Danh sách và cấp bậc của các nhân vật cookie trong Cookie Run: Kingdom

Khi bắt đầu cuộc phiêu lưu trong Cookie Run: Kingdom, người chơi cần tập hợp một đội gồm 5 nhân vật cookie để chiến đấu. Mỗi cookie lại có những vai trò và sức mạnh khác nhau. Danh sách và thông tin về các nhân vật cookie trong Cookie Run: Kingdom sau đây sẽ giúp người chơi xây dựng và chọn ra các cookie phù hợp nhất cho đội của mình.

Danh sách các nhân vật trong Cookie Run: Kingdom

Cookie phải được tổ chức trong một nhóm gồm năm nhân vật, với các cookie khác nhau sẽ ở phía sau, giữa và phía trước của nhóm. Cookie bảo vệ đi ở phía trước, trong khi cookie tấn công thường đi ở giữa và cookie hỗ trợ đứng phía sau.

Cookie với độ hiếm  Ancient và Legendary như Pure Vanilla, Hollyberry và Sea Fairy Cookie đều siêu mạnh và vượt trội so với các loại còn lại, nhưng do tính năng gacha trong trò chơi, chúng khá khó để có được.

Cookie Run: Kingdom sở hữu số lượng nhân vật lớn, với thiết kế vô cùng dễ thương

Cookie Độ hiếm Loại Vị trí
Pure Vanilla Cookie Ancient Hồi phục Sau
Hollyberry Cookie Ancient Phòng thủ Trước
Gingerbrave Common Tấn công Trước
Muscle Cookie Common Tấn công Trước
Strawberry Cookie Common Phòng thủ Trước
Wizard Cookie Common Phép thuật Giữa
Beet Cookie Common Sát thương Sau
Ninja Cookie Common Phục kích Sau
Angel Cookie Common Hồi phục Sau
Werewolf Cookie Epic Thiệt hại Trước
Dark Choco Cookie Epic Thiệt hại Trước
Purple Yam Cookie Epic Thiệt hại Trước
Kumiho Cookie Epic Thiệt hại Trước
Red Velvet Cookie Epic Thiệt hại Trước
Raspberry Cookie Epic Thiệt hại Trước
Mala Sauce Cookie Epic Thiệt hại Trước
Milk Cookie Epic Phòng thủ Trước
Madeleine Cookie Epic Phòng thủ Trước
Strawberry Crepe Cookie Epic Phòng thủ Trước
Moon Rabbit Cookie Epic Phòng thủ Trước
Snow Sugar Cookie Epic Phép thuật Giữa
Espresso Cookie Epic Phép thuật Giữa
Licorice Cookie Epic Phép thuật Giữa
Latte Cookie Epic Phép thuật Giữa
Mango Cookie Epic Phép thuật Giữa
Squid Ink Cookie Epic Phép thuật Giữa
Rye Cookie Epic Sát thương Sau
Tiger Lily Cookie Epic Sát thương Sau
Pastry Cookie Epic Sát thương Sau
Twizzly Gummy Cookie Epic Sát thương Sau
Chili Pepper Cookie Epic Phục kích Giữa
Vampire Cookie Epic Phục kích Sau
Black Raisin Cookie Epic Phục kích Giữa
Sorbet Shark Cookie Epic Phục kích Giữa
Poison Mushroom Epic Hỗ trợ Giữa
Mint Choco Cookie Epic Hỗ trợ Sau
Pomegranate Cookie Epic Hỗ trợ Sau
Almond Cookie Epic Hỗ trợ Sau
Cream Puff Cookie Epic Hỗ trợ Sau
Fig Cookie Epic Hỗ trợ Giữa
Lilac Cookie Epic Hỗ trợ Giữa
Parfait Cookie Epic Hỗ trợ Sau
Herb Cookie Epic Hồi phục Sau
Sparkling Cookie Epic Hồi phục Sau
Cocoa Cookie Epic Phòng thủ Trước
Sea Fairy Cookie Legendary Bomber Giữa
Princess Cookie Rare Thiệt hại Trước
Avocado Cookie Rare Phòng thủ Trước
Knight Cookie Rare Phòng thủ Trước
Blackberry Cookie Rare Phép thuật Sau
Devil Cookie Rare Phép thuật Giữa
Adventurer Cookie Rare Phục kích Giữa
Pancake Cookie Rare Phục kích Sau
Cherry Cookie Rare Bomber Sau
Alchemist Cookie Rare Bomber Giữa
Gumball Cookie Rare Bomber Sau
Carrot Cookie Rare Hỗ trợ Giữa
Clover Cookie Rare Hỗ trợ Sau
Onion Cookie Rare Hỗ trợ Giữa
Custard Cookie III Rare Hồi phục Sau
Sonic Cookie Special Phục kích Sau
Tails Cookie Special Phục kích Sau

