Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

Giđấy chứng thực đăng ký hoạt động

Mẫu đăng ký việc làm là biểu mẫu đăng ký việc tiến hành công tác cho văn phòng đại diện. Mời độc giả tham khảo và tải phần mềm.

Mẫu đăng ký việc làm

Biểu mẫu đăng ký giá

Phiếu đăng ký tính năng phân phối dịch vụ của chi nhánh

Nội dung của mẫu đơn đăng ký việc làm

Mẫu MG-8

Sở Kế hoạch và Đầu cơ tỉnh …

Phòng đăng ký kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————————

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHÍNH THỨC Người đại diện

Con số: ……………………………………………….

1. Tên văn phòng đại diện: (viết hoa) ………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

2. Văn phòng của người đại diện ……………………………………………………….

Dế yêu: Fax: ……………. Email: ………………………………………………………….

3. Nội dung các tác phẩm: ……………………………………………………………………………………………….

4. Họ và tên người đứng đầu văn phòng đại diện: ………………………. Nam nữ

Bà sinh …… ../ ……. /… .. Dân tộc: …………. Quốc tịch: …………………………………………………

Số chứng minh dân chúng (hoặc Hộ chiếu): ……………………………………………………….

Ngày và nơi phát hành: …………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú đã đăng ký:

……………………………………………………………………………………………………….

Nơi ở ngày nay: …………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Chữ ký của Trưởng văn phòng …………………………………………………….

5. Thực hiện theo giao cho của công ty: ………………………………………………………….

Tên công ty (viết hoa): ……………………………………………………….

Giđấy chứng thực đăng ký kinh doanh số: ………………………. Làm: ………………………… ..

Ngày tháng: ………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hội sở chính: …………………………………………………………….

Dế yêu: Fax: …………………………………………………………………

………, ngày …… tháng …… 5 …… ..

Trưởng phòng đăng ký kinh doanh

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

(mẫu hình tiếp diễn MG-8)

GIẤY CHỨNG NHẬN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ

(sô tơ:…)

Tên văn phòng đại diện: …………………………………………………………………………………………………….

Giđấy chứng thực đăng ký hoạt động số :………………………………………………………….

Con số; Ngày, tháng, 5 công bố biến đổi công ty

Ngày, tháng, 5 chỉnh sửa giấy chứng thực đăng ký

Các chỉnh sửa đối với nội dung đăng ký

Đăng ký phòng kinh doanh

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu đăng ký việc làm

Đơn đăng ký

.


Thông tin thêm về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

Giđấy chứng thực đăng ký hoạt động
Mẫu giấy chứng thực đăng ký hoạt động là biểu mẫu chứng thực đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện. Mời độc giả tham khảo và tải về để sử dụng.
Mẫu đăng ký tuyển dụng
Mẫu đơn đăng ký giá
Mẫu đăng ký hoạt động giới thiệu việc khiến cho chi nhánh
Nội dung mẫu giấy chứng thực đăng ký hoạt động
Mẫu MG-8

Sở kế hoạch và đầu cơ tỉnh…
Phòng đăng ký kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
—————————–

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Số: ………………………………………….
1. Tên văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa)………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
2. Địa chỉ văn phòng đại diện ……………………………………………………………………………..
Dế yêu:…………………….. Fax:…………. Email: …………………………………………………….
3. Nội dung hoạt động: ……………………………………………………………………………………….
4. Họ tên người đứng đầu văn phòng đại diện:…………………………. Nam/Nữ
Sinh ngày …… …./ ………./ ….. Dân tộc: ………. Quốc tịch:…………………………………………
Chứng minh dân chúng (hoặc Hộ chiếu) số:……………………………………………………………
Ngày cấp: ………/ ………../ ………… Nơi cấp: ……………………………………………………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
………………………………………………………………………………………………………………………..
Chỗ ở ngày nay: ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
Chữ ký của người đứng đầu văn phòng đại diện …………………………………………………..
5. Hoạt động theo theo uỷ quyền của công ty:………………………………………..
Tên công ty (ghi bằng chữ in hoa) : …………………………………………………………….
Giđấy chứng thực ĐKKD số: ……………………………. Do: …………………………………………..
Cấp ngày: …………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ hội sở chính: ……………………………………………………………………………..
Dế yêu: ……………………………….. Fax: ………………………………………………………………
………, ngày … ……..tháng ………….5 ……..
Trưởng phòng đăng ký kinh doanh
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
(tiếp theo mẫu MG-8)
CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI
(tờ số:…)
Tên văn phòng đại diện:………………………………………………………………………………………….
Giđấy chứng thực đăng ký hoạt động số:……………………………………………………………………

Số; Ngày, tháng, 5 công bố chỉnh sửa của công ty

Ngày, tháng, 5 chứng thực đăng ký chỉnh sửa

Nội dung đăng ký chỉnh sửa

Phòng ĐKKD
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy đăng ký hoạt động

TagsThủ tục hành chính

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Giđấy #chứng #nhận #đăng #ký #hoạt #động


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Giđấy #chứng #nhận #đăng #ký #hoạt #động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button