Danh sách và cách mở khóa các nhân vật trong Mario Kart Tour

Các nhân vật dễ thương và quen thuộc trong Mario Kart Tour là yếu tố khiến nhiều người yêu thích tựa game này. Ngoài các nhân vật quen thuộc, trò chơi còn bổ sung thêm những nhân vật mới như Pauline và Nhạc sĩ Mario, cũng như thay đổi cách mỗi lựa chọn nhân vật có thể mang lại lợi thế cho người chơi.

Thay vì chỉ gắn bó vào các tay đua quen thuộc, hãy tìm kiếm những nhân vật có độ hiếm cao và kỹ năng đặc biệt, nhặt được từ các hộp vật phẩm trên đường đua. Điều này sẽ mang đến cho người chơi rất nhiều kiểu nhân vật trong Mario Kart Tour với những lợi thế bất ngờ. Hãy cùng xem hướng dẫn cách mở khóa và danh sách nhân vật trong Mario Kart Tour.

Cách mở khóa các nhân vật trong Mario Kart Tour

Ban đầu vào trò chơi, game thủ sẽ được cung cấp một nhân vật duy nhất và phải mở khóa những nhân vật còn lại thông quan nhiều cách khác nhau:

  • Tour Gift – quà tặng tham quan, sẽ mở khóa khi người chơi tiến bộ qua các chuyến tham quan có giới hạn thời gian. Chúng được thiết lập và yêu cầu tiến trình Tour để mở khóa.
  • Store – cửa hàng, được thiết lập và yêu cầu tiền xu hoặc tiền trong thế giới thực để mở khóa.
  • Pipes – một hệ thống gacha, người chơi có thể quay để mở khóa nhân vật hoặc các vật phẩm khác. Để quay gacha sẽ cần có Hồng ngọc (đơn vị tiền tệ cao cấp của Mario Kart Tour, kiếm được trong trò chơi hoặc mua bằng tiền trong thế giới thực).

Người chơi có thể nhận được nhân vật mới thông qua Tour Gift

Độ hiếm của nhân vật trong Mario Kart Tour

Normal (tỷ lệ xuất hiện 5%):

Super (tỷ lệ xuất hiện 1%):

High-end (tỷ lệ xuất hiện 0,3%):

  • Dry Bowser
  • Metal Mario
  • Peachette

Mario Kart Tour có rất nhiều nhân vật dễ thương với kỹ năng khác nhau để người chơi mở khóa

Mario Kart Tour có rất nhiều nhân vật dễ thương với kỹ năng khác nhau để người chơi mở khóa

Danh sách nhân vật trong Mario Kart Tour

Dưới đây là danh sách các nhân vật trong Mario Kart Tour tính nay, với tổng cộng 34 nhân vật để mở khóa:

Tên nhân vật

Kỹ năng đặc biệt

Vị trí hộp 3 vật phẩm Vị trí hộp 2 vật phẩm
Baby Mario Boomerang Flower Mario Circuit 1 T Daisy Hills R
Koopa Troopa Beach
Toad Circuit
Toad Circuit T
Yoshi Circuit
Baby Peach Bubble Cheep Cheep Lagoon Daisy Hills R
Koopa Troopa Beach R
Mario Circuit 1 R
Baby Daisy Bubble Daisy Hills T Daisy Hills R
Koopa Troopa Beach T
Toad Circuit R
Mario Circuit 1 R
Cheep Cheep Lagoon
Shy Guy Bazaar
Baby Rosalina Bubble Rainbow Road T
Choco Island 2T
Rainbow Road R
Yoshi Circuit R
Mario Circuit 2T
Koopa Troopa Triple Green Shells Koopa Troopa Beach Bowser’s Castle 1 T
Koopa Troopa Beach R
Koopa Troopa Beach T
Cheep Cheep Lagoon
Cheep Cheep Lagoon R
Shy Guy Double Bob-ombs Shy Guy Bazaar Dino Dino Jungle
Bowser’s Castle 1
Bowser’s Castle 1 R
Shy Guy Bazaar T
Dry Bones Triple Green Shells Bowser’s Castle 1 T
Shy Guy Bazaar T
Bowser’s Castle 1
Bowser’s Castle 1 R
Cheep Cheep Lagoon R
Cheep Cheep Lagoon T
Iggy Triple Green Shells Choco Island 2R Bowser’s Castle 1T
Koopta Troopa Beach T
Kalimari Desert R
Neo Bowser City T
Rock Rock Mountain T
Mario Circuit 2
Mario Circuit 2R
Larry Boomerang Flower Kalimari Desert R Kalimari Desert T
Neo Bowser City
Neo Bowser City T
Rock Rock Mountain T
Lemmy Bubble Rainbow Road R
Mario Circuit 2T
Bowser’s Castle 1R
Rainbow Road
Toad Circuit R
Choco Island 2T
Ludwig Dash Ring Bowser’s Castle 1
Kalimari Desert
Rainbow Road
Shy Guy Bazaar R
Morton Giant Banana Kalimari Desert Bowser’s Castle 1
Kalimari Desert T
Neo Bowser City T
Rock Rock Mountain
Mario Circuit 2R
Roy Double Bob-ombs Kalimari Desert T Kalimari Desert
Kalimari Desert R
Mario Circuit 2T
Neo Bowser City R
Dino Dino Jungle R
Koopa Troopa Beach T
Wendy Heart Choco Island 2 Daisy Hills T
Mario Circuit
Mario Circuit T
Neo Bowser City R
Mario Fire Flower Koopa Troopa Beach
Mario Circuit T
Cheep Cheep Lagoon T
Koopa Troopa Beach R
Yoshi Circuit
Yoshi Circuit R
Mario Circuit 1 R
Shy Guy Bazaar R
Peach Heart Koopa Troopa Beach R
Koopa Troopa Beach T
Yoshi Circuit R
Mario Circuit 1 T
Toad Circuit T
Mario Circuit 1 R
Cheep Cheep Lagoon T
Shy Guy Bazaar
Yoshi Yoshi’s Egg Rock Rock Mountain
Yoshi Circuit
Yoshi Circuit T
Dino Dino Jungle
Dino Dino Jungle R
Yoshi Circuit R
Daisy Heart Daisy Hills
Daisy Hills T
Cheep Cheep Lagoon R
Shy Guy Bazaar R
Toad Circuit
Yoshi Circuit T
Shy Guy Bazaar T
Toad Triple Mushrooms Toad Circuit
Rock Rock Mountain T
Koopa Koopa Beach
Toad Circuit T