Việc nắm rõ vị trí và chức năng của mỗi nhân vật trong Cookie Run: Kingdom với danh sách này sẽ giúp người chơi dễ dàng xây dựng một đội hình phù hợp và hùng mạnh để chiến đấu thắng kẻ thù.

Xếp hạng cấp bạc của các cookie trong Cookie Run: Kingdom

Chế độ câu chuyện

Cấp S Pure Vanilla Cookie, Sea Fairy Cookie, Hollyberry Cookie, Cotton Cookie
Cấp A+ Sorbet Shark Cookie, Black Raisin Cookie, Licorice Cookie, Pumpkin Pie Cookie, Kumiho Cookie, Dark Choco Cookie, Frost Queen Cookie, Vampire Cookie, Strawberry Crepe Cookie, Parfait Cookie
Cấp A Rye Cookie, Tiger Lily Cookie, Moon Rabbit Cookie, Squid Ink Cookie, Mala Sauce Cookie, Espresso Cookie, Snow Sugar Cookie, Mango Cookie, Latte Cookie, Twizzly Gummy Cookie, Herb Cookie, Cocoa Cookie
Cấp B Red Velvet Cookie, Raspberry Cookie, Madeleine Cookie, Poison Mushroom, Mint Choco Cookie, Pastry Cookie, Pomegranate Cookie, Sparkling Cookie, Sonic Cookie, Tails Cookie, Custard Cookie III
Cấp C Milk Cookie, Werewolf Cookie, Purple Yam Cookie, Fig Cookie, Princess Cookie, Lilac Cookie, Almond Cookie, Cream Puff Cookie, Chili Pepper Cookie
Cấp D Knight Cookie, Avocado Cookie, Cherry Cookie, Devil Cookie, Gumball Cookie, Blackberry Cookie, Pancake Cookie, Adventurer Cookie, Onion Cookie, Carrot Cookie, Clover Cookie, Alchemist Cookie
Cấp E Angel Cookie, Strawberry Cookie, Muscle Cookie, Wizard Cookie, Gingerbrave, Beet Cookie, Ninja Cookie

Kingdom Arena

Cấp S+ Hollyberry Cookie, Sea Fairy Cookie, Frost Queen Cookie, Cotton Cookie, Pumpkin Pie Cookie, Strawberry Crepe Cookie, Pure Vanilla Cookie
Cấp S Cocoa Cookie, Sorbet Shark Cookie, Parfait Cookie, Rye Cookie, Kumiho Cookie
Attack Speed Pastry Cookie, Lilac Cookie, Mint Choco Cookie, Madeleine Cookie
Gingerscam Almond Cookie, Tiger Lily Cookie, GingerBrave
Cấp A+ Mala Sauce Cookie, Moon Rabbit Cookie, Snow Sugar Cookie, Twizzly Gummy Cookie
Cấp A Black Raisin Cookie, Licorice Cookie, Squid Ink Cookie, Latte Cookie, Mango Cookie, Raspberry Cookie
Cấp B Dark Choco Cookie, Sparkling Cookie, Espresso Cookie, Vampire Cookie, Fig Cookie, Red Velvet Cookie, Herb Cookie, Pomegranate Cookie
Cấp C Milk Cookie, Purple Yam Cookie, Werewolf Cookie, Tails Cookie, Sonic Cookie, Poison Mushroom
Cấp D Cream Puff Cookie, Chili Pepper Cookie

