Ebook 500 Câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế vi mô

Học Điện Tử Cơ Bản.Net đã sưu tầm và chọn lựa bạn Ebook 500 Câu Hỏi Lựa Chọn Kinh Tế Vi Mô Nhiều. Hi vọng bài viết này sẽ hỗ trợ cho các bạn những thông tin có lợi trong giai đoạn trau dồi kiến ​​thức trước lúc bước vào các kỳ thi của mình. Chúng tôi mời bạn liên hệ với chúng tôi!

EBOOK 500 CÂU HỎI VỀ KINH TẾ VI MÔ

Câu hỏi 1. Kinh tế học vi mô đang tiếp cận kinh tế học với mục tiêu:

 1. Toàn bộ nền kinh tế.
 2. Chính quyền.
 3. Hiệu suất của các thị phần riêng biệt.
 4. Thị trường chứng khoán.

Câu 2. Nếu hàng hóa có được nhưng chẳng hề hy sinh việc sản xuất hoặc sử dụng bất cứ thứ gì khác:

 1. Chi phí thời cơ của nó bằng ko.
 2. Nền kinh tế đang vượt quá bản lĩnh năng suất của nó.
 3. Tất cả các bản sao sản xuất được cung ứng công bình.
 4. Nền kinh tế này là quy luật kinh tế. ‘

Câu 3. Các khóa học kinh tế:

 1. Các nguồn lực quý hiếm được sử dụng để phục vụ các nhu cầu mãn tính.
 2. Chúng tôi có thể chọn sử dụng khoáng sản ko giới hạn.
 3. Khoáng sản ko giới hạn được sử dụng để phục vụ các nhu cầu giảm thiểu.
 4. Xã hội chẳng hề là 1 sự chọn lọc.

Câu 4. Đường cong công nhận quyền sở hữu sẽ ko chỉnh sửa nếu có sự chỉnh sửa trong:

 1. Phong tục và thích thú.
 2. Năng lực hoặc cung ứng thu nhập quốc dân.
 3. Giá của hàng hóa.
 4. Số lượng hoặc thành phần tuổi của người mua.

Câu hỏi 5. Cầu có quan hệ khăng khít với thu nhập lúc:

 1. Hàng hóa là của nả thứ 2.
 2. Hàng hoá là hàng hoá thông thường.
 3. Của nả là những của nả loại bỏ lẫn nhau.
 4. Hàng hóa được thảo luận.

Câu 6. Từ từ, sự tăng thêm liên can của giá hàng hóa gây ra sự tăng thêm:

 1. Nguồn hỗ trợ hàng hóa ấy.
 2. Giá muốn rằng tốt.
 3. 1 số lượng tốt nhất mực.
 4. Lợi nhuận cho người sở hữu nhẫn.

Câu 7. Sự tăng thêm nhu cầu về hàng hóa có thể là do sự tăng thêm của:

 1. Cung cấp hàng hóa.
 2. Triển vọng lạm phát,
 3. Thu nhập của người tiêu dùng.
 4. Giá của hàng hoá thảo luận.

Câu 8. Giá thị phần cho đĩa CD sẽ tăng nếu:

 1. Khuyến mãi càng ngày càng tăng.
 2. Tiến bộ công nghệ.
 3. Nhập khẩu có hạn.
 4. Khách hàng chuyển sang 1 thành phầm thay thế cho băng.

Câu 9. Giá trần sẽ dần dần đạt tới tất cả những điều sau đây, không tính:

 1. 1 dòng được chèn.
 2. Thị trường đen và tham nhũng.
 3. Kinh tế bất ổn.
 4. Phân phối quá mức của nguyên liệu ấy.

Câu 10. Nếu số lượng game thủ trò chơi giảm từ 10000 xuống 8000 và giá vé tăng từ 6 đô la lên 8 đô la, thì nhu cầu tăng giá như sau:

 1. 2.0
 2. 0,78
 3. 1,29
 4. 0,50

Câu 11. Khi thu nhập quốc dân tăng từ 3,75 ngàn tỷ lên 4,25 ngàn tỷ đồng, và doanh số bán oto tăng từ 3 triệu lên 5 triệu mỗi 5. Do ấy, việc mở mang doanh thu cho các nhu cầu về xe có động cơ là:

 1. 0,5.
 2. 2.0
 3. 3.0.
 4. 4.0

Câu 12. Lợi thế của giá thị phần bằng 0 cho thấy:

 1. Thật là tốt ko người nào muốn sắm với bất cứ giá nào.
 2. Tốt lúc giá được hỗ trợ vượt quá giá đề nghị ở giá tiền bằng ko.
 3. Của nả quý hiếm.
 4. Của nả thứ 2.

