Đề cương ôn tập học kỳ 1 Toán 6 năm 2021 – 2022 trường THCS Ái Mộ – Hà Nội

Đề cương học kì 1 môn Toán lớp 6 5 2021 – 2022 trường THCS Ái Mộ – Hà Nội gồm 07 trang.

TÔI. Thuyết giáo

Mày mò thông tin sau:
* SỐ PHẦN:
1. Tập trung: Kí hiệu, cách viết tập trung, xác định số phần tử của tập trung.
2. Cộng, trừ, nhân, chia các số thiên nhiên.
3. Năng lượng có số mũ thiên nhiên. Nhân và chia cho 2 lực trên cùng 1 cơ sở.
4. Thứ tự hoạt động của dấu ngoắc và dấu ngoắc.
5. Chia toàn thể và chia của nó cho 2, 3, 5, 9.
6. Số chính phương, hợp số. Xếp đặt số thành các phần tử chính.
7. Ước chung, ước béo nhất. Sự lặp lại tầm thường, sự lặp lại thường xuyên.
10. Bổ sung và loại trừ hoàn toàn.
* GEETER:
1. Nhận biết, tính chu vi, dạng hình của các hình: tam giác bằng nhau, hình vuông, hình lục giác bằng nhau, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân.
2. Nhận biết hình có trục đối xứng, tâm đối xứng.
II. Thể dục

MỘT. TÙY CHỌN HƠN

B. CÁI ĐẦU

Dạng 1: Đếm.
Dạng 2: Tìm ix.
Dạng 3: Các bài toán thực tiễn.
Dạng 4: Bài toán Hình học.
Dạng 5: Các bài toán tăng lên khác.

Tệp từ (dành cho đàn bà và quý ông): TẢI XUỐNG

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về Đề cương ôn tập học kỳ 1 Toán 6 năm 2021 – 2022 trường THCS Ái Mộ – Hà Nội

Đề cương ôn tập học kỳ 1 Toán 6 5 2021 – 2022 trường THCS Ái Mộ – Hà Nội gồm 07 trang.
I. Lý thuyết
Ôn tập các tri thức sau:
* PHẦN SỐ HỌC:
1. Tập trung: Kí hiệu, cách ghi 1 tập trung, xác định số phần tử của tập trung.
2. Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thiên nhiên.
3. Lũy thừa với số mũ thiên nhiên. Nhân, chia 2 lũy thừa cùng cơ số.
4. Thứ tự tiến hành các phép tính đối với biểu thức ko có dấu ngoắc và có dấu ngoắc.
5. Thuộc tính chia hết của 1 tổng và các tín hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.
6. Số nguyên tố, hợp số. Phân tích 1 số ra thừa số nguyên tố.
7. Ước chung, ước chung béo nhất. Bội chung, bội chung bé nhất.
10. Phép cộng, phép trừ số nguyên.
* HÌNH HỌC:
1. Nhận biết, tính chu vi, diện tích các hình: tam giác đều, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân.
2. Nhận biết các hình có trục đối xứng, tâm đối xứng.
II. Bài tập
A. TRẮC NGHIỆM
B. TỰ LUẬN
Dạng 1: Thực hiện phép tính.
Dạng 2: Tìm x.
Dạng 3: Bài toán thực tiễn.
Dạng 4: Các bài toán hình học.
Dạng 5: 1 số bài toán tăng lên.
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đề #cương #ôn #tập #học #kỳ #Toán #5 #trường #THCS #Ái #Mộ #Hà #Nội


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Đề #cương #ôn #tập #học #kỳ #Toán #5 #trường #THCS #Ái #Mộ #Hà #Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button