Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Các em học trò lớp 3 vừa được học lý thuyết Ôn tập các số dưới 1000. Ở nhà các em đừng quên củng cố kiến ​​thức bằng cách làm các bài tập trong sách và có thể tham khảo lời giải bài 1,2,3,4,5 lời giải. tới bài tập trang 19 SGK toán 3 tập 1 diều này.

Lời giải Toán lớp 3 Trang 19 Cánh diều Tập 1

Gicửa ải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1 Sách Cánh diều:

4. bảng thời kì

1. Gicửa ải bài 1 Trang 19 SGK Toán lớp 3

Con trai : Tính nhẩm:
4 × 3 4 × 1 4 × 8 4 × 9 4 × 2 4 × 5
4 × 6 4 × 7 4 × 4 4 × 10 2 × 4 5 × 4

Hướng áp giải pháp: Sử dụng bảng nhân 4 để tính.

Để phục vụ:
4×3 = 12 4×1 = 4 4×8 = 32 4×9 = 36 4×2 = 8 4×5 = 20
4×6 = 24 4×7 = 28 4×4 = 16 4×10 = 40 2×4 = 8 5×4 = 20

2. Gicửa ải bài 2 Trang 19 SGK Toán lớp 3

Con trai: Chọn câu giải đáp đúng cho mỗi phép tính:

bài ở trang 19 sách hướng dẫn 3 chương 1 sách ăn kiêng.

Hướng áp giải pháp: Làm các phép tính bên dưới trang tính sau đấy khớp với kết quả ở trên con ếch.

Để phục vụ:

Cố gắng cắt 3 trang 19 Băng Nhạn 6

Tiếp tục chương trình, các em sẽ học Bài 6 Bảng nhân. Gần giống như bài học trên, để có thể củng cố lại kiến ​​thức từ bài học này, làm bài thi 1 cách dễ ợt và chuẩn xác, các em có thể tham khảo tài liệu Gicửa ải bài tập. tập trang 21 SGK Toán 3 Tập 1, Cuốn diều này.

3. Gicửa ải bài 3 Trang 19 SGK Toán lớp 3

Con trai : Đưa ra phép nhân chuẩn xác cho mỗi hình ảnh:

Bay 2 trang 19 lop 3

Để phục vụ:
Hình 1: 4 × 6 = 24
Hình 2: 4 x 4 = 16

4. Gicửa ải bài 4 Trang 19 SGK Toán lớp 3

a) Đếm bằng 4

Bay 2 trang 19 lop 3

b) Ghép các dấu chấm cho mỗi phép nhân 4 x 3, 4 x 7.

Để phục vụ:

1)

Toán cấp 3 sgk toán 3 trang 59

b) Học trò thực hành 1 mình.

5. Gicửa ải bài 5 Trang 19 SGK Toán lớp 3.

Con trai :
a) Mỗi ​​bàn có 4 ghế. 9 trong số các bàn này có bao lăm chỗ ngồi?
b) Nêu 1 số cảnh huống sử dụng phép nhân 4 x 5 trong thực tiễn.

Hướng áp giải pháp: Để tính số chỗ ngồi cho 9 bàn, ta dùng phép nhân 4 x 9.

Để phục vụ:
a) 9 bàn có tổng số ghế là:
4 x 9 = 36 (hình vuông)
Đáp án: 36 chỗ.
b) Anh ta kể về những cảnh huống nhưng mà phép nhân 4 x 5 được sử dụng trong cuộc sống thực. Thí dụ:
+ Có 5 đĩa táo, mỗi đĩa có 4 quả táo. Để tính tất cả các quả táo trong 5 đĩa, chúng ta sử dụng phép nhân 4 x 5.
+ Có 5 chuồng thỏ, mỗi chuồng nuôi 4 con thỏ. Để tính tổng số thỏ trong 5 lồng, ta dùng phép nhân 4 x 5.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-19-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69501n.aspx
Hi vọng với những lời giải cụ thể trong phần Gicửa ải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1 này sẽ giúp các em nắm chắc kiến ​​thức và làm bài tập tốt hơn.


Thông tin thêm về Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Các em học trò lớp 3 vừa mới học trên lớp lý thuyết Ôn tập về các số trong khuôn khổ 1000. Về nhà, các em nhớ củng cố tri thức bằng cách các bài tập trong sách và có thể tham khảo lời giải bài 1, 2, 3, 4, 5 giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này.

Gicửa ải Toán lớp 3 trang 19 SGK Cánh Diều tập 1 
Gicửa ải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều:
Bảng nhân 4
1. Gicửa ải bài 1 Trang 19 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính nhẩm:4 x 3               4 x 1                 4 x 8                4 x 9              4 x 2                 4 x 54 x 6               4 x 7                 4 x 4                4 x 10            2 x 4                 5 x 4
Hướng áp giải: Dựa vào bảng nhân 4 để tính.
Đáp án:4 x 3 = 12        4 x 1 = 4            4x 8 = 32          4 x 9 = 36        4 x 2 = 8          4 x 5 = 204 x 6 = 24        4 x 7 = 28          4 x 4 = 16         4 x 10 = 40      2 x 4 = 8          5 x 4 = 20
2. Gicửa ải bài 2 Trang 19 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

Hướng áp giải: Tính các phép tính bên dưới chiếc lá sau đấy nối với các kết quả phía trên con ếch.
Đáp án:

Tiếp tục chương trình, các em sẽ được học bài Bảng nhân 6. Gần giống như bài trên, để có thể củng cố tri thức bài học này, làm bài dễ ợt, chuẩn xác thì các em có thể tham khảo tài liệu Gicửa ải bài tập trang 21 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này.
3. Gicửa ải bài 3 Trang 19 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Nêu phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Đáp án:Hình 1: 4 x 6 = 24Hình 2: 4 x 4 = 16
4. Gicửa ải bài 4 Trang 19 SGK Toán lớp 3
a) Hãy đếm thêm 4

b) Xếp các chấm tròn thích hợp với mỗi phép nhân 4 x 3, 4 x 7.
Đáp án:
a)

b) Học trò tự thực hành xếp chấm tròn.
5. Gicửa ải bài 5 Trang 19 SGK Toán lớp 3
Đề bài:a) Mỗi bàn có 4 chỗ ngồi. Hỏi 9 bàn như thế có tất cả bao lăm chỗ ngồi?b) Kể 1 số cảnh huống sử dụng phép nhân 4 x 5 trong thực tiễn.
Hướng áp giải: Để tính số chỗ ngồi của 9 bàn ta sử dụng phép nhân 4 x 9.
Đáp án:a) 9 bàn có tất cả số chỗ ngồi là:4 x 9 = 36 (chỗ)Đáp án: 36 chỗ ngồi.b) Các em tự kể 1 số cảnh huống sử dụng phép nhân 4 x 5 trong thực thế. Thí dụ:+ Có 5 đĩa táo, mỗi đĩa có 4 quả táo. Để tính tất cả số quả táo có trong 5 đĩa ta sử dụng phép nhân 4 x 5.+ Có 5 chuồng thỏ, mỗi chuồng giam giữ 4 con thỏ. Để tính tất cả số con thỏ có trong 5 chuồng ta sử dụng phép nhân 4 x 5.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-19-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69501n.aspx Hy vọng với lời giải cụ thể trong tài liệu Gicửa ải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này sẽ giúp các em học trò nắm rõ tri thức, làm bài tập tốt hơn.

#Gicửa ải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button