Đáp án thi Tìm hiểu về công tác ATVSLĐ và phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc

Cuộc thi “Mày mò về công việc ATVSLĐ và phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc” từ khi 00h ngày 15/4 tới 00h ngày 30/4/2021 do Công đoàn Y tế Việt Nam phát động và phối hợp với Cục Quản lý Môi trường y tế, Báo chí Lao động và Công đoàn tổ chức. Sau đây là đáp án tham khảo cuộc thi.

Để tham dự thi, các bạn truy cập link: https://cuocsongantoan.vn/ rồi click vào banner của cuộc thi.

Đáp án thi Tìm hiểu về công tác ATVSLĐ và phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc

  • Thể lệ cuộc thi Mày mò về công việc ATVSLĐ và phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc

1. Đáp án thi Mày mò về công việc ATVSLĐ và phòng, chống dịch COVID-19 bộ số 1

Câu 1: Theo Luật An toàn vệ sinh lao động 2015, vệ sinh lao động là biện pháp phòng, chống ảnh hưởng của nhân tố nào?

a. Nhân tố có hại
b. Nhân tố nguy nan
c. Nhân tố không may
d. Cả 3 nhân tố trên

Câu 2: Thông tư liên tịch số 58/22015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Khoáng sản và Môi trường quy định nội dung gì?

a. Quy định về điều hành chất thải y tế
b. Quan trắc môi trường lao động
c. Danh mục bệnh nghề nghiệp
d. Công việc tổ chức của hệ thống làm công việc bảo hộ lao động

Câu 3: Theo Luật An toàn vệ sinh lao động 2015, an toàn lao động là biện pháp phòng, chống ảnh hưởng của các nhân tố nào?

a. Nhân tố có hại
b.Nhân tố nguy nan
c. Nhân tố không may
d. Cả 3 nhân tố trên

Câu 4: Theo Luật An toàn,vệ sinh lao động 5 2015, công nhân bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp thừa hưởng trợ cấp 1 lần lúc sút giảm bản lĩnh lao động bao lăm %?

a. Dưới 5%
b. Từ 5 – 30%
c. Từ 31%
d. Từ 50% trở lên

Câu 5: Thông tư 28/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế chỉ dẫn nội dung gì?

a. Chỉ dẫn tổ chức, tiến hành công việc an toàn, vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.
b. Chỉ dẫn điều hành bệnh nghề nghiệp.
c. Chỉ dẫn tiến hành điều hành an toàn vệ sinh lao động, sức khỏe công nhân và phòng chống bệnh nghề nghiệp.
d. Chỉ dẫn công việc tổ chức của hệ thống làm công việc bảo hộ lao động.

Câu 6: Theo quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ, các hành vi vi phạm nào sau đây sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng:

a. Không tổ chức cách ly y tế đối với người mắc bệnh lây nhiễm thuộc nhóm A
b. Chối từ hoặc lẩn tránh việc vận dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh lây nhiễm thuộc nhóm A nhân vật kiểm dịch y tế biên cương mắc bệnh lây nhiễm thuộc nhóm A hoặc lúc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề nghị
c. Cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế tại vị trí ko đủ điều kiện tiến hành cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định của luật pháp
d. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 7: Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định bao lăm nguyên lý sử dụng dụng cụ bảo vệ tư nhân

a. 2 nguyên lý
b. 3 nguyên lý
c. 4 Nguyên tắc
d. 5 nguyên lý

Câu 8: Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của liên bộ Y tế, Bộ Khoáng sản và Môi trường quy định chất thải truyền nhiễm bao gồm:

a. Chất thải truyền nhiễm sắc nhọn là chất thải truyền nhiễm có thể gây ra các vết cắt hoặc xuyên thủng bao gồm: kim tiêm; bơm liền kim tiêm; đầu sắc nhọn của dây truyền; kim chọc dò; kim châm cứu; lưỡi dao mổ; đinh, cưa dùng trong giải phẫu và các vật sắc nhọn khác
b. Chất thải truyền nhiễm ko sắc nhọn bao gồm: Chất thải thấm, dính, chứa máu hoặc dịch sinh vật học của thân thể; các chất thải nảy sinh từ buồng bệnh cách ly; Chất thải phẫu thuật bao gồm: Mô, bộ phận thân thể người thải bỏ và xác động vật thí nghiệm
c. Chất thải có nguy cơ truyền nhiễm cao bao gồm: Mẫu bệnh phẩm, phương tiện đựng, dính mẫu bệnh phẩm, chất thải dính mẫu bệnh phẩm nảy sinh từ các phòng xét nghiệm an toàn sinh vật học cấp III trở lên theo quy định tại Nghị định số 92/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 5 2010 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành Luật Phòng, chống bệnh lây nhiễm về đảm bảo an toàn sinh vật học tại phòng xét nghiệm
d. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 9: Người lao động làm công tác khó nhọc, độc hại, nguy nan và đặc thù khó nhọc, độc hại, nguy nan phải được khám sức khỏe định kỳ 1 5 mấy lần?

a. 01 lần/5
b. 02 lần/5
c. 03 lần/5
d. 04 lần/5

Câu 10: Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định Giấy má sức khỏe tư nhân của công nhân bao gồm:

a. Giđó chứng thực sức khỏe hoặc Phiếu khám sức khỏe trước lúc sắp xếp làm việc đối với trường hợp công nhân xúc tiếp với nhân tố có hại gây bệnh nghề nghiệp, công nhân làm nghề, công tác khó nhọc, độc hại, nguy nan và đặc thù khó nhọc, độc hại, nguy nan theo quy định hiện hành của luật pháp
b. Sổ khám sức khỏe định kỳ hoặc Sổ khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp công nhân xúc tiếp với nhân tố có hại gây bệnh nghề nghiệp, công nhân làm nghề, công tác khó nhọc, độc hại, nguy nan và đặc thù khó nhọc, độc hại, nguy nan theo quy định hiện hành của luật pháp
c. Giấy má bệnh nghề nghiệp của công nhân (nếu có); Giđó ra viện, giấy nghỉ ốm hoặc các hồ sơ điều trị có liên can (nếu có)
d. Cả 3 ý trên

Câu 11: Việc điều hành chất thải y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 tiến hành theo văn bản nào sau đây?

a. Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế, Bộ Khoáng sản và Môi trường quy định về điều hành chất thải y tế
b. Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Khoáng sản và Môi trường quy định về điều hành chất thải nguy hại
c. Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
d. Cả a và c

