Đơn đăng ký thời khóa biểu học song song 2 chương trình

Đơn xin lịch học chương trình thứ 2

Sau lúc đăng ký đồng thời 2 chương trình, bạn sẽ phải xin thời khóa biểu song song cho 2 chương trình này. Dưới đây là mẫu đơn ứng tuyển lần 2, mời các bạn cùng tham khảo.

Đơn đăng ký đọc song song 2 chương trình

Biên bản họp phụ huynh đầu 5

Nội dung đơn đăng ký lịch học tương ứng cho 2 chương trình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…………., Ngày tạiyanga. Tháng …… .2020….

ĐĂNG KÝ CÀI ĐẶT THỜI GIAN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP THỨ HAI

Kính gửi: Trường Đại học Sư phạm ……………………….

Tên tôi là: ……………………… ..Ngày sinh ……. / ……. / ……………………… ..

Mã số sinh viên: ……………………… Lớp thật ……………………….

Sinh viên lớp: …………………… .Hỏi: ……………………. …………… ..

Hiện tại, bằng cấp 1 của tôi là ……………………….

………………………………………………………………………………………………………

Được sự cho phép của Nhà trường theo Quyết định số …………. / QĐ-ĐT ngày… ../ ……. / …… Hiệu trưởng đồng ý cho tôi học đồng thời 2 chương trình, chuyên ngành. … …………………………………………………………

Vì thế, tôi viết đơn này kính đề xuất Phòng Huấn luyện cho phép tôi được đăng ký học chương trình chính khóa thứ 2 …… thứ 2 như sau:

TT

Tên của khóa học đã đăng ký

Số lượng tín chỉ

Hạng mục

trước nhất

2

3

4

5

con số

Học phí: ………… .TC x …………………… .đ / TC =

Bản văn: ………………………………………………………………………………………………

(Sinh viên nộp học phí trực tiếp từ phòng tài vụ nhà trường theo thời hạn quy định như chuyên ngành thứ nhất. Sinh viên học chương trình thứ 2 ko có phương án miễn, giảm học phí)

Tôi xin hẹn sẽ tuân thủ các Nội quy và Quy định của Nhà trường trong công đoạn học và đóng học phí đầy đủ, đúng hạn.

Cảm ơn bạn vì sự khiêm tốn của bạn.

Tầm nhìn của Phòng Huấn luyện

Tầm nhìn của GVCN

Người ứng tuyển

Đơn xin lịch học chương trình thứ 2

Đơn xin lịch học chương trình thứ hai

.


Thông tin thêm về Đơn đăng ký thời khóa biểu học song song 2 chương trình

Đơn đăng ký thời khóa biểu chương trình học thứ 2
Sau lúc đăng ký học song song 2 chương trình, các bạn sẽ phải làm đơn xin đăng ký thời khóa biểu song song 2 chương trình học. Dưới đây là mẫu đơn đăng ký thời khóa biểu chương trình thứ 2, mời các bạn cùng tham khảo.
Mẫu đơn xin học song song 2 chương trình
Biên bản họp phụ huynh học trò đầu 5
Nội dung mẫu đơn xin đăng ký thời khóa biểu học song song 2 chương trình
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
……….., ngày…….tháng…….5 20…
ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC CHƯƠNG TRÌNH THỨ HAI
Kính gửi: Phòng Huấn luyện Trường Đại học……………………….
Tên em là:………………………………..Sinh ngày……./……./………………..
Mã số sinh viên:…………………………………Lớp học phần…………………………
Lớp sinh viên:…………………………….Khoa:………………………….……………..
Hiện nay em đang theo học ngành thứ nhất là ngành……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Được sự đồng ý của nhà trường tại Quyết định số………./QĐ-ĐT ngày …../……./……… của Hiệu trưởng về việc đồng ý cho em được theo học song song 2 chương trình, ngành…………………………………………………………………………………
Vì thế em viết đơn này kính mong Phòng Huấn luyện cho phép em được đăng ký thời khóa biểu học kỳ………ngành học thứ 2 như sau:

TT

Tên học phần đăng ký học

Số tín chỉ

Lớp học phần

1

2

3

4

5

Tổng cộng

Học phí học lại: ………….TC x…………………….đ/TC =
Bằng chữ:………………………………………………………………………………………
(Sinh viên trực tiếp nộp tiền học phí tại bộ phận tài vụ trường theo thời kì quy định như đối với ngành học thứ nhất. Sinh viên học chương trình thứ 2 ko có cơ chế miễn, giảm học phí)
Em xin hẹn sẽ tiến hành tốt Quy chế, Quy định của Nhà trường trong công đoạn học tập và nộp học phí đầy đủ, đúng thời kì quy định.
Em xin tâm thành cảm ơn.

Quan điểm Phòng Huấn luyện

Quan điểm của GVCN

Người làm đơn

Mẫu đơn đăng ký thời khóa biểu chương trình học thứ 2

TagsGiáo dục – Huấn luyện

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đơn #đăng #ký #thời #khóa #biểu #học #song #song #chương #trình


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Đơn #đăng #ký #thời #khóa #biểu #học #song #song #chương #trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button