Đề cương ôn tập học kì 1 môn Hóa học 8 năm 2021-2022

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Hóa học 8 5 2021-2022 được Học Điện Tử Cơ Bản tầm và san sớt. Nhằm giúp các bạn học trò lớp 8 ôn tập lại tri thức môn Hóa học, thu thập thêm cho bản thân mình những kinh nghiệm giải đề hay, cùng lúc biết cách phân bổ thời kì làm bài sao cho cân đối để đạt được điểm số cao cho kì thi học kì 1 lớp 8. Sau đây là đề thi mời các bạn tải về tham khảo!

1. KIẾN THỨC CẦN NẮM

1.1. Khái niệm nguyên tử, phân tử, nguyên tử khối, phân tử khối.

Nguyên tử là hạt cực kỳ bé và trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi 1 hay nhiều electron mang điện tích âm:

– Hạt nhân tạo bởi proton (p) và nơtron

– Trong mỗi nguyên tử: p(+) = e (-)

– Electron luôn vận động quanh hạt nhân và sắp đặt thành tầng lớp.

Nguyên tố hóa học là tập trung những nguyên tử cùng loại, có cùng số p trong hạt nhân.

Kí hiệu hóa học trình diễn nguyên tố và chỉ 1 nguyên tử của nguyên tố đấy.

Nguyên tử khối là khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon. Mỗi nguyên tố có nguyên tử khối biệt lập.

Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm 1 số nguyên tử kết hợp với nhau và trình bày đầy đủ thuộc tính hóa học của chất.

Phân tử là hạt hợp thành của hầy hết các chất,các đơn chất kim khí… có hạt hợp thành là nguyên tử.

Phân tử khối là khối lượng của phân tử tính bằng đơn vị cacbon, bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử.

1.2. Thế nào là đơn chất, hợp chất. Cho thí dụ?

Đơn chất là những chất hình thành từ 1 nguyên tố hóa học. Tỉ dụ: khí hiđro, diêm sinh, kẽm, natri,…

Hợp chất là những chất hình thành từ 2 nguyên tố hóa học trở lên. Tỉ dụ: Nước hình thành từ 2 nguyên tố hóa học là H và O.

1.3. Công thức hóa học dùng trình diễn chất:

+ Đơn chất: A (đơn chất kim khí và 1 vài phi kim như: S,C  )

+ Đơn chất: Ax (phần mập đơn chất phi kim, thường x = 2)

+ Hợp chất: AxBy ,AxByCz

 – Mỗi công thức hóa học chỉ 1 phân tử của chất (trừ đơn chất A) và cho biết:

+ Nguyên tố tạo ra chất.

+ Số nguyên tử của mỗi nguyên tố và phân tử khối.

1.4. Phát biểu luật lệ hóa trị . Viết biểu thức.

Hóa trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu hiện bản lĩnh kết hợp của nguyên tử (hay nhóm nguyên tử), được xác định theo hóa trị của H chọn làm 1 đơn vị và hóa trị của O là 2 đơn vị

Quy tắc hóa trị: Trong công thức hóa học,tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.

Biểu thức (mathop {{A_x}}limits^{rm{a}} {mathop Blimits^b _y})

→ x × a = y × b . B có thể là nhóm nguyên tử,thí dụ:  Ca(OH)2 ­,ta có 1 × II = 2 × 1

­ Áp dụng:

+ Tính hóa trị chưa biết: biết x,y và a (hoặc b) tính được b (hoặc a)

+ Lập công thức hóa học lúc biết a và b:

– Viết công thức dạng chung

–  Viết biểu thức luật lệ hóa trị, chuyển tỷ lệ : (frac{x}{y} = frac{b}{a} = frac{{b’}}{{a’}})

→ Lấy x = b hoặc b’ và y = a hay a’ (Nếu a’,b’ là những số bên nguyên giản hơn so với a,b)

1.5. Sự chuyển đổi của chất:

– Hiện tượng chất chuyển đổi nhưng mà vẫn giữ nguyên là chất thuở đầu được gọi là hiện tượng vật lý.

– Hiện tượng chất chuyển đổi có tạo ra chất khác, được gọi là hiện tượng hóa học.