Trận chiến nhóm

Cấp S Vampire Cookie, Poison Mushroom, Sorbet Shark Cookie, Rye Cookie, Licorice Cookie, Dark Choco Cookie
Cấp A Cocoa Cookie, Kumiho Cookie, Black Raisin Cookie, Pomegranate Cookie
Cấp B Pure Vanilla Cookie, Mala Sauce Cookie, Pumpkin Pie Cookie, Cotton Cookie, Hollyberry Cookie, Strawberry Crepe Cookie
Cấp C Sea Fairy Cookie, Sparkling Cookie, Twizzly Gummy Cookie, Chili Pepper Cookie, Latte Cookie, Mango Cookie, Espresso Cookie, Snow Sugar Cookie, Squid Ink Cookie
Cấp D Purple Yam Cookie, Frost Queen Cookie, Moon Rabbit Cookie, Madeleine Cookie, Red Velvet Cookie, Lilac Cookie, Pastry Cookie, Mint Choco Cookie, Parfait Cookie
Cấp E Werewolf Cookie, Almond Cookie, Herb Cookie, Fig Cookie, Cream Puff Cookie, Tiger Lily Cookie, Milk Cookie

Những cookie hiếm nhất trong Cookie Run: Kingdom

Những cookie hiếm nhất trong Cookie Run Kingdom là các nhân vật vô cùng khó kiếm. Cookie thường được sưu tập thông qua Cookie Gacha, nơi người chơi sẽ sử dụng đá quý để quay gacha. Mỗi lần quay tốn 300 viên pha lê hoặc 1 Cookie Cutter. Mỗi độ hiếm Cookie sẽ có xác suất riêng của nó khi lấy từ Cookie Gacha:

  • Common – 41,797%
  • Rare – 37,478%
  • Epic – 19,265%
  • Legendary – 0,724%
  • Ancient – 0,724%

Cookie thuộc nhóm Legendary và Ancient có cùng tỷ lệ nhận được khi dùng Cookie Gacha, và thực tế trong trò chơi chỉ có 2 cookie cho mỗi loại.

4 nhân vật Cookie hiếm nhất trong Cookie Run: Kingdom

4 nhân vật Cookie hiếm nhất trong Cookie Run: Kingdom

Cookie Legendary là Sea Fairy CookieFrost Queen Cookie. Cookie nhóm Ancient bao gồm Hollyberry CookiePure Vanilla Cookie. Đây chắc chắn là 4 cookie hiếm nhất mà bất cứ người chơi nào cũng mong muốn sở hữu.

Tên cookie Độ hiếm Vị trí Loại Kỹ năng
Sea Fairy Cookie Legendary Giữa Bomber

Soaring Compassion

Thời gian hồi chiêu 17 giây
Thiệt hại water stream: 150%
Thiệt hại water pillar: 173% (+4,4% mỗi cấp)
Choáng: 3 giây

Frost Queen Cookie Legendary Giữa Phép thuật

Freezing Squall

Thời gian hồi chiêu 18 giây
Thiệt hại qua một lần đánh: 68,7% (+0,9% thiệt hại mỗi cấp)
Thời gian đóng băng: 2 giây
Thiệt hại đóng băng: 271,2% TC (+3,6% thiệt hại mỗi cấp)

Hollyberry Cookie Ancient Trước Phòng thủ

Oath of the Shield

Thời gian hồi chiêu: 18 giây
Thiệt hại qua một lần đánh: 185,5% (+2,53% mỗi cấp)
Tiêu điểm thiệt hại khi sử dụng kỹ năng: 20% thiệt hại của đồng minh trong 9 giây

