Giá bảo hiểm y tế theo hộ gia đình năm 2016

Giá bảo hiểm y tế theo hộ gia đình năm 2016

Giá bảo hiểm y tế theo hộ gia đình năm 2016 được quy định như thế nào? Đối tượng được tham gia đóng bảo hiểm theo hộ gia đình gồm những đối tượng nào? Mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình tại cơ sở nào? Học Điện Tử Cơ Bản VN xin gửi tới bạn đọc bài viết giá bảo hiểm y tế theo hộ gia đình năm 2016 để các bạn có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Giải đáp những thắc mắc về BHXH – BHYT – BHTN

Mức lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN

Hướng dẫn cách làm thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Giá bảo hiểm y tế theo hộ gia đình năm 2016

1.Ai có thể mua bảo hiểm y tế tự nguyện năm 2016?

Ngoài các đối tượng phải mua bảo hiểm y tế bắt buộc thì hầu hết mọi người đều có thể mua bảo hiểm y tế tự nguyện, và thông thường đối tượng chính của bảo hiểm y tế tự nguyện là dưới hình thức bảo hiểm y tế hộ gia đình:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 của Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC quy định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình:

“a) Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này và người đã khai báo tạm vắng;

b) Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này”.

Như vậy, đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình bao gồm toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu (hoặc sổ tạm trú), trừ những người có tên trên sổ hộ khẩu nhưng đã tham gia bảo hiểm y tế hoặc đang tạm vắng tại địa phương.

Giá bảo hiểm y tế theo hộ gia đình năm 2016

2. Mua bảo hiểm y tế tự nguyện bao nhiêu tiền năm 2016?

Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình sẽ được chia cấp theo số đối tượng trong gia đình tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

Theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 2 Nghị định 105/2014/NĐ-CP quy định về mức đóng như sau:

“g) Mức đóng của tất cả các thành viên thuộc hộ gia đình theo quy định tại Khoản 5 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.”

Vậy, mức đóng cụ thể như sau:

+ Người thứ nhất sẽ phải đóng với mức 4,5% mức lương cơ sở (mức lương cơ sở thời điểm hiện tại là 1.210.000 đồng), tương đương 653.400 đồng

+ Người thứ 2 đóng với mức 70% của người thứ nhất tương đương 457.400 đồng

+ Người thứ 3 đóng với mức 60% của người thứ nhất tương đương với 392.000 đồng

+ Người thứ 4 đóng với mức 50% của người thứ nhất, tương đương với 326.700 đồng

+ Từ người thứ 5 trở đi, đóng với mức 40% của người thứ nhất tương đương với 261.400 đồng.

Ví dụ: Gia đình ông B có 05 người có tên trong sổ hộ khẩu, trong đó có 01 người hưởng lương hưu, 01 người là công chức; ngoài ra, có 01 người ở địa phương khác đến đăng ký tạm trú.

Chính vì thế, gia đình ông B có 2 người thuộc diện đóng bảo hiểm y tế bắt buộc. Do vậy, số người tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình ông B là 4 người, gồm:

+ 3 thành viên trong gia đình không thuộc diện đóng bảo hiểm y tế bắt buộc

+ 1 người tạm trú tại gia đình, chưa tham gia bảo hiểm y tế ở bất kì nhóm nào khác).

– Nguyên tắc: Khi tham gia, bắt buộc phải tham gia đối với 100% thành viên hộ gia đình.

– Mức đóng: 4,5% mức lương cơ sở/tháng (hiện nay là 653.400 đồng/năm). Giảm trừ mức đóng của các thành viên trong cùng hộ như sau:

+ Người thứ nhất: Đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;

+ Người thứ 2: Đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất: 457.400 đồng.

+ Người thứ 3: Đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất: 392.000 đồng.

+ Người thứ 4: Đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất: 326.700 đồng.

+ Người thứ 5 trở đi: Đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất: 261.400 đồng.

Theo ví dụ trên đây, thì gia đình ông B sẽ phải đóng tổng cộng (653.400 + 457.400 + 392.000 + 326.700 = 1.829.500 đồng /năm).