1.6. Phản ứng hóa học:

– Phản ứng hóa học là giai đoạn chuyển đổi từ chất này thành chất k=hác.

– Trong phản ứng hóa học chỉ có kết hợp giữa các nguyên tử chỉnh sửa khiến cho phân tử này chuyển đổi thành phân tử khác.

– Phản ứng xảy ra được lúc các chất tham dự xúc tiếp với nhau, có trường hợp cần đun hot, có trường hợp cần chất xúc tác.

– Nhận biết phản ứng xảy ra dựa vào tín hiệu có chất mới tạo thành: Có thuộc tính khác như màu sắc, tình trạng. Hoắc sự tỏa nhiệt và phát sáng.

1.7. Định luật bảo toàn khối lượng:  A + B → C + D

– Định luật: Trong 1 phản ứng hóa hoc, tổng khối lượng của các thành phầm bằng tổng khối lượng của các chất tham dự phản ứng.

– Biếu thức:   mA +  mB  =  mC  +  mD

1.8. Phương trình hóa học: trình diễn ngắn gọn phản ứng hóa học.

– Ba bước lấp phương trình hóa học: Viết lược đồ phản ứng,Thăng bằng phương trình, Viết phương trình hóa học

– Phương trình hóa học cho biết tỷ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng.

1.9. Các công thức biến đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất.

– Mol (n) là lượng chất có chứa N nguyên tử hoặc phân tử của chất đấy.

con số 6.1023 là số Avogađro, kí hiệu là N

– Khối lượng mol (M)  của 1 chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đấy

Thể tích mol (l) của chất khí là thể tích chiếm bơi N phân tử của chất khí đấy.

m = n × M (g)  rút ra (n = frac{m}{M}{rm{ (mol) , M }} = {rm{ }}frac{{rm{m}}}{{rm{n}}}{rm{ (g)}})

– Thể tích khí chất khí:

+ Ở điều kiện tiêu chuẩn :  ({rm{V }} = {rm{ n}} times {rm{22,4  =  }}frac{m}{M} times 22,4) (l)

+ Ở điều kiện thường:  V = n × 24 = (frac{m}{M} times 24) (l)

1.10. Tỷ khối của chất khí.

– Khí A đối với khí B: ({{rm{d}}_{{rm{A/B}}}} = frac{{{{rm{M}}_{rm{A}}}}}{{{rm{M}}{_{rm{B}}}}})

– Khí A đối với ko khí ({d_{A/kk}} = frac{{{M_A}}}{{29}})

2. BÀI TẬP LUYỆN TẬP

Câu 1: cho các chất sau. Chất nào được xem là thuần khiết

A: Nước chanh

B: Nước nhận được sau lúc chưng cất

C: Nước khoáng

D: Nước mưa

Câu 2: Dạng hình của nguyên tử được trình diễn như thế nào?

A: Hình bầu dục                                       B: Hình vuông

C: Hình cầu                                               D: Hình chữ nhật

Câu 3: Trong thiên nhiên, nguyên tố hóa học còn đó chủ chốt ở những dạng nào?

A: Dạng đơn chất ( tự do )                         B: Dạng hợp chất

C: Cả A, B                                                  D: Dạng hỗn hợp

Câu 4: Nguyên tử diêm sinh nặng hay nhẹ hơn bao lăm lần so với nguyên tử oxi (biết NTK của diêm sinh 32, của oxi là 16).

A: 2                             B:3                                C: 4                                    D: 5

Câu 5: Hãy chọn khái niệm đúng nhất

A: Đơn chất là những chất được hình thành từ 3 nguyên tố hóa học.

B:  Đơn chất là những chất được hình thành từ 2 nguyên tố hóa học.

C: Đơn chất là những chất được hình thành từ 1 nguyên tố hóa học.

D: Cả 3 khái niệm đều đúng.

