Code Anime Fighting Simulator mới nhất

Anime Fighting Simulator là game mô phỏng kết hợp hành động chiến đấu cực hay trên Roblox. Bạn có thể dùng code Anime Fighting Simulator dưới đây để đổi lấy nhiều vật phẩm miễn phí trong game.

Cập nhật code Anime Fighting Simulator mới nhất

Code Anime Fighting Simulator là gì?

Như đã nói từ đầu, code Anime Fighting Simulator sẽ cho bạn những vật phẩm miễn phí, bao gồm Chikara và Yen. Những code ở bài viết nà do đội ngũ phát triển game cung cấp, được phát hành sau mỗi bản cập nhật hoặc sự kiện đặc biệt.

Code Anime Fighting Simulator tháng 1/2022

300ksubstigretv – Chikara Shards
emperadorwapo – 1,500 Chikara
sub2defildplays – 1,500 Chikara
2millionsingRoup! – 30,000 Chikara
1billionvisits! – 75,000 Chikara
frangonewcode – 1,500 Chikara
emperadorstar – 5,000 Chikara
kelvin600k – 3,000 Chikara
Mrrhino50k – 2,000 Chikara
medtw50k – 2,000 Chikara
Defildpromo – 3,000 Chikara
elemperador100k! – 5,000 Chikara
bigboi100k – 5,000 Chikara
Subtodefildplays -1,000 Chikara
Defildstream – 2,000 Chikara
NNG – 1,000 Chikara
sub2hakimbo – 500 Chikara
emperadorsubs – 1,000 Chikara
defild700k – 1,000 Chikara
Tigre200k – 1,000 Chikara
sub2emperadormaxi – 1,000 Chikara
n1colas2sub – 1,000 Chikara
tigretvsub – 1,000 Chikara
subfrango – 1,000 Chikara
L3NI – 1,000 Chikara
Sub2tanqr – 5 Chikara
sub2tplanetmilo – 5 Chikara
frango2yen – 500 Yen
Defildyen – 1,000 Yen
subtomrrhino – 500 Yen
sub2razorfishgaming – 500 Yen
subtokelvingts – 500 Yen

Cách đổi code Anime Fighting Simulator

  1. Đầu tiên, đăng nhập game Anime Fighting Simulator.
  2. Tìm biểu tượng hình con chim ở góc tay trái, phía dưới cùng của màn hình.
  3. Sao chép một trong số những code ở trên và dán vào trường tương ứng trong game.
  4. Nếu code Anime Fighting Simulator còn hiệu lực, game ngay lập tức sẽ thông báo cho bạn biết và gửi quà vào kho của bạn.

Một cảnh trong game Anime Fighting Simulator

Một cảnh trong game Anime Fighting Simulator

Code Anime Fighting Simulator hết hạn

anotherbugfix – 2,500 Chikara
secretrazorfishcode -1,000 Chikara
Elemperadorinlive – 2,000 Chikara
sub2kelvin – 1,500 Chikara
thanksbugfixes – 2,000 Chikara
dwaxinstream – 2,000 Chikara
follow2defildplays – 3,000 Chikara
5000chikara – 5,000 Chikara
vexostream – 1,500 Chikara
subtofrangoforchikara – 1,000 Chikara
gggames50k – 2,000 Chikara
thankseveryonefor1mlikeweloveyou – 50,000 Chikara
GGgames40k – 1,500 Chikara
lastyearcode750k – 10,000 Chikara
Nice300k
defild – 2,000 Chikara
subemperadormaxi – 1,000 Chikara
subn1colas – 1,000 Chikara
tigrehaveyen – 500 Yen
tigretv2sub – 1,000 Chikara
200milcrazy
CurseHigh
cyclxnee
Insane200k
Dessixsao
Yeet250k
RealDaireb
NewSulley750k
merrychristmas
GoodByeBugs
rename
10kfollowers
20kblockzone
700klikes
emilioglad30k
650klikes
oneyear500m
bloodlinesfixed
600kamazing
bloodlinefixes

Trên đây là code Anime Fighting Simulator mới nhất. Anime Fighting Simulator là một game mô phỏng hay theo phong cách anime hấp dẫn. Vì thế, đừng ngại thử game khi có cơ hội nhé! Học Điện Tử Cơ Bản sẽ liên tục update cho bạn code game Anime Fighting Simulator theo từng tháng.