Mario Circuit T
Mario Circuit 1 T
Toadette Triple Mushrooms Daisy Hills R
Toad Circuit
Daisy Hills
Koopa Troopa Beach
Toad Circuit R
Toad Circuit T
Rosalina Dash Ring Mario Circuit R
Rainbow Road
Neo Bowser City R
Rainbow Road R
Mario Circuit 2
Choco Island 2R
Bowser Bowser’s Shell Dino Dino Jungle T
Bowser’s Castle 1
Bowser’s Castle 1 T
Bowser’s Castle 1 R
Rock Mountain R
New York Minute T
Donkey Kong Giant Banana Dino Dino Jungle
Rock Rock Mountain
Dino Dino Jungle R
Dino Dino Jungle T
Koopa Troopa Beach R
Rock Rock Mountain R
New York Minute
New York Minute R
Diddy Kong Banana Barrels Dino Dino Jungle R
Toad Circuit R
Rock Rock Mountain R
Koopa Troopa Beach R
Koopa Troopa Beach R
Rock Rock Mountain
New York Minute R
New York Minute R/T
Lakitu Triple Green Shells Toad Circuit T
Mario Circuit 2T
Dino Dino Jungle R
Rock Rock Mountain R
Mario Circuit 2
New York Minute R/T
Tokyo Blur
Tokyo Blur T
Bowser Jr. Bowser’s Shell Bowser’s Castle 1R
Neo Bowser City
Neo Bowser City T
Choco Island 2R
Bowser’s Castle 1T
Neo Bowser City R
Mario Circuit 2T
Cheep Cheep Lagoon
Wario Double Bob-ombs Kalimari Desert R
Kalimari Desert T
Choco Island 2T
Neo Bowser City
Rock Rock Mountain T
Choco Island 2
New York Minute R
Metal Mario Fire Flower Rock Rock Mountain R
Shy Guy Bazaar
Dino Dino Jungle T
Toad Circuit
Yoshi Circuit R
Yoshi Circuit R
Mario Circuit 1 T
Shy Guy Bazaar R
Shy Guy Bazaar T
Peachette Mushroom Cannon Dino Dino Jungle R
Toad Circuit
Toad Circuit T
Daisy Hills
Yoshi Circuit
Yoshi Circuit T
Mario Circuit 1
Mario Circuit 1 R
Pauline Lucky Seven New York Minute
New York Minute R/T
Yoshi Circuit T
Cheep Cheep Lagoon T
Shy Guy Bazaar
Shy Guy Bazaar R
New York Minute T
New York Minute R
Mario (Musician) Double Bob-ombs Daisy Hills
Yoshi Circuit R
New York Minute T
New York Minute R
Daisy Hills R
Rock Rock Mountain T
New York Minute
New York Minute R/T
Peach (Kimono) Mushroom Cannon Mario Circuit
Mario Circuit 2R
Tokyo Clur R
Tokyo Blur T
Mario Circuit R
Rainbow Road
Mario Circuit 1
Tokyo Blur
Tokyo Blur R/T
Mario (Hakama) Coin Box Bowser’s Castle 1T
Mario Circuit T
Mario Circuit 2
Tokyo Blur
Tokyo Blur R/T
Bowser’s Castle 1R
Rainbow Road T
Mario Circuit 1R
Mario Circuit 2T
Shy Guy Bazaar T
Tokyo Blur T
Dry Bowser Bowser’s Shell Dino Dino Jungle
Dino Dino Jungle T
Bowser’s Castle 1R
Shy Guy Bazaar R
Daisy Hills T
Bowser’s Castle 1
Rock Rock Mountain
Rock Rock Mountain T

