Đề cương ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh – ĐH Bách Khoa Hà Nội

Học Điện Tử Cơ Bản.Net đã sưu tầm và chọn lựa gửi tới các bạn Đề cương ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung ứng những tri thức có ích cho các bạn trong công đoạn ôn tập tăng lên tri thức trước lúc bước vào kì thi của mình. Mời các bạn cùng tham khảo!

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

PHẦN THỨ NHẤT: NỘI DUNG KIẾN THỨC

NỘI DUNG 1:

NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1. ĐỊNH NGHĨA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 • Khái niệm: Tư tưởng Hồ Chí Minh là 1 hệ thống ý kiến toàn diện và thâm thúy về những vấn đề căn bản của công đoạn cách mệnh Việt Nam, là kết quả sự áp dụng thông minh và tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện chi tiết của nước ta; cùng lúc là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí óc thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
 • Khái niệm chỉ ra:
  • Tư tưởng Hồ Chí Minh là 1 hệ thống các ý kiến, luận điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề căn bản của cách mệnh Việt Nam, từ cách mệnh dân tộc dân chủ sở hữu dân tới cách mệnh xã hội chủ nghĩa. 
  • Nguồn gốc tạo nên tư tưởng Hồ Chí Minh: chủ nghĩa Mác – Lênin, truyền thống dân tộc, trí óc thời đại.
  • Chỉ tiêu của tư tưởng Hồ Chí Minh là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

2. ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ- XÃ HỘI HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 • Xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
  • Xã hội Việt Nam trước lúc Pháp xâm lăng là xã hội phong kiến độc lập với 1 nền nông nghiệp lỗi thời, bê trệ. Chính quyền nhà Nguyễn đã thi hành cơ chế đối nội, đối ngoại thủ cựu, phản động… ko mở ra thời cơ cho Việt Nam xúc tiếp và bắt nhịp với sự tăng trưởng của toàn cầu. Vì thế, đã ko phát huy được những ưu thế của dân tộc và non sông, ko tạo ra tiềm lực vật chất và ý thức đủ sức bảo vệ Non sông, chống lại mưu mô xâm lăng của chủ nghĩa thực dân phương Tây.
  • Khi thực dân Pháp xâm lăng Việt Nam (1858) và hiệp ước Patơnốt (1884) được ký kết, xã hội Việt Nam bước sang quá trình mới và biến thành xã hội thực dân địa nửa phong kiến. Trong lòng xã hội thực dân địa, tranh chấp mới là tranh chấp giữa dân tộc Việt Nam với thực dân xâm lăng hiện ra trên nền tranh chấp cũ là tranh chấp giữa địa chủ với dân cày, nó ko thủ tiêu tranh chấp cũ nhưng mà làm cơ sở để duy trì tranh chấp cũ, xã hội Việt Nam càng thêm bất minh. Các phong trào vũ trang của dân chúng chống Pháp rần rộ, lan rộng ra cả nước… chỉ đạo họ là các sĩ phu văn thân mang tinh thần hệ phong kiến, mà rốt cuộc đều thất bại, điều đấy cho thấy sự bất lực của hệ tư tưởng phong kiến trước nhiệm vụ lịch sử của dân tộc.
  • Đầu thế kỷ XX, bối cảnh xã hội Việt Nam đặt dân tộc chống cả Triều lẫn Tây. Các cuộc khởi nghĩa của dân cày và các phong trào yêu nước ở thời đoạn này dù dưới ngọn cờ nào cũng đều thất bại hoặc bị dìm trong bể máu. Xã hội Việt Nam khủng hoảng về đường lối cứu nước.
  • Nguyễn Tất Thành sinh ra trong bối cảnh nước mất nhà tan và phệ lên trong phong trào cứu nước của dân tộc, Người đã sớm tìm ra nguyên cớ thất bại của các phong trào giải phóng dân tộc là: các phong trào giải phóng dân tộc đều ko có đường lối và cách thức tranh đấu đúng mực. Nguyễn Tất Thành sớm tạo nên ý định ra đi tìm đường cứu nước – tuyến đường đưa Nguyễn Ái Quốc tới với tư tưởng: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, giải phóng dân tộc phải đi theo tuyến đường mới. “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc ko có tuyến đường nào khác tuyến đường cách mệnh vô sản”.
 • Quê hương và gia đình
  • Hồ Chí Minh sinh ra trong 1 gia đình nhà Nho yêu nước, có nền nếp gia phong mẫu mực, giữ đạo hiếu và có truyền thống hiếu học, mến thương đùm bọc…. Cụ Nguyễn Sinh Sắc có tư tưởng yêu nước, thương dân. Cuộc đời cụ Phó bảng có tác động thâm thúy tới việc tạo nên tư cách và tư tưởng Hồ Chí Minh sau này.
  • Quê hương Nghệ tĩnh: huyện Nam Đàn, làng Kim Liên có truyền thống cách mệnh đậm nét, giàu truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm. Quê hương của Người có nhiều người hùng lừng danh như Mai Thúc Loan, Nguyễn Biểu, Đặng Dung, Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu…, và đã thấm máu của các người hùng liệt sĩ chống Pháp như Vương Thúc Mậu, Nguyễn Sinh Quyến… Bản thân anh trai, chị gái của Nguyễn Tất Thành cũng tham dự các hoạt động yêu nước trên mảnh đất quê hương.
  • Ở Huế: lúc học ở Huế, Nguyễn Tất Thành đã chứng kiến bọn thực dân Pháp đàn áp đồng bào mình, điều đấy đã thôi thúc Người nỗ lực ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân.
 • Bối cảnh thời đại
  • Hồ Chí Minh bước vào vũ đài chính trị lúc chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh đã bước sang quá trình tư bản độc quyền. Từ tư bản chủ nghĩa chuyển sang quá trình đế quốc chủ nghĩa. 5 1912, Hốp-xơn (người Anh) đã miêu tả tận tường đặc điểm kinh tế – chính trị của chủ nghĩa đế quốc. Lênin dựa trên ý kiến của Hốp-xơn đưa ra khái niệm về thực chất của chủ nghĩa đế quốc gắn liền với đặc điểm kinh tế là các nước phệ đánh chiếm thực dân địa và chia nhau các vùng cương vực toàn cầu. Đây là đặc điểm liên can trực tiếp tới việc tạo nên tư tưởng Hồ Chí Minh sau này.
  • Khi chủ nghĩa tư bản độc quyền có mặt trên thị trường, tạo nên hệ thống thực dân địa làm phát sinh tranh chấp mới của thời đại là tranh chấp giữa các nước đế quốc với các dân tộc thực dân địa, bao trùm lên tranh chấp vốn có của thời đại: tranh chấp giữa tư bản và vô sản ở các nước tăng trưởng, tranh chấp giữa dân cày và địa chủ ở các nước lỗi thời.
  • Chủ nghĩa Mác-Lênin tăng trưởng mạnh bạo, sâu rộng, xâm nhập vào phong trào cách mệnh toàn cầu, biến thành hệ tư tưởng hiện đại của thời đại.
  • 5 1917, Cách mệnh tháng mười Nga chiến thắng mở ra thời đại mới – thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên khuôn khổ toàn toàn cầu.
  • Quốc tế Cộng sản có mặt trên thị trường đã biến thành trung tâm tập hiệp lực lượng cách mệnh và chỉ huy cách mệnh toàn cầu.
  • Sự hiện ra chủ nghĩa Lênin và chiến thắng của cách mệnh Tháng Mười Nga có vai trò quan trọng đối với sự tạo nên tư tưởng Hồ Chí Minh và tạo tiền đề thực tế về tư tưởng bỏ lỡ chủ nghĩa tư bản tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tư tưởng Hồ Chí Minh được tạo nên dần dần từ cảm tính tới lý tính nhằm tìm ra tuyến đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Việc hiện ra tư tưởng Hồ Chí Minh là nhu cầu thế tất khách quan của cách mệnh Việt Nam và do chính lịch sử của cách mệnh Việt Nam quy định.

3. NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 • Giá trị truyền thống dân tộc

Tư tưởng Hồ Chí Minh, trước tiên bắt nguồn từ truyền thống của dân tộc, là sự kế thừa và tăng trưởng các trị giá văn hoá dân tộc. Ấy là các trị giá điển hình như:

 • Chủ nghĩa yêu nước và ý chí quật cường tranh đấu để dựng nước và giữ nước đã tạo nên cho dân tộc Việt Nam các trị giá truyền thống phong phú, vững bền. Ấy là tinh thần về chủ quyền non sông dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường, ý thức yêu nước chống giặc ngoại xâm… Đây chính là những động lực mạnh bạo của dân tộc.
 • Tinh thần nhơn nghĩa và truyền thống kết đoàn, tương thân, tương ái, ý thức cố kết tập thể dân tộc; ý thức chung thủy, độ lượng, khoan thứ, sáng dạ, thông minh, chuyên cần, can đảm, quí trọng người hiền tài, luôn tiếp nhận tinh hoa văn hóa loài người để làm phong phú thêm tinh hoa văn hóa dân tộc
 • Tinh thần sáng sủa yêu đời, niềm tin vào chính mình, tin vào sự tất thắng của chân lý và chính nghĩa dù phải vượt qua muôn vàn gieo neo, gian truân để đi tới chiến thắng rốt cuộc.