Câu 6: Phân tử khối của hợp chất K2SO4 là:

A: 170 đvc                 

B: 174 đvc                

C: 180 đvc                         

D: 185 đvc

Câu 7: Phân tử diêm sinh trioxit được tạo bởi 1 nguyên tử diêm sinh vá 3 nguyên tử oxi, số nguyên tố có mặt trong phân tử là:

A: 1                                 B: 2                                C: 3                             D: 4

Câu 8: cho biết hợp chất NaxPO4 có phân tử khối là 164 đvc. Giá trị của x được xác định là:

A: 1                                  B: 2                                C: 3                             D: 4

Câu 9: Cho các chất khí sau SO2 , NO, N2, C2H4, H2S, C2H2 . Hãy cho biết khí nào nhẹ hơn ko khí?( biết Mkk= 29 )

A: SO và NO                                               

B: N2 , C2H4, H2S

C: NO, H2S, C2H2                                                             

D: N2 , C2H4 , C2H2

Câu 10: Xác định thành phần % theo khối lượng của nguyên tố kali trong hợp chất KClO3 tính được là:

A: 3,18%             

B: 31,2%                 

C: 38,1%                 

D: 31,8%

Câu 11: cho các hợp chất H2S, SO2 , SO3 hóa trị của S trong các hợp chất trên lần là lượt:

A: III, II, IV              

B: I, IV, V               

C: II, III, V                       

D: II, IV, VI

Câu 12: Biết rằng nguyên tố R có hóa trị II, công thức hóa học của muối photphat của R là:

A: RPO4               

B: R3(PO4)2                         

C: R2(PO4)3                        

D: R(PO4)2

Câu 13: Trong các dãy công thức hóa học sau, dãy công thức nào viết sai?

1.KO, K2CO3, H3SO4                              

2. CaO, BaCl2, Fe2(SO4)3     

3. ZnCl3, Na2PO4 , Cu(OH)                 

4: Al2O3, HNO3 , AgNO3

A: 1,2                        

B: 3,4                        

C: 1,3                             

D: 2,3,4

Câu 14: 1 chất oxit của kim khí Y có dạng Y2O3 . công thức hóa học của muối cacbonat của Y được viết đúng là:

A: YCO3                

B: Y(CO3)3                

C: Y2(CO3)3                     

D: Y2CO3

Câu 15: Đốt cháy hết 12 gam diêm sinh, sinh ra thành phầm độc nhất vô nhị là khí sunfurơ

Có khối lượng 24 gam. Khối lượng oxi cần chuyên dụng cho phản ưng trên là:

A: 6 gam                  

B: 20 gam                  

C: 15 gam                  

D: 12 gam    

Câu 16 : 1 hỗn hợp A chứa 0,14 mol Fe2O3 , 0,36 mol S và 0, 12 mol C. Tính tổng khối lượng của hỗn hợp.

A: 36,36 gam              

B: 3,36 gam                   

C: 35,36 gam           

D: 3,536 gam

Câu 17: Thể tích của 2,4 gam khí CH4 đo ở đktc là:

A: 1,12 lít                         

B: 2,24 lít                  

C: 3,36 lít                    

D: 4,48 lít

Câu 18: công thức hóa học của hợp chất gồm 2 nguyên tố P(V) và O( II) là:

A: P2O3                      

B: PO                            

C: P3O2                      

D: P2O5

Câu 19 : Công thức hóa học của hợp chất gồm nguyên tố Ba (II) và nhóm nguyên tử -NO3 (I) là:

A: Ba(NO3)2          

B; BaNO3            

C: Ba2NO3          

D: Ba2(NO3)3   

Câu 20: Biết crôm cos hóa trị III, nhóm = SO4(II). Công thức đúng là:

A: CrSO4               

B: Cr2SO4             

C: Cr(SO4 )2             

D: Cr2(SO4 )3

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về mobile)—

ĐÁP ÁN

1

B

6

B

11

D

16

C

21

D

26

A

2

C

7

B

12

B

17

C

22

C

27

C

3

C

8

C

13

C

18

D

23

B

28

A

4

A

9

D

14

C

19

A

24

A

28

D

5

C

10

D

15

D

20

D

25

B

 

 

 

Trên đây là 1 phần trích đoạn nội dung Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Vật Lý 10 có đáp án 5 2021-2022 Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo có ích khác các em chọn công dụng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong học tập.

.