Câu 12: Nội dung nào sau đây ko thuộc nghĩa vụ của người sử dụng lao động, Ban điều hành ký túc xá trong phòng, chống dịch COVID-19?

a. Không cho phép người ko có bổn phận vào khu vực làm việc/ký túc xá
b. Sắp đặt đủ nhân công tại cổng ra vào để đo rà soát thân nhiệt cho công nhân
c. Chuẩn bị các trang bị tư nhân cho công nhân trước và chỉ cần khoảng làm việc hoặc đi công việc
d. Sắp đặt đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy đặt tại các địa điểm thuận lợi. Bảo đảm có đủ các trang thiết bị, hóa chất dùng cho công việc vệ sinh, khử khuẩn nơi làm việc, khu ký túc xá

Câu 13: Để phòng, chống dịch COVID-19 tại khu dịch vụ, việc khử khuẩn đối với nền nhà, tường, bàn ghế, các vật dụng tại nơi làm việc phải tiến hành với tần suất tối thiểu như thế nào?

a. 01 lần/01 ca làm việc hoặc 01 ngày
b. 02 lần/01 ca làm việc hoặc 01 ngày
c. 03 lần/01 ca làm việc hoặc 01 ngày
d. 04 lần/01 ca làm việc hoặc 01 ngày

Câu 14: Nội dung nào sau đây ko thuộc nghĩa vụ người sử dụng lao động, Ban điều hành ký túc xá trong phòng, chống dịch COVID-19?

a. Tăng nhanh thông khí nơi làm việc bằng cách tăng thông gió, hoặc mở cửa sổ, cửa ra vào, sử dụng quạt. Thường xuyên vệ sinh hệ thống thông gió, quạt, điều hòa
b. Tăng nhanh bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở lao động/ký túc xá cho công nhân
c. Sắp đặt dụng cụ đón đưa công nhân tới nơi làm việc
d. Phân công và công khai thông tin liên lạc (tên, số dế yêu) của cán bộ đầu mối đảm trách về công việc phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá

Câu 15: Mức phạt theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với hành vi “Che giấu, ko khai báo hoặc khai báo ko kịp thời tình trạng bệnh lây nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh lây nhiễm thuộc nhóm A”?

a. 1-5 triệu đồng
b. 5-10 triệu đồng
c. 10-20 triệu đồng
d. 20-30 triệu đồng

Câu 16: Mức phạt theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với hành vi Cố ý khai báo, thông tin sai sự thực về bệnh lây nhiễm thuộc nhóm A là bao lăm?

a. 1-5 triệu đồng
b. 5-10 triệu đồng
c. 10-20 triệu đồng
d. 20-30 triệu đồng

Câu 17: Trong các nội dung sau, nội dung nào được quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt tiến hành đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19?

a. Ngừng các sự kiện trên 20 người trong 1 phòng
b. Không tụ họp quá 2 người dưng công sở, trường học, bệnh viện
c. Ngừng vận động từ vùng có dịch tới các địa phương khác
d. Tạm ngừng 1 số các nghi lễ tín ngưỡng

Câu 18: Theo Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19/02/2020 của Bộ Y tế, trường hợp bệnh xác định:

a. là người bệnh có sốt và viêm đường hô hấp cấp tính VÀ ko lý giải được bằng các căn do khác VÀ có tiền sử tới/ở/đi về từ vùng dịch tễ có bệnh do 2019-nCoV trong vòng 14 ngày trước lúc phát khởi các triệu chứng
b. là trường hợp bệnh nghi ngại
c. là trường hợp được khẳng định bằng xét nghiệm real-time RT-PCR dương tính với COVID-19 hoặc bằng kỹ thuật giải trình tự gene
d. Cả b và c

Câu 19: Theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020, nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc là gì?

a. Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19
b. Có chế độ cho phép công nhân làm việc tại nhà hoặc sắp xếp ca làm việc linh động (nếu được)
c. Sắp đặt đầy đủ khu vực rửa tay có đủ nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các địa điểm trước lúc vào làm việc; trước và sau lúc ăn, tại các khu vệ sinh; tại các địa điểm có xúc tiếp chung
d. Cả 3 đáp án a,b,c

Câu 20: Bệnh viêm phổi cấp tính do chủng mới của vi rut Corona là bệnh lây nhiễm thuộc nhóm nào?

a. Nhóm A
b. Nhóm B
c. Nhóm C
d. Nhóm D

2. Đáp án thi Mày mò về công việc ATVSLĐ và phòng, chống dịch COVID-19 bộ số 2

Câu 1: Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định nội dung gì?

a. Chỉ dẫn tiến hành cơ chế đền bù, trợ cấp và chi tiêu y tế của người sử dụng lao động đối với công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
b. Chỉ dẫn công việc tổ chức của hệ thống làm công việc bảo hộ lao động
c. Công việc tổ chức của hệ thống làm công việc bảo hộ lao động
d. Danh mục bệnh nghề nghiệp

Câu 2: Thông tư liên tịch số 58/22015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Khoáng sản và Môi trường quy định nội dung gì?

a. Quy định về điều hành chất thải y tế
b. Quan trắc môi trường lao động
c. Danh mục bệnh nghề nghiệp
d. Công việc tổ chức của hệ thống làm công việc bảo hộ lao động

Câu 3: Thông tư 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế chỉ dẫn nội dung gì?

a. Khám sức khỏe định kỳ và bệnh nghề nghiệp
b. Quản lý bệnh nghề nghiệp
c. Danh mục bệnh nghề nghiệp được BHXH
d. Quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe công nhân

Câu 4: Luật An toàn, vệ sinh lao động được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn tháng ngày 5 nào?

a. Ngày 25/6/2014
b. Ngày 25/6/2015
c. Ngày 25/6/2016
d. Ngày 25/6/2017

Câu 5: Các nhân vật nào sau đây bị điều chỉnh bởi Quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống làm công việc bảo hộ lao động ban hành kèm theo Quyết định số 3079/QĐ-BYT ngày 21/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế?

a. Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế
b. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
c. Y tế Bộ, ngành
d. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 6: Hiện nay ở nước ta có bao lăm bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm:

a. 25 bệnh
b. 21 bệnh
c. 30 bệnh
d. 34 bệnh

Câu 7: Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của liên bộ Y tế, Bộ Khoáng sản và Môi trường quy định chất thải y tế thông thường bao gồm:

a. Chất thải rắn sinh hoạt nảy sinh trong sinh hoạt thường nhật của con người và chất thải ngoại cảnh trong cơ sở y tế
b. Chất thải rắn thông thường nảy sinh từ cơ sở y tế ko thuộc Danh mục chất thải y tế nguy hại hoặc thuộc Danh mục chất thải y tế nguy hại quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này mà có nhân tố nguy hại dưới ngưỡng chất thải nguy hại
c. Thành phầm thải lỏng ko nguy hại
d. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 8: Theo quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ, các hành vi vi phạm nào sau đây sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng:

a. Không tổ chức cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế đối với trường hợp phải tiến hành việc cách ly y tế theo quy định của luật pháp, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này
b. Chối từ hoặc lẩn tránh việc vận dụng giải pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này
c. Không lập danh sách và theo dõi sức khỏe của những người xúc tiếp với người bị vận dụng giải pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định của luật pháp
d. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 9: Danh mục bệnh nghề nghiệp thừa hưởng bảo hiểm xã hội quy định tại Thông tư 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ Y tế gồm có bao lăm bệnh?

a. 21 bệnh
b. 28 bệnh
c. 34 bệnh
d. 36 bệnh

Câu 10: Người lao động làm nghề, công tác khó nhọc, độc hại, nguy nan có đủ 12 tháng làm việc cho 1 người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng 5, hưởng nguyên lương theo giao kèo lao động là bao lăm ngày?

a. 12 ngày
b. 14 ngày
c. 16 ngày
d. 18 ngày

Câu 11: Theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020, nghĩa vụ của công nhân trước lúc tới nơi làm việc để phòng, chống dịch COVID-19 là gì?

a. Thực hiện đầy đủ các giải pháp vệ sinh tư nhân theo khuyến cáo của Bộ Y tế
b. Không được đi làm nếu đang chỉ cần khoảng cách ly y tế theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
c. Chuẩn bị các trang bị tư nhân cấp thiết cho thời kì làm việc hoặc đi công việc
d. Cả 3 đáp án a, b, c

Câu 12: Mức phạt theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với hành vi “Che giấu, ko khai báo hoặc khai báo ko kịp thời tình trạng bệnh lây nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh lây nhiễm thuộc nhóm A”?

a. 1-5 triệu đồng
b. 5-10 triệu đồng
c. 10-20 triệu đồng
d. 20-30 triệu đồng

Câu 13: Quyết định số 2234/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ban hành Chỉ dẫn phòng, chống và bình chọn nguy cơ truyền nhiễm dịch COVID-19 tại khu chung cư vận dụng cho nhân vật là:

a. Người dân sống tại khu chung cư
b. Ban điều hành/Ban quản trị/Ban đại diện khu chung cư, khu cộng đồng
c. Người điều hành khu nhà/khu chung cư cho thuê/người cho thuê căn hộ tại khu chung cư
d. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 14: Chế phẩm nào trong số các chế phẩm sau đây có thể được dùng để khử khuẩn bề mặt đối với nền nhà, bàn ghế, các vật dụng trong phòng, các địa điểm thường xuyên xúc tiếp để phòng trách COVID-19?

a. Chất gột rửa thông thường như chai xịt gột rửa đa năng dùng sẵn
b. Pha dung dịch gột rửa bồn cầu gia dụng (chứa khoảng 5% sodium hypochlorite) theo tỉ lệ 10 ml dung dịch gột rửa với 1 lít nước để thành dung dịch có bản lĩnh diệt vi rút
c. Dung dịch chứa 0,05% clo hoạt tính sau lúc pha hoặc Cồn 70%
d. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 15: Nội dung nào sau đây ko thuộc nghĩa vụ người sử dụng lao động, Ban điều hành ký túc xá trong phòng, chống dịch COVID-19?

a. Tăng nhanh thông khí nơi làm việc bằng cách tăng thông gió, hoặc mở cửa sổ, cửa ra vào, sử dụng quạt. Thường xuyên vệ sinh hệ thống thông gió, quạt, điều hòa
b. Tăng nhanh bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở lao động/ký túc xá cho công nhân
c. Sắp đặt dụng cụ đón đưa công nhân tới nơi làm việc
d. Phân công và công khai thông tin liên lạc (tên, số dế yêu) của cán bộ đầu mối đảm trách về công việc phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá

Câu 16: Trong các nội dung sau, nội dung nào được quy định tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp diễn tiến hành các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới?

a. Giảm thiểu tổ chức các hoạt động lễ hội, nghi lễ tín ngưỡng, giải đấu thể thao, sự kiện có đông người tại nơi công cộng, sân di chuyển và các sự kiện bự
b. Cho phép hoạt động quay về các cơ sở kinh doanh dịch vụ ko cần phải có (khu giải trí, tiêu khiển, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường…)
c. Tiếp tục tạm ngừng hoạt động chuyên chở hành khách công cộng liên tỉnh
d. Nhà máy, cơ sở sản xuất tiếp diễn hoạt động và phải tiến hành các giải pháp phòng, chống dịch cho người lao động, công nhân

Câu 17: Theo Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19/02/2020 của Bộ Y tế có bao lăm chiến lược kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK) nhằm chặn đứng hoặc giảm thiểu lây lan COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh?

a. 5 chiến lược
b. 6 chiến lược
c. 7 chiến lược
d. 8 chiến lược

Câu 18: Mức phạt theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với hành vi Cố ý khai báo, thông tin sai sự thực về bệnh lây nhiễm thuộc nhóm A là bao lăm?

a. 1-5 triệu đồng
b. 5-10 triệu đồng
c. 10-20 triệu đồng
d. 20-30 triệu đồng

Câu 19: Để phòng, chống dịch COVID-19 tại khu dịch vụ, việc khử khuẩn đối với nền nhà, tường, bàn ghế, các vật dụng tại nơi làm việc phải tiến hành với tần suất tối thiểu như thế nào?

a. 01 lần/01 ca làm việc hoặc 01 ngày
b. 02 lần/01 ca làm việc hoặc 01 ngày
c. 03 lần/01 ca làm việc hoặc 01 ngày
d. 04 lần/01 ca làm việc hoặc 01 ngày

Câu 20: Việc điều hành chất thải y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 tiến hành theo văn bản nào sau đây?

a. Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế, Bộ Khoáng sản và Môi trường quy định về điều hành chất thải y tế
b. Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Khoáng sản và Môi trường quy định về điều hành chất thải nguy hại
c. Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
d. Cả a và c

3. Đáp án thi Mày mò về công việc ATVSLĐ và phòng, chống dịch COVID-19 bộ số 3

Câu 1: Thông tư liên tịch số 58/22015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Khoáng sản và Môi trường quy định nội dung gì?

a. Quy định về điều hành chất thải y tế

b. Quan trắc môi trường lao động

Câu 2: Luật An toàn, vệ sinh lao động được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn tháng ngày 5 nào?