Chính nhờ tiếp nhận truyền thống của dân tộc, trước tiên là ý thức yêu nước nhưng mà Hồ Chí Minh đã tìm thấy tuyến đường cứu nước cho dân tộc: “Ban đầu chính là chủ nghĩa yêu nước chứ chưa phải là chủ nghĩa cộng sản đã giúp tôi tin theo Lênin và đi theo Quốc tế III”.

 • Tinh hoa văn hoá loài người:
  • Tiếp thu tư tưởng văn hóa phương Đông
   • Hồ Chí Minh đã tiếp nhận tinh hoa văn hoá loài người, vốn sống, vốn kinh nghiệm để làm giàu kiến thức của mình và chuyên dụng cho cho cách mệnh Việt Nam. Người đã tiếp nhận và tăng trưởng tư tưởng của Nho giáo, Phật giáo, và tư tưởng tân tiến khác của văn hoá phương Đông.
   • Về Nho giáo: Hồ Chí Minh đã khai thác những trị giá hăng hái của đạo nho. Người nhận xét: Nho giáo khái quát và Khổng giáo nói riêng là khoa học về đạo đức và phép xử sự, triết lý hành động, tư tưởng nhập thế, hành đạo giúp đời, là lý tưởng về 1 xã hội bình trị, 1 toàn cầu đại đồng. Đây là tư tưởng tân tiến. Kế bên đấy, Hồ Chí Minh cũng chỉ ra những giảm thiểu của Nho giáo, như: tư tưởng phân biệt sang trọng, trọng nam khinh nữ, đề cao lao động trí tuệ, khinh thường lao động tay chân, khinh thường thực nghiệp, doanh lợi. 
   • Về phật giáo: Hồ Chí Minh tiếp nhận những nhân tố hăng hái của phật giáo như: tư tưởng vị tha, từ bi, nhân ái; tư tưởng đồng đẳng, dân chủ chân chất chống lại mọi phân biệt sang trọng; đề cao nếp sống đạo đức, trong lành, chăm làm điều thiện, coi trọng lao động, chống biếng nhác. Phật giáo nhập cảng vào Việt Nam liên kết với chủ nghĩa yêu nước sống gắn bó với dân chúng, với non sông, tham dự vào tập thể chống địch thủ chung của dân tộc. Nhưng kế bên đấy Phật giáo còn 1 số điểm giảm thiểu như: thủ tiêu tranh đấu giai cấp, tư tưởng yên phận.
   • Hồ Chí Minh còn tiếp nhận những tư tưởng triết học phương đông của Lão tử, Mặc tử, Tôn tử, Quản tử…
   • Khi đã biến thành người Mác-xít, Hồ Chí Minh vẫn mày mò tư tưởng dân chủ tân tiến của Tôn Trung Sơn để làm phong phú thêm tư tưởng của mình và áp dụng thông minh vào điều kiện Việt Nam.
 • Tiếp thu tư tưởng văn hóa phương Tây
  • Hồ Chí Minh chịu tác động sâu rộng của nền văn hoá dân chủ và cách mệnh phương Tây: trong 30 5 hoạt động ở nước ngoài chủ chốt là châu Âu nên Hồ Chí Minh chịu tác động sâu rộng của nền văn hoá dân chủ và cách mệnh phương Tây như: tư tưởng tự do, đồng đẳng trong Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Đại cách mệnh Pháp 1791, Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ (1776). Người cũng tiếp nhận tư tưởng của những nhà Khai sáng Pháp như: Voltaire, Rousso, Montesquieu…
  • Hồ Chí Minh đã tạo nên nên cá tính làm việc dân chủ, cách tiến hành dân chủ phê chuẩn hoạt động thực tế ở phương Tây: Người tham dự họp hành, sinh hoạt trong các tổ chức chính trị, viết báo, viết kịch, viết sách phê phán cơ chế phong kiến và chủ nghĩa thực dân ngay trên chính quê hương của nó.
  • Với đạo gia tô: Hồ Chí Minh quan niệm: Tín ngưỡng là văn hoá. Người đã tiếp thu những điểm hăng hái của Thiên chúa giáo và bình chọn cao lòng bác ái, đức hy sinh của chúa  Jesu.
  •  Hồ Chí Minh trên hành trình kiếm tìm tuyến đường cách mệnh đã tiếp nhận gạn lọc những gì tinh túy trong tư tưởng văn hoá Đông – Tây. Từ đấy, Người đã áp dụng 1 cách thích hợp, tạo cho mình 1 cá tính riêng, 1 cách thức tư duy biện chứng để tìm ra tuyến đường, 1 lý luận cách mệnh thích hợp với điều kiện Việt Nam.