Pure Vanilla Cookie Ancient Sau Hồi phục

Love & Peace

Hồi máu: 99,4% tấn công (+1,5% mỗi cấp)
Lá chắn hấp thụ 20% HP tối đa trong 3 giây


Khi bắt đầu cuộc phiêu lưu trong Cookie Run: Kingdom, người chơi cần tập hợp một đội gồm 5 nhân vật cookie để chiến đấu. Mỗi cookie lại có những vai trò và sức mạnh khác nhau. Danh sách và thông tin về các nhân vật cookie trong Cookie Run: Kingdom sau đây sẽ giúp người chơi xây dựng và chọn ra các cookie phù hợp nhất cho đội của mình.Mục lụcDanh sách các nhân vật trong Cookie Run: KingdomXếp hạng cấp bạc của các cookie trong Cookie Run: KingdomChế độ câu chuyệnKingdom ArenaTrận chiến nhómNhững cookie hiếm nhất trong Cookie Run: KingdomDanh sách các nhân vật trong Cookie Run: KingdomCookie phải được tổ chức trong một nhóm gồm năm nhân vật, với các cookie khác nhau sẽ ở phía sau, giữa và phía trước của nhóm. Cookie bảo vệ đi ở phía trước, trong khi cookie tấn công thường đi ở giữa và cookie hỗ trợ đứng phía sau.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Cookie với độ hiếm  Ancient và Legendary như Pure Vanilla, Hollyberry và Sea Fairy Cookie đều siêu mạnh và vượt trội so với các loại còn lại, nhưng do tính năng gacha trong trò chơi, chúng khá khó để có được.Cookie Run: Kingdom sở hữu số lượng nhân vật lớn, với thiết kế vô cùng dễ thương(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})CookieĐộ hiếmLoạiVị tríPure Vanilla CookieAncientHồi phụcSauHollyberry CookieAncientPhòng thủTrướcGingerbraveCommonTấn côngTrướcMuscle CookieCommonTấn côngTrướcStrawberry CookieCommonPhòng thủTrướcWizard CookieCommonPhép thuậtGiữaBeet CookieCommonSát thươngSauNinja CookieCommonPhục kíchSauAngel CookieCommonHồi phụcSauWerewolf CookieEpicThiệt hạiTrướcDark Choco CookieEpicThiệt hạiTrướcPurple Yam CookieEpicThiệt hạiTrướcKumiho CookieEpicThiệt hạiTrướcRed Velvet CookieEpicThiệt hạiTrướcRaspberry CookieEpicThiệt hạiTrướcMala Sauce CookieEpicThiệt hạiTrướcMilk CookieEpicPhòng thủTrướcMadeleine CookieEpicPhòng thủTrướcStrawberry Crepe CookieEpicPhòng thủTrướcMoon Rabbit CookieEpicPhòng thủTrướcSnow Sugar CookieEpicPhép thuậtGiữaEspresso CookieEpicPhép thuậtGiữaLicorice CookieEpicPhép thuậtGiữaLatte CookieEpicPhép thuậtGiữaMango CookieEpicPhép thuậtGiữaSquid Ink CookieEpicPhép thuậtGiữaRye CookieEpicSát thươngSauTiger Lily CookieEpicSát thươngSauPastry CookieEpicSát thươngSauTwizzly Gummy CookieEpicSát thươngSauChili Pepper CookieEpicPhục kíchGiữaVampire CookieEpicPhục kíchSauBlack Raisin CookieEpicPhục kíchGiữaSorbet Shark CookieEpicPhục kíchGiữaPoison MushroomEpicHỗ trợGiữaMint Choco CookieEpicHỗ trợSauPomegranate CookieEpicHỗ trợSauAlmond CookieEpicHỗ trợSauCream Puff CookieEpicHỗ trợSauFig CookieEpicHỗ trợGiữaLilac CookieEpicHỗ trợGiữaParfait CookieEpicHỗ trợSauHerb CookieEpicHồi phụcSauSparkling CookieEpicHồi phụcSauCocoa