Thông tin thêm về Danh sách và cách mở khóa các nhân vật trong Mario Kart Tour

Các nhân vật dễ thương và quen thuộc trong Mario Kart Tour là yếu tố khiến nhiều người yêu thích tựa game này. Ngoài các nhân vật quen thuộc, trò chơi còn bổ sung thêm những nhân vật mới như Pauline và Nhạc sĩ Mario, cũng như thay đổi cách mỗi lựa chọn nhân vật có thể mang lại lợi thế cho người chơi.Thay vì chỉ gắn bó vào các tay đua quen thuộc, hãy tìm kiếm những nhân vật có độ hiếm cao và kỹ năng đặc biệt, nhặt được từ các hộp vật phẩm trên đường đua. Điều này sẽ mang đến cho người chơi rất nhiều kiểu nhân vật trong Mario Kart Tour với những lợi thế bất ngờ. Hãy cùng xem hướng dẫn cách mở khóa và danh sách nhân vật trong Mario Kart Tour.Cách mở khóa các nhân vật trong Mario Kart Tour(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Ban đầu vào trò chơi, game thủ sẽ được cung cấp một nhân vật duy nhất và phải mở khóa những nhân vật còn lại thông quan nhiều cách khác nhau:Tour Gift – quà tặng tham quan, sẽ mở khóa khi người chơi tiến bộ qua các chuyến tham quan có giới hạn thời gian. Chúng được thiết lập và yêu cầu tiến trình Tour để mở khóa.Store – cửa hàng, được thiết lập và yêu cầu tiền xu hoặc tiền trong thế giới thực để mở khóa.Pipes – một hệ thống gacha, người chơi có thể quay để mở khóa nhân vật hoặc các vật phẩm khác. Để quay gacha sẽ cần có Hồng ngọc (đơn vị tiền tệ cao cấp của Mario Kart Tour, kiếm được trong trò chơi hoặc mua bằng tiền trong thế giới thực).Người chơi có thể nhận được nhân vật mới thông qua Tour Gift(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Độ hiếm của nhân vật trong Mario Kart TourNormal (tỷ lệ xuất hiện 5%):Koopa TroopaDry BonesBaby DaisyBaby MarioBaby PeachShy GuySuper (tỷ lệ xuất hiện 1%):Donkey KongToadBowserMarioYoshiDaisyDiddy KongToadettePeachHigh-end (tỷ lệ xuất hiện 0,3%):Dry BowserMetal MarioPeachetteMario Kart Tour có rất nhiều nhân vật dễ thương với kỹ năng khác nhau để người chơi mở khóaDanh sách nhân vật trong Mario Kart TourDưới đây là danh sách các nhân vật trong Mario Kart Tour tính nay, với tổng cộng 34 nhân vật để mở khóa:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Tên nhân vậtKỹ năng đặc biệtVị trí hộp 3 vật phẩmVị trí hộp 2 vật phẩmBaby MarioBoomerang FlowerMario Circuit 1 TDaisy Hills RKoopa Troopa BeachToad CircuitToad Circuit TYoshi CircuitBaby PeachBubbleCheep Cheep LagoonDaisy Hills RKoopa Troopa Beach RMario Circuit 1 RBaby DaisyBubbleDaisy Hills TDaisy Hills RKoopa Troopa Beach TToad Circuit RMario Circuit 1 RCheep Cheep LagoonShy Guy BazaarBaby RosalinaBubbleRainbow Road TChoco Island 2TRainbow Road RYoshi Circuit RMario Circuit 2TKoopa TroopaTriple Green ShellsKoopa Troopa BeachBowser’s Castle 1 TKoopa Troopa Beach RKoopa Troopa Beach TCheep Cheep LagoonCheep Cheep Lagoon RShy GuyDouble Bob-ombsShy Guy BazaarDino Dino JungleBowser’s Castle 1Bowser’s Castle 1 RShy Guy Bazaar TDry BonesTriple Green ShellsBowser’s Castle 1 TShy Guy Bazaar TBowser’s Castle 1Bowser’s Castle 1 RCheep Cheep Lagoon RCheep Cheep Lagoon TIggyTriple Green ShellsChoco Island 2RBowser’s Castle 1TKoopta Troopa Beach TKalimari Desert RNeo Bowser City TRock Rock Mountain TMario Circuit 2Mario Circuit 2RLarryBoomerang FlowerKalimari Desert RKalimari Desert TNeo Bowser CityNeo Bowser City TRock Rock Mountain TLemmyBubbleRainbow Road RMario Circuit 2TBowser’s Castle 1RRainbow RoadToad Circuit RChoco Island 2TLudwigDash RingBowser’s Castle 1Kalimari DesertRainbow RoadShy Guy Bazaar RMortonGiant