Thông tin thêm về Đề cương ôn tập học kì 1 môn Hóa học 8 năm 2021-2022

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Hóa học 8 5 2021-2022 được Học Điện Tử Cơ Bản tầm và san sớt. Nhằm giúp các bạn học trò lớp 8 ôn tập lại tri thức môn Hóa học, thu thập thêm cho bản thân mình những kinh nghiệm giải đề hay, cùng lúc biết cách phân bổ thời kì làm bài sao cho cân đối để đạt được điểm số cao cho kì thi học kì 1 lớp 8. Sau đây là đề thi mời các bạn tải về tham khảo!

1. KIẾN THỨC CẦN NẮM

1.1. Khái niệm nguyên tử, phân tử, nguyên tử khối, phân tử khối.

– Nguyên tử là hạt cực kỳ bé và trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi 1 hay nhiều electron mang điện tích âm:

– Hạt nhân tạo bởi proton (p) và nơtron

– Trong mỗi nguyên tử: p(+) = e (-)

– Electron luôn vận động quanh hạt nhân và sắp đặt thành tầng lớp.

– Nguyên tố hóa học là tập trung những nguyên tử cùng loại, có cùng số p trong hạt nhân.

– Kí hiệu hóa học trình diễn nguyên tố và chỉ 1 nguyên tử của nguyên tố đấy.

Nguyên tử khối là khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon. Mỗi nguyên tố có nguyên tử khối biệt lập.

– Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm 1 số nguyên tử kết hợp với nhau và trình bày đầy đủ thuộc tính hóa học của chất.

– Phân tử là hạt hợp thành của hầy hết các chất,các đơn chất kim khí… có hạt hợp thành là nguyên tử.

– Phân tử khối là khối lượng của phân tử tính bằng đơn vị cacbon, bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử.

1.2. Thế nào là đơn chất, hợp chất. Cho thí dụ?

– Đơn chất là những chất hình thành từ 1 nguyên tố hóa học. Tỉ dụ: khí hiđro, diêm sinh, kẽm, natri,…

– Hợp chất là những chất hình thành từ 2 nguyên tố hóa học trở lên. Tỉ dụ: Nước hình thành từ 2 nguyên tố hóa học là H và O.

1.3. Công thức hóa học dùng trình diễn chất:

+ Đơn chất: A (đơn chất kim khí và 1 vài phi kim như: S,C  )

+ Đơn chất: Ax (phần mập đơn chất phi kim, thường x = 2)

+ Hợp chất: AxBy ,AxByCz …

 – Mỗi công thức hóa học chỉ 1 phân tử của chất (trừ đơn chất A) và cho biết:

+ Nguyên tố tạo ra chất.

+ Số nguyên tử của mỗi nguyên tố và phân tử khối.

1.4. Phát biểu luật lệ hóa trị . Viết biểu thức.

– Hóa trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu hiện bản lĩnh kết hợp của nguyên tử (hay nhóm nguyên tử), được xác định theo hóa trị của H chọn làm 1 đơn vị và hóa trị của O là 2 đơn vị

– Quy tắc hóa trị: Trong công thức hóa học,tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.

– Biểu thức (mathop {{A_x}}limits^{rm{a}} {mathop Blimits^b _y})

→ x × a = y × b . B có thể là nhóm nguyên tử,thí dụ:  Ca(OH)2 ­,ta có 1 × II = 2 × 1

­ Áp dụng:

+ Tính hóa trị chưa biết: biết x,y và a (hoặc b) tính được b (hoặc a)

+ Lập công thức hóa học lúc biết a và b:

– Viết công thức dạng chung

–  Viết biểu thức luật lệ hóa trị, chuyển tỷ lệ : (frac{x}{y} = frac{b}{a} = frac{{b’}}{{a’}})

→ Lấy x = b hoặc b’ và y = a hay a’ (Nếu a’,b’ là những số bên nguyên giản hơn so với a,b)

1.5. Sự chuyển đổi của chất:

– Hiện tượng chất chuyển đổi nhưng mà vẫn giữ nguyên là chất thuở đầu được gọi là hiện tượng vật lý.

– Hiện tượng chất chuyển đổi có tạo ra chất khác, được gọi là hiện tượng hóa học.

1.6. Phản ứng hóa học:

– Phản ứng hóa học là giai đoạn chuyển đổi từ chất này thành chất k=hác.

