Cookie Run Kingdom – Tổng hợp Giftcode tháng 1 năm 2022 và cách nhập Giftcode chi tiết

CRK1STBIRTHDAYD7

Tình trạng Code Quà tặng
Còn hoạt động 2021KRGAMEAWARDS 1,000 Rainbow Cubes, 1000 Cold Crystals & 5,000 Crystals
Còn hoạt động 30MILLIONKINGDOM 3,000 Rainbow Cubes & 3,000 Crystals
Còn hoạt động SAMSUNGCRKINGDOM 1.000 Crystals
Còn hoạt động GETUR5SUGARGNOME 5 Gnomes
Còn hoạt động GETUR3SUGARGNOME 3 Gnomes
Còn hoạt động GETUR1SUGARGNOME 1 Gnomes
Còn hoạt động GETUR7SUGARGNOME 7 Gnomes
Hết hạn KINGDOMWITHSONIC  
Hết hạn REALTOUGHCOOKIES  
Hết hạn KINGDOMNBLUECLUB  
 • REALTOUGHCOOKIES (Reward: 500 Crystals) – Cập nhật game rồi thử code mới
 • KINGDOMWITHSONIC (Reward: 1000 Crystals) 
 • GETUR5SUGARGNOME 
 • GETUR3SUGARGNOME 
 • GETUR1SUGARGNOME 
 • GETUR7SUGARGNOME
 • PARFAITSUBSCRIBE (Phần thưởng: 1000 Kim Cương)
 • BESTGAMEAWARDTHX (Phần thưởng: 3000 Kim Cương)
 • COOKIERUNTWITTER (Phần thưởng: 1000 Kim Cương)
 • XYOKSPZLLUJYFKJN (Phần thưởng: 12.000 EXP)
 • CHIMNPERLKINGDOM (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
 • TIYSVCUKYDPPHTNP (Phần thưởng: 50000 Xu)
 • COOKIECHICKENRUN (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
 • HAPPY100DAYSGIFT (Phần thưởng: 1000 Kim Cương, Thạch nổ và một số phần thưởng khác)
 • IELLBHSLKSKZHBGD (Phần thưởng: 3 Máy cắt bánh quy)
 • POONGDENGKINGDOM (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
 • KINGDOMIAMSIXTAN (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
 • KINGDOMBERYLLULU (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
 • 2CHAMCOOKINGDOM2 (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
 • KINGDOMYUNIKO720 (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
 • WELCOMETOKINGDOM (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
 • KINGDOMWELOVEYOU (Phần thưởng: 3000 Kim Cương và 100 Stamina)
 • COOKIEFOOLSDAYS2 (Phần thưởng: 401 Kim Cương)
 • TAMAGIFT500TOYOU (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
 • SOQCESWVJWEKZDVB (Phần thưởng: 1000 Kim Cương)
 • RUSWKGMLKINGDOM6 (Phần thưởng: 300 Kim Cương)
 • 12THBRAVEDAY0612
 • JJONDEUKEECOOKIE (Phần thưởng: 300 Kim Cương)
 • COOKANGJIKINGDOM (Phần thưởng: 300 Kim Cương)
 • DOMINOCOOKINGDOM (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
 • WELCOMETOCRKMATT (Phần thưởng: 300 Kim Cương)
 • WELCOMETOCRKJACE (Phần thưởng: 300 Kim Cương)
 • OPENSILVERBUTTON (Phần thưởng: 1.000 Kim Cương, 20 Chìa khóa tháp & 200 Sừng)
 • WELCOMETOCKSANNA (Phần thưởng: 300 Kim Cương)
 • KINGDOMOKING5927 (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
 • KINGDOMSWAMP0130 (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
 • KINGDOMSUNBA0128 (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
 • KINGDOMYANGDDING (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
 • KINGDOMLILKA2021 (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
 • KINGDOMNAMDOBLUE (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
 • 50CAFEREWARD1000 (Phần thưởng: Không xác định)
 • COOSEBOMEKINGDOM (Phần thưởng: 300 Kim Cương)
 • TK2PO5GA87DBJALQ (Phần thưởng: 500 Kim Cương)

Bước 1: ĐĐể người chơi nhập Giftcode Cookie Run Kingdom, bạn hãy chọn vào biểu tượng 3 vạch ngang nằm ở góc trên bên phải của màn hình.

Chọn Settings.

Bước 2: Bạn hãy chọn tiếp Tab Info và lựa chọn Copy phần email của mình vào

Cookie Run Kingdom - Tổng hợp Giftcode tháng 1 năm 2022 và cách nhập Giftcode chi tiết 2Bạn sẽ nhận được thông báo Email đã được copy như ở dưới hình.