3. Mua bảo hiểm y tế tự nguyện năm 2016 ở đâu?

Mua bảo hiểm y tế tự nguyện năm 2016 tại Ủy ban nhân dân phường, xã nơi mình sinh sống để mua bảo hiểm y tế tự nguyện, ngoài ra cũng có thể đến các cơ quan bảo hiểm xã hội ở địa phương để mua bảo hiểm y tế tự nguyện năm 2016


Thông tin thêm về Giá bảo hiểm y tế theo hộ gia đình năm 2016

Giá bảo hiểm y tế theo hộ gia đình năm 2016
Giá bảo hiểm y tế theo hộ gia đình năm 2016 được quy định như thế nào? Đối tượng được tham gia đóng bảo hiểm theo hộ gia đình gồm những đối tượng nào? Mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình tại cơ sở nào? Học Điện Tử Cơ Bản VN xin gửi tới bạn đọc bài viết giá bảo hiểm y tế theo hộ gia đình năm 2016 để các bạn có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Giải đáp những thắc mắc về BHXH – BHYT – BHTN
Mức lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN
Hướng dẫn cách làm thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Giá bảo hiểm y tế theo hộ gia đình năm 2016
1.Ai có thể mua bảo hiểm y tế tự nguyện năm 2016?
Ngoài các đối tượng phải mua bảo hiểm y tế bắt buộc thì hầu hết mọi người đều có thể mua bảo hiểm y tế tự nguyện, và thông thường đối tượng chính của bảo hiểm y tế tự nguyện là dưới hình thức bảo hiểm y tế hộ gia đình:
Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 của Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC quy định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình:
“a) Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này và người đã khai báo tạm vắng;
b) Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này”.
Như vậy, đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình bao gồm toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu (hoặc sổ tạm trú), trừ những người có tên trên sổ hộ khẩu nhưng đã tham gia bảo hiểm y tế hoặc đang tạm vắng tại địa phương.

2. Mua bảo hiểm y tế tự nguyện bao nhiêu tiền năm 2016?
Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình sẽ được chia cấp theo số đối tượng trong gia đình tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.
Theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 2 Nghị định 105/2014/NĐ-CP quy định về mức đóng như sau:
“g) Mức đóng của tất cả các thành viên thuộc hộ gia đình theo quy định tại Khoản 5 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.”
Vậy, mức đóng cụ thể như sau:
+ Người thứ nhất sẽ phải đóng với mức 4,5% mức lương cơ sở (mức lương cơ sở thời điểm hiện tại là 1.210.000 đồng), tương đương 653.400 đồng
+ Người thứ 2 đóng với mức 70% của người thứ nhất tương đương 457.400 đồng
+ Người thứ 3 đóng với mức 60% của người thứ nhất tương đương với 392.000 đồng
+ Người thứ 4 đóng với mức 50% của người thứ nhất, tương đương với 326.700 đồng
+ Từ người thứ 5 trở đi, đóng với mức 40% của người thứ nhất tương đương với 261.400 đồng.
Ví dụ: Gia đình ông B có 05 người có tên trong sổ hộ khẩu, trong đó có 01 người hưởng lương hưu, 01 người là công chức; ngoài ra, có 01 người ở địa phương khác đến đăng ký tạm trú.
Chính vì thế, gia đình ông B có 2 người thuộc diện đóng bảo hiểm y tế bắt buộc. Do vậy, số người tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình ông B là 4 người, gồm:
+ 3 thành viên trong gia đình không thuộc diện đóng bảo hiểm y tế bắt buộc
+ 1 người tạm trú tại gia đình, chưa tham gia bảo hiểm y tế ở bất kì nhóm nào khác).
– Nguyên tắc: Khi tham gia, bắt buộc phải tham gia đối với 100% thành viên hộ gia đình.
– Mức đóng: 4,5% mức lương cơ sở/tháng (hiện nay là 653.400 đồng/năm). Giảm trừ mức đóng của các thành viên trong cùng hộ như sau:
+ Người thứ nhất: Đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;
+ Người thứ 2: Đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất: 457.400 đồng.
+ Người thứ 3: Đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất: 392.000 đồng.
+ Người thứ 4: Đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất: 326.700 đồng.
+ Người thứ 5 trở đi: Đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất: 261.400 đồng.
Theo ví dụ trên đây, thì gia đình ông B sẽ phải đóng tổng cộng (653.400 + 457.400 + 392.000 + 326.700 = 1.829.500 đồng /năm).
3. Mua bảo hiểm y tế tự nguyện năm 2016 ở đâu?
Mua bảo hiểm y tế tự nguyện năm 2016 tại Ủy ban nhân dân phường, xã nơi mình sinh sống để mua bảo hiểm y tế tự nguyện, ngoài ra cũng có thể đến các cơ quan bảo hiểm xã hội ở địa phương để mua bảo hiểm y tế tự nguyện năm 2016

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Giá #bảo #hiểm #tế #theo #hộ #gia #đình #năm


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Giá #bảo #hiểm #tế #theo #hộ #gia #đình #năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button