CookieEpicPhòng thủTrướcSea Fairy CookieLegendaryBomberGiữaPrincess CookieRareThiệt hạiTrướcAvocado CookieRarePhòng thủTrướcKnight CookieRarePhòng thủTrướcBlackberry CookieRarePhép thuậtSauDevil CookieRarePhép thuậtGiữaAdventurer CookieRarePhục kíchGiữaPancake CookieRarePhục kíchSauCherry CookieRareBomberSauAlchemist CookieRareBomberGiữaGumball CookieRareBomberSauCarrot CookieRareHỗ trợGiữaClover CookieRareHỗ trợSauOnion CookieRareHỗ trợGiữaCustard Cookie IIIRareHồi phụcSauSonic CookieSpecialPhục kíchSauTails CookieSpecialPhục kíchSau(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Việc nắm rõ vị trí và chức năng của mỗi nhân vật trong Cookie Run: Kingdom với danh sách này sẽ giúp người chơi dễ dàng xây dựng một đội hình phù hợp và hùng mạnh để chiến đấu thắng kẻ thù.Xếp hạng cấp bạc của các cookie trong Cookie Run: KingdomChế độ câu chuyệnCấp SPure Vanilla Cookie, Sea Fairy Cookie, Hollyberry Cookie, Cotton CookieCấp A+Sorbet Shark Cookie, Black Raisin Cookie, Licorice Cookie, Pumpkin Pie Cookie, Kumiho Cookie, Dark Choco Cookie, Frost Queen Cookie, Vampire Cookie, Strawberry Crepe Cookie, Parfait CookieCấp ARye Cookie, Tiger Lily Cookie, Moon Rabbit Cookie, Squid Ink Cookie, Mala Sauce Cookie, Espresso Cookie, Snow Sugar Cookie, Mango Cookie, Latte Cookie, Twizzly Gummy Cookie, Herb Cookie, Cocoa CookieCấp BRed Velvet Cookie, Raspberry Cookie, Madeleine Cookie, Poison Mushroom, Mint Choco Cookie, Pastry Cookie, Pomegranate Cookie, Sparkling Cookie, Sonic Cookie, Tails Cookie, Custard Cookie IIICấp CMilk Cookie, Werewolf Cookie, Purple Yam Cookie, Fig Cookie, Princess Cookie, Lilac Cookie, Almond Cookie, Cream Puff Cookie, Chili Pepper CookieCấp DKnight Cookie, Avocado Cookie, Cherry Cookie, Devil Cookie, Gumball Cookie, Blackberry Cookie, Pancake Cookie, Adventurer Cookie, Onion Cookie, Carrot Cookie, Clover Cookie, Alchemist CookieCấp EAngel Cookie, Strawberry Cookie, Muscle Cookie, Wizard Cookie, Gingerbrave, Beet Cookie, Ninja CookieKingdom ArenaCấp S+Hollyberry Cookie, Sea Fairy Cookie, Frost Queen Cookie, Cotton Cookie, Pumpkin Pie Cookie, Strawberry Crepe Cookie, Pure Vanilla CookieCấp SCocoa Cookie, Sorbet Shark Cookie, Parfait Cookie, Rye Cookie, Kumiho CookieAttack SpeedPastry Cookie, Lilac Cookie, Mint Choco Cookie, Madeleine CookieGingerscamAlmond Cookie, Tiger Lily Cookie, GingerBraveCấp A+Mala Sauce Cookie, Moon Rabbit Cookie, Snow Sugar Cookie, Twizzly Gummy CookieCấp ABlack Raisin Cookie, Licorice Cookie, Squid Ink Cookie, Latte Cookie, Mango Cookie, Raspberry CookieCấp BDark Choco Cookie, Sparkling Cookie, Espresso Cookie, Vampire Cookie, Fig Cookie, Red Velvet Cookie, Herb Cookie, Pomegranate CookieCấp CMilk Cookie, Purple Yam Cookie, Werewolf Cookie, Tails Cookie, Sonic Cookie, Poison MushroomCấp DCream Puff Cookie, Chili Pepper