Câu 3: Theo Luật An toàn vệ sinh lao động 2015, Vệ sinh lao động là biện pháp phòng, chống ảnh hưởng của nhân tố nào?

Câu 4: Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 có hiệu lực thi hành từ tháng ngày 5 nào?

Câu 5: Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động 5 2015, công nhân bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp thừa hưởng trợ cấp hàng tháng lúc sút giảm bản lĩnh lao động bao lăm %?

Câu 6: Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định những điều kiện nào để được trang bị dụng cụ bảo vệ tư nhân?

Câu 7: Theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động, nhân vật nào phải được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp?

Câu 8: Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động, đối với công nhân làm nghề, công tác khó nhọc, độc hại, nguy nan hoặc đặc thù khó nhọc, độc hại, nguy nan, công nhân là người khuyết tật, công nhân chưa thành niên, công nhân cao tuổi được khám sức khỏe chí ít mấy tháng 1 lần.

Câu 9: Theo quy định tại Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013, công nhân cần bảo đảm mấy điều kiện để thừa hưởng cơ chế bồi dưỡng bằng hiện vật?

Câu 10: Người lao động làm công tác có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp thì được khám bệnh nghề nghiệp định kỳ 1 5 mấy lần?

Câu 11: Mức phạt theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với hành vi Cố ý khai báo, thông tin sai sự thực về bệnh lây nhiễm thuộc nhóm A là bao lăm?

Câu 12: Trong các nội dung sau, nội dung nào được quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiến hành các giải pháp cần kíp phòng, chống dịch COVID-19?

Câu 13: Nội dung nào sau đây ko thuộc nghĩa vụ người sử dụng lao động, Ban điều hành ký túc xá trong phòng, chống dịch COVID-19?

Câu 14: Theo Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020, người làm công việc y tế tại công ty có bao lăm nghĩa vụ trong công việc phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá?

Câu 15: Trong các nội dung sau, nội dung nào được quy định tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp diễn tiến hành các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới?

Câu 16: Trong các chỉ dẫn phòng, chống COVID-19, “rửa tay đúng cách” được hiểu là thứ tự rửa tay 6 bước với nước sạch và xà phòng chỉ cần khoảng chí ít:

Câu 17: Những nhân vật nào sau đây phải được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo vệ tư nhân theo quy định?

Câu 18: Quyết định số 2234/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ban hành Chỉ dẫn phòng, chống và bình chọn nguy cơ truyền nhiễm dịch COVID-19 tại khu chung cư vận dụng cho nhân vật là:

Câu 19: Để bảo đảm hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19, dung dịch sát khuẩn tay phải chứa nồng độ cồn bao lăm %?

Câu 20: Chế phẩm nào trong số các chế phẩm sau đây có thể được dùng để khử khuẩn bề mặt đối với nền nhà, bàn ghế, các vật dụng trong phòng, các địa điểm thường xuyên xúc tiếp để phòng trách COVID-19?

Câu 21: Theo anh/chị có tổng số bao lăm người dự thi?

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Tài liệu của Học Điện Tử Cơ Bản VN.


Thông tin thêm về Đáp án thi Tìm hiểu về công tác ATVSLĐ và phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc

Cuộc thi “Mày mò về công việc ATVSLĐ và phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc” từ khi 00h ngày 15/4 tới 00h ngày 30/4/2021 do Công đoàn Y tế Việt Nam phát động và phối hợp với Cục Quản lý Môi trường y tế, Báo chí Lao động và Công đoàn tổ chức. Sau đây là đáp án tham khảo cuộc thi.
Để tham dự thi, các bạn truy cập link: https://cuocsongantoan.vn/ rồi click vào banner của cuộc thi.

Thể lệ cuộc thi Mày mò về công việc ATVSLĐ và phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc

1. Đáp án thi Mày mò về công việc ATVSLĐ và phòng, chống dịch COVID-19 bộ số 1
Câu 1: Theo Luật An toàn vệ sinh lao động 2015, vệ sinh lao động là biện pháp phòng, chống ảnh hưởng của nhân tố nào?
a. Nhân tố có hạib. Nhân tố nguy hiểmc. Nhân tố rủi rod. Cả 3 nhân tố trên
Câu 2: Thông tư liên tịch số 58/22015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Khoáng sản và Môi trường quy định nội dung gì?
a. Quy định về điều hành chất thải y tếb. Quan trắc môi trường lao độngc. Danh mục bệnh nghề nghiệpd. Công việc tổ chức của hệ thống làm công việc bảo hộ lao động
Câu 3: Theo Luật An toàn vệ sinh lao động 2015, an toàn lao động là biện pháp phòng, chống ảnh hưởng của các nhân tố nào?
a. Nhân tố có hạib.Nhân tố nguy hiểmc. Nhân tố rủi rod. Cả 3 nhân tố trên
Câu 4: Theo Luật An toàn,vệ sinh lao động 5 2015, công nhân bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp thừa hưởng trợ cấp 1 lần lúc sút giảm bản lĩnh lao động bao lăm %?
a. Dưới 5phần trămb. Từ 5 – 30phần trămc. Từ 31phần trămd. Từ 50% trở lên
Câu 5: Thông tư 28/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế chỉ dẫn nội dung gì?
a. Chỉ dẫn tổ chức, tiến hành công việc an toàn, vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.b. Chỉ dẫn điều hành bệnh nghề nghiệp.c. Chỉ dẫn tiến hành điều hành an toàn vệ sinh lao động, sức khỏe công nhân và phòng chống bệnh nghề nghiệp.d. Chỉ dẫn công việc tổ chức của hệ thống làm công việc bảo hộ lao động.
Câu 6: Theo quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ, các hành vi vi phạm nào sau đây sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng:
a. Không tổ chức cách ly y tế đối với người mắc bệnh lây nhiễm thuộc nhóm Ab. Chối từ hoặc lẩn tránh việc vận dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh lây nhiễm thuộc nhóm A nhân vật kiểm dịch y tế biên cương mắc bệnh lây nhiễm thuộc nhóm A hoặc lúc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầuc. Cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế tại vị trí ko đủ điều kiện tiến hành cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định của pháp luậtd. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 7: Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định bao lăm nguyên lý sử dụng dụng cụ bảo vệ tư nhân
a. 2 nguyên tắcb. 3 nguyên tắcc. 4 Nguyên tắcd. 5 nguyên lý
Câu 8: Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của liên bộ Y tế, Bộ Khoáng sản và Môi trường quy định chất thải truyền nhiễm bao gồm:
a. Chất thải truyền nhiễm sắc nhọn là chất thải truyền nhiễm có thể gây ra các vết cắt hoặc xuyên thủng bao gồm: kim tiêm; bơm liền kim tiêm; đầu sắc nhọn của dây truyền; kim chọc dò; kim châm cứu; lưỡi dao mổ; đinh, cưa dùng trong giải phẫu và các vật sắc nhọn khácb. Chất thải truyền nhiễm ko sắc nhọn bao gồm: Chất thải thấm, dính, chứa máu hoặc dịch sinh vật học của thân thể; các chất thải nảy sinh từ buồng bệnh cách ly; Chất thải phẫu thuật bao gồm: Mô, bộ phận thân thể người thải bỏ và xác động vật thí nghiệmc. Chất thải có nguy cơ truyền nhiễm cao bao gồm: Mẫu bệnh phẩm, phương tiện đựng, dính mẫu bệnh phẩm, chất thải dính mẫu bệnh phẩm nảy sinh từ các phòng xét nghiệm an toàn sinh vật học cấp III trở lên theo quy định tại Nghị định số 92/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 5 2010 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành Luật Phòng, chống bệnh lây nhiễm về đảm bảo an toàn sinh vật học tại phòng xét nghiệmd. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 9: Người lao động làm công tác khó nhọc, độc hại, nguy nan và đặc thù khó nhọc, độc hại, nguy nan phải được khám sức khỏe định kỳ 1 5 mấy lần?
a. 01 lần/nămb. 02 lần/nămc. 03 lần/nămd. 04 lần/5
Câu 10: Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định Giấy má sức khỏe tư nhân của công nhân bao gồm:
a. Giđó chứng thực sức khỏe hoặc Phiếu khám sức khỏe trước lúc sắp xếp làm việc đối với trường hợp công nhân xúc tiếp với nhân tố có hại gây bệnh nghề nghiệp, công nhân làm nghề, công tác khó nhọc, độc hại, nguy nan và đặc thù khó nhọc, độc hại, nguy nan theo quy định hiện hành của pháp luậtb. Sổ khám sức khỏe định kỳ hoặc Sổ khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp công nhân xúc tiếp với nhân tố có hại gây bệnh nghề nghiệp, công nhân làm nghề, công tác khó nhọc, độc hại, nguy nan và đặc thù khó nhọc, độc hại, nguy nan theo quy định hiện hành của pháp luậtc. Giấy má bệnh nghề nghiệp của công nhân (nếu có); Giđó ra viện, giấy nghỉ ốm hoặc các hồ sơ điều trị có liên can (nếu có)d. Cả 3 ý trên
Câu 11: Việc điều hành chất thải y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 tiến hành theo văn bản nào sau đây?
a. Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế, Bộ Khoáng sản và Môi trường quy định về điều hành chất thải y tếb. Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Khoáng sản và Môi trường quy định về điều hành chất thải nguy hạic. Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19d. Cả a và c
Câu 12: Nội dung nào sau đây ko thuộc nghĩa vụ của người sử dụng lao động, Ban điều hành ký túc xá trong phòng, chống dịch COVID-19?
a. Không cho phép người ko có bổn phận vào khu vực làm việc/ký túc xáb. Sắp đặt đủ nhân công tại cổng ra vào để đo rà soát thân nhiệt cho người lao độngc. Chuẩn bị các trang bị tư nhân cho công nhân trước và chỉ cần khoảng làm việc hoặc đi công tácd. Sắp đặt đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy đặt tại các địa điểm thuận lợi. Bảo đảm có đủ các trang thiết bị, hóa chất dùng cho công việc vệ sinh, khử khuẩn nơi làm việc, khu ký túc xá
Câu 13: Để phòng, chống dịch COVID-19 tại khu dịch vụ, việc khử khuẩn đối với nền nhà, tường, bàn ghế, các vật dụng tại nơi làm việc phải tiến hành với tần suất tối thiểu như thế nào?
a. 01 lần/01 ca làm việc hoặc 01 ngàyb. 02 lần/01 ca làm việc hoặc 01 ngàyc. 03 lần/01 ca làm việc hoặc 01 ngàyd. 04 lần/01 ca làm việc hoặc 01 ngày
Câu 14: Nội dung nào sau đây ko thuộc nghĩa vụ người sử dụng lao động, Ban điều hành ký túc xá trong phòng, chống dịch COVID-19?