 • Chủ nghĩa Mác – Lênin là cơ sở toàn cầu quan và cách thức luận của tư tưởng Hồ Chí Minh:
  • Chủ nghĩa Mác – Lênin là xuất xứ lý luận trực tiếp quyết định thực chất cách mệnh của tư tưởng Hồ Chí Minh. Cùng lúc, chính tư tưởng của Người góp phần làm phong phú thêm Lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời đại đế quốc chủ nghĩa đối với 1 nước thực dân địa như Việt nam.
  • Vai trò của chủ nghĩa Mác-Lênin trình bày trong tư tưởng Hồ Chí Minh ở những nội dung sau: Quyết định thực chất toàn cầu quan khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh là cách thức tư duy biện chứng trên ý kiến duy vật. Cùng lúc, quyết định cách thức hành động biện chứng của Hồ Chí Minh.
  • Sự áp dụng và tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lênin ở Hồ Chí Minh nổi lên 1 số điểm đáng để mắt:
   • Thông qua thực tế cách mệnh, Hồ Chí Minh đã tiếp nhận chủ nghĩa Mác-Lênin như 1 lẽ thiên nhiên “thế tất khách quan và hợp với quy luật”. Chủ nghĩa Mác-Lênin là bộ phận văn hoá rực rỡ nhất của loài người: tinh tuý nhất, cách mệnh nhất, triệt để nhất và khoa học nhất
   • Hồ Chí Minh tới với chủ nghĩa Mác-Lênin là khởi hành từ nhu cầu thế tất của cách mệnh Việt Nam là tìm tuyến đường giải phóng cho dân tộc, tự do cho đồng bào. Chủ nghĩa Mác-Lênin đã giải quyết được sự khủng hoảng về đường lối cách mệnh của dân tộc, vạch ra tuyến đường cứu nước đúng mực – giải phóng dân tộc theo tuyến đường cách mệnh vô sản.
   • Hồ Chí Minh áp dụng thông minh chủ nghĩa Mác-Lênin bằng ý thức triết học phương Đông, ko sách vở, ko kinh viện, ko tìm kết luận có sẵn nhưng mà tự tìm ra biện pháp riêng, chi tiết thích hợp với thực tế cách mệnh Việt nam.
 • Nhân tố chủ quan thuộc về nhân phẩm tư nhân của Hồ Chí Minh
  • Hồ Chí Minh có tư duy độc lập, tự chủ và thông minh, có óc phê phán tinh tường và minh mẫn trong việc nghiên cứu, mày mò các cuộc cách mệnh phệ trên toàn cầu.
  • Hồ Chí Minh có nhân phẩm ko dừng học tập nhằm chiếm lĩnh kiến thức, kinh nghiệm tranh đấu của các phong trào giải phóng dân tộc. Nhân cách, nhân phẩm, tài năng và trí óc của Hồ Chí Minh đã giúp Người tới với chủ nghĩa Mác – Lênin và tiếp nhận được các trị giá văn hoá loài người.
  • Hồ Chí Minh có tâm hồn của 1 người tình nước lớn lao, 1 chiến sĩ cộng sản nhiệt liệt cách mệnh; 1 trái tim mến thương dân chúng, thương người cùng khổ, chuẩn bị chịu đựng hy sinh vì độc lập của Non sông, vì hạnh phúc của dân chúng.
  • Hồ Chí Minh từ 1 người tình nước ra đi tìm đường cứu nước tiếp nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin và biến thành người cộng sản, từ 1 người tìm đường Hồ Chí Minh đã biến thành người dẫn đường cho cả dân tộc đi theo.

 

{– Xem đầy đủ nội dung tại Xem trực tuyến hoặc Tải về–}

Trên đây là trích dẫn 1 phần Đề cương ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh – ĐH Bách Khoa Hà Nội, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án cụ thể các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem trực tuyến hoặc Tải về mobile tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

.


