Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông

Chứng chỉ xong xuôi chương trình giáo dục chính quy đấy là loại giấy được thiết kế để bảo đảm rằng học trò đã xong xuôi chương trình phổ quát.

Mẫu này dùng để đăng ký dự thi lấy bằng tốt nghiệp trung học phổ quát theo đề xuất của học trò hoặc theo học 1 khóa học nghề và vận dụng trong 1 số trường thống nhất định theo quy định của luật pháp. Đây là 1 trong những nội dung mới của Luật giáo dục 2019. Nội dung cụ thể mời các bạn cùng theo dõi và tải về tại đây.

Mẫu Giđấy chứng thực xong xuôi chương trình GDPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Giđấy chứng thực
Hoàn thành CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CHUNG

Họ và tên: (trước tiên)……………………………………………………………………………………………………….

Ngày sinh nhật: (2)………………………… ..

Nơi sinh: (3)………………………………………………………….

Giới tính: (4)……………………………… Cuộc đua: (5)…………………………………………………………

Giáo dục phổ quát xong xuôi, 5 (6)………………………….

Tới: (7)………………………………………………………………………………………………….

Vùng (Vùng, Thành phố, Thành phố / Bang) ………… Bang / Thị trấn ………… ..

……(số 8)……., Ngày tháng 5 ..(9)
…………… ..(mười)…………………………

Con số: (11)………………………….

Số đã nhập trong giấy chứng thực đăng ký trước tiên: (thứ mười 2)………………………….

Chỉ dẫn cụ thể cách viết

Chứng chỉ xong xuôi chương trình giáo dục chính quy ban hành kèm theo Thông tư 18/2020 / TT-BGDĐT với kích tấc 19 × 13,5 centimet. Mặt trước có nền màu nâu in hình Quốc huy, chữ in màu vàng. Nền trắng, hoa văn viền vàng, chữ đen, hình trống đồng ghi ở giữa.

Tại đấy, ghi họ và tên người được cấp chứng chỉ theo giấy khai sinh; Ghi tháng ngày 5 sinh theo giấy khai sinh. Nếu ngày sinh từ 1 tới 9, tháng sinh tháng 1 hoặc tháng 2 thì thêm số 0 vào trước; Nhập ngày sinh đủ 04 tuổi (Tỉ dụ: 08/02/1988).

(1) Ghi họ và tên của người được cấp chứng chỉ thích hợp với giấy khai sinh.

(2) Ghi ngày, tháng, 5 sinh theo giấy khai sinh. Nếu ngày sinh từ 1 tới 9, tháng sinh tháng 1 hoặc tháng 2 thì thêm số 0 vào trước; Nhập ngày sinh đủ 04 tuổi (Tỉ dụ: 08/02/1988).

(3) Điền tên tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương thích hợp với giấy khai sinh.

(4) Ghi “Nam” hoặc “Nữ” theo giấy khai sinh.

(5) Ghi theo giấy khai sinh.

(6) Ghi 5 xong xuôi chương trình giáo dục phổ quát.

(7) Ghi tên cơ sở nơi học trò đã xong xuôi chương trình trung học phổ quát.

(8) Ghi tên tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương nơi người đứng đầu tư sở giáo dục đặt hội sở.

(9) Ghi ngày cấp chứng chỉ.

(10) Người đứng đầu tư sở giáo dục nơi học trò học xong hệ trung học phổ quát phải ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu theo quy định.

(11) Do cơ quan xuất bản ghi.

(12) Chứng chỉ do cơ sở giáo dục cấp trong sách giáo khoa gốc.


Thông tin thêm về Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông

Giđấy chứng thực xong xuôi chương trình giáo dục phổ quát là mẫu giấy được lập ra nhằm công nhận về việc học trò đã xong xuôi học hết chương trình THPT.
Mẫu giấy này được sử dụng để đăng ký dự thi lấy bằng tốt nghiệp THPT lúc người học có nhu cầu hoặc để theo học giáo dục nghề nghiệp và sử dụng trong trường hợp chi tiết theo quy định của luật pháp. Đây là 1 trong những nội dung mới của Luật Giáo dục 5 2019. Nội dung cụ thể mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.
Mẫu Giđấy chứng thực xong xuôi chương trình GDPT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
GIẤY CHỨNG NHẬNHOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Họ và tên: (1)……………………………………………………………………………….
Ngày, tháng, 5 sinh: (2)……………………………………………………………..
Nơi sinh: (3)………………………………………………………………………………….
Giới tính: (4)………………………… Dân tộc: (5)……………………………………
Đã xong xuôi chương trình giáo dục phổ quát, 5 (6)……………….
Tại: (7)……………………………………………………………………………………….
Huyện (Quận, TX, TP thuộc tỉnh)…………Tỉnh/Thành phố………………..

……(8)……., ngày…tháng…5..(9)

…………..(10)……………

Số hiệu: (11)………………………………………….
Số vào sổ gốc cấp GCN: (12)…………..…….
Chỉ dẫn cụ thể cách ghi
Giđấy chứng thực xong xuôi chương trình giáo dục phổ quát được ban hành kèm theo Thông tư 18/2020/TT-BGDĐT có kích tấc 19×13,5 centimet. Mặt trước nền màu nâu có hình Quốc huy, các chữ in màu vàng. Mặt sau nền màu trắng, hoa văn viền màu vàng, chữ màu đen, hình trống đồng in chìm chính giữa.
Trong đấy, ghi họ tên của người được cấp giấy chứng thực theo giấy khai sinh; Ghi tháng ngày 5 sinh theo giấy khai sinh. Nếu ngày sinh từ ngày 1 tới ngày 9, tháng sinh là tháng 1, tháng 2 thì ghi thêm số 0 phía trước; ghi 5 sinh đầy đủ 04 chữ số (Tỉ dụ: 08/02/1988).
(1) Ghi họ tên của người được cấp giấy chứng thực theo giấy khai sinh.
(2) Ghi tháng ngày 5 sinh theo giấy khai sinh. Nếu ngày sinh từ ngày 1 tới ngày 9, tháng sinh là tháng 1, tháng 2 thì ghi thêm số 0 phía trước; ghi 5 sinh đầy đủ 04 chữ số (Tỉ dụ: 08/02/1988).
(3) Ghi địa danh tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương theo giấy khai sinh.
(4) Ghi “Nam” hoặc “Nữ” theo giấy khai sinh.
(5) Ghi theo giấy khai sinh.
(6) Ghi 5 xong xuôi chương trình giáo dục phổ quát.
(7) Ghi tên cơ sở giáo dục nơi người học xong xuôi chương trình trung học phổ quát.
(8) Ghi địa danh tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương nơi cơ sở giáo dục đặt hội sở chính.
(9) Ghi tháng ngày 5 cấp giấy chứng thực.
(10) Thủ trưởng cơ sở giáo dục nơi người học xong xuôi chương trình trung học phổ quát ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu theo quy định.
(11) Do cơ quan in phôi ghi.
(12) Do cơ sở giáo dục ghi vào sổ gốc cấp giấy chứng thực.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Giđấy #chứng #nhận #hoàn #thành #chương #trình #giáo #dục #phổ #thông


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Giđấy #chứng #nhận #hoàn #thành #chương #trình #giáo #dục #phổ #thông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button