BananaKalimari DesertBowser’s Castle 1Kalimari Desert TNeo Bowser City TRock Rock MountainMario Circuit 2RRoyDouble Bob-ombsKalimari Desert TKalimari DesertKalimari Desert RMario Circuit 2TNeo Bowser City RDino Dino Jungle RKoopa Troopa Beach TWendyHeartChoco Island 2Daisy Hills TMario CircuitMario Circuit TNeo Bowser City RMarioFire FlowerKoopa Troopa BeachMario Circuit TCheep Cheep Lagoon TKoopa Troopa Beach RYoshi CircuitYoshi Circuit RMario Circuit 1 RShy Guy Bazaar RPeachHeartKoopa Troopa Beach RKoopa Troopa Beach TYoshi Circuit RMario Circuit 1 TToad Circuit TMario Circuit 1 RCheep Cheep Lagoon TShy Guy BazaarYoshiYoshi’s EggRock Rock MountainYoshi CircuitYoshi Circuit TDino Dino JungleDino Dino Jungle RYoshi Circuit RDaisyHeartDaisy HillsDaisy Hills TCheep Cheep Lagoon RShy Guy Bazaar RToad CircuitYoshi Circuit TShy Guy Bazaar TToadTriple MushroomsToad CircuitRock Rock Mountain TKoopa Koopa BeachToad Circuit TMario Circuit TMario Circuit 1 TToadetteTriple MushroomsDaisy Hills RToad CircuitDaisy HillsKoopa Troopa BeachToad Circuit RToad Circuit TRosalinaDash RingMario Circuit RRainbow RoadNeo Bowser City RRainbow Road RMario Circuit 2Choco Island 2RBowserBowser’s ShellDino Dino Jungle TBowser’s Castle 1Bowser’s Castle 1 TBowser’s Castle 1 RRock Mountain RNew York Minute TDonkey KongGiant BananaDino Dino JungleRock Rock MountainDino Dino Jungle RDino Dino Jungle TKoopa Troopa Beach RRock Rock Mountain RNew York MinuteNew York Minute RDiddy KongBanana BarrelsDino Dino Jungle RToad Circuit RRock Rock Mountain RKoopa Troopa Beach RKoopa Troopa Beach RRock Rock MountainNew York Minute RNew York Minute R/TLakituTriple Green ShellsToad Circuit TMario Circuit 2TDino Dino Jungle RRock Rock Mountain RMario Circuit 2New York Minute R/TTokyo BlurTokyo Blur TBowser Jr.Bowser’s ShellBowser’s Castle 1RNeo Bowser CityNeo Bowser City TChoco Island 2RBowser’s Castle 1TNeo Bowser City RMario Circuit 2TCheep Cheep LagoonWarioDouble Bob-ombsKalimari Desert RKalimari Desert TChoco Island 2TNeo Bowser CityRock Rock Mountain TChoco Island 2New York Minute RMetal MarioFire FlowerRock Rock Mountain RShy Guy BazaarDino Dino Jungle TToad CircuitYoshi Circuit RYoshi Circuit RMario Circuit 1 TShy Guy Bazaar RShy Guy Bazaar TPeachetteMushroom CannonDino Dino Jungle RToad CircuitToad Circuit TDaisy HillsYoshi CircuitYoshi Circuit TMario Circuit 1Mario Circuit 1 RPaulineLucky SevenNew York MinuteNew York Minute R/TYoshi Circuit TCheep Cheep Lagoon TShy Guy BazaarShy Guy Bazaar RNew York Minute TNew York Minute RMario (Musician)Double Bob-ombsDaisy HillsYoshi Circuit RNew York Minute TNew York Minute RDaisy Hills RRock Rock Mountain TNew York MinuteNew York Minute R/TPeach (Kimono)Mushroom CannonMario CircuitMario Circuit 2RTokyo Clur RTokyo Blur TMario Circuit RRainbow RoadMario Circuit 1Tokyo BlurTokyo Blur R/TMario (Hakama)Coin BoxBowser’s Castle 1TMario Circuit TMario Circuit 2Tokyo BlurTokyo Blur R/TBowser’s Castle 1RRainbow Road TMario Circuit 1RMario Circuit 2TShy Guy Bazaar TTokyo Blur TDry BowserBowser’s ShellDino Dino JungleDino Dino Jungle TBowser’s Castle 1RShy Guy Bazaar RDaisy Hills TBowser’s Castle 1Rock Rock MountainRock Rock Mountain T(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Danh #sách #và #cách #mở #khóa #các #nhân #vật #trong #Mario #Kart #Tour


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Danh #sách #và #cách #mở #khóa #các #nhân #vật #trong #Mario #Kart #Tour

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button