Thông tin thêm về Đề cương ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - ĐH Bách Khoa Hà Nội

Học Điện Tử Cơ Bản.Net đã sưu tầm và chọn lựa gửi tới các bạn Đề cương ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung ứng những tri thức có ích cho các bạn trong công đoạn ôn tập tăng lên tri thức trước lúc bước vào kì thi của mình. Mời các bạn cùng tham khảo!
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

PHẦN THỨ NHẤT: NỘI DUNG KIẾN THỨC

NỘI DUNG 1:

NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1. ĐỊNH NGHĨA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Khái niệm: Tư tưởng Hồ Chí Minh là 1 hệ thống ý kiến toàn diện và thâm thúy về những vấn đề căn bản của công đoạn cách mệnh Việt Nam, là kết quả sự áp dụng thông minh và tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện chi tiết của nước ta; cùng lúc là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí óc thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
Khái niệm chỉ ra:

Tư tưởng Hồ Chí Minh là 1 hệ thống các ý kiến, luận điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề căn bản của cách mệnh Việt Nam, từ cách mệnh dân tộc dân chủ sở hữu dân tới cách mệnh xã hội chủ nghĩa. 
Nguồn gốc tạo nên tư tưởng Hồ Chí Minh: chủ nghĩa Mác – Lênin, truyền thống dân tộc, trí óc thời đại.
Chỉ tiêu của tư tưởng Hồ Chí Minh là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

2. ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ- XÃ HỘI HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Xã hội Việt Nam trước lúc Pháp xâm lăng là xã hội phong kiến độc lập với 1 nền nông nghiệp lỗi thời, bê trệ. Chính quyền nhà Nguyễn đã thi hành cơ chế đối nội, đối ngoại thủ cựu, phản động… ko mở ra thời cơ cho Việt Nam xúc tiếp và bắt nhịp với sự tăng trưởng của toàn cầu. Vì thế, đã ko phát huy được những ưu thế của dân tộc và non sông, ko tạo ra tiềm lực vật chất và ý thức đủ sức bảo vệ Non sông, chống lại mưu mô xâm lăng của chủ nghĩa thực dân phương Tây.
Khi thực dân Pháp xâm lăng Việt Nam (1858) và hiệp ước Patơnốt (1884) được ký kết, xã hội Việt Nam bước sang quá trình mới và biến thành xã hội thực dân địa nửa phong kiến. Trong lòng xã hội thực dân địa, tranh chấp mới là tranh chấp giữa dân tộc Việt Nam với thực dân xâm lăng hiện ra trên nền tranh chấp cũ là tranh chấp giữa địa chủ với dân cày, nó ko thủ tiêu tranh chấp cũ nhưng mà làm cơ sở để duy trì tranh chấp cũ, xã hội Việt Nam càng thêm bất minh. Các phong trào vũ trang của dân chúng chống Pháp rần rộ, lan rộng ra cả nước… chỉ đạo họ là các sĩ phu văn thân mang tinh thần hệ phong kiến, mà rốt cuộc đều thất bại, điều đấy cho thấy sự bất lực của hệ tư tưởng phong kiến trước nhiệm vụ lịch sử của dân tộc.
Đầu thế kỷ XX, bối cảnh xã hội Việt Nam đặt dân tộc chống cả Triều lẫn Tây. Các cuộc khởi nghĩa của dân cày và các phong trào yêu nước ở thời đoạn này dù dưới ngọn cờ nào cũng đều thất bại hoặc bị dìm trong bể máu. Xã hội Việt Nam khủng hoảng về đường lối cứu nước.
Nguyễn Tất Thành sinh ra trong bối cảnh nước mất nhà tan và phệ lên trong phong trào cứu nước của dân tộc, Người đã sớm tìm ra nguyên cớ thất bại của các phong trào giải phóng dân tộc là: các phong trào giải phóng dân tộc đều ko có đường lối và cách thức tranh đấu đúng mực. Nguyễn Tất Thành sớm tạo nên ý định ra đi tìm đường cứu nước – tuyến đường đưa Nguyễn Ái Quốc tới với tư tưởng: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, giải phóng dân tộc phải đi theo tuyến đường mới. “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc ko có tuyến đường nào khác tuyến đường cách mệnh vô sản”.

