Đề cuối HK1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường chuyên Nguyễn Tất Thành – Kon Tum

Ngày 12 tháng 12 5 2021, trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Kon Tum đã thực hiện rà soát chất lượng môn Toán lớp 11 cuối học kì 1 5 học 2021-2022.

Đề cuối kì 1 môn Toán lớp 11 5 học 2021 – 2022 của trường Phổ thông Năng khiếu Tuyên Tất Thành – Kon Tum biên soạn theo bề ngoài 70% câu hỏi trắc nghiệm + 30% câu hỏi tự luận (theo các trường), thời kì làm bài của học trò là 90 phút. , đề thi có đáp án trắc nghiệm và chỉ dẫn xử lý sự cố tự luận Mã đề: 132 Mã đề: 209 Mã đề: 357 Mã đề: 485.

Trích đề bài cuối kì 1 Toán 11 5 2021 – 2022 trường Phổ thông Năng khiếu Nguyễn Tất Thành – Kon Tum:
+ Hộp đựng 20 quả bóng được đánh số từ 1 tới 20. 1 quả bóng được chọn ở bất cứ đâu. Thời cơ thu được 1 quả bóng với cùng 1 số là bao lăm?
Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Trong ko gian, 2 đường thẳng song song với nhau nếu chúng ko trùng điểm. B. Trong ko gian, 2 đường thẳng song song nếu chúng có 1 điểm trùng nhau. C. Trong ko gian, 2 đường thẳng song song lúc đồng phẳng và ko trùng điểm. D. Trong ko gian, 2 đường thẳng đã cho là song song nếu ko đồng phẳng.
Câu nào sau đây KHÔNG đúng? A. Phép quay biến 1 đường thẳng thành 1 đường thẳng song song hoặc song song. B. Phép quay biến hình tròn thành hình tròn có cùng chiều rộng. C. Phép quay chuyển 1 tam giác thành 1 tam giác bằng cách sử dụng nó. D. Phép quay biến 1 phần của đoạn thẳng thành đoạn thẳng.
+ Hai đường thẳng chéo nhau nên d và d. Có bao lăm trạng ngữ để biến dòng d thành chính dòng d? A. Không có tính từ. B. Có 1 trạng ngữ độc nhất. C. Chỉ có 2 trạng ngữ. D. Có thiếu gì câu tường thuật.
+ Với hình chóp S.ABCD (xem hình bên). Câu nào sau đây KHÔNG đúng? A. Hai đường thẳng SA và BC đối nhau. B. Hai đường thẳng SC và AB đối nhau. C. Hai đường thẳng AB và CD đối nhau. D. Hai đường thẳng SD và BC đối nhau.

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về Đề cuối HK1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường chuyên Nguyễn Tất Thành – Kon Tum

Ngày … tháng 12 5 2021, trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Kon Tum tổ chức kỳ thi rà soát chất lượng môn Toán lớp 11 công đoạn cuối học kỳ 1 5 học 2021 – 2022.
Đề cuối HK1 Toán 11 5 2021 – 2022 trường chuyên Nguyễn Tất Thành – Kon Tum được biên soạn theo bề ngoài đề thi 70% trắc nghiệm + 30% tự luận (theo điểm số), thời kì học trò làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng áp giải tự luận Mã đề: 132 Mã đề: 209 Mã đề: 357 Mã đề: 485.
Trích dẫn đề cuối HK1 Toán 11 5 2021 – 2022 trường chuyên Nguyễn Tất Thành – Kon Tum:
+ 1 hộp chứa 20 quả cầu được đánh số từ 1 tới 20. Lấy trùng hợp 1 quả cầu. Xác suất để thu được quả cầu ghi số chẵn bằng?
+ Mệnh đề nào sau đây đúng? A. Trong ko gian, 2 đường thẳng được gọi là song song nhau nếu chúng ko có điểm chung. B. Trong ko gian, 2 đường thẳng được gọi là song song nhau nếu chúng có đúng 1 điểm chung. C. Trong ko gian, 2 đường thẳng được gọi là song song nhau nếu chúng đồng phẳng và ko có điểm chung. D. Trong ko gian, 2 đường thẳng được gọi là song song nhau nếu chúng ko đồng phẳng.
+ Trong các khẳng định sau, khẳng định nào KHÔNG đúng? A. Phép quay biến đường thẳng thành 1 đường thẳng song song hoặc trùng nó. B. Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. C. Phép quay biến tam giác thành tam giác bằng nó. D. Phép quay biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.
+ Cho 2 đường thẳng cắt nhau d và d. Có bao lăm phép vị tự biến đường thẳng d thành d? A. Không có phép vị tự nào. B. Có 1 phép vị tự độc nhất. C. Chỉ có 2 phép vị tự. D. Có thiếu gì phép vị tự.
+ Cho hình chóp S.ABCD (tham khảo hình vẽ bên). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào KHÔNG đúng? A. Hai đường thẳng SA và BC chéo nhau. B. Hai đường thẳng SC và AB chéo nhau. C. Hai đường thẳng AB và CD chéo nhau. D. Hai đường thẳng SD và BC chéo nhau.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đề #cuối #HK1 #Toán #5 #trường #chuyên #Nguyễn #Tất #Thành #Kon #Tum


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Đề #cuối #HK1 #Toán #5 #trường #chuyên #Nguyễn #Tất #Thành #Kon #Tum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button