a. Tăng nhanh thông khí nơi làm việc bằng cách tăng thông gió, hoặc mở cửa sổ, cửa ra vào, sử dụng quạt. Thường xuyên vệ sinh hệ thống thông gió, quạt, điều hòab. Tăng nhanh bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở lao động/ký túc xá cho người lao độngc. Sắp đặt dụng cụ đón đưa công nhân tới nơi làm việcd. Phân công và công khai thông tin liên lạc (tên, số dế yêu) của cán bộ đầu mối đảm trách về công việc phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá
Câu 15: Mức phạt theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với hành vi “Che giấu, ko khai báo hoặc khai báo ko kịp thời tình trạng bệnh lây nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh lây nhiễm thuộc nhóm A”?
a. 1-5 triệu đồngb. 5-10 triệu đồngc. 10-20 triệu đồngd. 20-30 triệu đồng
Câu 16: Mức phạt theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với hành vi Cố ý khai báo, thông tin sai sự thực về bệnh lây nhiễm thuộc nhóm A là bao lăm?
a. 1-5 triệu đồngb. 5-10 triệu đồngc. 10-20 triệu đồngd. 20-30 triệu đồng
Câu 17: Trong các nội dung sau, nội dung nào được quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt tiến hành đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19?
a. Ngừng các sự kiện trên 20 người trong 1 phòngb. Không tụ họp quá 2 người dưng công sở, trường học, bệnh việnc. Ngừng vận động từ vùng có dịch tới các địa phương khácd. Tạm ngừng 1 số các nghi lễ tín ngưỡng
Câu 18: Theo Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19/02/2020 của Bộ Y tế, trường hợp bệnh xác định:
a. là người bệnh có sốt và viêm đường hô hấp cấp tính VÀ ko lý giải được bằng các căn do khác VÀ có tiền sử tới/ở/đi về từ vùng dịch tễ có bệnh do 2019-nCoV trong vòng 14 ngày trước lúc phát khởi các triệu chứngb. là trường hợp bệnh nghi ngờc. là trường hợp được khẳng định bằng xét nghiệm real-time RT-PCR dương tính với COVID-19 hoặc bằng kỹ thuật giải trình tự gened. Cả b và c
Câu 19: Theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020, nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc là gì?
a. Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19b. Có chế độ cho phép công nhân làm việc tại nhà hoặc sắp xếp ca làm việc linh động (nếu được)c. Sắp đặt đầy đủ khu vực rửa tay có đủ nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các địa điểm trước lúc vào làm việc; trước và sau lúc ăn, tại các khu vệ sinh; tại các địa điểm có xúc tiếp chungd. Cả 3 đáp án a,b,c
Câu 20: Bệnh viêm phổi cấp tính do chủng mới của vi rut Corona là bệnh lây nhiễm thuộc nhóm nào?
a. Nhóm Ab. Nhóm Bc. Nhóm Cd. Nhóm D
2. Đáp án thi Mày mò về công việc ATVSLĐ và phòng, chống dịch COVID-19 bộ số 2
Câu 1: Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định nội dung gì?
a. Chỉ dẫn tiến hành cơ chế đền bù, trợ cấp và chi tiêu y tế của người sử dụng lao động đối với công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệpb. Chỉ dẫn công việc tổ chức của hệ thống làm công việc bảo hộ lao độngc. Công việc tổ chức của hệ thống làm công việc bảo hộ lao độngd. Danh mục bệnh nghề nghiệp
Câu 2: Thông tư liên tịch số 58/22015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Khoáng sản và Môi trường quy định nội dung gì?
a. Quy định về điều hành chất thải y tếb. Quan trắc môi trường lao độngc. Danh mục bệnh nghề nghiệpd. Công việc tổ chức của hệ thống làm công việc bảo hộ lao động
Câu 3: Thông tư 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế chỉ dẫn nội dung gì?
a. Khám sức khỏe định kỳ và bệnh nghề nghiệpb. Quản lý bệnh nghề nghiệpc. Danh mục bệnh nghề nghiệp được BHXHd. Quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe công nhân
Câu 4: Luật An toàn, vệ sinh lao động được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn tháng ngày 5 nào?
a. Ngày 25/6/2014b. Ngày 25/6/2015c. Ngày 25/6/2016d. Ngày 25/6/2017
Câu 5: Các nhân vật nào sau đây bị điều chỉnh bởi Quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống làm công việc bảo hộ lao động ban hành kèm theo Quyết định số 3079/QĐ-BYT ngày 21/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế?
a. Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tếb. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tếc. Y tế Bộ, ngànhd. Cả 3 ý trên đều đúng
Câu 6: Hiện nay ở nước ta có bao lăm bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm:
a. 25 bệnhb. 21 bệnhc. 30 bệnhd. 34 bệnh
Câu 7: Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của liên bộ Y tế, Bộ Khoáng sản và Môi trường quy định chất thải y tế thông thường bao gồm:
a. Chất thải rắn sinh hoạt nảy sinh trong sinh hoạt thường nhật của con người và chất thải ngoại cảnh trong cơ sở y tếb. Chất thải rắn thông thường nảy sinh từ cơ sở y tế ko thuộc Danh mục chất thải y tế nguy hại hoặc thuộc Danh mục chất thải y tế nguy hại quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này mà có nhân tố nguy hại dưới ngưỡng chất thải nguy hạic. Thành phầm thải lỏng ko nguy hạid. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 8: Theo quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ, các hành vi vi phạm nào sau đây sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng:
a. Không tổ chức cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế đối với trường hợp phải tiến hành việc cách ly y tế theo quy định của luật pháp, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều nàyb. Chối từ hoặc lẩn tránh việc vận dụng giải pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều nàyc. Không lập danh sách và theo dõi sức khỏe của những người xúc tiếp với người bị vận dụng giải pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định của pháp luậtd. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 9: Danh mục bệnh nghề nghiệp thừa hưởng bảo hiểm xã hội quy định tại Thông tư 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ Y tế gồm có bao lăm bệnh?
a. 21 bệnhb. 28 bệnhc. 34 bệnhd. 36 bệnh
Câu 10: Người lao động làm nghề, công tác khó nhọc, độc hại, nguy nan có đủ 12 tháng làm việc cho 1 người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng 5, hưởng nguyên lương theo giao kèo lao động là bao lăm ngày?