Quê hương và gia đình

Hồ Chí Minh sinh ra trong 1 gia đình nhà Nho yêu nước, có nền nếp gia phong mẫu mực, giữ đạo hiếu và có truyền thống hiếu học, mến thương đùm bọc…. Cụ Nguyễn Sinh Sắc có tư tưởng yêu nước, thương dân. Cuộc đời cụ Phó bảng có tác động thâm thúy tới việc tạo nên tư cách và tư tưởng Hồ Chí Minh sau này.
Quê hương Nghệ tĩnh: huyện Nam Đàn, làng Kim Liên có truyền thống cách mệnh đậm nét, giàu truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm. Quê hương của Người có nhiều người hùng lừng danh như Mai Thúc Loan, Nguyễn Biểu, Đặng Dung, Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu…, và đã thấm máu của các người hùng liệt sĩ chống Pháp như Vương Thúc Mậu, Nguyễn Sinh Quyến… Bản thân anh trai, chị gái của Nguyễn Tất Thành cũng tham dự các hoạt động yêu nước trên mảnh đất quê hương.
Ở Huế: lúc học ở Huế, Nguyễn Tất Thành đã chứng kiến bọn thực dân Pháp đàn áp đồng bào mình, điều đấy đã thôi thúc Người nỗ lực ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân.

Bối cảnh thời đại

Hồ Chí Minh bước vào vũ đài chính trị lúc chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh đã bước sang quá trình tư bản độc quyền. Từ tư bản chủ nghĩa chuyển sang quá trình đế quốc chủ nghĩa. 5 1912, Hốp-xơn (người Anh) đã miêu tả tận tường đặc điểm kinh tế – chính trị của chủ nghĩa đế quốc. Lênin dựa trên ý kiến của Hốp-xơn đưa ra khái niệm về thực chất của chủ nghĩa đế quốc gắn liền với đặc điểm kinh tế là các nước phệ đánh chiếm thực dân địa và chia nhau các vùng cương vực toàn cầu. Đây là đặc điểm liên can trực tiếp tới việc tạo nên tư tưởng Hồ Chí Minh sau này.
Khi chủ nghĩa tư bản độc quyền có mặt trên thị trường, tạo nên hệ thống thực dân địa làm phát sinh tranh chấp mới của thời đại là tranh chấp giữa các nước đế quốc với các dân tộc thực dân địa, bao trùm lên tranh chấp vốn có của thời đại: tranh chấp giữa tư bản và vô sản ở các nước tăng trưởng, tranh chấp giữa dân cày và địa chủ ở các nước lỗi thời.
Chủ nghĩa Mác-Lênin tăng trưởng mạnh bạo, sâu rộng, xâm nhập vào phong trào cách mệnh toàn cầu, biến thành hệ tư tưởng hiện đại của thời đại.
5 1917, Cách mệnh tháng mười Nga chiến thắng mở ra thời đại mới – thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên khuôn khổ toàn toàn cầu.
Quốc tế Cộng sản có mặt trên thị trường đã biến thành trung tâm tập hiệp lực lượng cách mệnh và chỉ huy cách mệnh toàn cầu.
Sự hiện ra chủ nghĩa Lênin và chiến thắng của cách mệnh Tháng Mười Nga có vai trò quan trọng đối với sự tạo nên tư tưởng Hồ Chí Minh và tạo tiền đề thực tế về tư tưởng bỏ lỡ chủ nghĩa tư bản tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tư tưởng Hồ Chí Minh được tạo nên dần dần từ cảm tính tới lý tính nhằm tìm ra tuyến đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Việc hiện ra tư tưởng Hồ Chí Minh là nhu cầu thế tất khách quan của cách mệnh Việt Nam và do chính lịch sử của cách mệnh Việt Nam quy định.

3. NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Giá trị truyền thống dân tộc

Tư tưởng Hồ Chí Minh, trước tiên bắt nguồn từ truyền thống của dân tộc, là sự kế thừa và tăng trưởng các trị giá văn hoá dân tộc. Ấy là các trị giá điển hình như:

Chủ nghĩa yêu nước và ý chí quật cường tranh đấu để dựng nước và giữ nước đã tạo nên cho dân tộc Việt Nam các trị giá truyền thống phong phú, vững bền. Ấy là tinh thần về chủ quyền non sông dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường, ý thức yêu nước chống giặc ngoại xâm… Đây chính là những động lực mạnh bạo của dân tộc.
Tinh thần nhơn nghĩa và truyền thống kết đoàn, tương thân, tương ái, ý thức cố kết tập thể dân tộc; ý thức chung thủy, độ lượng, khoan thứ, sáng dạ, thông minh, chuyên cần, can đảm, quí trọng người hiền tài, luôn tiếp nhận tinh hoa văn hóa loài người để làm phong phú thêm tinh hoa văn hóa dân tộc
Tinh thần sáng sủa yêu đời, niềm tin vào chính mình, tin vào sự tất thắng của chân lý và chính nghĩa dù phải vượt qua muôn vàn gieo neo, gian truân để đi tới chiến thắng rốt cuộc.

