Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum

Học Điện Tử Cơ Bản giới thiệu đến quý giáo viên và các em học trò đáp án và lời giải cụ thể đề thi thử tốt nghiệp THPT 5 2021 môn Toán Sở GD & ĐT tỉnh Kon Tum.

Trích đề thi tốt nghiệp THPT 5 2021 môn Toán Sở GD & ĐT tỉnh Kon Tum:
+ Nghệ nhân trang hoàng 100 chiếc nón có hình nón giống như hình bên dưới. Chú ý SA centimet = 25, AB centimet = 20 3 và 0 AIB = 60. Phần trước của mỗi chiếc mũ (từ A tới B ko chứa điểm I) được vẽ và trang hoàng hết 50000 đồng / 2m, mỗi chiếc mũ chúng ta vẽ 12000 đồng / 2m. Tổng chi tiêu (đã trừ đi hàng ngàn) để 1 người thợ trang hoàng mỗi chiếc mũ là bao lăm?
+ Trong ko gian Oxyz, ta cho đường tròn 2 2 2 S x y z 1 2 1 25 và điểm M 3 5 1. Hãy xác định ABC trong diện tích (S) sao cho MA MB MC gấp đôi. Tàu bay (ABC) luôn đi qua 1 địa điểm cố định H ab c. Giá trị của biểu thức T abc 6 5 bằng?
+ Theo tập A = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 9} thì S phải là tập trung các số thiên nhiên có 3 chữ số gồm các phần tử của tập A. Chọn tình cờ 1 số từ tập S, Thời cơ nào nhưng mà số được chọn là số lẻ?

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum

Học Điện Tử Cơ Bản giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò đáp án và lời giải cụ thể đề thi thử tốt nghiệp THPT 5 2021 môn Toán sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum.
Trích dẫn đề thi thử tốt nghiệp THPT 5 2021 môn Toán sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum:
+ 1 thợ thủ công trang hoàng 100 chiếc nón lá có hình nón giống nhau như hình vẽ bên. Biết SA centimet = 25, AB centimet = 20 3 và 0 AIB = 60. Ở phần mặt trước của mỗi chiếc nón (từ A tới B ko chứa điểm I) có sơn và vẽ hình trang hoàng với tầm giá công là 50000 đồng/2m, phần còn lại của mỗi chiếc nón chỉ sơn với tầm giá công là 12000 đồng/2m. Tổng số tiền (làm tròn tới hàng ngàn) nhưng mà người thợ thu được mỗi đợt trang hoàng nón bằng?
+ Trong ko gian Oxyz, cho mặt cầu 2 2 2 S x y z 1 2 1 25 và điểm M 3 5 1. Các điểm A B C thuộc mặt cầu (S) sao cho MA MB MC đôi 1 vuông góc với nhau. Mặt phẳng (ABC) luôn đi qua 1 điểm cố định H a b c. Giá trị của biểu thức T a b c 6 5 bằng?
+ Cho tập trung A = {1;2;3;4;5;6;9}, gọi S là tập trung các số thiên nhiên gồm 3 chữ số không giống nhau được lập từ các phần tử của tập A. Chọn tình cờ 1 số từ tập trung S, xác suất để số được chọn là số lẻ bằng?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đề #thi #thử #tốt #nghiệp #THPT #5 #môn #Toán #sở #GDĐT #tỉnh #Kon #Tum


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Đề #thi #thử #tốt #nghiệp #THPT #5 #môn #Toán #sở #GDĐT #tỉnh #Kon #Tum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button