– Trong phản ứng hóa học chỉ có kết hợp giữa các nguyên tử chỉnh sửa khiến cho phân tử này chuyển đổi thành phân tử khác.

– Phản ứng xảy ra được lúc các chất tham dự xúc tiếp với nhau, có trường hợp cần đun hot, có trường hợp cần chất xúc tác.

– Nhận biết phản ứng xảy ra dựa vào tín hiệu có chất mới tạo thành: Có thuộc tính khác như màu sắc, tình trạng. Hoắc sự tỏa nhiệt và phát sáng.

1.7. Định luật bảo toàn khối lượng:  A + B → C + D

– Định luật: Trong 1 phản ứng hóa hoc, tổng khối lượng của các thành phầm bằng tổng khối lượng của các chất tham dự phản ứng.

– Biếu thức:   mA +  mB  =  mC  +  mD

1.8. Phương trình hóa học: trình diễn ngắn gọn phản ứng hóa học.

– Ba bước lấp phương trình hóa học: Viết lược đồ phản ứng,Thăng bằng phương trình, Viết phương trình hóa học

– Phương trình hóa học cho biết tỷ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng.

1.9. Các công thức biến đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất.

– Mol (n) là lượng chất có chứa N nguyên tử hoặc phân tử của chất đấy.

con số 6.1023 là số Avogađro, kí hiệu là N

– Khối lượng mol (M)  của 1 chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đấy

– Thể tích mol (l) của chất khí là thể tích chiếm bơi N phân tử của chất khí đấy.

m = n × M (g)  rút ra (n = frac{m}{M}{rm{ (mol) , M }} = {rm{ }}frac{{rm{m}}}{{rm{n}}}{rm{ (g)}})

– Thể tích khí chất khí:

+ Ở điều kiện tiêu chuẩn :  ({rm{V }} = {rm{ n}} times {rm{22,4  =  }}frac{m}{M} times 22,4) (l)

+ Ở điều kiện thường:  V = n × 24 = (frac{m}{M} times 24) (l)

1.10. Tỷ khối của chất khí.

– Khí A đối với khí B: ({{rm{d}}_{{rm{A/B}}}} = frac{{{{rm{M}}_{rm{A}}}}}{{{rm{M}}{_{rm{B}}}}})

– Khí A đối với ko khí ({d_{A/kk}} = frac{{{M_A}}}{{29}})

2. BÀI TẬP LUYỆN TẬP

Câu 1: cho các chất sau. Chất nào được xem là thuần khiết

A: Nước chanh

B: Nước nhận được sau lúc chưng cất

C: Nước khoáng

D: Nước mưa

Câu 2: Dạng hình của nguyên tử được trình diễn như thế nào?

A: Hình bầu dục                                       B: Hình vuông

C: Hình cầu                                               D: Hình chữ nhật

Câu 3: Trong thiên nhiên, nguyên tố hóa học còn đó chủ chốt ở những dạng nào?

A: Dạng đơn chất ( tự do )                         B: Dạng hợp chất

C: Cả A, B                                                  D: Dạng hỗn hợp

Câu 4: Nguyên tử diêm sinh nặng hay nhẹ hơn bao lăm lần so với nguyên tử oxi (biết NTK của diêm sinh 32, của oxi là 16).

A: 2                             B:3                                C: 4                                    D: 5

Câu 5: Hãy chọn khái niệm đúng nhất

A: Đơn chất là những chất được hình thành từ 3 nguyên tố hóa học.

B:  Đơn chất là những chất được hình thành từ 2 nguyên tố hóa học.

C: Đơn chất là những chất được hình thành từ 1 nguyên tố hóa học.

D: Cả 3 khái niệm đều đúng.