Câu 13. Người sắm uyên bác sẽ sắm những thứ tốt nhất cho tới lúc:

 1. Sự dị biệt giữa MU và p ii đa.
 2. Sự dị biệt giữa MU và p bằng ko.
 3. MU bằng tổng lượng sử dụng.
 4. MU là phần miêu tả của phần mềm.

Câu 14. Đường cong chung về nhu cầu tốt của 1 người là:

 1. Cùng độ dốc như 1 thiết bị biệt lập.
 2. Cùng 1 độ dốc và đường cong đầy đủ của khoáng sản.
 3. Cùng độ dốc với đường cong tiện ích.
 4. Dốc nhẹ nhõm hơn dịch vụ phụ lúc thu nhập của 1 người nâng cao.

Câu 15. Điều nào sau đây chẳng hề là lời giảng giải chính đáng cho nhu cầu càng ngày càng tăng đối với 1 thành phầm X tốt?

 1. Mọi người chi phí 1 khoản X tốt với 1 tỉ lệ % cao trong thu nhập của họ.
 2. IX là lợi nhuận thứ 2 có ảnh hưởng mạnh tới thu nhập.
 3. Mọi người bình chọn chất lượng tốt của X bằng giá của nó.
 4. Người ta sắm Xs đẹp vì chạy theo mốt quá vội vã.

{- Xem toàn thể nội dung của Xem online hoặc Tải xuống–}

Trên đây là phần trích dẫn Ebook 500 câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế vi mô, để có đầy đủ nội dung đề thi và đáp án cụ thể, các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem Online hoặc Tải về dế yêu. Chúc các độc giả và luyện tập vui vẻ!

.


Thông tin thêm về Ebook 500 Câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế vi mô

Học Điện Tử Cơ Bản.Net đã sưu tầm và chọn lựa gửi tới các bạn Ebook 500 Câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế vi mô. Hy vọng với tài liệu này sẽ hỗ trợ những tri thức có lợi cho các bạn trong giai đoạn ôn tập tăng lên tri thức trước lúc bước vào kì thi của mình. Mời các bạn cùng tham khảo!
EBOOK 500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ VI MÔ

 

Câu 1. Kinh tế học vi mô tiếp cận với những nghiên cứu kinh tế dưới góc độ:

Toàn bộ nền kinh tế.
Chính phủ.
Sự hoạt động của các thị phần riêng biệt.
Thị trường chứng khoán.

Câu 2. Nếu 1 hàng hóa có được nhưng chẳng hề hy sinh việc sản xuất hoặc tiêu dùng bất cứ thứ gì khác thì:

Chi phí thời cơ của nó bằng zero.
Nền kinh tế ở trên đường giới hạn bản lĩnh sản xuất của nó.
Tất cả các nhân tô sản xuất đã được phân bổ có hiệu quả.
Nền kinh tế này là 1 nền kinh tế lãnh đạo.                             ‘

Câu 3. Kinh tế học nghiên cứu làm thế nào để:

Các nguồn lực khan hiếm được sử dụng để thỏa mãn những nhu cầu vô bờ.
Chúng ta chọn lọc được việc sử dụng các nguồn lực vô bờ.
Các nguồn lực vô bờ được sử dụng để thỗa mằn nhừng nhu cầu có hạn.
1 xã hội chẳng hề chọn lọc.

Câu 4. 1 đường cầu sẽ ko chuyển dịch nếu có sự chỉnh sửa trong:

Thị hiếu và thị hiếu của các người mua.
Khối lượng hoặc sự cung ứng thu nhập quốc dân.
Giá của hàng hóa ấy.
Số lượng hoặc cơ cấu về tuổi của những người tiêu dùng.

Câu 5. Cầu có quan hệ đồng biến với thu nhập lúc:

Các hàng hóa là hàng thứ cấp.
Các hàng hóa là hàng thông thường.
Các hàng hóa là hàng bổ sung.
Các hàng hóa là hàng thay thế.

