Đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp online

Người lao động sẽ sớm được làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp online

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19 khiến nhiều người lao động bị mất việc. Chính vì vậy Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trên Cổng dịch vụ công Quốc gia là một trong những yêu cấp bách được nêu tại Nghị quyết 107/NQ-CP. Vậy thủ tục đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp online được thực hiện như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo một số nội dung sau đây để biết thêm chi tiết.

  • Các dịch vụ ở Hà Nội được phép hoạt động từ 21/9

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp online

Luật sư tư vấn

Tại điểm c khoản 1 điều 10 Nghị quyết 107/NQ-CP ngày 11/9/2021, Chính phủ giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và cơ quan, địa phương liên quan xây dựng, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, cung cấp, tiếp nhận, xử lý dịch vụ công hỗ trợ giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trên cổng Dịch vụ công Quốc gia trong tháng 10/2021.

Trong đó, cho phép người lao động nộp bản chụp một trong các giấy tờ theo quy định tại khoản 6 điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (quy định hiện nay là nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).

Đây là yêu cầu từ Chính phủ với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, do đó người lao động cần phải đợi Bộ và các cơ quan hữu quan hướng dẫn cụ thể trong thời gian tới.

Khi đó, người lao động được nộp bản chụp một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc khi làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Online:

– Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

– Quyết định thôi việc.

– Quyết định sa thải.

– Quyết định kỷ luật buộc thôi việc.

– Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

– Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có nội dung cụ thể về thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động.

– Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã.

– Trường hợp người lao động không có các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động do đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật và người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền thì thực hiện theo quy trình sau:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh gửi văn bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư xác nhận đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan công an, chính quyền địa phương nơi đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở chính thực hiện xác minh nội dung đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.

Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản trả lời cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh về nội dung đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu xác nhận của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.

– Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 43 Luật Việc làm năm 2013 thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của hợp đồng đó.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Học Điện Tử Cơ Bản VN.


Thông tin thêm về Đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp online

Người lao động sẽ sớm được làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp online
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19 khiến nhiều người lao động bị mất việc. Chính vì vậy Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trên Cổng dịch vụ công Quốc gia là một trong những yêu cấp bách được nêu tại Nghị quyết 107/NQ-CP. Vậy thủ tục đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp online được thực hiện như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo một số nội dung sau đây để biết thêm chi tiết.

Các dịch vụ ở Hà Nội được phép hoạt động từ 21/9

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp online
Luật sư tư vấn
Tại điểm c khoản 1 điều 10 Nghị quyết 107/NQ-CP ngày 11/9/2021, Chính phủ giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và cơ quan, địa phương liên quan xây dựng, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, cung cấp, tiếp nhận, xử lý dịch vụ công hỗ trợ giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trên cổng Dịch vụ công Quốc gia trong tháng 10/2021.
Trong đó, cho phép người lao động nộp bản chụp một trong các giấy tờ theo quy định tại khoản 6 điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (quy định hiện nay là nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).
Đây là yêu cầu từ Chính phủ với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, do đó người lao động cần phải đợi Bộ và các cơ quan hữu quan hướng dẫn cụ thể trong thời gian tới.
Khi đó, người lao động được nộp bản chụp một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc khi làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Online:
– Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.
– Quyết định thôi việc.
– Quyết định sa thải.
– Quyết định kỷ luật buộc thôi việc.
– Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
– Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có nội dung cụ thể về thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động.
– Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã.
– Trường hợp người lao động không có các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động do đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật và người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền thì thực hiện theo quy trình sau:
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh gửi văn bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư xác nhận đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.
Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan công an, chính quyền địa phương nơi đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở chính thực hiện xác minh nội dung đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.
Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản trả lời cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh về nội dung đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu xác nhận của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.
– Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 43 Luật Việc làm năm 2013 thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của hợp đồng đó.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Học Điện Tử Cơ Bản VN.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đăng #ký #nhận #trợ #cấp #thất #nghiệp #online


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Đăng #ký #nhận #trợ #cấp #thất #nghiệp #online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button