Đề giữa học kì 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị

Đề rà soát giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 5 học 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị được biên soạn theo vẻ ngoài trắc nghiệm có chỉ tiêu liên kết với tự luận. Phần trắc nghiệm gồm 35 câu hỏi với 07 điểm, phần tự luận gồm 4 câu hỏi. , được tính 03 điểm, thời kì làm bài 90 phút, bài thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải cụ thể câu hỏi tự luận 001 002 003 004 005 006 007 008.

Trích đề giữa học kì 1 môn Toán 11 5 học 2021 – 2022 của trường THPT Thị xã Quảng Trị.:
+ Phép quay chuyển điểm M thành điểm M. Chọn phát biểu đúng. A. OM OM và MŨI. B. OM OM và OM OM. C. OM OM và OM OM. D. OM OM và OM OM.
+ Tìm số cực tiểu và cực đại của lần hoạt động tiếp theo yx 2sin3 1. A. 3 phút max 3 yy B. phút cực đại yy C. phút 1 cực đại 3 yy D. phút 2 cực đại 3.
+ Trong phi cơ với hệ thức Oxy A 2 3 B 1 0. Phép tịnh tiến 4 3 biến 2 điểm AB tương ứng thành 2 điểm AB và độ dài AB bằng?
+ Trong mặt phẳng nối Oxy vectơ 3 2. Tìm số đường thẳng (d ‘) là hình của (d): 2 3 1 0 xy bằng phép tịnh tiến T.
+ Oxy cho mặt phẳng nối F là 1 phép biến hình. Biến điểm M xy thành điểm Mxy 3 2. Chứng minh rằng F trong ko gian.

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về Đề giữa học kì 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị

Đề giữa học kì 1 Toán 11 5 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị được biên soạn theo vẻ ngoài trắc nghiệm khách quan liên kết với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 35 câu, chiếm 07 điểm, phần tự luận gồm 04 câu, chiếm 03 điểm, thời kì làm bài 90 phút, đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải cụ thể phần tự luận các mã đề 001 002 003 004 005 006 007 008.
Trích dẫn đề giữa học kì 1 Toán 11 5 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị:
+ Phép quay biến điểm M thành M. Hãy chọn khẳng định đúng. A. OM OM và MOM. B. OM OM và OM OM. C. OM OM và OM OM. D. OM OM và OM OM.
+ Tìm trị giá bé nhất, trị giá phệ nhất của hàm số sau y x 2sin3 1. A. min 3 max 3 y y B. min max y y C. min 1 max 3 y y D. min 2 max 3.
+ Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho A 2 3 B 1 0. Phép tịnh tiến theo u 4 3 biến 2 điểm AB tương ứng thành 2 điểm A B lúc đấy độ dài đoạn thẳng AB bằng?
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ u 3 2. Tìm phương trình đường thẳng (d’) là ảnh của (d): 2 3 1 0 x y qua phép tịnh tiến u T.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho F là phép biến hình. Biến điểm M x y thành điểm M x y 3 2. Chứng minh rằng F là phép dời hình.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đề #giữa #học #kì #Toán #5 #trường #THPT #Thị #xã #Quảng #Trị


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Đề #giữa #học #kì #Toán #5 #trường #THPT #Thị #xã #Quảng #Trị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button