Câu 6: Phân tử khối của hợp chất K2SO4 là:

A: 170 đvc                 

B: 174 đvc                

C: 180 đvc                         

D: 185 đvc

Câu 7: Phân tử diêm sinh trioxit được tạo bởi 1 nguyên tử diêm sinh vá 3 nguyên tử oxi, số nguyên tố có mặt trong phân tử là:

A: 1                                 B: 2                                C: 3                             D: 4

Câu 8: cho biết hợp chất NaxPO4 có phân tử khối là 164 đvc. Giá trị của x được xác định là:

A: 1                                  B: 2                                C: 3                             D: 4

Câu 9: Cho các chất khí sau SO2 , NO, N2, C2H4, H2S, C2H2 . Hãy cho biết khí nào nhẹ hơn ko khí?( biết Mkk= 29 )

A: SO và NO                                               

B: N2 , C2H4, H2S

C: NO, H2S, C2H2                                                             

D: N2 , C2H4 , C2H2

Câu 10: Xác định thành phần % theo khối lượng của nguyên tố kali trong hợp chất KClO3 tính được là:

A: 3,18%             

B: 31,2%                 

C: 38,1%                 

D: 31,8%

Câu 11: cho các hợp chất H2S, SO2 , SO3 hóa trị của S trong các hợp chất trên lần là lượt:

A: III, II, IV              

B: I, IV, V               

C: II, III, V                       

D: II, IV, VI

Câu 12: Biết rằng nguyên tố R có hóa trị II, công thức hóa học của muối photphat của R là:

A: RPO4               

B: R3(PO4)2                         

C: R2(PO4)3                        

D: R(PO4)2

Câu 13: Trong các dãy công thức hóa học sau, dãy công thức nào viết sai?

1.KO, K2CO3, H3SO4                              

2. CaO, BaCl2, Fe2(SO4)3     

3. ZnCl3, Na2PO4 , Cu(OH)3                   

4: Al2O3, HNO3 , AgNO3

A: 1,2                        

B: 3,4                        

C: 1,3                             

D: 2,3,4

Câu 14: 1 chất oxit của kim khí Y có dạng Y2O3 . công thức hóa học của muối cacbonat của Y được viết đúng là:

A: YCO3                

B: Y(CO3)3                

C: Y2(CO3)3                     

D: Y2CO3

Câu 15: Đốt cháy hết 12 gam diêm sinh, sinh ra thành phầm độc nhất vô nhị là khí sunfurơ

Có khối lượng 24 gam. Khối lượng oxi cần chuyên dụng cho phản ưng trên là:

A: 6 gam                  

B: 20 gam                  

C: 15 gam                  

D: 12 gam    

Câu 16 : 1 hỗn hợp A chứa 0,14 mol Fe2O3 , 0,36 mol S và 0, 12 mol C. Tính tổng khối lượng của hỗn hợp.

A: 36,36 gam              

B: 3,36 gam                   

C: 35,36 gam           

D: 3,536 gam

Câu 17: Thể tích của 2,4 gam khí CH4 đo ở đktc là:

A: 1,12 lít                         

B: 2,24 lít                  

C: 3,36 lít                    

D: 4,48 lít

Câu 18: công thức hóa học của hợp chất gồm 2 nguyên tố P(V) và O( II) là:

A: P2O3                      

B: PO                            

C: P3O2                      

D: P2O5

Câu 19 : Công thức hóa học của hợp chất gồm nguyên tố Ba (II) và nhóm nguyên tử -NO3 (I) là:

A: Ba(NO3)2          

B; BaNO3            

C: Ba2NO3          

D: Ba2(NO3)3   

Câu 20: Biết crôm cos hóa trị III, nhóm = SO4(II). Công thức đúng là:

A: CrSO4               

B: Cr2SO4             

C: Cr(SO4 )2             

D: Cr2(SO4 )3

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về mobile)—

ĐÁP ÁN

1

B

6

B

11

D

16

C

21

D

26

A

2

C

7

B

12

B

17

C

22

C

27

C

3

C

8

C

13

C

18

D

23

B

28

A

4

A

9

D

14

C

19

A

24

A

28

D

5

C

10

D

15

D

20

D

25

B

 

 

 

Trên đây là 1 phần trích đoạn nội dung Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Vật Lý 10 có đáp án 5 2021-2022 Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo có ích khác các em chọn công dụng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong học tập.

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Dương Văn An

490

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Phạm Ngọc Thạch

632

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Lê Văn 8

441

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Phước Thạnh

613

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Nguyễn Khuyến

621

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Lý Thường Kiệt

551

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Hóa #học #5


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Hóa #học #5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button