Thông tin thêm về Code Anime Fighting Simulator mới nhất

Anime Fighting Simulator là game mô phỏng kết hợp hành động chiến đấu cực hay trên Roblox. Bạn có thể dùng code Anime Fighting Simulator dưới đây để đổi lấy nhiều vật phẩm miễn phí trong game.Cập nhật code Anime Fighting Simulator mới nhất(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Code Anime Fighting Simulator là gì?Như đã nói từ đầu, code Anime Fighting Simulator sẽ cho bạn những vật phẩm miễn phí, bao gồm Chikara và Yen. Những code ở bài viết nà do đội ngũ phát triển game cung cấp, được phát hành sau mỗi bản cập nhật hoặc sự kiện đặc biệt.Code Anime Fighting Simulator tháng 1/2022300ksubstigretv – Chikara Shardsemperadorwapo – 1,500 Chikarasub2defildplays – 1,500 Chikara 2millionsingRoup! – 30,000 Chikara1billionvisits! – 75,000 Chikarafrangonewcode – 1,500 Chikaraemperadorstar – 5,000 Chikarakelvin600k – 3,000 ChikaraMrrhino50k – 2,000 Chikaramedtw50k – 2,000 ChikaraDefildpromo – 3,000 Chikaraelemperador100k! – 5,000 Chikarabigboi100k – 5,000 ChikaraSubtodefildplays -1,000 ChikaraDefildstream – 2,000 ChikaraNNG – 1,000 Chikarasub2hakimbo – 500 Chikaraemperadorsubs – 1,000 Chikaradefild700k – 1,000 ChikaraTigre200k – 1,000 Chikarasub2emperadormaxi – 1,000 Chikaran1colas2sub – 1,000 Chikaratigretvsub – 1,000 Chikarasubfrango – 1,000 ChikaraL3NI – 1,000 ChikaraSub2tanqr – 5 Chikarasub2tplanetmilo – 5 Chikarafrango2yen – 500 YenDefildyen – 1,000 Yensubtomrrhino – 500 Yensub2razorfishgaming – 500 Yensubtokelvingts – 500 Yen(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Cách đổi code Anime Fighting SimulatorĐầu tiên, đăng nhập game Anime Fighting Simulator.Tìm biểu tượng hình con chim ở góc tay trái, phía dưới cùng của màn hình.Sao chép một trong số những code ở trên và dán vào trường tương ứng trong game.Nếu code Anime Fighting Simulator còn hiệu lực, game ngay lập tức sẽ thông báo cho bạn biết và gửi quà vào kho của bạn.Một cảnh trong game Anime Fighting SimulatorCode Anime Fighting Simulator hết hạnanotherbugfix – 2,500 Chikarasecretrazorfishcode -1,000 ChikaraElemperadorinlive – 2,000 Chikarasub2kelvin – 1,500 Chikarathanksbugfixes – 2,000 Chikaradwaxinstream – 2,000 Chikarafollow2defildplays – 3,000 Chikara5000chikara – 5,000 Chikaravexostream – 1,500 Chikarasubtofrangoforchikara – 1,000 Chikaragggames50k – 2,000 Chikarathankseveryonefor1mlikeweloveyou – 50,000 ChikaraGGgames40k – 1,500 Chikaralastyearcode750k – 10,000 ChikaraNice300kdefild – 2,000 Chikarasubemperadormaxi – 1,000 Chikarasubn1colas – 1,000 Chikaratigrehaveyen – 500 Yentigretv2sub – 1,000 Chikara200milcrazyCurseHighcyclxneeInsane200kDessixsaoYeet250kRealDairebNewSulley750kmerrychristmasGoodByeBugsrename10kfollowers20kblockzone700klikesemilioglad30k650klikesoneyear500mbloodlinesfixed600kamazingbloodlinefixes(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Trên đây là code Anime Fighting Simulator mới nhất. Anime Fighting Simulator là một game mô phỏng hay theo phong cách anime hấp dẫn. Vì thế, đừng ngại thử game khi có cơ hội nhé! Học Điện Tử Cơ Bản sẽ liên tục update cho bạn code game Anime Fighting Simulator theo từng tháng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Code #Anime #Fighting #Simulator #mới #nhất


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Code #Anime #Fighting #Simulator #mới #nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button