Câu 6. Trong ngắn hạn, 1 sự nâng cao kha khá về giá của 1 hàng hóa sẽ làm nâng cao trong:

Cung về hàng hóa ấy.
Số lượng được cầu vể hàng hóa ấy.
Số lượng được cung về hàng hóa ấy.
Lợi nhuận của những người chủ nhân vòn.

Câu 7. 1 sự nâng cao trong số lượng được cầu về 1 loại hàng hóa có thể do sự nâng cao trong:

 Cung hàng hoá.
Hy vọng về lạm phát,
Thu nhập của người tiêu dùng.
Giá của 1 hàng hóa thay thế.

Câu 8. Giá đĩa CD trên thị phần sẽ nâng cao nếu:

Cung tăng.
Tiến bọ kỹ thuật.
Nhập khẩu bị giảm thiểu.
Khách hàng chuyển sang hàng hóa thay thế là băng (tape).

Câu 9. Giá trần sẽ dần tới những điều dưới đây, không tính:

Xếp hàng.
Thị trường chợ đen và tham nhũng.
Phi hiệu quả về kinh tế.
Dư cung hàng hóa ấy.

Câu 10. Nếu lượng ngưòi chơi trò chơi giảm từ 10000 xuống 8000 kh giá vé tăng từ 6USD lên 8USD thì chừng độ cơ dãn theo giá của cầu khi này là:

2,0
0,78
1,29
0,50

Câu 11. Nếu thu nhập quốc dân tăng từ 3,75 ngàn tỷ lên 4,25 ngàn tỷ, khi mà ấy doanh số bán oto mối tăng từ 3 triệu lẽn 5 triệu chiếc hằng 5. Vậy, co dãn của cầu oto theo thu nhập là :

0,5.
2.0
3,0.
4.0

Câu 12. 1 hàng hóa có giá thị phần là zero cho thấy:

Hàng hóa ấy ko người nào muốn sắm ở bất kỳ giá tiền nào.
1 hàng hóa nhưng số lượng cung vượt quá số lưựng cầu ở giá tiền zero.
1 hàng hóa khan hiếm.
1 hàng hóa thứ cấp.

Câu 13. 1 người tiêu dùng cân đối sẽ sắm 1 hàng hóa cho tới lúc:

Sự chênh lệch giữa MU và p là tôi đa.
Sự chênh lệch giữa MU và p là zero.
MU bằng với tổng mức thỏa dụng.
MU bằng với độ thỏa dụng trung bình.

Câu 14. Đường cầu tiêu biểu của 1 tư nhân về 1 hàng hóa có:

Cùng độ dốc với đường thỏa dụng biên.
Cùng độ dốc với đường tổng mức thỏa dụng.
Cùng độ dốc với đường thỏa dụng trung bình.
Độ dốc thoải hơn đưòng thỏa dụng biên nếu thu nhập của ngưòi ấy đang nâng cao.

Câu 15. Điều nào dưới đây chẳng hề là 1 sự giảng giải cân đối về 1 đường cầu dốc lên của hàng hóa X ?

Mọi ngưòi sử dụng hàng hóa X chiếm tỉ lệ cao trong thu nhập của họ.
X là hàng hóa thứ cấp vói hiệu ứng thu nhập rất mạnh.
Mọi người bình chọn chất lượng hàng hóa X phê duyệt giá của nó.
Mọi ngưòi sắm hàng hóa X do học đòi theo mốt.

{– Xem đầy đủ nội dung tại Xem trực tuyến hoặc Tải về–}

Trên đây là trích dẫn 1 phần Ebook 500 Câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế vi mô, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án cụ thể các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem trực tuyến hoặc Tải về dế yêu tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

Giáo trình Lý thuyết vốn đầu tư tiền tệ – PGS.TS. Nguyễn Hữu Tài

4282

Giáo trình Kinh tế vi mô – ĐH Kinh tế HN

1517

Giáo trình Kinh tế học vĩ mô – PGS.TS. Nguyễn Văn Dần

2532

Giáo trình Kinh tế vi mô – NXB ĐH Công Nghiệp

3165

Giáo trình Kinh tế vi mô – NXB Hà Nội

2211

Giáo trình Kinh tế vĩ mô – TS. Nguyễn Như Ý và ThS. Trần Thị Bích Dung

11217

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Ebook #Câu #hỏi #trắc #nghiệm #môn #Kinh #tế #mô


 • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
 • #Ebook #Câu #hỏi #trắc #nghiệm #môn #Kinh #tế #mô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button