Cookie(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Trận chiến nhómCấp SVampire Cookie, Poison Mushroom, Sorbet Shark Cookie, Rye Cookie, Licorice Cookie, Dark Choco CookieCấp ACocoa Cookie, Kumiho Cookie, Black Raisin Cookie, Pomegranate CookieCấp BPure Vanilla Cookie, Mala Sauce Cookie, Pumpkin Pie Cookie, Cotton Cookie, Hollyberry Cookie, Strawberry Crepe CookieCấp CSea Fairy Cookie, Sparkling Cookie, Twizzly Gummy Cookie, Chili Pepper Cookie, Latte Cookie, Mango Cookie, Espresso Cookie, Snow Sugar Cookie, Squid Ink CookieCấp DPurple Yam Cookie, Frost Queen Cookie, Moon Rabbit Cookie, Madeleine Cookie, Red Velvet Cookie, Lilac Cookie, Pastry Cookie, Mint Choco Cookie, Parfait CookieCấp EWerewolf Cookie, Almond Cookie, Herb Cookie, Fig Cookie, Cream Puff Cookie, Tiger Lily Cookie, Milk CookieNhững cookie hiếm nhất trong Cookie Run: KingdomNhững cookie hiếm nhất trong Cookie Run Kingdom là các nhân vật vô cùng khó kiếm. Cookie thường được sưu tập thông qua Cookie Gacha, nơi người chơi sẽ sử dụng đá quý để quay gacha. Mỗi lần quay tốn 300 viên pha lê hoặc 1 Cookie Cutter. Mỗi độ hiếm Cookie sẽ có xác suất riêng của nó khi lấy từ Cookie Gacha:Common – 41,797%Rare – 37,478%Epic – 19,265%Legendary – 0,724%Ancient – 0,724%Cookie thuộc nhóm Legendary và Ancient có cùng tỷ lệ nhận được khi dùng Cookie Gacha, và thực tế trong trò chơi chỉ có 2 cookie cho mỗi loại.4 nhân vật Cookie hiếm nhất trong Cookie Run: Kingdom(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Cookie Legendary là Sea Fairy Cookie và Frost Queen Cookie. Cookie nhóm Ancient bao gồm Hollyberry Cookie và Pure Vanilla Cookie. Đây chắc chắn là 4 cookie hiếm nhất mà bất cứ người chơi nào cũng mong muốn sở hữu.Tên cookieĐộ hiếmVị tríLoạiKỹ năngSea Fairy CookieLegendaryGiữaBomberSoaring CompassionThời gian hồi chiêu 17 giâyThiệt hại water stream: 150%Thiệt hại water pillar: 173% (+4,4% mỗi cấp)Choáng: 3 giâyFrost Queen CookieLegendaryGiữaPhép thuậtFreezing SquallThời gian hồi chiêu 18 giâyThiệt hại qua một lần đánh: 68,7% (+0,9% thiệt hại mỗi cấp)Thời gian đóng băng: 2 giâyThiệt hại đóng băng: 271,2% TC (+3,6% thiệt hại mỗi cấp)Hollyberry CookieAncientTrướcPhòng thủOath of the ShieldThời gian hồi chiêu: 18 giâyThiệt hại qua một lần đánh: 185,5% (+2,53% mỗi cấp)Tiêu điểm thiệt hại khi sử dụng kỹ năng: 20% thiệt hại của đồng minh trong 9 giâyPure Vanilla CookieAncientSauHồi phụcLove & PeaceHồi máu: 99,4% tấn công (+1,5% mỗi cấp)Lá chắn hấp thụ 20% HP tối đa trong 3 giây

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Danh #sách #và #cấp #bậc #của #các #nhân #vật #cookie #trong #Cookie #Run #Kingdom


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Danh #sách #và #cấp #bậc #của #các #nhân #vật #cookie #trong #Cookie #Run #Kingdom

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button