Chính nhờ tiếp nhận truyền thống của dân tộc, trước tiên là ý thức yêu nước nhưng mà Hồ Chí Minh đã tìm thấy tuyến đường cứu nước cho dân tộc: “Ban đầu chính là chủ nghĩa yêu nước chứ chưa phải là chủ nghĩa cộng sản đã giúp tôi tin theo Lênin và đi theo Quốc tế III”.

Tinh hoa văn hoá loài người:

Tiếp thu tư tưởng văn hóa phương Đông

Hồ Chí Minh đã tiếp nhận tinh hoa văn hoá loài người, vốn sống, vốn kinh nghiệm để làm giàu kiến thức của mình và chuyên dụng cho cho cách mệnh Việt Nam. Người đã tiếp nhận và tăng trưởng tư tưởng của Nho giáo, Phật giáo, và tư tưởng tân tiến khác của văn hoá phương Đông.
Về Nho giáo: Hồ Chí Minh đã khai thác những trị giá hăng hái của đạo nho. Người nhận xét: Nho giáo khái quát và Khổng giáo nói riêng là khoa học về đạo đức và phép xử sự, triết lý hành động, tư tưởng nhập thế, hành đạo giúp đời, là lý tưởng về 1 xã hội bình trị, 1 toàn cầu đại đồng. Đây là tư tưởng tân tiến. Kế bên đấy, Hồ Chí Minh cũng chỉ ra những giảm thiểu của Nho giáo, như: tư tưởng phân biệt sang trọng, trọng nam khinh nữ, đề cao lao động trí tuệ, khinh thường lao động tay chân, khinh thường thực nghiệp, doanh lợi. 
Về phật giáo: Hồ Chí Minh tiếp nhận những nhân tố hăng hái của phật giáo như: tư tưởng vị tha, từ bi, nhân ái; tư tưởng đồng đẳng, dân chủ chân chất chống lại mọi phân biệt sang trọng; đề cao nếp sống đạo đức, trong lành, chăm làm điều thiện, coi trọng lao động, chống biếng nhác. Phật giáo nhập cảng vào Việt Nam liên kết với chủ nghĩa yêu nước sống gắn bó với dân chúng, với non sông, tham dự vào tập thể chống địch thủ chung của dân tộc. Nhưng kế bên đấy Phật giáo còn 1 số điểm giảm thiểu như: thủ tiêu tranh đấu giai cấp, tư tưởng yên phận.
Hồ Chí Minh còn tiếp nhận những tư tưởng triết học phương đông của Lão tử, Mặc tử, Tôn tử, Quản tử…
Khi đã biến thành người Mác-xít, Hồ Chí Minh vẫn mày mò tư tưởng dân chủ tân tiến của Tôn Trung Sơn để làm phong phú thêm tư tưởng của mình và áp dụng thông minh vào điều kiện Việt Nam.

Tiếp thu tư tưởng văn hóa phương Tây

Hồ Chí Minh chịu tác động sâu rộng của nền văn hoá dân chủ và cách mệnh phương Tây: trong 30 5 hoạt động ở nước ngoài chủ chốt là châu Âu nên Hồ Chí Minh chịu tác động sâu rộng của nền văn hoá dân chủ và cách mệnh phương Tây như: tư tưởng tự do, đồng đẳng trong Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Đại cách mệnh Pháp 1791, Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ (1776). Người cũng tiếp nhận tư tưởng của những nhà Khai sáng Pháp như: Voltaire, Rousso, Montesquieu…
Hồ Chí Minh đã tạo nên nên cá tính làm việc dân chủ, cách tiến hành dân chủ phê chuẩn hoạt động thực tế ở phương Tây: Người tham dự họp hành, sinh hoạt trong các tổ chức chính trị, viết báo, viết kịch, viết sách phê phán cơ chế phong kiến và chủ nghĩa thực dân ngay trên chính quê hương của nó.
Với đạo gia tô: Hồ Chí Minh quan niệm: Tín ngưỡng là văn hoá. Người đã tiếp thu những điểm hăng hái của Thiên chúa giáo và bình chọn cao lòng bác ái, đức hy sinh của chúa  Jesu.
 Hồ Chí Minh trên hành trình kiếm tìm tuyến đường cách mệnh đã tiếp nhận gạn lọc những gì tinh túy trong tư tưởng văn hoá Đông – Tây. Từ đấy, Người đã áp dụng 1 cách thích hợp, tạo cho mình 1 cá tính riêng, 1 cách thức tư duy biện chứng để tìm ra tuyến đường, 1 lý luận cách mệnh thích hợp với điều kiện Việt Nam.

