Giáo trình Kinh tế vi mô – NXB Hà Nội

Học Điện Tử Cơ Bản.net giới thiệu tới các bạn cuốn sách Giáo trình kinh tế vi mô Nhà xuất bản Hà Nội có kết cấu nội dung gồm 7 chương, cung ứng những thông tin căn bản như: Kinh tế học vi mô và căn bản kinh tế học kinh doanh, cung và cầu, lý thuyết chọn lọc kinh doanh, lý thuyết kinh doanh, lý thuyết kinh doanh, cạnh tranh và độc quyền. .Chúc các bạn cùng tham khảo!

KHÓA HỌC KINH TẾ VI MÔ

Biên tập viên: ThS. Trần Thùy Lan

Doanh nghiệp xuất bản: Hà nội

NỘI DUNG CỦA HỆ THỐNG

Chương I: Kinh tế vi mô và nền móng kinh doanh

Chương II: Cung và cầu hàng hóa

Chương III: Lý thuyết chọn lọc của người tiêu dùng

Chương IV: Lý thuyết kinh doanh

Chương V: Cạnh tranh và độc quyền

Chương VI: Thị trường sản xuất

Chương VII: Giảm thiểu của kinh tế thị phần và sự can thiệp của chính phủ

Để biết cụ thể, bạn có thể xem qua Internet hoặc tải sách về máy để sử dụng!

.


Thông tin thêm về Giáo trình Kinh tế vi mô - NXB Hà Nội

Học Điện Tử Cơ Bản.net giới thiệu tới các bạn cuốn Giáo trình Kinh tế vi mô của NXB Hà Nội có kết cấu nội dung gồm 7 chương, cung ứng những tri thức căn bản như: Kinh tế vi mô và những vấn đề kinh tế căn bản của công ty, cung cầu hàng hóa, lý thuyết về sự chọn lọc của người tiêu dùng, lý thuyết về công ty, cạnh tranh và độc quyền,…Mời các bạn cùng tham khảo!
 

GIÁO TRÌNH KINH TẾ VI MÔ

 

Chủ biên: ThS. Trần Thúy Lan

Nhà xuất bản: Hà Nội

 

NỘI DUNG GIÁO TRÌNH

Chương I: Kinh tế vi mô và những vấn đề kinh tế căn bản của công ty

Chương II: Cung cầu hàng hóa

Chương III: Lý thuyết về sự chọn lọc của người tiêu dùng

Chương IV: Lý thuyết về công ty

Chương V: Cạnh tranh và độc quyền

Chương VI: Thị trường nhân tố sản xuất

Chương VII: Những giảm thiểu của kinh tế thị phần và sự can thiệp của chính phủ

Để xem cụ thể các bạn có thể xem trực tuyến hoặc tải sách về máy tính để tham khảo nhé!

Giáo trình Lý thuyết nguồn vốn tiền tệ – PGS.TS. Nguyễn Hữu Tài

4282

Giáo trình Kinh tế vi mô – ĐH Kinh tế HN

1517

Giáo trình Kinh tế học vĩ mô – PGS.TS. Nguyễn Văn Dần

2532

Giáo trình Kinh tế vi mô – NXB ĐH Công Nghiệp

3165

Giáo trình Kinh tế vi mô – NXB Hà Nội

2211

Giáo trình Kinh tế vĩ mô – TS. Nguyễn Như Ý và ThS. Trần Thị Bích Dung

11217

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Giáo #trình #Kinh #tế #mô #NXB #Hà #Nội


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Giáo #trình #Kinh #tế #mô #NXB #Hà #Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button