Đề thi HK1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai

Ngày … tháng 1 5 2022, trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh, thành thị Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tổ chức điều tra chất lượng cuối học kì 1 môn Toán lớp 12 5 học 2021-2022.

Đề thi HS1 Toán 12 5 2021 – 2022 Trường Chuyên Lương Vinh – Đồng Nai mã đề 120 gồm 05 trang với 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời kì làm bài 45 phút, đề thi có đáp án.

Trích đề thi thử môn Toán lớp 12 5 2021 – 2022 trường Phổ thông Năng khiếu Lương Vinh – Đồng Nai:
+ Hình hộp chữ nhật có 3 kích tấc là log2 x (centimet), log3 x (centimet), log4 x (centimet). Gọi S cm2 là tổng diện tích mặt lập phương và thể tích khối lập phương V cm3. Biết S = V là trị giá nào của x?
+ Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình bình hành. Gọi G1, G2 lần là lượt các inch của tam giác ACD và SCD. Biết rằng thể tích của hình chóp S.ABCD là V thì thể tích của tứ diện G1G2AB là bao lăm?
+ Hình nón phải dài h = 15 centimet. Gọi (P) là mặt phẳng ở đỉnh của hình nón sao cho khoảng cách từ tâm hình nón tới (P) là 12 centimet và tiết diện tạo bởi (P) và hình nón là 375 cm2. . Thể tích của khối nón là bao lăm?
Hình trụ dài 16 centimet, bán kính đáy 10 centimet. Cắt hình trụ bởi mặt phẳng (P) dọc theo trục của hình trụ ta được hình vuông. Khoảng cách giữa mặt phẳng (P) và trục của hình trụ là bao lăm?
+ Đường tròn (S) nên có tâm O, bán kính R = 29 centimet và mặt phẳng (P). Khoảng cách từ O tới mặt phẳng (P) là 21 centimet. 1 đường tròn kết hợp tạo bởi (P) và (S) là gì?

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về Đề thi HK1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai

Ngày … tháng 01 5 2022, trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, thành thị Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tổ chức kì thi điều tra chất lượng cuối học kì 1 môn Toán lớp 12 5 học 2021 – 2022.
Đề thi HK1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai mã đề 120 gồm 05 trang với 25 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, thời kì học trò làm bài thi là 45 phút, đề thi có đáp án.
Trích dẫn đề thi HK1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai:
+ 1 hình hộp chữ nhật có 3 kích tấc log2 x (centimet), log3 x (centimet), log4 x (centimet). Gọi S cm2 là tổng diện tích các mặt của hình hộp và V cm3 là thể tích của khối hộp. Biết rằng S = V trị giá của x là?
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi G1, G2 lần là lượt trọng điểm các tam giác ACD và SCD. Biết rằng thể tích khối chóp S.ABCD là V, thể tích khối tứ diện G1G2AB là?
+ Cho hình nón có chiều cao h = 15 centimet. Gọi (P) là mặt phẳng qua đỉnh của hình nón sao cho khoảng cách từ tâm của đáy hình nón tới (P) bằng 12 centimet và diện tích tiết diện tạo bởi (P) và hình nón bằng 375 cm2. Thể tích của khối nón là?
+ 1 hình trụ có chiều cao bằng 16 centimet, bán kính đáy bằng 10 centimet. Cắt hình trụ bằng 1 mặt phẳng (P) song song với trục của hình trụ ta được tiết diện là 1 hình vuông. Khoảng cách giữa mặt phẳng (P) và trục của hình trụ là?
+ Cho hình cầu (S ) có tâm O, bán kính R = 29 centimet và mặt phẳng (P). Khoảng cách từ O tới mặt phẳng (P) là 21 centimet. Đường tròn giao tuyến tạo bởi (P) và (S) có chu vi là?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đề #thi #HK1 #Toán #5 #trường #chuyên #Lương #Thế #Vinh #Đồng #Nai


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Đề #thi #HK1 #Toán #5 #trường #chuyên #Lương #Thế #Vinh #Đồng #Nai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button