Công văn 1657/TCT-TTHT

Công văn 1657/TCT-TTHT về tuyên truyền cho dự án Hiện đại hóa quy trình quản lý thu nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————-

Số: 1657/TCT-TTHT
V/v tuyên truyền cho dự án Hiện đại hóa quy trình quản lý thu nộp thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La

Nhằm tuyên truyền cho dự án Hiện đại hóa quy trình quản lý thu nộp thuế giữa cơ quan Thuế – Kho bạc Nhà nước – Hải quan – Tài chính, Tổng cục Thuế phối hợp với Ban Thời sự – Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) xây dựng phóng sự về tác động của dự án đối với việc thực hiện nhiệm vụ của ngành tài chính nói chung và ngành thuế nói riêng, được phát sóng trên kênh VTV1-Đài THVN. Dự kiến phóng sự sẽ được ghi hình thực tế tại Cục Thuế tỉnh Sơn La.

Để tạo điều kiện cho nhóm phóng viên thực hiện chương trình, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Sơn La thực hiện một số nội dung sau:

– Chuẩn bị báo cáo theo nội dung trên, cung cấp các thông tin, tài liệu phù hợp, bố trí trả lời phỏng vấn và tạo điều kiện cho các phóng viên ghi hình thực tế tại đơn vị.

– Liên hệ với Kho bạc nhà nước trên địa bàn và 01 doanh nghiệp để nhóm phóng viên đến làm việc, phỏng vấn, ghi hình.

Thời gian: trong tháng 5/2013 (về ngày ghi hình cụ thể Vụ TTHT NNT, Cục CNTT sẽ liên hệ trực tiếp với Cục Thuế).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết, thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Cao Thái


Thông tin thêm về Công văn 1657/TCT-TTHT

Công văn 1657/TCT-TTHT về tuyên truyền cho dự án Hiện đại hóa quy trình quản lý thu nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————————-

Số: 1657/TCT-TTHT V/v tuyên truyền cho dự án Hiện đại hóa quy trình quản lý thu nộp thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La
Nhằm tuyên truyền cho dự án Hiện đại hóa quy trình quản lý thu nộp thuế giữa cơ quan Thuế – Kho bạc Nhà nước – Hải quan – Tài chính, Tổng cục Thuế phối hợp với Ban Thời sự – Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) xây dựng phóng sự về tác động của dự án đối với việc thực hiện nhiệm vụ của ngành tài chính nói chung và ngành thuế nói riêng, được phát sóng trên kênh VTV1-Đài THVN. Dự kiến phóng sự sẽ được ghi hình thực tế tại Cục Thuế tỉnh Sơn La.
Để tạo điều kiện cho nhóm phóng viên thực hiện chương trình, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Sơn La thực hiện một số nội dung sau:
– Chuẩn bị báo cáo theo nội dung trên, cung cấp các thông tin, tài liệu phù hợp, bố trí trả lời phỏng vấn và tạo điều kiện cho các phóng viên ghi hình thực tế tại đơn vị.
– Liên hệ với Kho bạc nhà nước trên địa bàn và 01 doanh nghiệp để nhóm phóng viên đến làm việc, phỏng vấn, ghi hình.
Thời gian: trong tháng 5/2013 (về ngày ghi hình cụ thể Vụ TTHT NNT, Cục CNTT sẽ liên hệ trực tiếp với Cục Thuế).
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết, thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NNT PHÓ VỤ TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Cao Thái

TagsThuế – Lệ phí – Kinh phí

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Công #văn #1657TCTTTHT


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Công #văn #1657TCTTTHT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button