a. 12 ngàyb. 14 ngàyc. 16 ngàyd. 18 ngày
Câu 11: Theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020, nghĩa vụ của công nhân trước lúc tới nơi làm việc để phòng, chống dịch COVID-19 là gì?
a. Thực hiện đầy đủ các giải pháp vệ sinh tư nhân theo khuyến cáo của Bộ Y tếb. Không được đi làm nếu đang chỉ cần khoảng cách ly y tế theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19c. Chuẩn bị các trang bị tư nhân cấp thiết cho thời kì làm việc hoặc đi công tácd. Cả 3 đáp án a, b, c
Câu 12: Mức phạt theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với hành vi “Che giấu, ko khai báo hoặc khai báo ko kịp thời tình trạng bệnh lây nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh lây nhiễm thuộc nhóm A”?
a. 1-5 triệu đồngb. 5-10 triệu đồngc. 10-20 triệu đồngd. 20-30 triệu đồng
Câu 13: Quyết định số 2234/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ban hành Chỉ dẫn phòng, chống và bình chọn nguy cơ truyền nhiễm dịch COVID-19 tại khu chung cư vận dụng cho nhân vật là:
a. Người dân sống tại khu chung cưb. Ban điều hành/Ban quản trị/Ban đại diện khu chung cư, khu tập thểc. Người điều hành khu nhà/khu chung cư cho thuê/người cho thuê căn hộ tại khu chung cưd. Cả 3 ý trên đều đúng
Câu 14: Chế phẩm nào trong số các chế phẩm sau đây có thể được dùng để khử khuẩn bề mặt đối với nền nhà, bàn ghế, các vật dụng trong phòng, các địa điểm thường xuyên xúc tiếp để phòng trách COVID-19?
a. Chất gột rửa thông thường như chai xịt gột rửa đa năng dùng sẵnb. Pha dung dịch gột rửa bồn cầu gia dụng (chứa khoảng 5% sodium hypochlorite) theo tỉ lệ 10 ml dung dịch gột rửa với 1 lít nước để thành dung dịch có bản lĩnh diệt vi rútc. Dung dịch chứa 0,05% clo hoạt tính sau lúc pha hoặc Cồn 70phần trămd. Cả 3 ý trên đều đúng
Câu 15: Nội dung nào sau đây ko thuộc nghĩa vụ người sử dụng lao động, Ban điều hành ký túc xá trong phòng, chống dịch COVID-19?
a. Tăng nhanh thông khí nơi làm việc bằng cách tăng thông gió, hoặc mở cửa sổ, cửa ra vào, sử dụng quạt. Thường xuyên vệ sinh hệ thống thông gió, quạt, điều hòab. Tăng nhanh bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở lao động/ký túc xá cho người lao độngc. Sắp đặt dụng cụ đón đưa công nhân tới nơi làm việcd. Phân công và công khai thông tin liên lạc (tên, số dế yêu) của cán bộ đầu mối đảm trách về công việc phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá
Câu 16: Trong các nội dung sau, nội dung nào được quy định tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp diễn tiến hành các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới?
a. Giảm thiểu tổ chức các hoạt động lễ hội, nghi lễ tín ngưỡng, giải đấu thể thao, sự kiện có đông người tại nơi công cộng, sân di chuyển và các sự kiện lớnb. Cho phép hoạt động quay về các cơ sở kinh doanh dịch vụ ko cần phải có (khu giải trí, tiêu khiển, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường…)c. Tiếp tục tạm ngừng hoạt động chuyên chở hành khách công cộng liên tỉnhd. Nhà máy, cơ sở sản xuất tiếp diễn hoạt động và phải tiến hành các giải pháp phòng, chống dịch cho người lao động, công nhân
Câu 17: Theo Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19/02/2020 của Bộ Y tế có bao lăm chiến lược kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK) nhằm chặn đứng hoặc giảm thiểu lây lan COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh?
a. 5 chiến lượcb. 6 chiến lượcc. 7 chiến lượcd. 8 chiến lược
Câu 18: Mức phạt theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với hành vi Cố ý khai báo, thông tin sai sự thực về bệnh lây nhiễm thuộc nhóm A là bao lăm?
a. 1-5 triệu đồngb. 5-10 triệu đồngc. 10-20 triệu đồngd. 20-30 triệu đồng
Câu 19: Để phòng, chống dịch COVID-19 tại khu dịch vụ, việc khử khuẩn đối với nền nhà, tường, bàn ghế, các vật dụng tại nơi làm việc phải tiến hành với tần suất tối thiểu như thế nào?
a. 01 lần/01 ca làm việc hoặc 01 ngàyb. 02 lần/01 ca làm việc hoặc 01 ngàyc. 03 lần/01 ca làm việc hoặc 01 ngàyd. 04 lần/01 ca làm việc hoặc 01 ngày
Câu 20: Việc điều hành chất thải y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 tiến hành theo văn bản nào sau đây?
a. Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế, Bộ Khoáng sản và Môi trường quy định về điều hành chất thải y tếb. Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Khoáng sản và Môi trường quy định về điều hành chất thải nguy hạic. Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19d. Cả a và c
3. Đáp án thi Mày mò về công việc ATVSLĐ và phòng, chống dịch COVID-19 bộ số 3
Câu 1: Thông tư liên tịch số 58/22015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Khoáng sản và Môi trường quy định nội dung gì?
a. Quy định về điều hành chất thải y tế
b. Quan trắc môi trường lao động
c. Danh mục bệnh nghề nghiệp
d. Công việc tổ chức của hệ thống làm công việc bảo hộ lao động
Câu 2: Luật An toàn, vệ sinh lao động được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn tháng ngày 5 nào?
a. Ngày 26/6/2014
b. Ngày 26/6/2015
c. Ngày 26/6/2016
d. Ngày 26/6/2017
Câu 3: Theo Luật An toàn vệ sinh lao động 2015, Vệ sinh lao động là biện pháp phòng, chống ảnh hưởng của nhân tố nào?
a. Nhân tố có hại
b. Nhân tố nguy nan
c. Nhân tố không may
d. Cả 3 nhân tố trên
Câu 4: Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 có hiệu lực thi hành từ tháng ngày 5 nào?
a. Ngày 01/7/2014
b. Ngày 01/7/2015
c. Ngày 01/7/2016
d. Ngày 01/7/2017
Câu 5: Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động 5 2015, công nhân bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp thừa hưởng trợ cấp hàng tháng lúc sút giảm bản lĩnh lao động bao lăm %?
a. 1- 5%
b. Từ 5 – 30%
c. Từ 31% trở lên
d. Từ 50% trở lên
Câu 6: Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định những điều kiện nào để được trang bị dụng cụ bảo vệ tư nhân?
a. Tiếp xúc với nhân tố vật lý xấu; Tiếp xúc với bụi và hóa chất độc hại
b. Tiếp xúc với nhân tố sinh vật học độc hại, môi trường vệ sinh lao động xấu: Vi rút, vi khuẩn độc hại gây bệnh, côn trùng có hại; Phân, nước, rác, cống rãnh hôi thối; Các nhân tố sinh vật học độc hại khác
