Đề kiểm tra học kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Hà Nam

Sáng thứ 5, ngày 06 tháng 01 5 2022, Sở Giáo dục và Huấn luyện Hà Nam tổ chức bình chọn chất lượng cuối học kì 1 môn Toán lớp 12 5 học 2021-2022.

Đề rà soát học kì 1 môn Toán lớp 12 5 2021 – 2022 Sở GD & ĐT Hà Nam mã đề 101 gồm 05 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời kì làm bài của học trò là 90 phút (không tính thời kì trả bài). giao câu hỏi), bài rà soát có đáp án.

Trích đề rà soát học kì 1 môn Toán lớp 12 5 học 2021 – 2022 Sở GD & ĐT Hà Nam:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật và AB = 3, AD = 4. Biết đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng đáy và góc tạo bởi đường thẳng SC và mặt phẳng đáy là 45 ◦. Tính bán kính của đường tròn hình chóp S.ABCD.
+ Hình trụ phải có bán kính đáy và chiều cao bằng a. Cho AB và CD là 2 cung tròn căn bản sao cho 4 mặt ABCD là hình vuông và mặt phẳng ABCD ko vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính độ dài đoạn thẳng AB.
+ Hình chóp tứ giác đều S.ABCD nên có thể tích V và đáy là hình bình hành. Gọi N là điểm thuộc cạnh SD sao cho ND = 2NS. Mặt phẳng BN có AC tuần tự qua SA, SC tới P, Q. Gọi V ‘là thể tích của khối chóp S.BPNQ. Khẳng định nào sau đây là đúng?
+ Cho hình chóp S.ABC ngoại tiếp tam giác ABC đều cạnh a. Suy ra điểm S thuộc mặt phẳng (ABC) là điểm H trên cạnh AC thỏa AH = 2 3 AC. Đường thẳng SC tạo với mặt phẳng (ABC) 1 góc 60◦. Thể tích của khối chóp S.ABC bằng?
+ Nêu được S (O; r), biết khoảng cách từ O tới mặt phẳng (P) bằng r 3. Mặt phẳng (P) qua quả cầu theo đường tròn có diện tích bằng r?

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về Đề kiểm tra học kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Hà Nam

Sáng thứ 5 ngày 06 tháng 01 5 2022, sở Giáo dục và Huấn luyện tỉnh Hà Nam tổ chức kỳ thi rà soát chất lượng cuối học kì 1 môn Toán lớp 12 5 học 2021 – 2022.
Đề rà soát học kì 1 Toán 12 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Hà Nam mã đề 101 gồm 05 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời kì học trò làm bài thi là 90 phút (không tính thời kì giao đề), đề thi có đáp án.
Trích dẫn đề rà soát học kì 1 Toán 12 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Hà Nam:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật và AB = 3, AD = 4. Biết đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng đáy và góc tạo bởi đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng 45◦. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.
+ Cho hình trụ có bán kính đáy và chiều cao đều bằng a. Gọi AB, CD là các dây cung của 2 đường tròn đáy sao cho tứ giác ABCD là hình vuông và mặt phẳng ABCD ko vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính độ dài đoạn thẳng AB.
+ Cho khối chóp tứ giác S.ABCD có thể tích V và đáy là hình bình hành. Gọi N là điểm trên cạnh SD sao cho ND = 2NS. 1 mặt phẳng chứa BN và song song với AC cắt SA, SC tuần tự tại P, Q. Gọi V’ là thể tích của khối chóp S.BPNQ. Khẳng định nào dưới đây đúng?
+ Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC đều cạnh a. Hình chiếu của điểm S trên mặt phẳng (ABC) là điểm H trên cạnh AC thỏa mãn AH = 2 3 AC. Đường thẳng SC tạo với mặt phẳng (ABC) 1 góc bằng 60◦. Thể tích của khối chóp S.ABC bằng?
+ Cho mặt cầu S(O;r), biết khoảng cách từ O đến mặt phẳng (P) bằng r 3. Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu theo 1 đường tròn có bán kính bằng?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đề #kiểm #tra #học #kì #Toán #5 #sở #GDĐT #Hà #Nam


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Đề #kiểm #tra #học #kì #Toán #5 #sở #GDĐT #Hà #Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button