Chủ nghĩa Mác – Lênin là cơ sở toàn cầu quan và cách thức luận của tư tưởng Hồ Chí Minh:

Chủ nghĩa Mác – Lênin là xuất xứ lý luận trực tiếp quyết định thực chất cách mệnh của tư tưởng Hồ Chí Minh. Cùng lúc, chính tư tưởng của Người góp phần làm phong phú thêm Lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời đại đế quốc chủ nghĩa đối với 1 nước thực dân địa như Việt nam.
Vai trò của chủ nghĩa Mác-Lênin trình bày trong tư tưởng Hồ Chí Minh ở những nội dung sau: Quyết định thực chất toàn cầu quan khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh là cách thức tư duy biện chứng trên ý kiến duy vật. Cùng lúc, quyết định cách thức hành động biện chứng của Hồ Chí Minh.
Sự áp dụng và tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lênin ở Hồ Chí Minh nổi lên 1 số điểm đáng để mắt:

Thông qua thực tế cách mệnh, Hồ Chí Minh đã tiếp nhận chủ nghĩa Mác-Lênin như 1 lẽ thiên nhiên “thế tất khách quan và hợp với quy luật”. Chủ nghĩa Mác-Lênin là bộ phận văn hoá rực rỡ nhất của loài người: tinh tuý nhất, cách mệnh nhất, triệt để nhất và khoa học nhất
Hồ Chí Minh tới với chủ nghĩa Mác-Lênin là khởi hành từ nhu cầu thế tất của cách mệnh Việt Nam là tìm tuyến đường giải phóng cho dân tộc, tự do cho đồng bào. Chủ nghĩa Mác-Lênin đã giải quyết được sự khủng hoảng về đường lối cách mệnh của dân tộc, vạch ra tuyến đường cứu nước đúng mực – giải phóng dân tộc theo tuyến đường cách mệnh vô sản.
Hồ Chí Minh áp dụng thông minh chủ nghĩa Mác-Lênin bằng ý thức triết học phương Đông, ko sách vở, ko kinh viện, ko tìm kết luận có sẵn nhưng mà tự tìm ra biện pháp riêng, chi tiết thích hợp với thực tế cách mệnh Việt nam.

Nhân tố chủ quan thuộc về nhân phẩm tư nhân của Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh có tư duy độc lập, tự chủ và thông minh, có óc phê phán tinh tường và minh mẫn trong việc nghiên cứu, mày mò các cuộc cách mệnh phệ trên toàn cầu.
Hồ Chí Minh có nhân phẩm ko dừng học tập nhằm chiếm lĩnh kiến thức, kinh nghiệm tranh đấu của các phong trào giải phóng dân tộc. Nhân cách, nhân phẩm, tài năng và trí óc của Hồ Chí Minh đã giúp Người tới với chủ nghĩa Mác – Lênin và tiếp nhận được các trị giá văn hoá loài người.
Hồ Chí Minh có tâm hồn của 1 người tình nước lớn lao, 1 chiến sĩ cộng sản nhiệt liệt cách mệnh; 1 trái tim mến thương dân chúng, thương người cùng khổ, chuẩn bị chịu đựng hy sinh vì độc lập của Non sông, vì hạnh phúc của dân chúng.
Hồ Chí Minh từ 1 người tình nước ra đi tìm đường cứu nước tiếp nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin và biến thành người cộng sản, từ 1 người tìm đường Hồ Chí Minh đã biến thành người dẫn đường cho cả dân tộc đi theo.

 

{– Xem đầy đủ nội dung tại Xem trực tuyến hoặc Tải về–}

Trên đây là trích dẫn 1 phần Đề cương ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh – ĐH Bách Khoa Hà Nội, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án cụ thể các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem trực tuyến hoặc Tải về mobile tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam – NXB Chính trị Quốc gia

3287

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Triết học – Phần Kinh tế chính trị

1791

Giáo trình Những nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

1879

Giáo trình Đường lối cách mệnh của đảng cộng sản Việt Nam

2558

Giáo trình Triết học – PGS.TS. Đoàn Quang Thọ

1350

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đề #cương #ôn #tập #môn #Tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #ĐH #Bách #Khoa #Hà #Nội


 • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
 • #Đề #cương #ôn #tập #môn #Tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #ĐH #Bách #Khoa #Hà #Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button