c. Làm việc với máy, thiết bị, dụng cụ lao động, làm việc ở địa điểm nhưng tư thế lao động nguy nan dễ gây ra tai nạn lao động; làm việc trên cao; làm việc trong hầm lò, nơi thiếu dưỡng khí; làm việc trên sông nước, trong rừng hoặc điều kiện lao động nguy nan, độc hại khác
d. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 7: Theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động, nhân vật nào phải được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp?
a. Người lao động xúc tiếp với các nhân tố có hại có bản lĩnh mắc bệnh nghề nghiệp
b. Người làm nghề, công tác khó nhọc, độc hại, nguy nan và đặc thù khó nhọc, độc hại, nguy nan
c. Người lao động xúc tiếp với các nhân tố nguy nan có bản lĩnh bị tai nạn lao động
d. Cả phương án a và b
Câu 8: Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động, đối với công nhân làm nghề, công tác khó nhọc, độc hại, nguy nan hoặc đặc thù khó nhọc, độc hại, nguy nan, công nhân là người khuyết tật, công nhân chưa thành niên, công nhân cao tuổi được khám sức khỏe chí ít mấy tháng 1 lần.
a. 6 tháng
b. 12 tháng
c. 18 tháng
d. 24 tháng
Câu 9: Theo quy định tại Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013, công nhân cần bảo đảm mấy điều kiện để thừa hưởng cơ chế bồi dưỡng bằng hiện vật?
a. 2 điều kiện
b. 3 điều kiện
c. 4 điều kiện
d. 5 điều kiện
Câu 10: Người lao động làm công tác có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp thì được khám bệnh nghề nghiệp định kỳ 1 5 mấy lần?
a. 01 lần
b. 02 lần
c. 03 lần
d. 04 lần
Câu 11: Mức phạt theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với hành vi Cố ý khai báo, thông tin sai sự thực về bệnh lây nhiễm thuộc nhóm A là bao lăm?
a. 1-5 triệu đồng
b. 5-10 triệu đồng
c. 10-20 triệu đồng
d. 20-30 triệu đồng
Câu 12: Trong các nội dung sau, nội dung nào được quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiến hành các giải pháp cần kíp phòng, chống dịch COVID-19?
a. Không từ 10 người trở lên ngoài công sở, trường học, bệnh viện
b. Giảm thiểu vận động từ vùng có dịch tới các địa phương khác
c. Giữ khoảng cách từ 1 – 2 mét lúc giao tiếp
d. Cách ly toàn xã hội, mọi người dân phải ở nhà, chỉ ra ngoài lúc đích thực cấp thiết
Câu 13: Nội dung nào sau đây ko thuộc nghĩa vụ người sử dụng lao động, Ban điều hành ký túc xá trong phòng, chống dịch COVID-19?
a. Tăng nhanh thông khí nơi làm việc bằng cách tăng thông gió, hoặc mở cửa sổ, cửa ra vào, sử dụng quạt. Thường xuyên vệ sinh hệ thống thông gió, quạt, điều hòa
b. Tăng nhanh bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở lao động/ký túc xá cho công nhân
c. Sắp đặt dụng cụ đón đưa công nhân tới nơi làm việc
d. Phân công và công khai thông tin liên lạc (tên, số dế yêu) của cán bộ đầu mối đảm trách về công việc phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá
Câu 14: Theo Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020, người làm công việc y tế tại công ty có bao lăm nghĩa vụ trong công việc phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá?
a. 8 nghĩa vụ
b. 10 nghĩa vụ
c. 12 nghĩa vụ
d. 14 nghĩa vụ
Câu 15: Trong các nội dung sau, nội dung nào được quy định tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp diễn tiến hành các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới?
a. Giảm thiểu tổ chức các hoạt động lễ hội, nghi lễ tín ngưỡng, giải đấu thể thao, sự kiện có đông người tại nơi công cộng, sân di chuyển và các sự kiện bự
b. Cho phép hoạt động quay về các cơ sở kinh doanh dịch vụ ko cần phải có (khu giải trí, tiêu khiển, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường…)
c. Tiếp tục tạm ngừng hoạt động chuyên chở hành khách công cộng liên tỉnh
d. Nhà máy, cơ sở sản xuất tiếp diễn hoạt động và phải tiến hành các giải pháp phòng, chống dịch cho người lao động, công nhân
Câu 16: Trong các chỉ dẫn phòng, chống COVID-19, “rửa tay đúng cách” được hiểu là thứ tự rửa tay 6 bước với nước sạch và xà phòng chỉ cần khoảng chí ít:
a. 15 giây
b. 30 giây
c. 20 giây
d. 25 giây
Câu 17: Những nhân vật nào sau đây phải được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo vệ tư nhân theo quy định?
a. Người bệnh
b. Người người bệnh
c. Người tham dự vệ sinh thiết bị, phương tiện đựng chất thải y tế
d. Người tham dự công đoạn thu lượm, lưu giữ, chuyên chở, xử lý chất thải truyền nhiễm, vệ sinh thiết bị, phương tiện đựng chất thải y tế
Câu 18: Quyết định số 2234/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ban hành Chỉ dẫn phòng, chống và bình chọn nguy cơ truyền nhiễm dịch COVID-19 tại khu chung cư vận dụng cho nhân vật là:
a. Người dân sống tại khu chung cư
b. Ban điều hành/Ban quản trị/Ban đại diện khu chung cư, khu cộng đồng
c. Người điều hành khu nhà/khu chung cư cho thuê/người cho thuê căn hộ tại khu chung cư
d. Cả 3 ý trên đều đúng
Câu 19: Để bảo đảm hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19, dung dịch sát khuẩn tay phải chứa nồng độ cồn bao lăm %?
a. trên 70%
b. chí ít 50%
c. chí ít 60%
d. 90%
Câu 20: Chế phẩm nào trong số các chế phẩm sau đây có thể được dùng để khử khuẩn bề mặt đối với nền nhà, bàn ghế, các vật dụng trong phòng, các địa điểm thường xuyên xúc tiếp để phòng trách COVID-19?
a. Chất gột rửa thông thường như chai xịt gột rửa đa năng dùng sẵn
b. Pha dung dịch gột rửa bồn cầu gia dụng (chứa khoảng 5% sodium hypochlorite) theo tỉ lệ 10 ml dung dịch gột rửa với 1 lít nước để thành dung dịch có bản lĩnh diệt vi rút
c. Dung dịch chứa 0,05% clo hoạt tính sau lúc pha hoặc Cồn 70%
d. Cả 3 ý trên đều đúng
Câu 21: Theo anh/chị có tổng số bao lăm người dự thi?
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Tài liệu của Học Điện Tử Cơ Bản VN.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đáp #án #thi #Tìm #hiểu #về #công #tác #ATVSLĐ #và #phòng #chống #dịch #COVID19 #tại #nơi #làm #việc


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Đáp #án #thi #Tìm #hiểu #về #công #tác #ATVSLĐ #và #phòng #chống #dịch #COVID19 #tại #nơi #làm #việc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button