Đề giữa học kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị

Đề rà soát giữa học kì 1 môn Toán 12 5 học 2021-2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị được biên soạn theo bề ngoài trắc nghiệm có tiêu chí liên kết tự luận, phần trắc nghiệm có 35 câu hỏi, hệ số 07 điểm, tự luận. phần gồm 04 câu hỏi. , tính 03 điểm, làm bài 90 phút, bài thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải cụ thể câu hỏi tự luận 001 002 003 004 005 006 007 008.

Trích đề giữa học kì 2 môn Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị:
+ Xem xét rằng bảng phương sai sau là bảng nhiệm vụ giữa các hàm trong danh sách các phương án A, B, C, D bên dưới. Tác phẩm ấy là gì?
+ Nên xác định hàm số yfx và tiếp diễn ở phần 2 2 và đồ thị của nó trở thành 1 hình riêng. Điểm bé nhất của đồ thị hoạt động yfx là điểm nào?
+ Nhiệm vụ yfx trên nên tiếp diễn trong từng khoảng thời kì chi tiết và có bảng biến đổi như sau. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. C © u hái ng¾n lµ C. D. 5. B. Gi¸ trÞ cña m lµ 3 CT y. C. Đồ thị hàm số gồm 2 tiệm cận ngang yy 0 5 và 1 tiệm cận ngang x 1. D. Hàm số có trị giá to nhất bằng 5.
+ ABC nên là 1 quảng cáo thẳng Tính thể tích khối chóp AB C.
+ Tìm tất cả các trị giá của thông số m để số 3 3 8sin 162sin 27 xmxm có nghiệm tại 0 3.

Tệp từ (dành cho đàn bà và quý ông): TẢI XUỐNG

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về Đề giữa học kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị

Đề giữa học kì 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị được biên soạn theo bề ngoài trắc nghiệm khách quan liên kết với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 35 câu, chiếm 07 điểm, phần tự luận gồm 04 câu, chiếm 03 điểm, thời kì làm bài 90 phút, đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải cụ thể phần tự luận các mã đề 001 002 003 004 005 006 007 008.
Trích dẫn đề giữa học kì 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị:
+ Biết rằng bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của 1 hàm số trong các hàm số được liệt kê ở các phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số ấy là hàm số nào?
+ Cho hàm số y f x xác định và liên tiếp trên đoạn có 2 2 và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y f x là?
+ Cho hàm số y f x xác định trên liên tiếp trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau. Hỏi mệnh đề nào dưới đây đúng? A. Giá trị cực đại của hàm số là CD y 5. B. Giá trị cực tiểu của hàm số là 3 CT y. C. Đồ thị hàm số có 2 tiệm cận ngang là y y 0 5 và tiệm cận đứng là x 1. D. Hàm số có trị giá to nhất bằng 5.
+ Cho lăng trụ đứng ABC A B C có đáy ABC là tam giác vuông tại A và AB a AC a 3 mặt phẳng A BC tạo với đáy 1 góc 30. Tính thể tích của khối lăng trụ ABC A B C.
+ Tìm tất cả trị giá của thông số m để phương trình 3 3 8sin 162sin 27 x m x m có nghiệm thuộc 0 3.
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đề #giữa #học #kì #Toán #5 #trường #THPT #Thị #xã #Quảng #Trị


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Đề #giữa #học #kì #Toán #5 #trường #THPT #Thị #xã #Quảng #Trị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button