Bước 3: Sau đó bạn quay trở lại  màn hình này và chọn Coupons

Bước 4: Game sẽ nhảy ra webpage để bạn nhập email của bạn và chỗ nhập Giftcode như hình dưới đây

Cookie Run Kingdom - Tổng hợp Giftcode tháng 1 năm 2022 và cách nhập Giftcode chi tiết 4]Copy Player ID bạn đã biết ở trên và Giftcode trong bài vào và nhận


Nếu bạn đã chơi Cookie Run: Kingdom thì hãy vào bài viết này để tổng hợp những Giftcode mới nhất giúp nhận được thật nhiều kim cương trong game nhé

Code Cookie Run Kingdom mới nhất
CRK1STBIRTHDAYD7

Tình trạng
Code
Quà tặng

Còn hoạt động
2021KRGAMEAWARDS
1,000 Rainbow Cubes, 1000 Cold Crystals & 5,000 Crystals

Còn hoạt động
30MILLIONKINGDOM
3,000 Rainbow Cubes & 3,000 Crystals

Còn hoạt động
SAMSUNGCRKINGDOM
1.000 Crystals

Còn hoạt động
GETUR5SUGARGNOME
5 Gnomes

Còn hoạt động
GETUR3SUGARGNOME
3 Gnomes

Còn hoạt động
GETUR1SUGARGNOME
1 Gnomes

Còn hoạt động
GETUR7SUGARGNOME
7 Gnomes

Hết hạn
KINGDOMWITHSONIC
 

Hết hạn
REALTOUGHCOOKIES
 

Hết hạn
KINGDOMNBLUECLUB
 

Code Cookie Run Kingdom mới nhất tháng 10 hiện tại

REALTOUGHCOOKIES (Reward: 500 Crystals) – Cập nhật game rồi thử code mới
KINGDOMWITHSONIC (Reward: 1000 Crystals) 
GETUR5SUGARGNOME 
GETUR3SUGARGNOME 
GETUR1SUGARGNOME 
GETUR7SUGARGNOME

Code Cookie Run Kingdom cũ hơn

PARFAITSUBSCRIBE (Phần thưởng: 1000 Kim Cương)
BESTGAMEAWARDTHX (Phần thưởng: 3000 Kim Cương)
COOKIERUNTWITTER (Phần thưởng: 1000 Kim Cương)
XYOKSPZLLUJYFKJN (Phần thưởng: 12.000 EXP)
CHIMNPERLKINGDOM (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
TIYSVCUKYDPPHTNP (Phần thưởng: 50000 Xu)
COOKIECHICKENRUN (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
HAPPY100DAYSGIFT (Phần thưởng: 1000 Kim Cương, Thạch nổ và một số phần thưởng khác)
IELLBHSLKSKZHBGD (Phần thưởng: 3 Máy cắt bánh quy)
POONGDENGKINGDOM (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
KINGDOMIAMSIXTAN (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
KINGDOMBERYLLULU (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
2CHAMCOOKINGDOM2 (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
KINGDOMYUNIKO720 (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
WELCOMETOKINGDOM (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
KINGDOMWELOVEYOU (Phần thưởng: 3000 Kim Cương và 100 Stamina)
COOKIEFOOLSDAYS2 (Phần thưởng: 401 Kim Cương)
TAMAGIFT500TOYOU (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
SOQCESWVJWEKZDVB (Phần thưởng: 1000 Kim Cương)
RUSWKGMLKINGDOM6 (Phần thưởng: 300 Kim Cương)
12THBRAVEDAY0612
JJONDEUKEECOOKIE (Phần thưởng: 300 Kim Cương)
COOKANGJIKINGDOM (Phần thưởng: 300 Kim Cương)
DOMINOCOOKINGDOM (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
WELCOMETOCRKMATT (Phần thưởng: 300 Kim Cương)
WELCOMETOCRKJACE (Phần thưởng: 300 Kim Cương)
OPENSILVERBUTTON (Phần thưởng: 1.000 Kim Cương, 20 Chìa khóa tháp & 200 Sừng)
WELCOMETOCKSANNA (Phần thưởng: 300 Kim Cương)
KINGDOMOKING5927 (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
KINGDOMSWAMP0130 (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
KINGDOMSUNBA0128 (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
KINGDOMYANGDDING (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
KINGDOMLILKA2021 (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
KINGDOMNAMDOBLUE (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
50CAFEREWARD1000 (Phần thưởng: Không xác định)
COOSEBOMEKINGDOM (Phần thưởng: 300 Kim Cương)
TK2PO5GA87DBJALQ (Phần thưởng: 500 Kim Cương)

Cách nhập coupon Cookie Run Kingdom
Bước 1: ĐĐể người chơi nhập Giftcode Cookie Run Kingdom, bạn hãy chọn vào biểu tượng 3 vạch ngang nằm ở góc trên bên phải của màn hình.
Chọn Settings.
Bước 2: Bạn hãy chọn tiếp Tab Info và lựa chọn Copy phần email của mình vào
Bạn sẽ nhận được thông báo Email đã được copy như ở dưới hình.
Bước 3: Sau đó bạn quay trở lại  màn hình này và chọn Coupons

Bước 4: Game sẽ nhảy ra webpage để bạn nhập email của bạn và chỗ nhập Giftcode như hình dưới đây
]Copy Player ID bạn đã biết ở trên và Giftcode trong bài vào và nhận

Share

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Cookie #Run #Kingdom #Tổng #hợp #Giftcode #tháng #năm #và #cách #nhập #Giftcode #chi #tiết


 • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
 • #Cookie #Run #Kingdom #Tổng #hợp #Giftcode #tháng #năm #và #cách #nhập #Giftcode #chi #tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button