lý thuyết trọng điểm, các dạng toán và bài tập chuyên đề trường hợp bằng nhau thứ 2 của tam giác: cạnh – góc – cạnh (c.g.c), có đáp án và lời giải cụ thể, cung cấp học trò lớp 7 trong giai đoạn học tập chương trình Toán 7 phần Hình học chương 2: Tam giác.
Chỉ tiêu:
Kiến thức:
+ Nắm được cách vẽ tam giác biết 2 cạnh và 1 góc xen giữa.
+ Phát biểu và hiểu được trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh.
+ Phát biểu và nắm được hệ quả của trường hợp cạnh – góc – cạnh trong tam giác vuông.
Kỹ năng:
+ Vẽ thuần thục 1 tam giác lúc biết 2 cạnh và góc xen giữa.
+ Phát hiện và chứng minh được 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc – cạnh.
+ Chứng minh 2 góc tương ứng bằng nhau phê chuẩn chứng minh 2 tam giác bằng nhau phê chuẩn chứng minh 2 tam giác bằng nhau.
+ Biết thể hiện và lập luận chặt chẽ trong bài toán chứng minh 2 tam giác bằng nhau, 2 góc (đoạn thẳng) bằng nhau.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Vẽ 1 tam giác lúc biết độ dài 2 cạnh và góc xen giữa.
Dạng 2: Chứng minh 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc – cạnh.
Dạng 3: Chứng minh 2 đoạn thẳng hoặc 2 góc bằng nhau.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Chuyên #đề #trường #hợp #bằng #nhau #thứ #2 #của #tam #giác #cạnh #góc #cạnh #cgc


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Chuyên #đề #trường #hợp #bằng #nhau #thứ #2 #của #tam #giác #cạnh #góc #cạnh #cgc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button