Genshin Impact – Thời gian ra mắt Banner Raiden Shogun và những thông tin bạn cần biết

Tuyên bố Raiden Shogun hay Baal sẽ ra mắt vào ngày 8/3 và mốc thời kì cụ thể sẽ được Học Điện Tử Cơ Bản cập nhật trong bài viết.

Thông báo về Raiden Shogun và Kokomi đã tới khi phát hành

Nguyện cầu “Lẻ loi giữa mọi người”: Thời cơ thăng hoa 1 thời cơ cho 1 tâm hồn trắng trong – Tướng quân Raiden (Tia chớp)! – Banner Kokomi cũng sẽ được phát hành đồng thời.

Trong thời kì diễn ra sự kiện, các Pilgrim có thể thu được nhiều loại vũ khí và đối tượng không giống nhau trong sự kiện nguyện cầu để tăng bản lĩnh đấu tranh của cả đội!

〓1 thời kì để nguyện cầu〓

2022/03/08 18: 00: 00 ~ 2022/03/29 14:59:59

〓Giới thiệu về lời nguyện cầu〓

● Trong thời kì diễn ra sự kiện, tỉ lệ nguyện cầu cho đối tượng 5 sao vừa phải Nhất Tâm Tịnh Độ – Tướng quân Raiden (Tia chớp) đã nâng cao đáng kể!

● Trong thời kì diễn ra sự kiện, % lời nguyện cầu nhưng mà đối tượng thứ 4 của Thử thách Định mệnh – Bennett (Lửa), Giai điệu hot bỏng – Xinyan (Lửa), Mũi tên vũ đen – Kujou Sara (Ánh sáng) thu được đã nâng cao đáng kể!

※ Trong số các đối tượng trên, bạn dạng giới hạn sẽ không liên quan với Lời nguyện chung “Du hành toàn cầu”.

※ Lời nguyện cầu này là 1 sự kiện của đối tượng, số lượng được bảo đảm của lời nguyện cầu đối tượng và sự kiện đối tượng của Lời nguyện cầu thứ 2 sẽ được tính cùng nhau và được tích lũy tại sự kiện Nhân vật nguyện cầu và sự kiện của Nhân vật nguyện cầu 2, được tính ngoài các sự kiện nguyện cầu khác và ko tác động các tư nhân.

※ Trong thời kì mở Nguyện cầu, sẽ có sự kiện thí điểm đối tượng gọi là “Thử đi”, Lữ hành có thể sử dụng thiết kế cấu trúc có đối tượng quyến rũ để vượt qua công đoạn đã nêu và thí điểm công dụng. Sau lúc vượt qua thách thức bạn sẽ thu được phần thưởng tương ứng!

※ Có thể xem thêm thông tin về sự kiện Nguyện cầu bằng cách nhấp vào nút “Chi tiết” ở góc dưới bên trái của giao diện nguyện cầu.

Tương hợp với các sự kiện Genshin Impact bạn dạng 2.5 phần 2 mới

Genshin Impact - Thời gian phát hành Banner Raiden Shogun và thông tin bạn cần biết

.


Thông tin thêm về Genshin Impact - Thời gian ra mắt Banner Raiden Shogun và những thông tin bạn cần biết

Banner Raiden Shogun hay Baal sẽ được ra mắt vào ngày 8 tháng 3 đến đây và thời kì cụ thể sẽ được cập nhật ngay trong bài viết cua Học Điện Tử Cơ Bản

Thời gian ra mắt Banner Raiden Shogun và Kokomi
Nguyện cầu “Cô Độc Giữa Nhân Gian”: UP xác suất Nhất Tâm Tịnh Thổ – Raiden Shogun (Lôi)! – Banner Kokomi cũng sẽ ra mắt cùng 1 khi.
Trong thời kì sự kiện, Nhà Lữ Hành có thể nhận nhiều vũ khí và đối tượng trong sự kiện nguyện cầu để tăng bản lĩnh đấu tranh của đội!
〓Thời Gian Cầu Nguyện〓
2022/03/08 18:00:00~2022/03/29 14:59:59
〓Giới Thiệu Cầu Nguyện〓
●Trong thời kì sự kiện, tỉ lệ nguyện cầu nhận đối tượng 5 sao giới hạn Nhất Tâm Tịnh Thổ – Raiden Shogun (Lôi) tăng cường!
● Trong thời kì sự kiện, tỉ lệ nguyện cầu nhận đối tượng 4 sao Thử Thách Của Vận Mệnh – Bennett (Hỏa), Giai Điệu Hot Bỏng – Xinyan (Hoả), Mũi Tên Hắc Vũ – Kujou Sara (Lôi) tăng cường!
※ Trong các đối tượng ở trên, đối tượng giới hạn sẽ ko vào Cầu Nguyện Thường “Du Hành Thế Gian”.
※ Lần nguyện cầu này là sự kiện Cầu Nguyện Nhân Vật, số lần bảo đảm của sự kiện Cầu Nguyện Nhân Vật và Cầu Nguyện Nhân Vật-2 sẽ được tính chung, cùng lúc được thu thập trong sự kiện Cầu Nguyện Nhân Vật và Cầu Nguyện Nhân Vật-2, được tính độc lập với các sự kiện nguyện cầu khác và ko tác động lẫn nhau.
※ Trong thời kì mở Cầu Nguyện, sẽ mở sự kiện dùng thử đối tượng “Thử Thân Thủ”, Nhà Lữ Hành có thể sử dụng đội hình cố định có chứa đối tượng dùng thử để vượt cửa ải chỉ định và thí điểm công dụng. Sau lúc vượt qua thách thức sẽ thu được phần thưởng tương ứng!
※ Các thông tin khác về sự kiện Cầu Nguyện có thể nhấn nút “Chi Tiết” góc dưới bên trái giao diện nguyện cầu để xem.
Kèm theo đấy là các sự kiện Genshin Impact mới của bạn dạng 2.5 phần 2

Share

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Genshin #Impact #Thời #gian #mắt #Banner #Raiden #Shogun #và #những #thông #tin #bạn #cần #biết


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Genshin #Impact #Thời #gian #mắt #Banner #Raiden #Shogun #và #những #thông #tin #bạn #cần #biết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button