Ebook Câu hỏi bài tập trắc nghiệm Kinh tế vi mô

Học Điện Tử Cơ Bản.net giới thiệu tới các bạn cuốn sách Ebook Kinh Tế Vi Mô Bài Tập Trắc Nghiệm Câu Hỏi | có kết cấu nội dung gồm 8 chương, cung ứng những thông tin căn bản như:căn bản kinh tế, cầu, cung và trị giá thị phần, lý thuyết chọn lọc của người tiêu dùng, lý thuyết sản xuất và chi tiêu, thị phần cạnh tranh cao, quản trị toàn cục, …. Mời các bạn liên hệ!

CÂU HỎI EBOOK – KIỂM TRA – KIỂM TRA KINH TẾ VI MÔ

Biên tập viên: Tiến sĩ. Trần Như Ý

Doanh nghiệp xuất bản: Tóm lược thị thành. Thành phố Hồ Chí Minh

NỘI DUNG CỦA HỆ THỐNG

Chương I: Kinh tế học căn bản

Chương II: Cầu, cung và trị giá thị phần

Chương III: Lý thuyết chọn lọc của người tiêu dùng

Chương IV: Lý thuyết sản xuất và chi tiêu

Chương V: Thị trường cạnh tranh hoàn toàn

Chương VI: Thị trường độc quyền hoàn toàn

Chương VII: Cạnh tranh độc quyền và thị phần độc tài

Chương VIII: Thị trường sản xuất

Để biết cụ thể, bạn có thể xem qua Internet hoặc tải sách về máy để sử dụng!

.


Thông tin thêm về Ebook Câu hỏi bài tập trắc nghiệm Kinh tế vi mô

Học Điện Tử Cơ Bản.net giới thiệu tới các bạn cuốn Ebook Câu hỏi bài tập trắc nghiệm Kinh tế vi mô có kết cấu nội dung gồm 8 chương, cung ứng những tri thức căn bản như: Những vấn đề căn bản về kinh tế học, cầu, cung và trị giá thị phần, lý thuyết chọn lọc của người tiêu dùng, lý thuyết về sản xuất và chi tiêu, thị phần cạnh tranh hoàn toàn, thị phần độc quyền hoàn toàn,….Mời các bạn cùng tham khảo!
 

EBOOK CÂU HỎI – BÀI TẬP – TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VI MÔ

 

Chủ biên: TS. Trần Như Ý

Nhà xuất bản: Tổng hợp TP. HCM

 

NỘI DUNG GIÁO TRÌNH

Chương I: Những vấn đề căn bản về kinh tế học

Chương II: Cầu, cung và trị giá thị phần 

Chương III: Lý thuyết chọn lọc của người tiêu dùng 

Chương IV: Lý thuyết về sản xuất và chi tiêu 

Chương V: Thị trường cạnh tranh hoàn toàn 

Chương VI: Thị trường độc quyền hoàn toàn 

Chương VII: Thị trường cạnh tranh độc quyền và độc quyền nhóm 

Chương VIII: Thị trường các nhân tố sản xuất

Để xem cụ thể các bạn có thể xem trực tuyến hoặc tải sách về máy tính để tham khảo nhé!

Ebook Ngân hàng câu hỏi Kinh tế vi mô

3822

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Ebook #Câu #hỏi #bài #tập #trắc #nghiệm #Kinh #tế #mô


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Ebook #Câu #hỏi #bài #tập #trắc #nghiệm #Kinh #tế #mô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button